Laryngologia centra medyczne Kawaleryjskie, Białystok