Adresy (2)

al.Sikorskiego 9B, lok.U5 klatka "C" (domofon 9305 i klawisz dzwonka lub: litera "P" - zgłosi się ochrona, od której można bezpłatnie pobrać pilota do naszych miejsc postojowych w garażu), Mokotów , Warszawa
Gabinety Lekarskie "profesorkarcz.pl"

Najbliższy termin:

Pokaż kalendarz
Przyjmuję: dorosłych
Gotówka, Karta płatnicza, Przelew na konto, + 1 więcej
22 273.....


Alpejska 42, Wawer , Warszawa
Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Lekarz nie ma włączonego kalendarza pod tym adresem


Brak informacji o usługach i ich cenach

Moje doświadczenie

O mnie

UWAGA wykonujemy testy wysiłkowe EKG i badania ergospirometryczne (ocena wydolności tlenowej/beztlenowej np. u sportowców) na sprzęcie używanym w czas...

Zobacz pełen opis


Edukacja

 • Universitaet des Saarlandes, Medizinische Fakultaet, Homburg, Niemcy ("cum laude")
 • Akademia Medyczna w Warszawie (dyplom z wyróżnieniem)


Filmy


Znajomość języków

Angielski, Niemiecki, Francuski, Hiszpański, Rosyjski

Usługi i ceny

Popularne usługi

Konsultacja kardiologiczna (pierwsza wizyta)


al.Sikorskiego 9B, lok.U5 klatka "C" (domofon 9305 i klawisz dzwonka lub: litera "P" - zgłosi się ochrona, od której można bezpłatnie pobrać pilota do naszych miejsc postojowych w garażu), Warszawa

300 zł

Gabinety Lekarskie "profesorkarcz.pl"

Jest to kompleksowa konsultacja kardiologiczna dla pacjenta, który pierwszy raz odwiedza naszą placówkę. Obejmuje wykonanie spoczynkowego badania EKG (przekazywanego pacjentowi z opisem w postaci wydruku oraz na życzenie wysyłanego na podany adres e-mail), dokładne wywiady lekarskie, badanie lekarskie, ustalenie rozpoznania oraz propozycję dalszego postępowania: jakie inne badania są ewentualnie potrzebne, ustalenie/modyfikacja leczenia, porada dotycząca stylu życia, diety, kontroli kardiologicznej oraz ewentualnie konsultacji innych specjalistów. Pacjent otrzymuje też bezpośredni numer telefonu lekarza, co umożliwia mu kontakt w razie pojawienia się nowych pytań/działań niepożądanych leków itp.


Konsultacja lekarza sportowego


al.Sikorskiego 9B, lok.U5 klatka "C" (domofon 9305 i klawisz dzwonka lub: litera "P" - zgłosi się ochrona, od której można bezpłatnie pobrać pilota do naszych miejsc postojowych w garażu), Warszawa

od 200 zł

Gabinety Lekarskie "profesorkarcz.pl"

obejmuje wykonanie badania EKG i ocenę dostarczonych innych wyników badań oraz w razie potrzeby wydanie/przedłużenie zaświadczenia o zdolności do wyczynowego uprawiania sportu

Pozostałe usługi

ECHO serca


al.Sikorskiego 9B, lok.U5 klatka "C" (domofon 9305 i klawisz dzwonka lub: litera "P" - zgłosi się ochrona, od której można bezpłatnie pobrać pilota do naszych miejsc postojowych w garażu), Warszawa

od 150 zł

Gabinety Lekarskie "profesorkarcz.pl"

Przesiewowe badanie echo serca. UWAGA - badanie echo serca jest jednym z tzw. badań dodatkowych, które nie zastępuje konsultacji specjalisty kardiologa. Po badaniu pacjent otrzymuje wynik, z którym powinien udać się do lekarza, który zalecił wykonanie takiego badania. Pacjentom, którzy jeszcze nie spotkali się z kardiologiem, polecamy wybranie usługi "wizyta pierwszorazowa", na której specjalista kardiolog zbierze wywiady, zbada pacjenta, oceni wykonane na wizycie (w ramach ceny wizyty) EKG i na tej podstawie oceni stan zdrowia pacjenta i dopiero wtedy zaproponuje ewentualne dodatkowe badania, być może np. echo, ale być może inne badania, bardziej wskazane u danego pacjenta.


