lek.

Paweł Komarzyniec

Psychiatra

• zaburzenia nerwicowe; trudności ze snem i poczuciem lęku, związane z przewlekłym stresem zarówno na studiach jak i w pracy - szczególnie w warunkach korporacyjnych.
• zaburzenia…
więcej

Umów wizytę

info-iconCreated with Sketch. Kliknij w dogodny termin i umów wizytę. Dostaniesz potwierdzenie na e-mail.

Doświadczenie i kwalifikacje

about-me-iconCreated with Sketch. O mnie

 • • zaburzenia nerwicowe; trudności ze snem i poczuciem lęku, związane z przewlekłym stresem zarówno na studiach jak i w pracy - szczególnie w warunkach korporacyjnych.
  • zaburzenia nastroju; depresja, dystymia, zaburzenie dwubiegunowe.
  • schizofrenia i zaburzenia urojeniowe.
  • trudności z radzeniem sobie w nagłych, ciężkich sytuacjach życiowych

  • W trakcie leczenia Pacjentowi przysługują (w zależności od indywidualnych potrzeb): recepty na leki, zwolnienia lekarskie (ZUS ZLA, dawniej L4) oraz wszelkie niezbędne skierowania (do psychologa, na badania laboratoryjne, w szczególnych sytuacjach do szpitala).
  • W leczeniu nie stosuję leków uzależniających.
  • Proszę mieć na uwadze, że dbając komfort Pacjentów, w trakcie konsultacji nie odbieram telefonów. Wszelkie kwestie związane z rejestracją proszę rozwiązywać poprzez portal znanylekarz.pl lub korzystając z pomocy konsultanta pod numerem telefonu wskazanym powyżej, pod mapką dojazdu.
  • W trakcie mojego urlopu, bądź w sytuacjach pilnych, w których kontakt ze mną nie jest możliwy, proszę kontaktować się z doktorem Marcinem Gajdoszem.
  • W celu uzyskania bliższych informacji zapraszam na moją stronę internetową: www.vall-med.pl


  Nie zajmuje się:

  • zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami zachowania spowodowanymi używaniem narkotyków, alkoholu oraz substancji nasennych i uspokajających,
  • psychiatrią dzieci i młodzieży (do 18 roku życia),
  • psychiatrią wieku podeszłego (po 65 roku życia).


  Współpraca z psychologiem klinicznym:

  W wielu przypadkach sama farmakoterapia może okazać się niewystarczająca. Chcąc zapewnić swoim pacjentom kompleksową opiekę, współpracuję z psychologiem, mającym za sobą wieloletnie doświadczenie, który posiada specjalizację z psychologii klinicznej. Dzięki wspólnej opiece nad pacjentami, możliwa jest pomoc w bieżących problemach jak i poszukiwanie ich przyczyny. Jest to bardzo ważne, ponieważ często zdarzają się sytuacje, w których niewłaściwym byłoby oparcie się jedynie na farmakoterapii bez poszukiwania źródła problemów.


  Konsultacja pierwszorazowa

  W ramach konsultacji pierwszorazowej zostanie przeprowadzona rozmowa na temat aktualnych przyczyn poszukiwania pomocy przez pacjenta oraz jego medycznej przeszłości. Następnie zostaną przedstawione możliwe opcje leczenia i powstanie szczegółowy plan terapii. Na pierwsze spotkanie proszę zawsze rezerwować 60 minut oraz przynieść całą posiadaną dokumentację medyczną.


  Konsultacja kontrolna

  Konsultacje kontrolne odbywają się najczęściej raz w miesiącu. W ich trakcie zostanie przeprowadzona dyskusja na temat postępów terapii, oraz metod eliminacji ewentualnych objawów niepożądanych. Będzie również możliwość uzyskania odpowiedzi na wszystkie pojawiające pytania. Dzięki konsultacjom kontrolnym terapia zostanie dopasowana do indywidualnych potrzeb pacjenta. Proszę pamiętać, że chcąc rozpocząć leczenie, należy zacząć od umówienia konsultacji pierwszorazowej.


