Niskie poczucie własnej wartości specjaliści w Głogowie