O nas

Pierwsze w Warszawie i Piasecznie!
Jedyne w tej metodzie na Mazowszu centrum
PSYCHOTERAPII POZYTYWNEJ
w połączeniu
z TSR-Terapią Skoncentrowaną na Rozwiązaniach, Arteterapią,Terapią Systemową Rodzin i Neuroterapią!

NOWA! Niezwykła, POZYTYWNA formuła!

„Człowiek jest jak żaglowiec, ma swój żagiel, ma ster i wszystko to, co potrzebne żeby płynąć…
Trener, nauczyciel, terapeuta jest to podmuch wiatru, który sprawia, że żaglowiec płynie do celu” Milton H.Erickson

Każdy człowiek powinien wiedzieć, że jest wartościowy i godny szacunku. Na tym będzie mógł budować relacje ze światem zewnętrznym. Dzieciom i dorosłym należy stworzyć odpowiednie środowisko, a wtedy sami zadbają o to, by wykorzystać drzemiący w nich potencjał.
To jest właśnie nasze VIVARIUM !
W naszej pracy stosujemy zintegrowany model terapii i patrzymy na człowieka holistycznie. Uważamy bowiem, że każdy potrzebuje innego podejścia i innego tempa pracy.
Zależy nam na rozwijaniu u klienta świadomości własnych praw i możliwości oraz na stymulowaniu podejścia do rozwiązywania problemów, budowania efektywnych strategii działania na rzecz rozwoju oraz wprowadzania przemian we własnym życiu.
Nasi podopieczni, niezależnie od wrodzonych możliwości, mogą rozwinąć wysoką samoocenę i nabrać wiary w to, że są wartościowymi ludźmi. Każdy ma jakieś talenty, a tym czego wszyscy potrzebują do harmonijnego rozwoju jest struktura relacji ze światem zewnętrznym.
Zatem – dobraliśmy do naszego warsztatu pracy takie metody aby miały one wspólnie charakter pozytywnego wsparcia i działały rozwojowo.
Jako PIERWSI w Warszawie i na Mazowszu pracujemy metodą znaną i docenianą od lat 60-tych na całym Świecie – metodą PSYCHOTERAPII POZYTYWNEJ !
Psychoterapia Pozytywna (Positive Psychotherapy)
Podejście to buduje pozytywny wizerunek człowieka i podkreśla jego potencjalne zdolności do samorozwoju. PP jest to terapia krótkoterminowa, które integruje dorobek psychoterapii psychodynamicznej, poznawczo-behawioralnej oraz odwołuje się do humanistycznej wizji człowieka i jego doświadczeń trans kulturowych. W myśl założeń PP człowiek posiada w sobie nie tylko podatność na choroby, ale również ukryte zasoby i naturalne zdolności. Podstawowe właściwości człowieka to potencjał do miłości i poznawania świata. Zaburzenia psychiczne i psychosomatyczne można interpretować jako nieświadome dążenie do osobistego rozwoju i równowagi psychicznej. PP przyjmuje, że człowieka konstytuują ciało, umysł, uczucia i dusza a celem terapii jest pobudzić drzemiące w nim naturalne mechanizmy uzdrawiające oraz odnalezienie równowagi życiowej. Głównym zadaniem w terapii jest wspieranie pacjenta w proporcjonalnym rozwijaniu najważniejszych sfer życia. Twórcą i popularyzatorem tej metody był psychiatra, neurolog i psychoterapeuta Nossrat Peseschkian (1933-2010). Urodził się on w Iranie, a od 1954 żył i pracował w Niemczech. O popularności psychoterapii pozytywnej może świadczyć fakt, że na świecie, na kilku kontynentach istnieje już ponad 30 instytutów stosujących i propagujących to podejście. Psychoterapia pozytywna jako szkoła terapeutyczna jest akredytowana przez Europejskie Stowarzyszenie Psychoterapii, Światową Radę Psychoterapii i Międzynarodową Federację Psychoterapii.

Kolejnym narzędziem, które wykorzystujemy w naszej pracy jest podejście:
TSR- Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (Solution Focused Brief Therapy)
TSR to nurt terapeutyczny, polegający na osiągnięciu określonego przez klienta celu, a nie analizie problemu czy deficytów, które uświadomiły mu potrzebę szukania wsparcia. Rozwiązywanie trudnych sytuacji wg TSR jest możliwe dzięki wyszukiwaniu i uświadamianiu klientowi jego możliwości i mocnych stron. W terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach unika się wracania do przeszłości, większość uwagi kierując na teraźniejszość i przyszłość. TSR w Polsce stosowana jest od lat 90. i z każdym rokiem cieszy się coraz większym uznaniem.

Terapia Systemowa Rodzin – konstelacje rodzinne – Family Coaching
Terapia prowadzona według tego podejścia skupia się na funkcjonowaniu całych systemów. Systemem w takim przypadku może być przede wszystkim rodzina, ale i jej mniejsze elementy. Mogą z niej kożystać zarówno rodzice wraz ze swoimi dziećmi, jak i tylko sami małżonkowie. W terapii systemowej najistotniejsze jest to, aby przeanalizować istniejące w systemie zależności i zastanowić się co można zrobić, by rozwiązać dany problem. Jeśli w trakcie terapii pojawią się problemy, które wymagają innego podejścia (np. objawy depresyjne u jednego z członków rodziny wymagające leczenia farmakologicznego), terapeuta przekierowuje daną osobę na odpowiednią terapię.

Arteterapia
Arteterapia wykorzystuje sztukę do rozwoju osobistego. Za pomocą wyrazu artystycznego: dramy, sztuk plastycznych, muzykoterapii, terapii tańcem i ruchem, biblioterapii, bajkoterapii arteterapia uczy aktywnej twórczości, kształci umiejętności współpracy z innymi ludźmi, a sztuka jest narzędziem do odnalezienia własnych zasobów i uświadomienia deficytów.

Zapraszamy wszystkich serdecznie do pracy nad:

– umiejętnością radzenia sobie z trudnymi doświadczeniami życiowymi,
– akceptacją siebie i innych,
– budowaniem pewności siebie,
– oswojeniem poczucia lęku,
– brakiem cierpliwości i problemami z koncentracją,
– regulacją własnych emocji
– jakością własnego życia i całej rodziny

Pracujemy metodami:
– terapii indywidualną i grupową dla dorosłych, dzieci i młodzieży oraz terapią par i rodziny

Nasi specjaliści to między innymi:

– certyfikowani psychoterapeuci Psychoterapii Pozytywnej (wydane przez WAPP.Wiesbaden, Niemcy)
– terapeuci I i II stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach
– członkowie Światowego Stowarzyszenia Psychoterapii Pozytywnej
- członkowie Polskich Stowarzyszeń Psychologicznych
- wykładowcy
- certyfikowani szkoleniowcy
- neurolodzy
- neurodiagności
- neuroterapeuci
- pedagodzy specjalni
– dyplomowani arteterapeuci
- terapeuci mindfulness
– facylitatorzy procesu w Teatrze Forum oraz twórcy spektakli teatru legislacyjnego
- dramoterapeuci
– trenerzy kreatywności
- trenerzy TUS
– certyfikowani Family Coach
– psychologowie
– psychiatrzy
– praktycy w pracy klinicznej na oddziałach szpitalnych
- fizjoterapeuci
- masażyści

Wszyscy nasi specjaliści są zobowiązani do pracy pod SUPERWIZJĄ !
Dowiedz się więcej
Sprzęt
 • Neurofeedback
 • EEG
 • Testy psychologiczne
 • Gabinet fizjoterapii
 • Gabinet masażu
 • Sala terapeutyczna
 • Biofeedback
Dowiedz się więcej
Języki
 • Polski
 • Angielski
 • Rosyjski
 • Ukraiński
Dowiedz się więcej
Szczegóły prawne

Usługi

Specjaliści

Aktualności

Zajęcia TUS dzieci i młodzież
TUS to skrót Trening Umiejętności Społecznych. Zajęcia TUS maja na celu rozwijanie kompetencji społecznych w tym rozpoznawania i reagowania na swoje i cudze emocje, oraz dobrej komunikacji i współpracy w grupie. To jedna z metod leczenia wykorzystywana przy problemach z funkcjonowaniem społecznym pacjentów tych małych i dużych. Zajęcia maja na celu poprawiać funkcjonowanie pacjentów w kontakcie z innymi. Odbywają się w grupie (3-8 osób)i prowadzone są przez terapeutów. Grupa skupia się na analizowaniu zachowań sowich jak i innych. Podczas zajęć uczymy się nowych zachowań w wielu trudnych dla siebie sytuacjach. Analizowanie takie nie jest łatwe a terapeuci i inni uczestnicy grupy mogą w tym znacznie pomoc. Nasze zajęcie rozszerzamy o arteterapię i psychoterapię pozytywną i terapię skoncentrowaną na rozwiązaniach , co wzmacnia ogólnych cel treningu oraz jest dodatkowych urozmaiceniem pracy grupy która dzięki temu pracuje różnymi metodami wykorzystując różne formy sztuki. Zajęcia prowadzone są wg specjalnie opracowanego programu pod opieką certyfikowanego międzynarodowego psychoterapeuty pozytywnego, pedagoga specjalnego, oligofrenopedagoga, arteterapeuty i psychologa klinicznego i zdrowia.Terapeuci posiadają uprawnienia do pracy pedagogicznej z dziećmi. Specjalna jasna sala z materacami, rzutnikiem i sztalugami. Poczęstunek i napoje. Dodatkowa umywalka do pracy brudzącej ręce. Wszystkie materiały do pracy wliczone w cenę. 12 sesji (50 min) płatne z góry na pierwszej kwalifikacyjnej wizycie. Dodatkowo możliwość neurodiagnozy i neurotreningów na nowoczesnym sprzęcie firmy Elmico. Zawsze 2 terapeutów prowadzących. Warunkiem uruchomienia grupy jest zgłoszenie 3 uczestników.

Dowiedz się więcej

Puławska 11,Piaseczno


Psychoterapia grupowa, arteterapia grupowa, TUS
Od 01.09.2023 otwieramy nowe miejsce do prowadzenia zajęć grupowych. Można zapisać się poprzez kalendarz nr 1 (Vivarium - Terapia grupowa...) na terapię grupową z elementami arteterapii, na Arteterapię, szkolenia lub warsztaty. Do dyspozycji mamy piękną, dużą salę z kanapami, pufami stołami, profesjonalnym sprzętem filmowym oraz potrzebne do zajęć akcesoria arteterapeutyczne.
NOWE GRUPY TERAPEUTYCZNE i ARTETERAPIA
Od września powstają trzy nowe grupy terapeutyczne oraz arteterapeutyczne:

0. Terapia grupowa lub arteterapia, TUS dla dzieci 6-11 lat
1. Terapia grupowa lub arteterapia, TUS dla dzieci 12-15 lat
2. Terapia grupowa lub arteterapia dla młodzieży 15-18 lat
3. Terapia grupowa lub arteterapia dla dorosłych
Grupa zostanie uruchomiona przy zebraniu grupy ( maksymalnie 15 osób)
Terapia grupowa.
Podczas sesji skupiamy się na zadawaniu właściwych pytań, które pozwolą pacjentowi uświadomić sobie głęboko skrywane emocje oraz oparte na nich decyzje i przekonania, co prowadzi do rozwiązania konfliktu, a co za tym idzie, do redukowania objawów. Uświadomienie przyczyny daje pacjentowi szansę wyboru, pozwala wprowadzić zmianę w życiu. Z psychologicznego punktu widzenia objaw jest odpowiedzią na przeciążenie psychiczne i brak zasobów do rozwiązania problemów. Metoda oparta jest na psychoterapii pozytywnej, psychosomatyce, terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, terapii poznawczo-behawioralnej z elementami arteterapii i relaksacji. Grupę obowiązuje kontrakt grupowy o poufności i zasadach.
Każdy pacjent musi przejść kwalifikację do grupy podczas indywidualnej konsultacji.
W celu zapisu proszę wybrać usługę TERAPIA GRUPOWA
2. Artterapia
Podczas sesji rozmawiamy o wydarzeniach, które mają wpływ na nasze zdrowie psychiczne i fizyczne oraz robimy różne ćwiczenia arteterapeutyczne (terapia sztuką plastyczną, muzykoterapia, terapia ruchem i tańcem, bajkoterapia, fototerapia, dramoterapia, relaksacja) i prace domowe. Podczas sesji będziemy przede wszystkim wspólnie poszukiwać rozwiązań skupiając się na zasobach i umiejętnościach pacjenta porozmawiamy o równowadze życiowej i nauczymy się jak o nią zadbać. Terapia będzie zawierać w miarę potrzeby techniki terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach oraz terapii poznawczo-behawioralnej.
Grupę obowiązuje kontrakt grupowy o poufności i zasadach.
Każdy pacjent musi przejść kwalifikację do grupy podczas indywidualnej konsultacji.
W celu zapisu proszę wybrać usługę ARTTERAPIA GRUPOWA lub ewentualnie indywidualnie - ARTTERAPIA.
TUS - w celu zapisu prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny

Dowiedz się więcej

Puławska 18,Piaseczno


Psychoterapia grupowa, arteterapia grupowa, TUS
Od 01.09.2023 otwieramy nowe miejsce do prowadzenia zajęć grupowych. Można zapisać się poprzez kalendarz nr 1 (Vivarium - Terapia grupowa...) na terapię grupową z elementami arteterapii, na Arteterapię, szkolenia lub warsztaty. Do dyspozycji mamy piękną, dużą salę z kanapami, pufami stołami, profesjonalnym sprzętem filmowym oraz potrzebne do zajęć akcesoria arteterapeutyczne.
NOWE GRUPY TERAPEUTYCZNE i ARTETERAPIA
Od stycznia powstają trzy nowe grupy terapeutyczne oraz arteterapeutyczne:

0. Terapia grupowa lub arteterapia, TUS dla dzieci 6-11 lat
1. Terapia grupowa lub arteterapia, TUS dla dzieci 12-15 lat
2. Terapia grupowa lub arteterapia dla młodzieży 15-18 lat
3. Terapia grupowa lub arteterapia dla dorosłych
Grupa zostanie uruchomiona przy zebraniu grupy ( maksymalnie 15 osób)
Terapia grupowa.
Podczas sesji skupiamy się na zadawaniu właściwych pytań, które pozwolą pacjentowi uświadomić sobie głęboko skrywane emocje oraz oparte na nich decyzje i przekonania, co prowadzi do rozwiązania konfliktu, a co za tym idzie, do redukowania objawów. Uświadomienie przyczyny daje pacjentowi szansę wyboru, pozwala wprowadzić zmianę w życiu. Z psychologicznego punktu widzenia objaw jest odpowiedzią na przeciążenie psychiczne i brak zasobów do rozwiązania problemów. Metoda oparta jest na psychoterapii pozytywnej, psychosomatyce, terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, terapii poznawczo-behawioralnej z elementami arteterapii i relaksacji. Grupę obowiązuje kontrakt grupowy o poufności i zasadach.
Każdy pacjent musi przejść kwalifikację do grupy podczas indywidualnej konsultacji.
W celu zapisu proszę wybrać usługę TERAPIA GRUPOWA
2. Artterapia
Podczas sesji rozmawiamy o wydarzeniach, które mają wpływ na nasze zdrowie psychiczne i fizyczne oraz robimy różne ćwiczenia arteterapeutyczne (terapia sztuką plastyczną, muzykoterapia, terapia ruchem i tańcem, bajkoterapia, fototerapia, dramoterapia, relaksacja) i prace domowe. Podczas sesji będziemy przede wszystkim wspólnie poszukiwać rozwiązań skupiając się na zasobach i umiejętnościach pacjenta porozmawiamy o równowadze życiowej i nauczymy się jak o nią zadbać. Terapia będzie zawierać w miarę potrzeby techniki terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach oraz terapii poznawczo-behawioralnej.
Grupę obowiązuje kontrakt grupowy o poufności i zasadach.
Każdy pacjent musi przejść kwalifikację do grupy podczas indywidualnej konsultacji.
W celu zapisu proszę wybrać usługę ARTTERAPIA GRUPOWA lub ewentualnie indywidualnie - ARTTERAPIA.
TUS - w celu zapisu prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny

Dowiedz się więcej

Jana Pawła II 55,Piaseczno

Opinie o specjalistach (59)

Ogólna ocena

  M
  Profil zweryfikowany
  mgr Iwona Grajkowska konsultacja online

  Po spotkaniu z Panią Iwoną czuję się o wiele lepiej. To było bardzo wartościowe spotkanie. Z radością będę kontynuować korzystanie z jej usług.

  mgr Iwona Grajkowska

  Bardzo się cieszę, dziękuję bardzo i do następnego!:)

  Profil zweryfikowany
  Wizyta umówiona przez ZnanyLekarz.pl
  Monika Francik konsultacja online

  Lekarz siedział znudzony połączenie zerwane brak reakcji od lekarza to ja musiałam dzwonić nie polecam

  Monika Francik

  Witam, przy sesjach online czasami z powodu zasięgu internetu (np. rozmowy międzynarodowe) pojawiają się trudności techniczne ale tak jak w opisie usługi jest możliwość przejścia na inną platformę komunikacyjną, którą pacjent może wybrać sam. Trudności techniczne rzeczywiście budzą frustrację i w pacjencie i w terapeucie. Polecam wizyty stacjonarne jeśli tylko to jest możliwe.
  Pozdrawiam

  A
  Profil zweryfikowany
  Wizyta umówiona przez ZnanyLekarz.pl
  Monika Francik konsultacja psychoterapeutyczna

  Przychodzę do pani Moniki Francik regularnie od wielu miesięcy. Jestem bardzo zadowolona ze zindywidualizowanego sposobu prowadzenia terapii, który powoduje, że analiza problemu oraz realizacja celów terapii są ułatwione. Przyjemna atmosfera w gabinecie oraz usposobienie terapeuty powodują, że w czasie oraz po sesji czuję się zrelaksowana, pełna sił do działania i nadziei na pełnię sukcesu terapii...czyli wprowadzenie w moim życiu konkretnych korzystnych zmian. Polecam w 100%!


  G
  Profil zweryfikowany
  Wizyta umówiona przez ZnanyLekarz.pl
  mgr Iwona Grajkowska Konsultacja psychologiczna

  Miłe otoczenie. Bardzo komunikatywna i empatyczna Pani Psycholog. Pozytywne wnioski po wizycie.

  mgr Iwona Grajkowska

  Cieszę się i dziękuję bardzo:)


  M
  Profil zweryfikowany
  Wizyta umówiona przez ZnanyLekarz.pl
  Monika Francik konsultacja psychoterapeutyczna

  Nikt na nas nie czekał, pracownik obecny w poradni nie zwrócił na nas uwagi, na recepcji nikogo nie było. Nikt nie odebrał telefonu i do tej pory nie oddzwonił. Mam nadzieję, że ten gabinet proponuje konwencjonalne leczenie, bo były tam ulotki o neurofeedback i badaniach mózgu. Jakich, bo chyba nie encefalografia?Mega negatywne wrażenie. Niepotrzebnie przejechałam jakieś 70 km. Nie polecam.

