Aktualności

 • dr n. med. Wojciech Datka
  dr n. med. Wojciech Datka
  Mogilska 21 CENTRUM, Kraków

  .Dowiedz się więcej o zespole nadpobudliwości psychoruchowej w dorosłości, umów się na wizytę i wykonaj pierwszy krok w kierunku lepszej jakości życia! NOWOŚĆ – Diagnoza ADHD dla dorosłych Pacjentów z całej Polski możliwa również w pełni ONLINE. FAQ – NAJCZĘSTSZE PYTANIA PACJENTÓW: 1.Kto diagnozuje ADHD? Psycholog czy psychiatra? Do postawienia oficjalnej diagnozy nozologicznej (przy użyciu kodu z obowiązującej klasyfikacji chorób i zaburzeń psychicznych) jest uprawniony jedynie lekarz psychiatra. Stawia rozpoznanie w oparciu o wywiad i obserwację Pacjenta(-ki). Na wizytę zabierz ze sobą dokumentację – dotyczącą ew. wcześniej odbytych terapii, leczenia psychiatrycznego, a także opinię psychologiczną. Psycholog sporządza opinię psychologiczną i stawia diagnozę psychologiczną (funkcjonalną). Jest ona bardzo pomocna, a czasem niezbędna do rozpoznania ADHD. 2.Czy muszę iść na badanie psychologiczne przed wizytą u psychiatry? Badania psychologiczne przed wizytą u psychiatry nie są obowiązkowe, ale jest to zdecydowanie zalecane. Zalecamy zacząć od diagnozy u psychologa – wtedy na konsultację lekarską pójdziesz już z kompletem badań. Jeśli jednak wolisz, możesz najpierw iść na wizytę do psychiatry. Lekarz specjalista podejmie w jej trakcie decyzję, czy może postawić lub wykluczyć u Ciebie diagnozę ADHD już teraz, czy też potrzebuje dodatkowej wizyty, na której będzie kontynuował badanie psychiatryczne. Psychiatra poinformuje Cię też, czy i jakie badania psychologiczne są niezbędne, aby potwierdzić/wykluczyć u Ciebie diagnozę zaburzeń hiperkinetycznych. Rozpatrujemy indywidualnie sytuację każdego Pacjenta. Każdy proces diagnostyczny różni się w zależności od potrzeb i możliwości konkretnej osoby badanej. Mamy jednak określony, najczęściej wykorzystywany skrypt postępowania wypracowany na bazie lat doświadczenia. Obejmuje on pakiet diagnostyczny u psychologa, a następnie wizytę u lekarza psychiatry. Staramy się jednak indywidualnie rozpatrywać sytuację każdego Pacjenta i być elastyczni. 3.Do czego psychiatra potrzebuje opinii psychologicznej? Dostarczona opinia psychologiczna jest dla psychiatry nieocenioną pomocą w postawieniu diagnozy i dobraniu możliwie najbardziej skutecznego leczenia. Na pewno byłeś(-aś) kiedyś na wizycie u lekarza innej specjalizacji, który zlecił Ci wykonanie dodatkowych badań. Internista nierzadko prosi Pacjenta(-kę) np. o wykonanie morfologii krwi, a neurolog przed postawieniem diagnozy często musi zobaczyć np. wyniki rezonansu lub badania EEG. Wyniki badań psychologicznych są dla psychiatry taką informacją, jaką dla internisty czy neurologa będą wyniki badań krwi i badań obrazowych. To kompleksowa informacja na temat funkcjonowania i właściwości Pacjenta(-ki). Opinia psychologiczna zawiera dane, których nie sposób uzyskać podczas standardowego badania psychiatrycznego. To dokument, który zawsze jest dla lekarza pomocą w dobraniu optymalnego leczenia, a często okazuje się wręcz niezbędny. 4.Co zyskam, umawiając się do psychologa na diagnozę? Najważniejsza korzyść z wykonania diagnozy to przede wszystkim poszerzenie wiedzy na swój temat. Nasz psycholog zaproponuje Ci testy, które określą nie tylko liczbę i natężenie objawów typowych dla ADHD. Ich wyniki dostarczają także informacji na temat zasobów, cech osobowości i możliwości występowania innych trudności psychicznych u Pacjenta(-ki). Testy, które wykorzystujemy podczas diagnozy psychologicznej, zweryfikują, czy rzeczywiście występują u Ciebie nie tylko objawy zespołu nadpobudliwości psychoruchowej, ale nie tylko. zweryfikują, czy rzeczywiście występują u Ciebie nie tylko objawy zespołu nadpobudliwości psychoruchowej, ale nie tylko. Wskażą różne obszary trudności, z jakimi się mierzysz, i określą ich prawdopodobne przyczyny. W razie konieczności psycholog podpowie Ci też, jakie inne kierunki diagnostyczne warto zweryfikować i pogłębić. Objawy ADHD mogą być