Niskie poczucie własnej wartości specjaliści w Ostrzeszowie