EKG - elektrokardiografia


al.Sikorskiego 9B, lok.U5 klatka "C" (domofon 9305 i klawisz dzwonka lub: litera "P" - zgłosi się ochrona, od której można bezpłatnie pobrać pilota do naszych miejsc postojowych w garażu), Warszawa

50 zł

Gabinety Lekarskie "profesorkarcz.pl"

EKG - obejmuje wykonanie pełnego, 12-odprowadzeniowego badania elektrokardiograficznego z opisem kardiologa (przekazywanego pacjentowi z opisem w postaci wydruku oraz na życzenie wysyłanego na podany adres e-mail), natomiast nie obejmuje konsultacji kardiologicznej. Pacjentom chcącym uzyskać konsultację kardiologiczną wraz z badaniem EKG polecamy zapisanie się na pierwszorazową wizytę kardiologiczną, która m.in. obejmuje wykonanie badania EKG wraz z jego opisem, trwa co najmniej 30 minut i kosztuje 300 złotych.


Ergospirometria + próba wysiłkowa


al.Sikorskiego 9B, lok.U5 klatka "C" (domofon 9305 i klawisz dzwonka lub: litera "P" - zgłosi się ochrona, od której można bezpłatnie pobrać pilota do naszych miejsc postojowych w garażu), Warszawa

390 zł

Gabinety Lekarskie "profesorkarcz.pl"

próba ergospirometryczna (inaczej CPET) obejmuje oprócz "zwykłej" próby wysiłkowej z oceną EKG także ocenę wymiany gazowej podczas wysiłku i służy ustaleniu m.in. maksymalnego zużycia tlenu w czasie wysiłku (mVO2) oraz ustaleniu progu tlenowego i beztlenowego; stosowana w ocenie wydolności krążeniowo-oddechowej u pacjentów z niewydolnością serca w procesie kwalifikacji do ewentualnego leczenia zabiegowego oraz u osób uprawiających sporty wytrzymałościowe (biegacze, triathloniści, kolarze....) w celu ustalenia aktualnego poziomu wytrenowania i określenia zakresów treningowych; badanie nieodzowne dla bezpiecznego prowadzenia treningów wytrzymałościowych


Holter ciśnieniowy


al.Sikorskiego 9B, lok.U5 klatka "C" (domofon 9305 i klawisz dzwonka lub: litera "P" - zgłosi się ochrona, od której można bezpłatnie pobrać pilota do naszych miejsc postojowych w garażu), Warszawa

130 zł

Gabinety Lekarskie "profesorkarcz.pl"

Badanie niezastąpione w ustalaniu, czy dany pacjent ma nadciśnienie tętnicze, czy nie, a jeżeli ma, to czy już należy rozpocząć podawanie leków. Badanie stanowi także "złoty standard" w ocenie skuteczności leczenia nadciśnienia, także w ustalaniu, czy nie można by zmniejszyć dawek/liczby leków. Nie może być w pełni zastąpione przez pomiary ciśnienia przez samego pacjenta - tylko w ten sposób można kontrolować ciśnienie także w godzinach snu! Pacjent przez całą dobę ma założony na ramię mankiet do pomiaru ciśnienia połączony z rejestratorem noszonym na pasku, który co 15 minut (w nocy na ogół co 30 minut) pompuje mankiet i rejestruje wartości ciśnienia w postaci elektronicznej na karcie pamięci. Wynik wydawany jest u nas wkrótce po zakończeniu badania, w postaci graficznej (wykres całodobowy), w postaci tabeli i opisowej. Standardowo badanie trwa 1 dobę, w niektórych przypadkach wskazana jest rejestracja wielodobowa (każda kolejna doba to koszt 100 zł).


