Polityka Prywatności i informacja o ochronie danych osobowych ZnanyLekarz sp. z o.o.

Wstęp

Ochrona prywatności i zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych stanowi dla ZnanyLekarz (“My”, “ZnanyLekarz” lub “Spółka”) najważniejszy priorytet. Podejmujemy odpowiednie środki, aby zapewnić prywatność naszym użytkownikom. Ten dokument wyjaśnia w jaki sposób dane naszych użytkowników i profesjonalistów są zbierane, wykorzystywane, przechowywane oraz przekazywane przez nas do innych podmiotów. Dokument ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których przetwarzamy dane osobowe - dotyczy korzystania z naszej platformy internetowej, aplikacji mobilnej oraz innych podobnych rozwiązań, które oferujemy (dalej łącznie jako “Usługi”). Zachęcamy do dokładnego zapoznania się z polityką prywatności przed rozpoczęciem korzystania z Usług. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany tego dokumentu od czasu do czasu, w szczególności w związku ze zmianą zakresu oferowanych Usług, zmiany przepisów prawnych lub w innym przypadku, w którym jakiekolwiek zmiany mogą mieć wpływ na prawa podstawowe naszych użytkowników i profesjonalistów.

Kim jesteśmy?

ZnanyLekarz sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolejowej 5/7 (01-217) zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000347997, NIP 7010224868, REGON 142276657. Prowadzimy platformę internetową www.znanylekarz.pl oraz oferujemy aplikację mobilną ZnanyLekarz. Jesteśmy częścią Grupy DocPlanner - grupę tę tworzą firmy, które działają w Europie i Ameryce Łacińskiej. Dla celu stosowania przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych [(Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)] ZnanyLekarz wspólnie z Doctoralia Internet S.L. z siedzibą w Barcelonie, Hiszpania - gdzie pracuje część naszego działu produktu i IT jesteśmy administratorami danych osobowych. Strategiczne decyzje dotyczące celów i sposobów przetwarzania danych osobowych są podejmowane przez Doctoralia Internet S.L., natomiast ZnanyLekarz również podejmuje strategiczne decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych, w szczególności danych profesjonalistów. Możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych (“IOD”) na adres iod@znanylekarz.pl lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty, przesyłając zgłoszenie na nasz adres siedziby.

Informacje dla użytkowników ZnanyLekarz

I. JEŻELI JESTEŚ PACJENTEM (KORZYSTASZ Z NASZYCH USŁUG DLA CELÓW INNE NIŻ ZAWODOWE)

Jeżeli jesteś pacjentem albo osobą, która szuka informacji o profesjonalistach, poniższe informacje dotyczą Twojej sytuacji.

A) Jak pozyskujemy dane osobowe; dla jakich celów i w oparciu o jakie podstawy prawne je przetwarzamy?

1. Zakładanie konta użytkownika (pacjenta) i korzystanie z naszych Usług

Pozyskujemy Twoje dane osobowe bezpośrednio od Ciebie w momencie kiedy zakładasz konto użytkownika lub korzystasz z naszych Usług. Kiedy rejestrujesz u nas konto użytkownika, prosimy Cię o podanie podstawowych informacji, takich jak adres e-mail. Możesz również założyć konto użytkownika z wykorzystaniem swoich kont w innych serwisach (np. Facebook, Google czy Apple). W takim przypadku prosimy obsługujące te konta firmy o podzielenie się z nami Twoimi danymi - zgodnie z informacją, którą prezentujemy przed założeniem konta użytkownika. Możesz korzystać z naszych Usług przez naszą platformę internetową oraz aplikację mobilną. Korzystając z naszych Usług, możesz również podać więcej danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, płeć, numer telefonu. Będziemy przetwarzać te dane dla celów umożliwienia Ci korzystania z naszych Usług. Nasze Usługi pozwalają Ci, między innymi, na korzystanie z następujących funkcjonalności: rezerwowanie wizyt u profesjonalistów, przechowywanie informacji o Tobie na koncie użytkownika (pacjenta), rozmowa ze specjalistami z użyciem czatu, wysyłanie specjalistom i placówkom wiadomości, dodawanie opinii o swoich doświadczeniach ze specjalistami. Możesz również sprawdzać historię swoich wizyt umówionych przez nasz serwis oraz zarządzać swoim kontem użytkownika (pacjenta).