podobne do występujących w innych zaburzeniach lub z nimi współwystępować. Podobne objawy daje np. depresja, choroba afektywna dwubiegunowa, zaburzeniami lękowe, ze spektrum autyzmu lub zaburzenia osobowości. Opinia psychologiczna sprawia, że Twoja diagnoza jest komplementarna. Warto wiedzieć, że osobę, której jedyną diagnozą jest ADHD, leczy się inaczej niż tą, u której ADHD współwystępuje z innymi zaburzeniami psychicznymi lub neurorozwojowymi. Dzięki diagnozie psychologicznej Twój psychiatra będzie w posiadaniu wszystkich informacji potrzebnych do zaproponowania Ci optymalnego, skutecznego i bezpiecznego leczenia. 5.Co robi psycholog podczas badań psychologicznych? Diagnoza psychologiczna to kilkugodzinny (zazwyczaj ok. 3h) proces – składa się na niego pogłębiony wywiad kliniczny i badanie psychologiczne przy użyciu testów/kwestionariuszy dobranych indywidualnie do Pacjenta(-ki). To czas, który pozwala diagnoście na zdobycie wszystkich potrzebnych informacji, a Pacjentowi na spokojne wypełnienie wszystkich kwestionariuszy. Wszystko to zawiera się w naszym psychologicznym pakiecie diagnostycznym ADHD u osób dorosłych. Baza PsychoMedic zawiera blisko 200 narzędzi diagnostycznych, zatwierdzonych i rekomendowanych przez międzynarodowe towarzystwa. Konkretny zestaw (tzw. bateria) testów, które zostaną wykorzystane w Twoim przypadku, nasz diagnosta dobierze przy wzięciu pod uwagę m.in. celu diagnozy i rodzaju objawów, jakich doświadczasz. Posługujemy się testami oceniającymi funkcjonowanie w sferze emocjonalnej i poznawczej. W procesie diagnostyki ADHD wykorzystujemy m.in. kwestionariusz DIVA-5, test neuropsychologiczny MOXO, testy oceniające funkcje poznawcze. Są to jednak tylko przykładowe narzędzia, którymi dysponujemy. Nigdy nie stawiamy rozpoznania w oparciu o jeden test psychologiczny. Zdajemy sobie sprawę, że diagnoza psychologiczna może być wymagającym wydatkiem. Na cenę składa się m.in. koszt dostępu do zastrzeżonych prawnie narzędzi psychologicznych oraz koszt pracy diagnosty – ta praca nie sprowadza się tylko do przeprowadzenia Pacjenta(-ki) przez wywiad i testy. Kolejne kilka godzin pracy Specjalisty to interpretacja wyników i sporządzenie profesjonalnej opinii. Warto pamiętać, że diagnoza jest jednak inwestycją, która z pewnością się zwróci. Decydując się na badania psychologiczne zyskujesz pewność, że Twoi psychiatra i terapeuta będą mieli pełen obraz Twoich trudności psychicznych i będą mogli opracować plan leczenia odpowiadający na wszystkie problemy, których rzeczywiście doświadczasz. 6.Nie mam możliwości przyjechać na badania do psychologa. Czy diagnoza psychologiczna online jest miarodajna? Boję się, że będzie mniej wartościowa. Zdalne diagnozy w kierunku ADHD wykonujemy z powodzeniem już od wielu lat. Jesteśmy jednymi z pionierów – wprowadziliśmy ofertę diagnostyki i terapii online jako jedni z pierwszych w kraju, na długo przed wybuchem pandemii Covid-19. Procesy diagnostyczne na odległość prowadzą nasi najlepsi Specjaliści, którzy mają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu terapii i diagnoz online. Wielu z nich zdobywało doświadczenie kliniczne nie tylko w Polsce, ale i za granicą: m.in. w Szwecji, Danii, Norwegii czy Wielkiej Brytanii. To prawda, że diagnoza psychologiczna online ma swoje ograniczenia, jednak robimy wszystko, by uwzględniać je w trakcie przeprowadzania badania i zachować najwyższą jakość pracy także w formie online. Zawsze zachęcamy Pacjentów, aby odbyli stacjonarnie przynajmniej jedną z wizyt wchodzących w skład pakietu diagnostycznego. Rozumiemy jednocześnie, że nie zawsze jest taka możliwość. Jeżeli cały proces musi odbyć się online, dokładamy wszelkich starań, aby wartość diagnozy nie odbiegała od przeprowadzonej na miejscu. Jeśli zaś chodzi o same narzędzia psychologicznie, to zmienia się miejsce i urządzenie, na którym Pacjent(ka) wypełnia kwestionariusze, ale pytania są dokładnie takie same, a ich wyniki dostarczają dokładnie takich samych informacji o zdrowiu psychicznym osoby badanej. Warto pamiętać, że w przypadku diagnozy online to Pacjent(ka) musi zadbać o warunki badania. Prosimy o zadbanie, aby podczas wywiadu i wypełniania testów nikt Ci nie przeszkadzał i o upewnienie się, że łącze internetowe będzie stabilne. 