Holter EKG


al.Sikorskiego 9B, lok.U5 klatka "C" (domofon 9305 i klawisz dzwonka lub: litera "P" - zgłosi się ochrona, od której można bezpłatnie pobrać pilota do naszych miejsc postojowych w garażu), Warszawa

150 zł

Gabinety Lekarskie "profesorkarcz.pl"

Całodobowa rejestracja EKG umożliwiająca m.in. wykrywanie i ilościową ocenę arytmii oraz przerw w pracy serca (czyli tzw. zaburzeń automatyzmu/przewodzenia), co jest wykorzystywane w diagnostyce tzw. kołatań serca, zasłabnięć, omdleń, utrat przytomności i wielu innych objawów. W określonych sytuacjach badaniem tym można także wykrywać lub wykluczać niedokrwienie serca. Standardowe badanie polega na rejestracji 3 zapisów EKG ("Holter 3-kanałowy") przez 1 dobę (150 zł). W wielu sytuacjach dokładniejsze jest badanie 12-kanałowe (180 zł). Jeżeli wskazane jest dłuższe monitorowanie (np. objawy nie występują codziennie), wtedy wskazane jest monitorowanie wielodobowe (każda kolejna doba to koszt 100 zł). Po analizie automatycznej i ręcznej przez lekarza wynik wydawany jest u nas na ogół w ciągu 1 godziny od zakończenia rejestracji i obejmuje część tabelaryczną, graficzną (wykresy), wydruki reprezentatywnych przykładów arytmii i zaburzeń automatyzmu/przewodzenia oraz część opisową.


Konsultacja kardiologiczna (kolejna wizyta)


al.Sikorskiego 9B, lok.U5 klatka "C" (domofon 9305 i klawisz dzwonka lub: litera "P" - zgłosi się ochrona, od której można bezpłatnie pobrać pilota do naszych miejsc postojowych w garażu), Warszawa

200 zł

Gabinety Lekarskie "profesorkarcz.pl"

Jest to konsultacja kardiologiczna pacjenta, który wraca do placówki na kontrolę. Obejmuje ocenę stanu zdrowia po wprowadzeniu zaleceń z pierwszorazowej konsultacji, w szczególności w kontekście wykonanych badań oraz wprowadzonych/zmodyfikowanych leków. Składa się z ponownego zebrania wywiadów, ponownego badania lekarskiego, potwierdzenia/modyfikacji diagnozy oraz propozycji dalszego postępowania (na ogół chodzi o dostosowanie dalszego leczenia). Nie jest to jedynie "przepisanie recepty".


Konsultacja kardiologiczna dla lekarza


al.Sikorskiego 9B, lok.U5 klatka "C" (domofon 9305 i klawisz dzwonka lub: litera "P" - zgłosi się ochrona, od której można bezpłatnie pobrać pilota do naszych miejsc postojowych w garażu), Warszawa

od 1 zł

Gabinety Lekarskie "profesorkarcz.pl"


Konsultacja kardiologiczna dla pacjenta w trudnej sytuacji finansowej


al.Sikorskiego 9B, lok.U5 klatka "C" (domofon 9305 i klawisz dzwonka lub: litera "P" - zgłosi się ochrona, od której można bezpłatnie pobrać pilota do naszych miejsc postojowych w garażu), Warszawa

od 1 zł

Gabinety Lekarskie "profesorkarcz.pl"


Pierwszorazowa konsultacja kardiologiczna (skomplikowana lub z kwalifikacją do zabiegu lub istotnymi czynnościami administracyjnymi - np. zaświadczenia)


al.Sikorskiego 9B, lok.U5 klatka "C" (domofon 9305 i klawisz dzwonka lub: litera "P" - zgłosi się ochrona, od której można bezpłatnie pobrać pilota do naszych miejsc postojowych w garażu), Warszawa

500 zł

Gabinety Lekarskie "profesorkarcz.pl"