Na swoim koncie użytkownika w aplikacji mobilnej możesz zarządzać notyfikacjami typu push oraz innymi podobnymi systemami powiadomień.

W momencie, kiedy zakładasz konto użytkownika (pacjenta), zawierasz z nami umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. Umowa ta stanowi podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

2. Umawianie wizyty u specjalisty lub umawianie się na badanie

Kiedy umawiasz wizytę u specjalisty lub umawiasz badanie z wykorzystaniem naszych Usług, otrzymujemy od Ciebie dodatkowe dane osobowe. Zakres tych danych może obejmować:

 • Imię i nazwisko,
 • Numer telefonu,
 • Adres e-mail,
 • Datę i godzinę wizyty lub badania,
 • Powód Twojej wizyty lub badania,
 • Typ wizyty lub badania,
 • Numer PESEL (w niektórych przypadkach, gdy profesjonalista lub placówka oczekują pozyskania takiej danej osobowej przy umówieniu wizyty),
 • Inne informacje jakie podasz podczas procesu umawiania wizyty lub badania (np. komentarze dla lekarza, inne informacje, które podasz).

Będziemy przechowywać te dane osobowe i udostępnimy je profesjonaliście lub placówce, która zatrudnia specjalistę lub która będzie przeprowadzać badania. W momencie, gdy udostępniamy dane osobowe profesjonaliście lub placówce, staje się ona niezależnym od nas i samodzielnym administratorem danych osobowych, która będzie przetwarzać dane osobowe dla własnych celów (np. dla celów udzielania porad medycznych lub podobnych). Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności specjalisty lub placówki w celu uzyskania dalszych informacji w tym zakresie.

Jeżeli umawiasz wizytę u specjalisty lub badanie, korzystając z naszych Usług, możemy przetwarzać (przechowywać, udostępniać specjaliście lub placówce) dane osobowe, które mogą być uznane za dane o stanie zdrowia. W szczególności za takie dane mogą zostać uznane informacje o tym, jaki rodzaj wizyty jest umawiany, powód wizyty lub badania, historię umawianych wizyt lub badań. Z tego powodu będziemy prosić o wyrażenie przez Ciebie wyraźnej zgody na przetwarzanie danych o stanie zdrowia (zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a RODO). Zgoda jest nam potrzebna na przechowywanie tych danych, umożliwienie korzystania z naszych Usług oraz udostępnienie ich wybranemu profesjonaliście lub placówce. Bez takiej zgody nie będziemy mogli umówić wizyty lub badania, jak również nie będziemy mogli świadczyć wszystkich naszych Usług.

ZnanyLekarz wysyła potwierdzenie umówienia wizyty jako SMS lub e-mail. Możemy również wysłać przypomnienie o wizycie lub badaniu, jeżeli ich termin się zbliża. Po wizycie lub badaniu możemy również poprosić o wystawienie opinii w naszym serwisie. Jeżeli placówka lub specjalista odwoła wizytę lub badanie, również prześlemy informacje na ten temat.

Przed wizytą lub badaniem istnieje możliwość przesłania do specjalisty lub placówki dodatkowych danych (np. o alergiach, historii choroby itp.), które pozwolą lepiej przygotować się do wizyty. Specjalista lub placówka może również wysłać do pacjenta ankietę z prośbą o podanie informacji przed wizytą. Wypełnienie ankiety pozwoli specjaliście lub placówce lepiej przygotować się do wizyty. Ankieta jest wysłana przez specjalistę lub placówkę i to te podmioty są odpowiedzialne za jej treść. Odpowiedzi pacjenta trafiają do placówki lub specjalisty.

3. Przechowywanie danych na koncie użytkownika i dzielenie się nimi z profesjonalistą (tzw. Profil zdrowotny pacjenta)

Jako część naszych Usług umożliwiamy naszym użytkownikom przechowywanie wybranych przez nich informacji i danych na koncie użytkownika (pacjenta). Ta funkcjonalność pozwala m.in. na:

 1. Przechowywanie danych osobowych w jednym miejscu,
 2. Łatwy dostęp do informacji o chorobach, alergiach, przyjmowanych lekach, przebytych badaniach lub odbytych wizytach itp. oraz dzielenie się tymi informacjami z profesjonalistami.

