Laryngologia centra medyczne Mickiewicza, Białystok