  Konsultacja Recepturowa

  Konsultacja recepturowa polega na wystawieniu recepty zaocznej. Recepta zaoczna wydawana jest Pacjentowi lub osobie przez niego upoważnionej, bez przeprowadzenia osobistego badania. Konsultacja recepturowa nie jest alternatywą dla konsultacji kontrolnej ani pierwszorazowej. W celu rozpoczęcia leczenia, proszę wybrać wizytę pierwszorazową. W celu omówienia przebiegu leczenia i jego ewentualnej modyfikacji proszę wybrać konsultację kontrolną.


  Usługa jest przydatna, gdy Pacjentowi kończą się lekarstwa, w następujących sytuacjach:

  • jest on w trakcie terapii w Specjalistycznym Gabinecie Psychiatrycznym Vall-Med, w kalendarzu brakuje wolnych terminów konsultacji kontrolnych, a jego stan zdrowia psychicznego jest dobry,
  • jest on w trakcie terapii w Specjalistycznym Gabinecie Psychiatrycznym Vall-Med, jednak jego stan zdrowia somatycznego (np. infekcja, uraz) uniemożliwia odbycie osobistej konsultacji i konieczne jest przekazanie jest recept osobie upoważnionej,

  Zasady wystawiania recept zaocznych:

  • z konsultacji recepturowej mogą skorzystać jedynie osoby, które już są Pacjentami Specjalistycznego Gabinetu Psychiatrycznego Vall-Med.
  • recepta zaoczna jest wystawiana jedynie na leki, które zostały przepisane podczas ostatniej, osobistej konsultacji. W trakcie konsultacji recepturowej nie zmienia się stosowanych preparatów, ani nie modyfikuje się ich dawkowania,
  • recepta zaoczna jest wystawiana na leki, które są przyjmowane na stałe i są niezbędne do kontynuacji leczenia,
  • recepta zaoczna jest wystawiana na okres jednego miesiąca,
  • w celu wystawienia recepty zaocznej, proszę umówić konsultację recepturową poprzez portal ZnanyLekarz.pl
  • ten typ konsultacji realizowany jest w trakcie ostatniej godziny w danym dniu.
  W sytuacji, w której stanu zdrowia psychicznego pacjenta, nie będzie dało określić się jako „dobry”, zakres konsultacji ulegnie niezbędnemu rozszerzeniu o pełne badanie psychiatryczne, przeprowadzane w ramach każdej konsultacji kontrolnej. W takim przypadku należność za usługę, będzie z zgodna z ceną konsultacji kontrolnej (tj. 150 złotych).

  Recepty mogą zostać przekazane:

  • Pacjentowi osobiście,
  • osobie upoważnionej przez Pacjenta do odbioru recepty,
  • osobie trzeciej, jeżeli Pacjent oświadczy w trakcie osobistej konsultacji, że recepty mogą być odebrane przez osoby trzecie bez szczegółowego określania tych osób – czyli każdemu, kto zjawi się w imieniu Pacjenta.


  Podstawa prawna:

  Ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. 2014 poz. 1138, art. 3.


  Doświadczenie zawodowe:

  • 05.2012 – aktualnie; 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Krakowie, Kliniczny Oddział Psychiatryczny
  • 03.2012 – aktualnie; Vall-Med Specjalistyczny Gabinet Psychiatryczny
  • 03.2013 – 07.2016; Szpital Powiatowy im. św. Maksymiliana w Oświęcimiu, Oddział Psychiatrii i Psychosomatyki
  • 03.2011 – 04.2016; Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie, Oddział Psychiatryczny 5B
  • 10.2009 – 10.2010; 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Krakowie. Staż podyplomowy


  Wykształcenie:

  • 10.2014 – aktualnie; Studia magisterskie jednolite na Krakowskiej Akademii w Krakowie, Wydział Prawa i Administracji, Kierunek Prawo
  • 10.2003 – 07.2009; Studia magisterskie jednolite na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, Wydział Lekarski, Kierunek Lekarski
  • 10.2002 – 07.2003; Studia magisterskie jednolite na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, Wydział Chemii, Kierunek Chemia
  • 09.1998 – 06.2002; I Liceum Ogólnokształcące im. B. Nowodworskiego w Krakowie, Profil biologiczno-chemiczny

Specjalizacje

 • Psychiatria

Ukończone szkoły

 • Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum (Kraków, 2003-2009)