7.Jak mogę zapłacić za diagnozę ADHD? Czy muszę od razu zapłacić za całość? Zostawiamy wybór Pacjentom – istnieje możliwość opłaty z góry za cały proces diagnostyczny, ale można też płacić za każdą wizytę oddzielnie. Zachęcamy do wykonywania płatności poprzez nasz łatwy w obsłudze system szybkich płatności online. 8.Czy psychiatra diagnozuje ADHD i przepisuje leki na pierwszej wizycie? W przypadku Pacjentów, którzy nie wymagają dodatkowych badań lub przychodzą na pierwszą wizytę już z opinią psychologiczną, postawienie diagnozy i przepisanie leków jest zazwyczaj możliwe w trakcie pierwszej wizyty. Zdarzają się jednak sytuacje, gdy psychiatra potrzebuje jeszcze jednej lub dwóch wizyt – w ich trakcie kontynuuje wywiad lub prosi Pacjenta(-kę) o wykonanie testów psychologicznych. Sytuacja, gdy lekarz nie stawia diagnozy ADHD na pierwszej wizycie, zawsze ma uzasadnienie merytoryczne. Naszym celem jest zdiagnozowanie Cię rzetelnie i przeprowadzenie Cię przez bezpieczne i skuteczne leczenie. 9.Czy wynik kwestionariusza DIVA-5 jest wystarczający, żeby potwierdzić lub wykluczyć u kogoś ADHD? Kwestionariusz DIVA-5 jest ogólnodostępny. Badanie przy wykorzystaniu kwestionariusza DIVA-5 nie pozwala jednak na postawienie rzetelnej diagnozy zespołu nadpobudliwości psychoruchowej. Potwierdzenie lub wykluczenie ADHD jest możliwe dopiero na podstawie dokładnego wywiadu z wykorzystaniem DIVY-5 oraz wyników wyników zestawu testów obiektywnie oceniających obecność i natężenie różnych objawów. 10.Czy mogę przynieść wypełniony kwestionariusz DIVA-5 na spotkanie z psychologiem? Zalecamy, aby nie wykonywać samodzielnie DIVY. Psycholog będzie miał pełniejszy obraz Twojego funkcjonowania, jeżeli badanie zostanie przeprowadzone na wizycie. Specjalist(k)a będzie m_gł(a) też na bieżąco pytać Cię o uzasadnienie i pogłębienie niektórych Twoich odpowiedzi. Dzięki temu diagnoza będzie jeszcze bardziej kompleksowa i rzetelna. 11.Co mam przynieść ze sobą na pierwsze spotkanie u psychologa-diagnosty? W miarę możliwości warto przynieść ze sobą całą posiadaną dokumentację medyczną (zwłaszcza dotyczącą chorób przewlekłych, hospitalizacji, poważnych urazów, ewentualnego wcześniejszego leczenia w poradni zdrowia psychicznego) oraz spis przyjmowanych leków i suplementów diety. Jeżeli to możliwe, warto też przygotować dokumenty z okresu szkolnego: zwłaszcza świadectwa opisowe i opinie wystawiane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. 12.Czy każdy psychiatra może diagnozować i leczyć ADHD? Z formalnego punktu widzenia tak. W praktyce jednak terapia ADHD jest wąską dziedziną wymagającą szczegółowej wiedzy i doświadczenia. Dlatego Pacjentów z diagnozą ADHD prowadzą w PsychoMedic wyłącznie lekarze doświadczeni i wyspecjalizowani w farmakologicznym leczeniu zespołu nadpobudliwości psychoruchowej. Nasi psychiatrzy – specjaliści w zakresie ADHD regularnie podnoszą swoją wiedzę i kompetencje poprzez udział w szkoleniach i konferencjach. Niektórzy z nich sami przedstawiają na konferencjach czy sympozjach nasz autorski model diagnozy oraz leczenia ADHD. W 2021 i 2022 roku mieliśmy swój autorski panel poświęcony diagnozie i leczeniu ADHD na prestiżowym Zjeździe Psychiatrów Polskich. 13.Dotąd leczyłem/am się z powodu ADHD u psychiatry spoza PsychoMedic. Czy mogę teraz kontynuować leczenie u lekarza z PsychoMedic i czy dostanę receptę na moje leki? Oczywiście, zapraszamy! Na pierwszą wizytę przynieś dokumentację medyczną z placówki, gdzie dotąd się leczyłeś/aś, zaświadczenie od lekarza prowadzącego lub wydruk wystawionych recept z Internetowego Konta Pacjenta (IKP). Nasz lekarz psychiatra wystawi Ci receptę na dotychczasowe leki lub – gdy będzie to uzasadnione – zaproponuje zmianę dawkowania bądź rodzaju leku.