Próba wysiłkowa


al.Sikorskiego 9B, lok.U5 klatka "C" (domofon 9305 i klawisz dzwonka lub: litera "P" - zgłosi się ochrona, od której można bezpłatnie pobrać pilota do naszych miejsc postojowych w garażu), Warszawa

200 zł

Gabinety Lekarskie "profesorkarcz.pl"

badanie na bieżni lub na rowerze treningowym z oceną ewentualnych dolegliwości oraz ewentualnych zmian niedokrwiennych i arytmii w EKG w czasie wysiłku; służy m.in. wykrywaniu/wykluczaniu niedokrwienia mięśnia sercowego i ocenie arytmii w wysiłku


Tzw. tylko przepisanie recepty (dotyczy jedynie stałych pacjentów najwcześniej po 3.wizycie)


al.Sikorskiego 9B, lok.U5 klatka "C" (domofon 9305 i klawisz dzwonka lub: litera "P" - zgłosi się ochrona, od której można bezpłatnie pobrać pilota do naszych miejsc postojowych w garażu), Warszawa

od 50 zł

Gabinety Lekarskie "profesorkarcz.pl"

Opinie od pacjentów

5

Ogólna ocena
178 opinii

 • Punktualność
 • Zaangażowanie
 • Gabinet
Y
Użytkownik zweryfikowany
Wizyta umówiona przez ZnanyLekarz.pl Lokalizacja: Gabinety Lekarskie "profesorkarcz.pl" rutynowe

Wybitny lekarz specialista
Cierpliwy tlumaczy bada zna sie na lekach
Poczucie vhumoru b ladna klinika
Trzeba nauczyc sie wjazdu na parking i do gabinetu


D
Użytkownik zweryfikowany
Lokalizacja: Gabinety Lekarskie "profesorkarcz.pl"

Świetny lekarz. Wysłuchał, wytłumaczył, przeanalizował, pokierował co robimy dalej..Przywrócił wiarę i pokazał światełko w tunelu. Światełko do normalnego życia. Polecam serdecznie


P
Użytkownik zweryfikowany
Wizyta umówiona przez ZnanyLekarz.pl Lokalizacja: Gabinety Lekarskie "profesorkarcz.pl" bóle w klatce piersiowej, upewnić się że to nie serce

Dobra komunikacja, uświadomienie sytuacji. Dobrze przeprowadzony wywiad i badania. Wychodzę z pewnością że nic mi nie dolega.


B
Użytkownik zweryfikowany
Lokalizacja: Gabinety Lekarskie "profesorkarcz.pl"

Bardzo polecam wizyte u profesora Karcza,dokladny wywiad i profesjonalizm ,przebieg wizyty w przyjemnej atmosferze.


R
Użytkownik zweryfikowany
Wizyta umówiona przez ZnanyLekarz.pl Lokalizacja: Gabinety Lekarskie "profesorkarcz.pl"

Wizyta odbyła się w umówiony czasie. P. Profesor dokonał analizy wyników badań, postawił diagnozę i przedstawił dalsze możliwe scenariusze. Bardzo dziękuję.


P
Użytkownik zweryfikowany
Wizyta umówiona przez ZnanyLekarz.pl Lokalizacja: Gabinety Lekarskie "profesorkarcz.pl"

Bardzo pozytywnie odczucia po wizycie. Pelen profesjonalizm Pana doktora. Konkretne i rzeczowe wyjaśnienia oraz jasne przedstawienie dalszego leczenia


M
Użytkownik zweryfikowany
Lokalizacja: Gabinety Lekarskie "profesorkarcz.pl" arytmia

Pan Profesor jest lekarzem, który stara się zrozumieć pacjenta. Jakże to dziś rzadka postawa. Robi dokładny wywiad , analizuje badania i stara się wyciągnąć wnioski.
Czułem, że rozmawia ze mną nie tylko lekarz ale także człowiek. Mamy plan działań w mojej chorobie i będę się u niego leczył. Ufam mu.
Polecam innym pacjentom .