Nagrody i wyróżnienia

 • 2015 - ZnanyLekarz; Certyfikat jakości - zwycięzca w 2015 roku

Staże

 • 2017- Konferencja Naukowa; "Wszystko co powinniście wiedzieć, a boicie się zapytać. Na styku psychiatrii, urologii, seksuologii i ginekologii"
 • 2017 - Konferencja naukowa; "Schizofrenia Forum"
 • 2017 - Konferencja naukowa; "Long-acting injectable (LAI) szansą dla naszych pacjentów"
 • 2016 - Konferencja naukowa; „O seksuologii dla psychiatrów słów kilka”
 • 2016 - Konferencja naukowa; „O depresji i jej obliczach. Dlaczego wortioksetyna?”
 • 2016 - Konferencja naukowa; „45. Zjazd Psychiatrów Polskich - Człowiek i rodzina a zdrowie psychiczne"
 • 2016 - Konferencja naukowa; „Depresja kobiet - problem społeczny i medyczny; w XXI wieku nie ma powodu, aby cierpieć..."
 • 2016 - Konferencja naukowa; „Seks trzyma nas przy życiu; rehabilitacja seksualna"
 • 2016 - Konferencja naukowa; „Wortioksetyna – szeroki profil kliniczny i bezpieczeństwo stosowania”
 • 2015 - Konferencja nukowa; „Propozycja radykalnej rewizji w psychiatrii, psychologii i psychoterapii: wnioski z półwiecza badań nad świadomością"
 • 2014 - Konferencja naukowa; „Neuropsychiatria i Neuropsychologia. Update 2014."
 • 2013 - Konferencja naukowa; „Kontrowersje w psychiatrii 2013"
 • 2013 - Konferencja naukowa; „VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross"
 • 2012 - Konferencja naukowa; „Farmakoterapia, psychoterapia i rehabilitacja zaburzeń afektywnych; wybory, preferencje, decyzje"
 • 2011 - Konferencja naukowa; „Kazuistyka w psychiatrii VIII"
 • 2011 - Konferencja naukowa; „Prawo medyczne 2011; nowe rozwiązania w systemie opieki zdrowotnej"
 • 2011 - Konferencja naukowa; „Hiszpańskie doświadczenia w leceniu choroby afektywnej dwubiegunowej"
 • 2003 - Konferencja naukowa; „Krakowska Konferencja Prawno-Medyczna."
 • 2015 - Kurs; Psychiatria sądowa i orzecznictwo sądowo-psychiatryczne; Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • 2015 - Kurs; Podstawy kontaktu psychoterapeutycznego; Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • 2015 - Kurs; Podstawy terapii rodzin; I Klinika Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 • 2014 - Kurs; Podstawy Psychiatrii Dzieci i Młodzieży; Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • 2014 - Kurs; Kliniczne zastosowanie psychoterapii; Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • 2012 - Kurs; Zdrowie Publiczne; Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie
 • 2006 - Kurs; Evidence based medicine, czyli podejmowanie decyzji w praktyce klinicznej; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
 • 2015 - Staż; Leczenie uzależnień; Szpital Specjalistyczny im. dr. J. Babińskiego w Krakowie, Oddział Odwykowy 5C
 • 2015 - Staż; Psychiatria Dzieci i Młodzieży; Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy
 • 2014 - Staż; Psychiatria Ogólna i Psychosomatyka; Szpital Powiatowy im. św. Maksymiliana w Oświęcimiu, Oddział Psychiatrii i Psychosomatyki
 • 2013 - Staż; Psychiatria Konsultacyjna; 5 Wojskowy Szpital Kliniczny w Krakowie, Kliniczny Oddział Psychiatryczny
 • 2013 - Staż; Poradnia Zdrowia Psychicznego; 5 Wojskowy Szpital Kliniczny w Krakowie, Poliklinika
 • 2012 - Staż; Psychiatria Ogólna; 5 Wojskowy Szpital Kliniczny w Krakowie, Kliniczny Oddział Psychiatryczny
 • 2011 - Staż; Psychiatria Ogólna; Szpital Specjalistyczny im. dr. J. Babińskiego w Krakowie, Oddział Psychiatryczny 5B
więcej

Certyfikaty

Zdjęcia

Ocena pacjentów

Dodaj własną opinię
5

Ogólna ocena
83 opinie

 • Punktualność
 • Zaangażowanie
 • Gabinet
 • Lokalizacja: Vall-Med Paweł Komarzyniec Specjalistyczna Praktyka Lekarska

  Bardzo dobry fachowiec, swietnie dobiera leki, umie sluchac pacjenta, nie przerywa w trakcie, rozprawilem sie dzieki niemu z wieloma mitami jakie funkcjonuja na temat zaburzen psychicznych i ich farmakoterapii. Przy tym taktowny, mily sympatyczny. Lekarz z powolania, goraco polecam!