Kategorie danych osobowych, które będziemy przetwarzać obejmują:

 • Imię i nazwisko, adres email (niezbędne do skorzystania z tej funkcji),
 • Dodatkowo, jeżeli zdecydujesz się dodać takie dane, będziemy przetwarzać: numer Twojego dokumentu tożsamości, numer telefonu, dane o ubezpieczeniu, historię wizyt, informacje o chorobach, informacje o alergiach, informacje o przyjmowanych lekach, dane dotyczące historii rodzinnej.

Dane będą przetwarzane przez nas wyłącznie w celu przechowywania ich w jednym miejscu oraz w celu podzielenia się nimi z profesjonalistą i będą przetwarzane na podstawie zgody.

Przed dodaniem informacji do konta użytkownika (pacjenta) prosimy o wyrażenie wyraźnej zgody na przetwarzanie danych osobowych dotyczących zdrowia. Zgoda zostaje udzielona w celu zapewnienia możliwości korzystania z funkcjonalności przechowywania danych. ZnanyLekarz nie będzie wykorzystywał danych do innych celów, jak również nie będzie ich sprzedawał. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna i może zostać w każdym czasie wycofana. W przypadku wycofania zgody, przechowywane przez nas informacje o stanie zdrowia zostaną usunięte. Pozostałe dane osobowe zostaną zachowane do czasu upływu okresów przechowywania wskazanych poniżej (patrz Tabela).

Masz możliwość podzielenia się wszystkimi lub wybranymi danymi zapisanymi na koncie użytkownika (pacjenta) z profesjonalistą. To Ty decydujesz, czy i jakimi danymi chce podzielić się ze specjalistą. Podzielenie się danymi jest opcjonalne. Przed podzieleniem się danymi, ZnanyLekarz poprosi o zgodę. W przypadku jej udzielenia, wybrane przez użytkownika dane osobowe zostaną udostępnione specjaliście. W momencie podzielenia się danymi, specjalista staje się ich samodzielnym administratorem i będzie je przetwarzał we własnych celach.

4. Czatowanie z profesjonalistą oraz wysyłanie wiadomości do profesjonalistów i placówek

Korzystając z naszych Usług, istnieje możliwość czatowania (w czasie rzeczywistym) ze specjalistą lub wysłanie prywatnej bądź publicznej wiadomości do specjalisty. ZnanyLekarz nie ma dostępu do danych i informacji przesyłanych przez pacjentów do specjalistów za pomocą czatu, ponieważ dane w czacie są zaszyfrowane. Użytkownicy mogą przeglądać historię swoich czatów oraz pytań zadanych profesjonaliście. Przed zadaniem profesjonaliście pytania ZnanyLekarz poprosi o udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w wiadomości oraz ich udostępnienie profesjonaliście. Podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych stanowi art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

5. Dodawanie opinii

Możemy pozyskać dane osobowe w sytuacji, w której użytkownik dodaje opinię o profesjonaliście lub placówce w naszym serwisie. Tak dzieje się zwłaszcza wtedy, kiedy użytkownik opisuje powód swojej wizyty, jej przebieg lub wskazuje na swoją historię wizyt. Podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych stanowi art. 9 ust. 2 lit. a RODO. Opinia może zostać podpisana w sposób wybrany przez użytkownika. Należy mieć świadomość, że opinie będą publicznie dostępne w naszym portalu. Opinie nie będą anonimizowane i będą dostępne dla wszystkich korzystających z naszych Usług.

6. Korzystanie z usługi “ZnanyLekarz Opieka” (czat z lekarzem w aplikacji mobilnej, badania diagnostyczne, rozmowy telefoniczne z ratownikiem medycznym)

ZnanyLekarz pozyskuje również dane osobowe od użytkowników, którzy korzystają z usługi “ZnanyLekarz Opieka”. Dane te są niezbędne do zidentyfikowania użytkownika przez podmioty lecznicze, które świadczą usługi w ramach tego rozwiązania. Podmiotami zaangażowanymi w usługę “ZnanyLekarz Opieka” są:

 1. Telmedicin sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, który świadczy usługi konsultacji leczniczych z wykorzystaniem czatu; Telmedicin tworzy również dokumentację medyczną pacjenta, który korzysta z usług “ZnanyLekarz Opieka” i jest niezależnym od ZnanyLekarz administratorem danych osobowych pacjentów. ZnanyLekarz występuje również w roli procesora danych osobowych, przetwarzając dane osobowe na rzecz Telmedicin;
 2. Doc4You sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, który świadczy usługi konsultacji telefonicznej z ratownikiem medycznym; Doc4You jest niezależnym administratorem danych osobowych użytkowników korzystających z usługi “ZnanyLekarz Opieka";
 3. Diagnostyka sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, która świadczy usługi badań laboratoryjnych. Diagnostyka jest niezależnym administratorem danych osobowych użytkowników korzystających z usługi “ZnanyLekarz Opieka”.

