Informacje

Sugerowany specjalista: internista , chirurg , fizjoterapeuta , kardiolog , dietetyk , histopatolog , anestezjolog , radiolog

Przyczyny

Do zawału mięśnia sercowego dochodzi na skutek:
 • zmian miażdżycowych tętnic wieńcowych (najczęściej)
  • pęknięcie blaszki miażdżycowej
  • krwotok do blaszki miażdżycowej
  • zakrzep na powierzchni blaszki miażdżycowej
 • zatoru tętnicy wieńcowej
 • zmian zapalnych tętnic wieńcowych (np. w przebiegukiły,choroby Kawasaki)
 • urazu (np. w wyniku wypadku)
 • neuropochodnych zaburzeń w regulacji przepływukrwiprzez układ naczyń wieńcowych
  wstrząsu (np. septyczny)
 • dużyprzerostmięśnia sercowego

Przebieg

Zawal pełnościenny niepowikłany w typowych przypadkach przebiega następująco:
 • zawał wczesny (łac.infarctus myocardii recens)
 • zawał w stanie rozmiękania (łac.infarctus myocardii in statu emollitionis)
 • zawał w okresie organizacji (łac.infarctus myocardii in statu organisationis)
 • kształtowanie się blizny pozawałowej (łac.cicatrix post infarctum myocardii)

Powikłania

Powikłania dzieli się na:
 • wczesne
 • zgon (najczęściej w wyniku nagłego zatrzymania krążenia w mechanizmie migotania komór)
 • wstrząs kardiogenny
 • poszerzenie się ogniska zawałowego
 • zaburzenia rytmu sercai przewodnictwa
 • ostraniewydolność sercazobrzękiem płuc
 • ostradyskinezamięśnia sercowego (ostrytętniak serca)
 • pęknięcie ściany serca (tamponada serca) lub przegrody międzykomorowej
 • pęknięcie mięśnia brodawkowatego i ostraniewydolność zastawki mitralnej
 • późne
 • zakrzepicaprzyścienna w komorze nad obszarem zawału i inne powikłania zatorowo-zakrzepowe
 • pozawałowe zapalenie nasierdzia
 • przewlekłytętniak serca
 • przewlekła niewydolność krążenia
 • zespół ramię-ręka
 • zespół pozawałowy Dresslera

Podział

Wyróżnia się:
 • zawał pełnościenny (łac.infarctus myocardii totimuralis)
 • zawał podwsierdziowy (łac.infarctus myocardii subendocardialis)
Obecnie zawał włączony został do klasyfikacji ostrych zespołów wieńcowych:
 • niestabilna choroba wieńcowa (ang. UA - Unstable Angina)
 • zawał mięśnia sercowego
  • bez uniesienia odcinka STelektrokardiogramu (ang. NSTEMI - Non ST-elevation Myocardial Infarction)
  • z uniesieniem odcinka ST elektrokardiogramu (ang.STEMI - ST-Elevation Myocardial Infarction)
 • nagły zgon sercowy.

Leczenie

Bardzo istotna jest pierwsza pomoc przedlekarska, która niejednokrotnie może uratować choremu życie.

Diagnoza

Według WHO zawał mięśnia sercowego rozpoznaje się na podstawie badań krwi, w których widoczne są przekroczenia norm stężeń biochemicznych markerów uszkodzenia mięśnia sercowego. W Polsce określane są: jedna z frakcji troponin swoistych dla mięśnia sercowego, CKMB, morfologia z podstawowymi parametrami układu krzepnięcia, AspAT oraz OB. Wykonuje się także dwukrotnie, w krótkim odstępie czasu EKG.

