Kwalifikacja do leczenia onkologicznego specjaliście, Fabryczna Wrocław