Echo serca

11 odpowiedzi
Badanie USK /2 D+M-mode, Doppler+CF/ALOKA alfa 6
Aorta(N:38 mm ): 26 mm Ao op: 38 mm PMK(N:12 mm): 13 mm
Lewy przedsionek (N:40 mm) 48 mm Lewa komora (N:56 mm): 68 mm
Prawa komora : 32 mm TSLK: 11 mm
EF: 30-35 %
mężczyzna 63 lat z wszczepionym defibrylatorem rozrusznikiem serca w 2014 roku.
W jaki sposób mogę poprawić stwierdzone wyniki. Pozdrawiam D.
Zamieszczone badanie echo serca oraz stan po wszczepieniu defibrylatora przed 4 laty wskazuje na dysfunkcję skurczową mięśnia sercowego. Niestety obecność takich zaburzeń przez okres kilkuletni wyklucza możliwość wycofania się zmian. Dlatego całość działań (systematyczne leczenie farmakologiczne, aktywność fizyczna, dieta, unikanie infekcji wirusowych) ma głównie na celu zatrzymanie lub spowolnienie postępu choroby.

Uzyskaj odpowiedzi dzięki konsultacji online

Jeśli potrzebujesz specjalistycznej porady, umów konsultację online. Otrzymasz wszystkie odpowiedzi bez wychodzenia z domu.

Pokaż specjalistów Jak to działa?
Witam,

Odpowiedź na pytanie "w jaki sposób poprawić wyniki " jest niemożliwa w oparciu o tylko te dane z badania echo serca.

Brakuje niezwykle ważnych informacji:

1. Badanie echo- z danych wynika, że powiększone są lewe jamy serca, łagodne pogrubienie ścian lewej komory oraz ciężko upośledzona funkcja skurczowa lewej komory z frakcja wyrzutowa EF lewe komory 30- 35 %.

czy zaburzenia kurczliwości są odcinkowe? czy jest stwierdzana akineza ze ścieńczeniem i zwłóknieniem ściany, co przemawia za blizną po np. przebytym zawale serca czy raczej są to pozapalne zmiany z uogólniona ciężka hipokinezą lewej komory?

czy wtórnie do niskiej EF stwierdza się echokardiograficzne wykładniki zespołu małego rzutu - VTI LVOT <15 cm?

jaka jest morfologia zastawki mitralnej? restrykcja płatków? współistniejąca MR ?

co z funkcja skurczową prawej komory ?

co z funkcja rozkurczowa lewej komory ? czy jest podwyższone LVEDP??

czy badanie jest wykonane w obrębie rytmu zatokowego czy np. migotania przedsionków?

czy jest niedomykalność trójdzielna i jakie jest prawdopodobieństwo nadciśnienia płucnego ??

to tylko niektóre dane z badania echo serca, których brakuje, a które są niezwykle istotne w odniesieniu do leczenia

2. dane ze strony pacjenta, nie wiem nic o obciążeniach z przeszłości. czy był zawał serca? jeśli tak jak był leczony ?czy jest LBBB? czy była rozważana z ICD funkcją desynchronizacji? czy były wyładowania kardiowertera ? może burza elektryczna ? kiedy była kontrola urządzenia ?

jak czyje się pacjent? jaka jest jego tolerancja wysiłku, omdlenia? kołatania serca? duszność ? bóle w klatce piersiowej? jakie leki w jakich dawkach przyjmuje ?

Pytań jest bardzo dużo. Niezbędna jest intensywna opieka kardiologiczna, ale po dokładnym wywiadzie i szczegółowym badaniu fizykalnym, po zapoznaniu się z pełna dokumentacją medyczna


pozdrawiam

MK

Jaka jest przyczyna uszkodzenia serca ? Ma pan niską frakcję, powiększoną lewą i prawą komorę oraz lewy przedsionek. Należy stosować leczenie przewlekłej niewydolności serca zgodne z zaleceniami.

Systematyczne leczenie kardiologiczne, ocena rytmu serca w ekag i holter ekg 24 godziny.

Nie da się odpowiedzieć na to pytanie w prosty i krótki sposób. To zależy od obecnego stanu zdrowia, chorób i leków.

Należy zaznaczyć że najkorzystniejsze efekty można uzyskac przez zwiększenie aktywności fizycznej i rehabilitację ruchową. Najlepiej po wcześniejszej kwalifikacji przez lekarza.

Pozdrawiam
B. Orlik

Na podstawie jedynie echa serca nie wiele można powiedzieć.Należy znać przyczynę choroby ,jej rozwój oraz inne dane dotyczące układu krążenia.Pozdrawiam

Zapraszam na portal edoktor24.pl .