 • Adresy (4)


  Pacjenci prywatni (bez ubezpieczenia)


  Przyjmuję: dorosłych
  Gotówka, Karta płatnicza, Blik, + 1 więcej
  12 324..... Pokaż numer


  NIP

  6222433116

  Adres firmy

  Jastrzębowskiego 24 lok. U02, Warszawa

  PsychoMedic.pl Klinika Psychologiczno-Psychiatryczna Kraków (ul. Mogilska 21)


  Pacjenci prywatni (bez ubezpieczenia)


  Konsultacja psychiatryczna online (kolejna wizyta) (opis) • 430 zł

  Konsultacja psychiatryczna online (pierwsza wizyta) (opis) • 430 zł


  Przyjmuję: dorosłych
  Specjalista może wypisać e-receptę lub e-zwolnienie lekarskie

  Sposób płatności: Karta płatnicza, Blik, Revolut, Przelew na konto

  Skopiuj link do przeglądarki: pay.psychomedic.pl i opłać.

  Opłata za konsultację trafia bezpośrednio do specjalisty, który jest również odpowiedzialny za ustalenie swojej polityki odwołań i zwrotów.

  W przypadku problemów z płatnościami skontaktuj się ze specjalistą.

  Pamiętaj, że ZnanyLekarz nie pobiera żadnych dodatkowych opłat za umówienie wizyty i nie przetwarza płatności w imieniu specjalisty.


  Po opłaceniu wizyty przez pay.psychomedic.pl zadzwonimy do Ciebie aby ustalić najdogodniejszy dla Ciebie kanał konsultacji: telefon, skype, nasza platforma www.psychomedic.online.
  W umówionej godzinie oczekuj na połączenie od specjalisty.


