Anestezjologia centra medyczne Kawaleryjskie, Białystok