7. Marketing

Możemy również przetwarzać dane osobowe użytkowników w celach marketingowych. Dane, które możemy przetwarzać w tym celu obejmują adres e-mail, numer telefonu oraz imię i nazwisko. Każdy użytkownik może w każdym momencie zrezygnować z otrzymywania informacji o charakterze marketingowym, w szczególności klikając przypis “wypisz się” (lub podobny), znajdujący się w wiadomości, którą otrzymuje.

Inne cele

ZnanyLekarz może również uzyskać inne dane użytkowników związane z korzystaniem z naszych Usług. Te dane obejmują takie informacje jak: informacja o urządzeniu/przeglądarce, z którego korzysta użytkownik, adres IP, częstotliwość logowania lub korzystania z Usług, czas korzystania z Usług, czy strefa czasowa. W przypadku korzystania z Usług w aplikacji mobilnej możemy również pozyskać dane o lokalizacji na podstawie danych z GPS. Użytkownik może zawsze wyłączyć dane o lokalizacji.

Możemy również przetwarzać dane osobowe w celu:

 • Rozpatrywania skarg lub reklamacji związanych z naszymi Usługami,
 • Dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
 • Informowania o nowych funkcjonalnościach lub Usługach,
 • Zarządzania i planowania naszej działalności gospodarczej, na przykład analizujemy w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych Usług, aby przewidzieć zapotrzebowanie na nasze Usługi w przyszłości i odpowiednio zaplanować nasze działania. Analizujemy również zmiany w czasie korzystania z naszych Usług, jak również analizujemy, czy nasz produkt odpowiada potrzebom użytkowników. Część informacji, które wykorzystujemy do zarządzania i planowania naszej działalności, jest zanonimizowana (np. sposób nawigowania po naszym serwisie), jednak wraz z innymi informacjami (np. jak długo użytkownik był zalogowany) może pozwolić to na odszyfrowanie tożsamości konkretnego użytkownika.

Przetwarzamy te dane osobowe na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów, co znajduje oparcie w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

B) Czy przetwarzamy dane o stanie zdrowia?

W przypadku umawiania wizyty u specjalisty lub umawiania badania, zapisania informacji o sobie na koncie użytkownika (pacjenta), dodania opinii lub zadania pytania profesjonaliście, ZnanyLekarz może przetwarzać dane osobowe o stanie zdrowia. ZnanyLekarz może również działać jako tzw. podmiot przetwarzający, któremu profesjonaliści i placówki powierzają przetwarzanie danych osobowych o stanie zdrowia. W celu uzyskania szerszych informacji, prosimy zapoznać się z punktem “Jak pozyskujemy dane osobowe; dla jakich celów i w oparciu o jakie podstawy prawne je przetwarzamy” powyżej oraz punktem “Czy ZnanyLekarz działa jako podmiot przetwarzający na zlecenie profesjonalistów lub placówek?” poniżej.

C) Czy możemy przetwarzać dane innych osób niż nasi użytkownicy?

Jeżeli użytkownik umawia wizytę lub badanie dla kogoś innego (np. dla członka swojej rodziny), ZnanyLekarz może przetwarzać dane osobowe takiej osoby. Będziemy je przetwarzać dla tych samych celów, dla których przetwarzamy dane osobowe naszych użytkowników.

D) Czy ZnanyLekarz działa jako podmiot przetwarzający na zlecenie profesjonalistów lub placówek?

ZnanyLekarz świadczy dla profesjonalistów i placówek różne usługi. Te usługi umożliwiają profesjonalistom i placówkom między innymi umieszczanie i przechowywanie takich informacji o pacjentach jak ich dane osobowe, terminy wizyt, diagnozy medyczne, informacje o przebiegu leczenia itp. Usługi te pozwalają również na wysyłanie do pacjentów wiadomości SMS i e-mail przypominających o wizycie, informujących o jej odwołaniu, czy wysyłanie wiadomości o charakterze marketingowym. Usługi te pozwalają również na zarządzanie czasem pracy specjalistów i placówek. Z tych powodów działamy jako podmiot przetwarzający (w rozumieniu art. 28 RODO) dla specjalistów i placówek, i na ich rzecz przetwarzamy dane osobowe pacjentów.

W przypadku gdy działamy jako podmiot przetwarzający, przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane na polecenie i zgodnie z instrukcjami naszych klientów - specjalistów i placówek. Nie przetwarzamy powierzonych danych pacjentów we własnych celach. Dotyczy to również wiadomości SMS, e-mail lub podobnych notyfikacji wysyłanych do pacjentów za pośrednictwem naszego serwisu. To specjaliści i placówki decydują, czy i jaką wiadomość chcą wysłać do pacjentów. Nie odpowiadamy za te wiadomości, ani za przetwarzanie danych osobowych pacjentów przez specjalistów lub placówki. Jeżeli pacjenci nie chcą otrzymywać notyfikacji wysyłanych przez specjalistów lub placówki, należy bezpośrednio zwrócić się do tych podmiotów o zaprzestanie tego typu działań.

II. JEŻELI JESTEŚ SPECJALISTĄ (KORZYSTASZ Z NASZYCH USŁUG W CELACH ZAWODOWYCH LUB PROFESJONALNYCH)

Jeżeli jesteś profesjonalistą, który korzysta z naszych Usług w celach zawodowych lub profesjonalnych oraz (i) zarejestrowałeś swój profil w naszym serwisie, (ii) zawarłeś umowę o świadczenie odpłatnych usług ze ZnanyLekarz (np. umowę o świadczenie usług Pakiet Premium) lub (iii) pracujesz dla lub w placówce, która zawarła ze ze ZnanyLekarz umowę o świadczenie odpłatnych usług (np. umowę o świadczenie usług Pakiet Premium), poniższe informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych stosuje się do Ciebie.

A) Jak pozyskujemy dane osobowe; dla jakich celów i w oparciu o jakie podstawy prawne je przetwarzamy?

1. Zakładanie konta użytkownika (profilu profesjonalisty) i korzystanie z naszych Usług

Pozyskujemy Twoje dane osobowe bezpośrednio od Ciebie w momencie kiedy zakładasz konto użytkownika lub korzystasz z naszych Usług.

W momencie zakładania profilu profesjonalisty i korzystania z naszych Usług prosimy o podanie danych związanych z aktywnością zawodową profesjonalisty oraz innych informacji, które pomogą nam informować naszych użytkowników o Twojej działalności zawodowej. Część z tych informacji opublikujemy na Twoim profilu w naszym serwisie. W szczególności możesz nam podać następujące dane osobowe:

 • Imię i nazwisko,
 • Numer telefonu,
 • Adres e-mail,
 • Adres wykonywania praktyki zawodowej (miejsce przyjmowania pacjentów),
 • Specjalizacja, choroby jakie leczysz lub obszar zawodowym, w którym się specjalizujesz,
 • Wykształcenie i przebieg kariery zawodowej,
 • Numer prawa wykonywania zawodu lub inny numer o charakterze zawodowym, którym dysponujesz,
 • Twoje zdjęcie (wizerunek),
 • Dane placówki, w której pracujesz,
 • Wszystkie inne dane, które podasz nam w czasie zakładania profilu.

W przypadku zawierania umowy odpłatnej ze ZnanyLekarz (np. Umowy SaaS only, umowa o świadczenie Pakiet Premium) otrzymujemy również dane firmowe, jak np. numer NIP, REGON, dane o wpłatach. Ponadto, Usługi odpłatne (w zależności od zawartej umowy) pozwalają m.in. na korzystanie z Kalendarza Wizyt, oprogramowania typu SaaS czy usług telemedycyny. W takim przypadku możemy otrzymać dane osobowe dotyczące rozkładu Twojego dnia pracy, miejsc przyjmowania pacjentów, stawek wynagrodzeń, za jakie świadczysz usługi, metod płatności jakie akceptujesz itp.