  Przygotuj się 10 minut przed konsultacją. Upewnij się, że Twój telefon lub komputer jest naładowany. W przypadku wideokonsultacji sprawdź połączenie internetowe oraz ustawienia mikrofonu i kamery. Możesz również przygotować swoją dokumentację medyczną (np. wyniki badań).


  NIP

  6222433116

  Adres firmy

  Jastrzębowskiego 24 lok. U02, Warszawa

  Centrum Medyczne Semper Fortis


  Pacjenci prywatni (bez ubezpieczenia)


  Konsultacja psychiatryczna online (kolejna wizyta) • 290 zł

  Konsultacja Wideo - Psychiatry kolejna wizyta (opis) • 290 zł

  Konsultacja Wideo - Psychiatry pierwszorazowa (opis) • 350 zł


  Przyjmuję: dorosłych
  12 324..... Pokaż numer

  Sposób płatności: Gotówka, Karta płatnicza, Blik, Przelew na konto

  Opłata za konsultację trafia bezpośrednio do specjalisty, który jest również odpowiedzialny za ustalenie swojej polityki odwołań i zwrotów.

  W przypadku problemów z płatnościami skontaktuj się ze specjalistą.

  Pamiętaj, że ZnanyLekarz nie pobiera żadnych dodatkowych opłat za umówienie wizyty i nie przetwarza płatności w imieniu specjalisty.


  Najpóźniej 30 minut przed wizytą dostaniesz SMS oraz e-mail z linkiem do konsultacji online. Połączysz się z telefonu lub komputera.


  Przygotuj się 10 minut przed konsultacją. Upewnij się, że Twój telefon lub komputer jest naładowany. W przypadku wideokonsultacji sprawdź połączenie internetowe oraz ustawienia mikrofonu i kamery. Możesz również przygotować swoją dokumentację medyczną (np. wyniki badań).


  NIP

  9442231014

  Adres firmy

  Tyniecka 15, Skawina


  Pacjenci prywatni (bez ubezpieczenia)


  12 324..... Pokaż numer


  NIP

  9442231014

  Adres firmy

  Tyniecka 15, Skawina

  Moje doświadczenie

  O mnie

  Lekarz specjalista psychiatra.

  Doktor nauk medycznych, specjalista psychiatra z ponad 20-letnim stażem zdobywanym w wielu ośrodkach kli...

  Zobacz pełen opis


  Edukacja

  • Wydział Medyczny Uniwersytetu Jaggiellońskiego

  Zakres porad

  • Psychiatria


  Filmy


  Znajomość języków

  • Polski,
  • Angielski

  Usługi i ceny

  Ceny dotyczą wizyt prywatnych.

  Popularne usługi


  Mogilska 21 CENTRUM, Kraków

  430 zł

  PsychoMedic.pl Klinika Psychologiczno-Psychiatryczna Kraków (ul. Mogilska 21)


  Krowoderska 17, Kraków

  350 zł

  Centrum Medyczne Semper Fortis

  Pozostałe usługi


  Mogilska 21 CENTRUM, Kraków

  430 zł

  PsychoMedic.pl Klinika Psychologiczno-Psychiatryczna Kraków (ul. Mogilska 21)


  Krowoderska 17, Kraków

  290 zł

  Centrum Medyczne Semper Fortis  430 zł

  PsychoMedic.pl Klinika Psychologiczno-Psychiatryczna Kraków (ul. Mogilska 21)

  Skopiuj link do przeglądarki: pay.psychomedic.pl i opłać.  290 zł

  Centrum Medyczne Semper Fortis  430 zł

  PsychoMedic.pl Klinika Psychologiczno-Psychiatryczna Kraków (ul. Mogilska 21)

  Skopiuj link do przeglądarki: pay.psychomedic.pl i opłać.  Krowoderska 17, Kraków

  350 zł

  Centrum Medyczne Semper Fortis  290 zł

  Centrum Medyczne Semper Fortis

  Uwaga:
  Przed konsultacją konieczne jest opłacenie usługi przelewem bankowym.
  Nr konta: 73 1050 1445 1000 0090 3034 0898
  Surgipol Sp. z o. o., ul.Tyniecka 15; 32-050 Skawina.
  W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko pacjenta oraz imię i nazwisko lekarza.
  Potwierdzenie wykonania przelewu prosimy na adres mailowy: przed zrealizowaniem e-konsultacji.
  Przedpłata za teleporadę musi zostać zaksięgowana na koncie przychodni najpóźniej 24 godziny przed terminem konsultacji. W przypadku teleporad zaplanowanych na poniedziałek przedpłaty muszą być zaksięgowane na koncie przychodni nie później niż do czwartku w tygodniu poprzedzającym zaplanowaną konsultację. Nieopłacone na czas konsultacje będą usuwane z listy teleporad na dany dzień.  350 zł

  Centrum Medyczne Semper Fortis

  Uwaga:
  Przed konsultacją konieczne jest opłacenie usługi przelewem bankowym.
  Nr konta: 73 1050 1445 1000 0090 3034 0898
  Surgipol Sp. z o. o., ul.Tyniecka 15; 32-050 Skawina.
  W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko pacjenta oraz imię i nazwisko lekarza.
  Potwierdzenie wykonania przelewu prosimy na adres mailowy: przed zrealizowaniem e-konsultacji.
  Przedpłata za teleporadę musi zostać zaksięgowana na koncie przychodni najpóźniej 24 godziny przed terminem konsultacji. W przypadku teleporad zaplanowanych na poniedziałek przedpłaty muszą być zaksięgowane na koncie przychodni nie później niż do czwartku w tygodniu poprzedzającym zaplanowaną konsultację. Nieopłacone na czas konsultacje będą usuwane z listy teleporad na dany dzień.

  164 opinie pacjentów

  Ogólna ocena

  Trzymamy rękę na pulsie 100% zweryfikowanych opinii. Sprawdź jak działamy
  G
  Profil zweryfikowany
  Wizyta umówiona przez ZnanyLekarz.pl
  Lokalizacja: Centrum Medyczne Semper Fortis konsultacja psychiatryczna (kolejna wizyta)

  Bardzo fajny lekarz z podejściem do pacjenta. Wszystko dobrze tlumaczy

  K
  Profil zweryfikowany
  Wizyta umówiona przez ZnanyLekarz.pl
  Lokalizacja: Centrum Medyczne Semper Fortis konsultacja psychiatryczna (kolejna wizyta)

  Doktor empatyczny, zaangażowany i bardzo życiowy. Profesjonalna ale też ciepła rozmowa.

  Profil zweryfikowany
  Wizyta umówiona przez ZnanyLekarz.pl
  Lokalizacja: PsychoMedic.pl Klinika Psychologiczno-Psychiatryczna Kraków (ul. Mogilska 21) konsultacja psychiatryczna (kolejna wizyta)

  Bardzo polecam! Jeśli ktoś potrzebuje dobrego i mądrego lekarza bez fałszywej uprzejmości to właśnie ten człowiek. ;)


  M
  Profil zweryfikowany
  Lokalizacja: PsychoMedic.pl Klinika Psychologiczno-Psychiatryczna Kraków (ul. Mogilska 21) Konsultacja psychiatryczna online (kolejna wizyta)

  Z Doktorem współpracuję już ponad trzy lata. Wyrozumiały i szczery. Jestem ogromnie zadowolony z wizyt, szczerze polecam Doktora.


  K
  Profil zweryfikowany
  Wizyta umówiona przez ZnanyLekarz.pl
  Lokalizacja: Centrum Medyczne Semper Fortis Inny

  kolejna wizyta, leczę się u tego lekarza od lat, stara się pomóc oczywiście na ile to jest możliwe


  P
  Profil zweryfikowany
  Wizyta umówiona przez ZnanyLekarz.pl
  Lokalizacja: PsychoMedic.pl Klinika Psychologiczno-Psychiatryczna Kraków (ul. Mogilska 21) konsultacja psychiatryczna (kolejna wizyta)

  Pan Doktor jest zaangażowanym, empatycznym lekarzem. Wizyty są efektywne i pomocne. Szuka różnych rozwiązań, nie jest zwolennikiem leczenia wyłącznie poprzez zwiększanie rodzaju i ilości leków (w moim przypadku na pewno).


