Położnictwo centra medyczne Częstochówka - Parkitka, Częstochowa