Dzień dobry!
Przytoczone wyniki badania ECHO wskazują na ciężkie uszkodzenie funkcji skurczowej lewej komory. Samo badanie to jednak zbyt mało by wypowiedzieć się w kwestii możliwości ewentualnej poprawy. Jeżeli kardiowerter-defibrylator był wszczepiony w prewencji pierwotnej nagłego zgonu sercowego (tzn. zanim wystąpiła groźna dla życia arytmia), należy przypuszczać, że wyczerpano możliwości farmakologiczne i/lub inwazyjne poprawy frakcji wyrzutowej (EF). Bez znajomości historii choroby poruszamy się jednak w strefie domysłów i aby rzeczowo odpowiedzieć na to pytanie potrzebne jest szereg dodatkowych informacji, m.in. z jakiego powodu i od jak dawna stwierdzane jest uszkodzenie lewej komory, jaka wyjściowo była frakcja wyrzutowa, jak wyglądają zastawki (mitralna/dwudzielna, aortalna, trójdzielna), jaka jest funkcja prawej komory, jaki jest rytm serca, jak wyglądają tętnice wieńcowe, czy współistnieją choroby towarzyszące. Dopiero na podstawie dokładnego wywiadu i analizy dotychczasowego przebiegu choroby byłaby możliwa odpowiedź na tak postawione pytanie.

Należy zoptymalizować leczenie farmakologiczne a także, jeśli dotychczas tego nie uczyniono, ocenić etiologię niedokrwienną niewydolności serca poprzez wykonanie koronarografii i ewentualnie angioplastyki.

Mamy tutaj do czynienia najpewniej z kardiomiopatią rozstrzeniową, czyli powiększeniem lewej komory serca. Kardiowerter defibrylator (ICD) wszczepiono najpewniej w prewencji pierwotnej nagłej śmierci sercowej, czyli po to aby zabezpieczyć pacjenta przed śmiercią z powodu arytmii.
Po tym wstępie, odpowiadam na pytanie.
Obawiam się, że w zaistniałej sytuacji zmiany są już nieodwracalne. Należy dążyć do tego aby nie uszkadzać dodatkowo serca.
Najważniejsza jest wydolność fizyczna pacjenta, sama frakcja wyrzutowa (obniżona EF) jest sprawą drugorzędną.

Analizując dane z badania echo serca można wnioskować iż jest to pacjent z istotną dysfunkcja skurczową lewej komory, z poszerzeniem jam serca i przerostem przegrody międzykomorowej. Niestety brak danych klinicznych i wyników badań dodatkowych uniemożliwia określenie etiologii takiego obrazu. Można oczywiście wnioskować, ze ten pacjent będzie prezentował objawy niewydolności serca i dlatego wymaga optymalnego leczenia farmakologicznego, na które składa sie lek betaadrenolityczny ( np Bisocard), lek z grupy ACEI ( np peryndopryl ) a przy nietolerancji ACEI lek z grupy tzw sartanów (np Xartan), następnie lek odwadniający, ( furosemid, torasemid) spironolakton lub lepeij eplerenon, w przypadku utrzymywania sie tachykardii powyżej 70/min ( niestety refundacja powyżej 75/min) pomimo maksymalnych tolerowanych dawek betablokera należy także zastosować iwabradynę. W przypadku migotania przedsionków dodatkowo leczenie przeciwkrzepliwe z zastosowaniem NOAC lub VKA i ewentualnie amiodaron. Leczenie farmakologiczne może wpłynąć na poprawę kurczliwości lewej komory ( choć efekt nie jest spektakularny i zależy od etiologii takiego obrazu UKG).

Wciąż szukasz odpowiedzi? Zadaj nowe pytanie

Ta wartość jest zbyt krótka. Powinna mieć __LIMIT__ lub więcej znaków.

  • Twoje pytanie zostanie opublikowane anonimowo.
  • Pamiętaj, by zadać jedno konkretne pytanie, opisując problem zwięźle.
  • Pytanie trafi do specjalistów korzystających z serwisu, nie do konkretnego lekarza.
  • Pamiętaj, że zadanie pytania nie zastąpi konsultacji z lekarzem czy specjalistą.
  • Miejsce to nie służy do uzyskania diagnozy czy potwierdzenia tej już wystawionej przez lekarza. W tym celu umów się na wizytę do lekarza.

Wybierz specjalizację lekarza, do którego chcesz skierować pytanie
Użyjemy go tylko do powiadomienia Cię o odpowiedzi lekarza. Nie będzie widoczny publicznie.
Wszystkie treści, w szczególności pytania i odpowiedzi, dotyczące tematyki medycznej mają charakter informacyjny i w żadnym wypadku nie mogą zastąpić diagnozy medycznej.