  M
  Profil zweryfikowany
  Wizyta umówiona przez ZnanyLekarz.pl
  Lokalizacja: PsychoMedic.pl Klinika Psychologiczno-Psychiatryczna Kraków (ul. Mogilska 21) konsultacja psychiatryczna (pierwsza wizyta)

  Moja pierwsza wizyta u tego typu lekarza, bardzo rzeczowa i konkretna. Pan Doktor wzbudza zaufanie, słucha i wyciąga trafne wnioski. pomocny i godny polecenia.


  R
  Profil zweryfikowany
  Lokalizacja: Centrum Medyczne Semper Fortis konsultacja psychiatryczna (kolejna wizyta)

  Na ten moment jestem bardzo zadowolony z podjęcia leczenia u dr Datki. Atmosfera w gabinecie jest przyjazna, lekarz jest wyrozumiały i podchodzi do problemów holistycznie, próbując pomóc pacjentowi dokonać skutecznych zmian także poza zakresem leczenia farmakologicznego. Przypisane leki również zaczynają przynosić dobre efekty. Polecam.


  A
  Profil zweryfikowany
  Wizyta umówiona przez ZnanyLekarz.pl
  Lokalizacja: Centrum Medyczne Semper Fortis konsultacja psychiatryczna (pierwsza wizyta)

  Bardzo konkretnie, przyjaźnie i profesjonalnie. Dokladnie wszystko wytlumaczyl oraz dodatkowo doradził w wyborze terapii oraz wszelakich pobocznych możliwości :) lekarz bardzo godny polecenia


  A
  Profil zweryfikowany
  Lokalizacja: Centrum Medyczne Semper Fortis konsultacja psychiatryczna (pierwsza wizyta)

  Dr Wojciech Datka to wyjątkowy lekarz, który wyróżnia się nie tylko kompetencją, ale także empatią wobec pacjentów. Dzięki jego zaangażowaniu i wiedzy udało się znacząco poprawić stan zdrowia bliskiej mi osoby. Jego decyzje medyczne i skuteczne leczenie zdecydowanie przyczyniły się do jej powrotu do zdrowia. Jestem mu niezmiernie wdzięczna za to, że tak skutecznie jej pomógł. Gdybym mogła, postawiłabym pod tą opinią każdą możliwą gwiazdkę!


  Wystąpił błąd, spróbuj jeszcze raz

  Moje doświadczenie

  O mnie

  Lekarz specjalista psychiatra.

  Doktor nauk medycznych, specjalista psychiatra z ponad 20-letnim stażem zdobywanym w wielu ośrodkach kli...

  Zobacz pełen opis


  Edukacja

  • Wydział Medyczny Uniwersytetu Jaggiellońskiego

  Certyfikaty ZnanyLekarz


  Zakres porad

  • Psychiatria

  Doświadczenie

  • Oddział Psychiatryczny  Filmy


  Znajomość języków

  • Polski,
  • Angielski

  Nagrody i wyróżnienia

  • Laur Pacjenta 2018 - nagroda zaufania pacjentów w ogólnopolskim plebiscycie w kategorii Placówka Medyczna
  • Złota Synapsa 2016 - Pomoc dla pacjentów 7 dni w tygodniu w godz. 8-21.00. Pracujemy zespołowo, co zapewnia płynność opieki dla Ciebie - czyli np. jak twój lekarz prowadzący jest chory, ma urlop każdy lekarz z PsychoMedic.pl zrobi kontynuacje leczenia, wystawi zwolnienie, potrzebne Tobie zaświadczenia. Nie musisz się martwić się o dostępność Twojego lekarza, cały Zespół PsychoMedic.pl jest do Twojej dyspozycji i służy pomocą.
  • Laur Pacjenta 2016 - Bezpieczeństwo leczenia – doświadczeni specjaliści: średni wiek doświadczenia klinicznej pracy z pacjentami naszych specjalistów to 15 lat.
  Zobacz więcej

  Najczęściej zadawane pytania