Regulamin

DOTACJE NA INNOWACJE

Firma Znany Lekarz Sp. z o.o. uzyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizacje projektu Rozwój działalności eksportowej poprzez opracowanie planu rozwoju eksportu ZnanyLekarz.pl w ramach Działania 6.1 Paszport do eksportu osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

DOTACJE NA INNOWACJE

Firma Znany Lekarz Sp. z o.o. uzyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu „Rozwój działalności firmy Znany Lekarz Sp. z o.o. poprzez wdrożenie Planu rozwoju eksportu” poprzez wdrożenie Planu rozwoju eksportu w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu” osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

DOTACJE NA INNOWACJE

Firma Znany Lekarz Sp. z o.o. uzyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu „Stworzenie i wdrożenie systemu klasy B2B automatyzującego procesy biznesowe między firmą Znany Lekarz Sp. z o.o. a jej partnerami biznesowymi” w ramach Działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” osi priorytetowej 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

DOTACJE NA INNOWACJE

Firma Znany Lekarz Sp. z o.o. uzyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizacje projektu pt.: „Stworzenie i wdrożenie inteligentnego, dedykowanego systemu klasy B2B automatyzującego procesy zachodzące między firma Znany Lekarz Sp. z o.o. a jej partnerami biznesowymi” w ramach Działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013, nr umowy UDA-POIG.08.02.00-14-635/13.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka