Położnictwo centra medyczne Ostatni Grosz, Częstochowa