W momencie kiedy zakładasz konto użytkownika (pacjenta), zawierasz z nami umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. Umowa ta stanowi podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Ponadto, przetwarzamy dane osobowe w związku z ciążącymi na nas obowiązkami prawnymi (np. Obowiązkami podatkowymi lub obowiązkami księgowymi). Takie przetwarzanie danych znajduje oparcie w art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

W ramach naszych Usług, możemy umieścić Twoje dane informujące o Twojej praktyce zawodowej na mapach internetowych oraz w wyszukiwarkach internetowych. Ma to na celu usprawnienie świadczonych przez nas Usług.

ZnanyLekarz może również otrzymać Twoje dane osobowe od placówki, w której pracujesz lub która utworzyła Twój profil - jeżeli taka placówka ma zawartą z nami odpłatną umowę o świadczenie Usług. Placówki, na swoją odpowiedzialność, mogą udostępniać nam Twoje dane osobowe. Jednocześnie, dla celów maksymalnego zabezpieczenia Twoich praw, prosimy o podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest dla nas konieczne dla wykonywania umowy, która została zawarta z placówką. Masz jednak pełne prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych lub wniesienie sprzeciwu odnośnie do przetwarzania.

2. Cele marketingowe

Możemy również przetwarzać dane osobowe w celach marketingowych. Dane, które możemy przetwarzać w tym celu obejmują adres e-mail, numer telefonu oraz imię i nazwisko. Każdy użytkownik może w każdym momencie zrezygnować z otrzymywania informacji o charakterze marketingowym, w szczególności klikając przypis “wypisz się”, znajdujący się w wiadomości, którą otrzymuje.

3. Inne cele

ZnanyLekarz może również uzyskać inne dane użytkowników związane z korzystaniem z naszych Usług. Te dane obejmują takie informacje jak: informacja o urządzeniu/przeglądarce, z którego korzysta użytkownik, adres IP, częstotliwość logowania lub korzystania z Usług, czas korzystania z Usług, czy strefa czasowa. W przypadku korzystania z Usług w aplikacji mobilnej możemy również pozyskać dane o lokalizacji na podstawie danych z GPS. Użytkownik może zawsze wyłączyć dane o lokalizacji.

Możemy również przetwarzać dane osobowe w celu:

 • Rozpatrywania skarg lub reklamacji związanych z naszymi Usługami,
 • Dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
 • Informowania o nowych funkcjonalnościach lub Usługach,
 • Zarządzania i planowania naszej działalności gospodarczej, na przykład analizujemy, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych Usług, aby przewidzieć zapotrzebowanie na nasze Usługi w przyszłości i odpowiednio zaplanować nasze działania, analizujemy również zmiany w czasie korzystania z naszych Usług, jak również analizujemy, czy nasz produkt odpowiada potrzebom użytkowników. Część informacji, które wykorzystujemy do zarządzania i planowania naszej działalności, jest zanonimizowana (np. sposób nawigowania po naszym serwisie), jednak wraz z innymi informacjami (np. jak długo użytkownik był zalogowany) może pozwolić na odszyfrowanie tożsamości konkretnego użytkownika.

Przetwarzamy te dane osobowe na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów, co znajduje oparcie w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

III. JEŻELI JESTEŚ PROFESJONALISTĄ, KTÓRY NIE ZAKŁADAŁ PROFILU W SERWISIE ZNANYLEKARZ.PL

Jeżeli jesteś profesjonalistą, którego dane osobowe są prezentowane w naszym portalu, ale nie zakładałeś konta użytkownika lub nie korzystasz z naszych Usług, poniższe informacje są skierowane do Ciebie.

A) Jak pozyskaliśmy dane osobowe; dla jakich celów i w oparciu o jakie podstawy prawne je przetwarzamy?

ZnanyLekarz pozyskał dane osobowe ze źródeł publicznie dostępnych, takich jak:

 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej,
 • Główny Urząd Statystyczny,
 • Rejestry lekarzy lub inne podobne rejestry,
 • Krajowy Rejestr Sądowy,
 • Inne podobne rejestry.
 • Część danych osobowych pozyskaliśmy również od samych pacjentów, którzy dodali dane osobowe lekarzy do naszej platformy.

