Konsultacja psychologiczna (pierwsza wizyta) specjaliści w Suchym Lasie