Czynniki ryzyka

Wśród czynników sprzyjających wystąpieniu zawału mięśnia sercowego wymienia się:
 • wiek – ryzyko wzrasta znacząco po 40 r. ż., określono również, że wiek krytyczny u mężczyzn to 32-50 r. ż., a u kobiet 45-70.
 • płećmęska
 • nadciśnienie tętnicze
 • otyłość (zwłaszcza brzuszna)
 • złe nawyki związane z trybem życia
  • palenie tytoniu
  • brak aktywności fizycznej
  • niewłaściwa dieta
 • zaburzenie cholesterolu
  • wysoki poziomcholesterolu
  • zaburzona proporcja pomiędzy cholesterolem LDL i HDL
 • choroby
  • cukrzyca
  • marskość wątroby
  • Choroba Fabry'ego
 • wysoki poziom:
  • trójglicerydów
  • białka ostrej fazy (białko C-reaktywne, CRP)
  • homocysteiny
 • obecność patologicznej apolipoproteiny
 • niedobory witamin grupy B (zwłaszcza kwasu foliowego)
 • wysoki poziomkwasu moczowego
 • osobowość typu A (np. wysoki poziom stresu)
 • predyspozycje rodzinne i genetyczne (zawał w rodzinie w wywiadzie)
 • inne przyczyny przerostu lewej komory serca (np. kardiomiopatia, przerost po stosowaniu leków sterydowych)
łac. infarctus myocardii
Schemat przedstawiający zawał mięśnia sercowego (2) koniuszka ściany serca po okluzji (zamknięciu) (1) gałęzi lewej tętnicy wieńcowej (LCA, prawa tętn (licencja, autorzy)
Nagły stan polegający na pojawianiu się martwicyfragmentu mięśnia sercowego wywołanejniedokrwieniem. Jeśli w ciągu kilkunastu minut nie zostanie przywrócone prawidłowe krążenie, zmiany stają się nieodwracalne. Zdecydowana większość zawałów powstaje w mięśniu komory lewej i w przegrodzie międzykomorowej serca, bardzo rzadko występują zawały komory prawej lub przedsionków. Zawał serca jest jedną z postaci choroby niedokrwiennej mięśnia sercowego, pozostałe tonagła śmierć sercowa,dławica sercowa,przewlekła choroby niedokrwienna sercaoraz kardiomiopatia niedokrwienna.
Sprowadza się ona do:
 • ułożenia chorego w pozycji półsiedzącej (jeśli jest przytomny) lub bocznej ustalonej (jeśli jest nieprzytomny)
 • wezwania pogotowia ratunkowego
 • kontrolitętnaioddechu, jeśli ustanie praca serca i oddech należy rozpocząć resuscytację krążeniowo-oddechową
 • jeśli to możliwe należy podać choremu 300–500mgaspirynydoustnie i 0,4-0,8mg nitrogliceryny podjęzykowo (nitrogliceryny nie podawać przy objawach wstrząsu – bladość skóry, zlanie zimnym potem)
Nie wolno pacjentom podawać preparatów zawierającychdiklofenak, odradza się również podawanieglikozydów nasercowychoraz jakichkolwiek innych leków także nasercowych lub nadciśnieniowych.
Pomoc lekarska rozpoczyna się już w karetce pogotowia, lekarz wykonuje podstawowe pomiary (tętno, ciśnienie krwi, EKG), od tej pory pacjent jest stale monitorowany. Podawany jest tlen oraz leki zmniejszające ból (zapobieganie wstrząsom). Stosuje się tzw. kryteria MONA (Morfina, O-tlen, Nitrogliceryna oraz Aspiryna).
W momencie, gdy chory trafia do szpitala, rozpoczyna się seria działań zależnych od charakteru i zaawansowania zawału. Konieczne jest udrożnienie tętnicy wieńcowej, w tym celu wykonuje się angioplastykę wieńcową lub pomostowanie aortalno wieńcowe lub podaje leki fibrolityczne. Wciąż podaje się leki zmniejszające ból. Podaje się mieszankę KIG (potas, insulina, glukoza), co pomaga w regeneracji niedokrwionych komórek. Istotne jest również podjęcie właściwej rehabilitacji.
Powiązane choroby
Czy masz pytania dotyczące tematu zawał serca?
Nasi specjaliści odpowiedzieli na pytań

Ta wartość jest zbyt krótka. Powinna mieć __LIMIT__ lub więcej znaków.

* Internet nie może być substytutem profesjonalnej opieki medycznej.

Dodaj pytanie

Już prawie gotowe! Wypełnij jeszcze pozostałe dane. Dzięki nim będziemy w stanie precyzyjnie rozwiązać Twój problem.