ZnanyLekarz przetwarza dane osobowe profesjonalistów, którzy nie zarejestrowali się w serwisie w następujących celach:

 • Informowania użytkowników naszego serwisu o prowadzeniu działalności zawodowej przez profesjonalistów,
 • Umożliwienia użytkownikom dodawania opinii o usługach świadczonych przez profesjonalistów oraz zapoznawania się z tymi opiniami,
 • Prowadzenia działalności gospodarczej.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w oparciu o nasze prawnie uzasadnione interesy. Stanowi to samodzielną podstawę dla przetwarzania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie usprawiedliwiony interes realizowany przez ZnanyLekarz polega na informowaniu użytkowników Internetu o praktyce zawodowej Profesjonalisty, w tym jego specjalizacjach, miejscach przyjmowania pacjentów i opiniach na temat jego działalności. Uważamy, że cel ten nie narusza prawnie chronionych interesów Profesjonalistów i nie ma znaczącego wpływu na ich prawo do prywatności. Profesjonaliści, jako osoby wykonujące zawód zaufania publicznego, podlegają ocenom społecznym, a korzystający z ich wiedzy i doświadczenia w najważniejszych sprawach życiowych pacjenci, mają prawo do informacji o ich umiejętnościach i zaangażowaniu. ZnanyLekarz przeprowadził test równowagi, który jednoznacznie wskazał, że przetwarzanie danych osobowych nie wpływa negatywnie na Twoje prawa i wolności.

B) Jaki zakres danych osobowych przetwarzamy?

Przetwarzamy poniższe dane osobowe:

 • Imiona i nazwiska,
 • Adres prowadzenia działalności (adres przyjmowania pacjentów),
 • Specjalizacja lub wykonywany zawód,
 • Opinie użytkowników dotyczące wykonywania zawodu.

Możemy też przetwarzać numer prawa wykonywania zawodu lub inny numer odnoszący się do wykonywanej profesji.

IV. INFORMACJE MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO WSZYSTKICH KORZYSTAJĄCYCH Z NASZYCH USŁUG LUB NASZEGO PORTALU

Czy dzielimy się Twoimi danymi z podmiotami trzecimi?

Możemy przekazać Twoje dane spółkom wchodzącym w skład Grupy Docplanner w celu świadczenia Usług.

Jeżeli zdecydujesz się podzielić swoimi danymi ze specjalistą, u którego odbędziesz wizytę, za Twoją zgodą przekażemy mu wybrane przez Ciebie informacje.

Możemy również przekazać Twoje dane podmiotom, które pomagają nam świadczyć Usługi lub pomagają nam prowadzić działalność. Celem przekazania danych osobowych jest świadczenie Usług. Większość z tych podmiotów działa jako tzw. podmioty przetwarzające (zgodnie z art. 28 RODO), jednak część z nich może występować jako samodzielni administratorzy danych osobowych. Podmioty, którym możemy przekazywać dane osobowe, obejmują następujące kategorie:

 • Firmy zapewniające usługi chmurowe oraz utrzymania serwerów,
 • Firmy zapewniające usługi w zakresie bezpieczeństwa informatycznego,
 • Firmy świadczące usługi telekomunikacyjne i podobne,
 • Zewnętrzni doradcy prawni i audytorzy,
 • Banki,
 • Firmy ubezpieczeniowe,
 • Dostawcy usług płatniczych,
 • Firmy zajmujące się bezpieczeństwem operacji finansowych,
 • Firmy informatyczne, które świadczą usługi informatyczne.

Możemy również udostępnić dane osobowe w celu odpowiedzi na żądania zgłoszone w stosunku do ZnanyLekarz przez uprawnione organy państwowe i sądowe (np. prokuratury, sądy, policję, urzędy).

Możemy również udostępnić dane osobowe w przypadku, gdy będziemy przechodzić reorganizację, będziemy brali udział w fuzji lub przejęciu.

W innych przypadkach nie będziemy udostępniać Twoich danych podmiotom trzecim, chyba że udzielisz nam na to zgody lub będziemy mieli właściwą podstawę prawną do takiego działania.

Czy ZnanyLekarz przetwarza dane osobowe poza Europejskim Obszarem Gospodarczym?

Część naszych poddostawców (podmiotów przetwarzających) ma siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Korzystając z ich usług, możemy przekazywać dane poza ten obszar. Jednak zapewniamy, aby przekazanie danych poza EOG odbyło się zawsze z poszanowaniem zasad RODO i odbywało się zgodnie z prawem.

Jak długo będziemy przetwarzać dane osobowe?

