Zapalenie płuc - informacje, specjaliści, pytania i odpowiedzi.

Zapalenie płuc - informacje o chorobie

Podział

  Istnie kilka klasyfikacji rodzajów zapalenia płuc. Podział ułatwia zrozumienie choroby oraz sposobów jej leczenia.

Leczenie

  Terapia zależy od charakteru i przyczyn choroby. W typowym zapaleniu podstawą są antybiotyki o szerokim spektrum (później celowane) oraz leczenie objawowe (leki przeciwzapalne i przeciwgorączkowe, wyksztuśne i przeciwkaszlowe). W atypowym rodzaju podawane są antybotyki z grupy  makrolidów i tetracyklin. W przypadku osób z obniżoną odpornością, gdy za zakażenie odpowiadają Pneumocystis jiroveci podaje się ko-trimoksazol i pentamidynę. Zapalenia grzybicze zwalcza się stosując amfoterycynę B i flukonazol. W zakażeniach wirusowych ogranicza się do leczenia objawów. W postaci chemicznej konieczna jest intubacja i odsysanie wydzieliny oraz terapia antybiotykowa. W zakażeniach szpitalnych podaje się antybiotyki o szerokim spektrum, które zamienia się je w zależności od wyników badań drobnoustrojów.

Diagnoza

  Typowe zapalenie płuc można rozpoznać w wywiadzie  i badaniu fizykalnym (osłuchowo słyszalne są szmery, trzeszczenie, rzężenie, świsty i furczenie oraz przytłumiony odgłos przy opukiwaniu). Przeprowadza się także badanie krwi (podwyższony  OB,  CRP  i  leukocytozę  oraz  odmłodzenie  granulocytów,  czasem  niedokrwistość  czy  zaburzenia  utlenowania  krwi). W badaniu  RTG  widoczne są plamiste i zlewające się zaciemnienia, jednolite zacienienia płata, stwierdza się obecność płynu w jamie opłucnej.  Aby wykryć atypowe zapalenie płuc przeprowadza się dodatkowo posiew oraz badanie plwociny. Wykorzystuje się również metodę  ELISA, metodę immunofluorescencji pośredniej i bezpośredniej z użyciem przeciwciał monoklonalnych (w celu identyfikacji antygenu i przeciwciał), testy serologiczne (wykrywanie IgG, IgM metodą OWD hemaglutynacji) oraz PCR z użyciem polimerazowej reakcji amplifikacji i zastosowaniem sondy genetycznej. W przypadku podejrzeń przeprowadza się badanie histologiczne bioptatu płuca, a stwierdzenie grzyba w preparacie potwierdza zapalenie płuc o charakterze grzybiczym. W szpitalnej postaci należy jak najszybciej ustalić przyczynę i określić lekoodporność drobnoustroju.
  łac.  pneumonia
  Groźny dla życia stan zapalny miąższu płucnego. W przypadku typowych postaci choroby za 70% zakażeń pozaszpitalnych odpowiada dwoinka zapalenia płuc (Streptococcus pneumoniae). Najbardziej narażone są niemowlęta oraz osoby po 65 r. ż. Rozwojowi choroby sprzyjają zaburzenia immunologiczne, uszkodzenie błon śluzowych i skóry oraz współwystępowanie innych chorób (układu oddechowego, krążenia, nerek, zaburzenia neurologiczne). Szczególnie groźne dla życia jest szpitalne zapalenie płuc, wiąże się to z lekoodpornością drobnoustrojów szpitalnych. Okazuje się, że umieralność w postaci szpitalnej szacuje się na 20%, a jeśli zakażenie powstało na skutek podłączenia do respiratora nawet 50%. 
  Ze względu na przyczyny wyróżnia się:
 • bakteryjne
 • wirusowe
 • atypowe
 • grzybicze
 • alergiczne
 • chemiczne
Ze względu na miejsce rozwoju choroby:
 • pozaszpitalne
 • szpitalne
Ze względu czynniki anatomiczne:
 • odoskrzelowe (bronchopneumonia) = wieloogniskowe (p. multifocalis) = ogniskowe = płacikowe (p. lobularis)
 • śródmiąższowe (pneumonia interstitialis seu. alveolaris)
 • płatowe (pneumonia lobaris) = krupowe (pneumonia crouposa)

Eksperci - zapalenie płuc

Znajdź eksperta w twoim mieście:
Jacek Gołyński

Jacek Gołyński

Internista, Lekarz rodzinny

Warszawa

Lidia Sławińska

Lidia Sławińska

Pulmonolog, Internista

Koszalin

Agnieszka Zofia Biejat

Agnieszka Zofia Biejat

Radiolog

Piaseczno

Anna Serokin

Anna Serokin

Lekarz rodzinny

Ząbki

Anna Lorenc-Pora

Anna Lorenc-Pora

Lekarz rodzinny

Wrocław

Marta Jóźwiakowska

Marta Jóźwiakowska

Alergolog, Pediatra

Lublin

Zapalenie płuc - pytania dotyczące tej choroby

Nasi lekarze i specjaliści odpowiedzieli na 12 pytań dotyczących usługi: Zapalenie płuc

lek. Piotr Mierzwa
lek. Piotr Mierzwa
Lekarz rodzinny
Rzeszów
Nawracające infekcje dolnych dróg oddechowych mogą nasuwać podejrzenie astmy oskrzelowej wczesno- dziecięcej. Dobrze by było aby pacjentem zainteresował się pulmonolog dziecięcy. Odnośnie odporności,…
1 odpowiedzi

 Anna Baranowska-Jaźwiecka
Anna Baranowska-Jaźwiecka
Pediatra, Lekarz w trakcie specjalizacji
Łódź
Wypis na żądanie w opisanej sytuacji nie jest mądrą decyzją. Zapalenie płuc okoloporodowo to bardzo poważne rozpoznanie i należy leczenie doprowadzić do końca. Sugeruje porozmawiać z lekarzem…
1 odpowiedzi

Wypis na żądanie noworodka z zachłystowym zapaleniem płuc to bardzo zły pomysł.
Proponuję podejść do lekarza prowadzącego, ew na obchodzie z ordynatorem poprosić o udzielenie więcej…
1 odpowiedzi

Zapalenie płuc - jaki specjalista zajmuje się tą chorobą?


Wszystkie treści, w szczególności pytania i odpowiedzi, dotyczące tematyki medycznej mają charakter informacyjny i w żadnym wypadku nie mogą zastąpić diagnozy medycznej.