  Monika Francik

  Witam, wizyta, którą Pani zarezerwowała poprzez portal miała odbyć się w naszym centrum przy ul. Puławskiej 11 w Piasecznie. Rozumiem, że nie trafiła Pani pod ten adres ponieważ czekałam na Panią w gabinecie. Uprzejmie proszę o dokładne sprawdzanie adresu placówki oraz miasta (czasami zdarza się że ktoś myli ul. Puławską w Piasecznie z ulicą Puławską w Warszawie) Jeśli jest Pani nadal zainteresowana wizytą to serdecznie zapraszam pod adres w Piasecznie i pozdrawiam Monika Francik


  D
  Profil zweryfikowany
  Wizyta umówiona przez ZnanyLekarz.pl
  mgr Iwona Grajkowska Konsultacja psychologiczna

  Pani Iwonka jest ciepłą osobą, która uważnie słucha pacjenta. Wczuwa się i w pełni zaangażowana próbuje wyjaśnić i pomoc. Dziękuję

  mgr Iwona Grajkowska

  Dziękuję, bardzo dziękuję za pozytywną opinię, do zobaczenia :)


  S
  Profil zweryfikowany
  Wizyta umówiona przez ZnanyLekarz.pl
  dr n. hum. Aleksandra Zarek konsultacja online

  Pierwsza wizyta online przebiegła nawet lepiej niz myślałam. Sądziłam, że nie otrzymam porady, ponieważ moja sprawa wymaga długiego opisu sytyacji. Byłam pozytywnie zaskoczona. Kontynuuję dlasze spotkania.


  A
  Profil zweryfikowany
  Wizyta umówiona przez ZnanyLekarz.pl
  mgr Iwona Grajkowska Konsultacja psychologiczna

  Jestem bardzo mile zaskoczona profesjonalizmem i rzetelnym podejściem Pani Iwony. Odwiedziłam wielu psychologów i mam porównanie. Znaleźć dobrego psychologa to prawdziwe wyzwanie. A Pani Iwona jest godna zaufania. Dopiero zaczynam terapię a już są pierwsze pozytywne efekty. Sporo pracy przede mną - i wreszcie wierzę, że dam radę.

  mgr Iwona Grajkowska

  Pani Agnieszko bardzo sie ciesze i milo mi to wszystko słyszeć, dziękuję:)


  K
  Profil zweryfikowany
  mgr Iwona Grajkowska Terapia psychologiczna dorosłych

  Jestem zadowolona ze spotkań z Panią Iwoną, czuję że po każdym z nich mam duzo przemyśleń na swój temat, Pani Iwona zwraca uwagę na takie szczegóły których ja nie widzę a jak później pomyślę to widzę w tym powiązanie i sens dlaczego coś teraz się że mną dzieje tak a nie inaczej. Jeszcze długa droga do zmiany ale jestem już dużo bliżej niż dalej :)

  mgr Iwona Grajkowska

  Dziekuję, bardzo się cieszę, że czuję się Pani lepiej, do zobaczenia :)


  S
  Profil zweryfikowany
  mgr Iwona Grajkowska Inny

  Jestem bardzo zadowolony ,szybka i fachowa pomoc lekarska. Bardzo dobra komunikacja z Panią psycholog, łatwo znaleźć miejsce. Pani Iwona profesjonalna, sympatyczna, polecam spotkanie i samemu sie przekonać

  mgr Iwona Grajkowska

  Bardzo dziękuję za tą opinie, cieszę się że jest Pan zadowolony ze spotkania, pozdrawiam :)


  Wystąpił błąd, spróbuj jeszcze raz

Kontakt

Najczęściej zadawane pytania

Powiązane wyszukiwania