Wybierz specjalizację lekarską, do której chcesz skierować pytanie

Dzięki informacji o lokalizacji będziemy mogli przesłać Twoje pytanie do najlepszych specjalistów

Pytania dotyczące tematu zawał serca
5
Zadanych pytań
21
Udzielonych odpowiedzi
Jaka dieta i ćwiczenia po zawale serca?
Jestem po rozległym zawale serca, mam problemy z arytmią, nadciśnieniem i nadwagą ok. 30 kg. Kardiolodzy zalecają dietę i ćwiczenia, niestety z obu mam problemy. Czy w mojej sytuacji moźliwa jest pomoc?

Oczywiście, że TAK. Zapraszam,- pomogę.
Pozdrawiam
Magdalena Kołodziej
Dietetyk

Odpowiedzi (9)

Czy po zawale i wylewie można całkowicie odstawić leki?
Moja mama miała łagodny zawał i raka szyjki macicy. Jest po chemioterapii i chyba radioterapii też. Ponad rok temu wylew albo udar mózgu, wygląda że też łagodny, bo funkcjonuje całkiem nieźle. Ma wysoki cholesterol. Bierze leki na serce i zbicie cholesterolu i pewnie jeszcze jakieś, które moim zdaniem… Więcej

jesli beda dobrane wlasciwe leki homeopatyczne to mozna tamte odstawic

Odpowiedzi (5)

Utrzymujący się stan podgorączkowy po zawale serca.
Moja mama, lat 80, jest 3 miesiące po ciężkim zawale. Rozpoznanie - niewydolność krążenie przewlekła NYHA III/II. Zawał serca ściany przedniej i bocznej przebyty z uniesieniem odcinka S-T leczony PTCA GPZ z implantacją 2 stentów DES.PTCA PTW z implantancją stentu DES. Kardiomiopatia pozawaowa z obniżoną… Więcej

Co do stanu zapalnego prawdopodobnie potrzeba czasu, chyba że doszło do zapalenia infekcyjnego wsierdzia - dobrze zrobione ECHO serca może odpowiedzieć na to pytanie. Co do wydolności krążenia i ew zaproponowania… Więcej


Czy Lokren 20 mg może być zamiennikiem Lakea 50 mg ?
W dniu 24.01.2016 miałem zawał serca. W szpitalu leżałem do 27.01, gdzie zastosowano koronaroplastykę. W wypisie zalecane leki to: Acard 75mg, Clopidix 75mg, IPP 20mg, Torvacard 40mg, Nedal 5mg, Lakea 50mg oraz inhalatory wziewne: Atrovent N, Miflonide 400ug, i Zafiron ponieważ od 10-ciu lat choruję… Więcej

Lokren i Lakea to dwie różne substancje i z różnych grup, więc nie są zamiennikami.


Podwyższony poziom kinazy.
O czym może świadczyć wynik kinaza fosfokreatynowa 1458 U/l . Mam 32 lata i jestem po zawale serca. Przyjmuje standartowe leki nasercowe po zawale, czy ten wyskoki poziom kinazy może mieć związek z tymi lekami? Jak ewentualnie obniżyć ten poziom? Z góry dziękuje za odpowiedż.

Proponuję zgłosić ten problem prowadzącemu kardiologowi. Po wykluczeniu miopatii związanej
ze stosowanym leczeniem konieczna będzie ocena reumatologiczna.


Lekarze zajmujący się tą grupą chorób

 • dziś 16.01
 • jutro 17.01
 • śr. 18.01
 • czw. 19.01
 • pt. 20.01
 • sob. 21.01
 • niedz. 22.01
 • pon. 23.01
 • wt. 24.01
 • śr. 25.01
 • czw. 26.01
 • pt. 27.01
 • sob. 28.01
 • niedz. 29.01
 • pon. 30.01
 • wt. 31.01
 • śr. 01.02
 • czw. 02.02
 • pt. 03.02
 • sob. 04.02
 • niedz. 05.02
 • pon. 06.02
 • wt. 07.02
 • śr. 08.02
 • czw. 09.02
 • pt. 10.02
 • sob. 11.02
 • niedz. 12.02
 • pon. 13.02
 • Mirosław Kowalski

  Mirosław Kowalski

  kardiolog,internista

  • Pruszkowska 4c/1a, Warszawa

   Gabinet lekarski

  Pana doktora poznałam w Instytucie w Aninie - bardzo serdeczny i empatyczny człowiek. Widać było że zależy mu na pacjencie, bardo indywidualne podejśc...

