Położnictwo centra medyczne Częstochówka-Parkitka, Częstochowa