DDA - dorosłe dzieci alkoholików specjaliści w Głogowie