Konsultacja psychiatryczna dzieci (kolejna wizyta) specjaliści w Krakowie