 • Wizyta ze ZnanyLekarz.pl
  Lokalizacja: Vall-Med Paweł Komarzyniec Specjalistyczna Praktyka LekarskaUsługa: konsultacja pierwszorazowa, 60 minut

  Pan Pawel jest swietnym specjalista ze swietnym podejsciem do pacjenta. Od razu podniosl mnie na duchu i dal nadzieje na poprawe mojego stanu zdrowia.
  Mialam niestety doczynienia z innym "specjalista" przed Panem Pawlem i poprostu bez porownania.

  Goraco polecam Pana Pawla!

 • Wizyta ze ZnanyLekarz.pl
  Lokalizacja: Vall-Med Paweł Komarzyniec Specjalistyczna Praktyka LekarskaUsługa: konsultacja pierwszorazowa, 60 minut

  Jak najbardziej polecam tego lekarza. Pan Doktor był spokojny i uprzejmy. Przeprowadził dokładny wywiad, zlecił dodatkowe badania, postawił diagnozę i przepisał leki. Bardzo kompleksowe podejście do pacjenta.

 • Wizyta ze ZnanyLekarz.pl

  Bardzo dobre,rzeczowe podejście do problemu Profesjonalna i trafna diagnoza,a tym samym właściwy dobór leków. Duża pomoc,poprawa zdrowia,komfortu funkcjonowania.

 • Wizyta ze ZnanyLekarz.pl

  Bardzo miła wizyta, czułam się bezpiecznie i byłam otwarta a tego typu wiztyta u lekarza psychiatry w moim przypadku była rzadkością

 • Wizyta ze ZnanyLekarz.pl

  Gorąca polecam Wszystkim.
  Juz po pierwszej wizycie jest mi lepiej:) Pan doktor jest bardzo kompetetny, cierpliwie wysluchał mnie ,wszystko wyjasnil i postawil diagnozę.
  Dziekuje Panie doktorze.

 • Wizyta ze ZnanyLekarz.pl

  Jestem zadowolona z pierwszej wizyty. Pan Doktor był miły i uprzejmy. Nie spieszył się. Przeprowadził bardzo dokładny wywiad, postawił wstępną diagnozę, przepisał leki i zlecił dodatkową konsultację psychologiczną.

 • Wizyta ze ZnanyLekarz.pl
  Lokalizacja: Vall-Med Paweł Komarzyniec Specjalistyczna Praktyka LekarskaUsługa: Konsultacja pierwszorazowa, 60 minut

  Znalazłem pana Doktora przez portal "Znany Lekarz" i nie zawiodłem się. Bardzo rzeczowy i profesjonalny w swojej dziedzinie. Po raz pierwszy od wielu przepisał mi leki trafione w 10! :-) Nie pamiętam, kiedy funkcjonowałem tak dobrze, jak obecnie,
  Do tego wysłał mnie na konsultacje do 2 innych specjalistów, z czego jedna uratowała mi zdrowie. Dziękuję!

 • Wizyta ze ZnanyLekarz.pl

  Zdecydowanie polecam. Od lekarza bije profesjonalizm i fachowe podejście do pacjenta, wnikliwy wywiad, rozpoznanie, dobieranie leków, możliwe warianty leczenia i bardzo szczegółowe zapoznanie pacjenta z chorobą, diagnozą, leczeniem.

 • Wizyta ze ZnanyLekarz.pl
  Lokalizacja: Vall-Med Paweł Komarzyniec Specjalistyczna Praktyka LekarskaUsługa: Konsultacja kontrolna, 20 minut

  Świetny specjalista, czuję się zdecydowanie lepiej dzięki terapii. Zanim rozpocząłem leczenie miałem wiele wątpliwości, martwiłem się że mogę stracić czas i pieniądze. Teraz widzę że była to jedna z lepszych decyzji jakie podjąłem. Pozdrawiam.