  najbliższy termin poniedziałek, 30.01

 • Hanna Siudalska

  Hanna Siudalska

  kardiolog,internista

  • Świętokrzyska 18, Warszawa

   MEDSERVICE Poradnia Kardiologiczna dla Dorosłych i Dzieci

  dokladnie przestudiowala historie mojej choroby. otrzymalam odpowiedz na pytanie z ktorym poszlam. profesjonalnie ocenila stan ojego zdrowia i dokonal...
    • 17:20
    • 17:40
    • 18:00
    • 16:00
    • 16:20
    • 16:40
    • 17:00
    • 17:20
   • Alicja Solik-Tomassi

    Alicja Solik-Tomassi

    internista,kardiolog

    • Marszałkowska 28, Warszawa

     HIT MEDICA Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej HITMEDICA

    Lekarz, któremu zawdzięczamy nie tylko wieloletnie doskonałe prowadzenie mojego męża tuż po operacji wszczepienia sztucznej zastawki (w okresie gdy na...
       • 15:45
       • 16:30
      • Marek Kochmański

       Marek Kochmański

       kardiolog,hipertensjolog

       • ul. Sienna 83, Warszawa

        MD Clinic

        Wołoska 88, Warszawa

        Centrum Medyczne MediCenter

       Jestem bardzo zadowolony z wizyty u Pana Profesora Kochmańskiego.Nie wiem jeszcze jaki będzie efekt zaleconej kuracji ale podejście Pana profesora jes...
        • 13:30
        • 09:00
        • 09:30
        • 18:00
        • 18:30
       • Halina Komorowska

        Halina Komorowska

        kardiolog,internista

        • ul. Marii Curie – Skłodowskiej 6, Brzeziny

         Szpital Specjalistyczny Brzeziny

        bardzo dobry lekarz profesjonalne podejscie do problemu i pacjenta polecam innym pacjentom jezeli musza korzystac z pomocy
           • 16:00
           • 16:15
           • 16:30
           • 16:45
          • Tadeusz Przewłocki

           Tadeusz Przewłocki

           kardiolog

           • Kluczborska 15/U3, Kraków

            UNICARDIA & UNIMEDICA Małopolskie Kliniki Specjalistyczne

           Byłam na wizycie kontrolnej u Pana doktora w Unicardii. Muszę przyznać, że jest on bardzo dokładny, faktycznie intertesuje się pacjentem. Ponadto cały...

           najbliższy termin poniedziałek, 23.01

          • Piotr Dobrowolski

           Piotr Dobrowolski

           kardiolog

           • Bora-Komorowskiego 21 lok. 307, Warszawa

            BORAMED

              • 15:40
              • 16:00
              • 16:20
              • 16:40
              • 17:00
              • 17:20
              • 17:40
             • Agata Markiewicz

              Agata Markiewicz

              kardiolog,internista

              • Strzeszyńska 69, Poznań

               MEDIC P0INT

               Adama Mickiewicza 16, Pniewy

               Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Agata Markiewicz

               Zamysłowskiego 11/1, Września

               Medica Centrum Specjalistyczne

              Pozostaje mi tylko powtórzyć słowa, które już wcześniej tutaj padły: pani doktor charakteryzuje się rzeczowością, fachowością, zaangażowaniem, a zara...
                • 15:00
                • 15:30
               • Radosław Zarczuk

                Radosław Zarczuk

                kardiolog,internista

                • ul. Chodźki 17 lokal 5, Lublin

                 Centrum Medyczne Chodźki - NOWE Prywatne Specjalistyczne Gabinety Lekarskie

                Bardzo miły lekarz, spokojnie i cierpliwie wysłuchał co mam do powiedzenia. Był zainteresowany stanem zdrowie, wcześniejszymi oznakami, wynikami badań...

                najbliższy termin czwartek, 26.01

               • Jan Biegus

                Jan Biegus

                kardiolog

                • pl. Powstańców Śląskich 1/116, Wrocław

                 Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Polimed

                lekarz bardzo dokladnie badal wszystko wytlumaczyl .lekarstwa ktore zapisal podzialaly ,czuje sie duzo lepiej,i mam poczucie ,ze jestem pod dobra opie...

                najbliższy termin piątek