P
Użytkownik zweryfikowany
Wizyta umówiona przez ZnanyLekarz.pl Lokalizacja: Gabinety Lekarskie "profesorkarcz.pl" Kontrola

Bardzo polecam. Świetny lekarz. Na miejscu przeprowadzane są wszystkie niezbędne badania.
Pan profesor poza diagnozą doradza też jak żyć zdrowiej


K
Użytkownik zweryfikowany
Wizyta umówiona przez ZnanyLekarz.pl Lokalizacja: Gabinety Lekarskie "profesorkarcz.pl"

Wszystko dokładnie wytłumaczone, wysoka kultura osobista, odpowiednie podejście do pacjenta, przemiła atmosfera. Polecam!


Wystąpił błąd, spróbuj jeszcze raz

Odpowiedzi na pytania

146 odpowiedzi udzielonych przez lekarza na pytania pacjentów na ZnanyLekarz.pl


 • Przedawkowanie amfetaminy a dolegliwości sercowe
  Witam ostatnio przedawkowałam amfetaminę, pomijając inne objawy najbardziej zaniepokoiły mnie problemy kardiologiczne. A mianowicie ból w okolicach serca, wysokie cisnienie oraz puls, problemy z oddychaniem. Zbiłam objawy lekami nasennymi.
  Ale czy takie objawy mogą nastepnym razem bezpośrednio zagrazic życiu?

  Tak, mogą.

  dr hab. n. med. Maciej Karcz

 • Od 3 lat leczę się na NERWICĘ (farmakologicznie) nie ma poprawy tylko mam wrazenie ze jest tylko gorzej. Mam bardzo dużo a wsumie wszystkie objawy odnosnie nerwicy i deprsji do tego szybki puls przy normalnych czynnosciach, duze zrenice przy skupieniu sie na czymś. Myślę że moge mieć Kandydoze.
  Kiedyś piłem alkohol srednio 2-3 piwa dziennie wieczorem. od poł roku nic nie pije i nadal jest tak samo, czasem jak się napije czuje sie troszkę lepiej ale tylko troszkę. A jak mam lekkiego kaca wrażenie że lepiej się czuje niż bez niego. Do tego dodam że mam torbiel pajeczynowki z tylu głowy o rozmiarach 45mm na 15mm i torbiel włosowa o jakis 3 lat okolice rowka pośladków. Ostatnio zaczął mi się on powiększać. Proszę o pomoc i z góry dziękuję. PS mam już dość leków psychotropowych antydepresyjnych. Czuje się wykończony. Pozdrawiam Mateusz

  Myślę, że powinien sie Pan ponownie skontaktować z lekarzem, który leczy Pana z powodu nerwicy.

  dr hab. n. med. Maciej Karcz

Wszystkie treści, w szczególności pytania i odpowiedzi, dotyczące tematyki medycznej mają charakter informacyjny i w żadnym wypadku nie mogą zastąpić diagnozy medycznej.

Moje doświadczenie

O mnie

UWAGA wykonujemy testy wysiłkowe EKG i badania ergospirometryczne (ocena wydolności tlenowej/beztlenowej np. u sportowców) na sprzęcie używanym w czas...

Zobacz pełen opis


Edukacja

 • Universitaet des Saarlandes, Medizinische Fakultaet, Homburg, Niemcy ("cum laude")
 • Akademia Medyczna w Warszawie (dyplom z wyróżnieniem)

Certyfikaty znanylekarz.pl


Specjalizacje

 • Kardiologia

Staże

 • Hopital Lariboisiere, Paryż, 1997 r.
 • Hopital Universitaire Cantonal, Genewa, 1997 r.
 • Unikliniken der Universitaet des Saarlandes, Homburg, Niemcy, 1990-91 r.
Zobacz więcej

CertyfikatyFilmy


Znajomość języków

Angielski, Niemiecki, Francuski, Hiszpański, Rosyjski

Nagrody i wyróżnienia

 • Najcenniejszymi nagrodami są dla mnie te otrzymane od pacjentów - w dziale "Opinie".

Profile społecznościowe


Publikacje i artykuły

Publikacje (8)