Będziemy przetwarzać dane osobowe przez okres niezbędny dla realizacji celów, o których mowa powyżej oraz do czasu wypełnienia obowiązków prawnych, które są na nas nałożone. Co do zasady, będziemy przetwarzać dane osobowe przez 6 lat od zakończenia obowiązywania stosunku prawnego, jaki łączy ZnanyLekarz z użytkownikami lub specjalistami. Okres ten jest uzasadniony obowiązującym w Polsce okresem przedawnienia roszczeń cywilnych i podatkowych. Bardziej szczegółowe informacje są dostępne w tabeli poniżej:

Cele przetwarzania Okres przetwarzania danych
Świadczenie Usług Będziemy przetwarzać dane osobowe przez cały okres obowiązywania umowy o świadczenie usług lub posiadania konta użytkownika. Jeżeli umowa przestanie obowiązywać lub konto użytkownika zostanie skasowane, będziemy przechowywać dane przez 6 lat od tego momentu.
Dane pacjentów: umawianie wizyty lub badania Będziemy przetwarzać dane przez cały okres posiadania konta użytkownika, a po jego usunięciu, będziemy przechowywać dane przez 6 lat od jego usunięcia.
Dane pacjentów: profil zdrowotny pacjenta Dane osobowe dodane w profilu zdrowotnym pacjenta będą usunięte, jeżeli usuniesz konto w naszym serwisie, jeżeli cofniesz zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub jeżeli zażądasz usunięcia danych. Pozostałe dane będziemy przechowywać przez 6 lat od czasu, gdy zamkniesz konto w naszym serwisie.
Informacje technologiczne i statystyczne Będziemy przetwarzać dane przez cały okres posiadania konta użytkownika, a po jego usunięciu, będziemy przechowywać dane przez 6 lat od jego usunięcia.
Marketing Będziemy przetwarzać dane osobowe do czasu, w którym sprzeciwisz się ich dalszemu wykorzystaniu lub cofniesz zgodę na ich przetwarzanie.
Dane pacjentów: czat z lekarzem Będziemy przetwarzać dane osobowe podane w trakcie czatu przez 2 lata.
Dane pacjentów: Aplikacja “Doctor-on-demand” Będziemy przetwarzać dane osobowe przez 6 lat od momentu ostatniego skorzystania z funkcjonalności aplikacji “Doctor-on-demand”.
Reklamacje i skargi Będziemy przetwarzać dane osobowe w związku ze skargami lub reklamacjami przez 6 lat od dnia ich złożenia lub zakończenia procesu reklamacyjnego.
Profile niezarejestrowanych profesjonalistów Będziemy przetwarzać dane osobowe do czasu, w którym sprzeciwisz się ich dalszemu wykorzystaniu.

Twoje prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez ZnanyLekarz

Przysługują Ci poniższe prawa określone w RODO:

 • Masz prawo do otrzymania informacji odnośnie do przetwarzania danych osobowych (w szczególności informacji w jakim celu, jakie dane i przez kogo są przetwarzane oraz komu zostały udostępnione, masz również prawo żądać informacji jak długo Twoje dane będą przetwarzane). Niniejsza polityka prywatności stanowi realizację prawa do informacji.
 • Masz prawo wnieść skargę do nas odnośnie do przetwarzania Twoich danych oraz możesz wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, Warszawa, (https://uodo.gov.pl/).
 • Masz prawo otrzymać kopię Twoich danych, które przetwarzamy.
 • Masz prawo żądać usunięcia danych osobowych (jeżeli uważasz, że nie mamy prawa ich przetwarzać) lub wnieść sprzeciw odnośnie do przetwarzania.
 • Możesz również wnieść wniosek o ograniczenie przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • Masz prawo żądać sprostowania lub poprawiania Twoich danych osobowych.
 • Masz również prawo do przenoszenia danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw możesz skontaktować się z nami bezpośrednio. Każde żądanie dostępu do danych powinno być wystosowane pisemnie lub pocztą elektroniczną. W przypadku, gdy pojawią się wątpliwości odnośnie do tożsamości osoby składającej żądanie, będziemy mogli prosić o uzupełnienia żądania, w szczególności o niezbędne dane identyfikacyjne.

Będziemy starać się odpowiedzieć na każde żądanie w terminie 1 miesiąca. Jednak w przypadkach bardziej skomplikowanych lub w razie wielu zapytań złożonych w tym samym czasie, możemy przedłużyć termin odpowiedzi, o czym zostaniesz poinformowany. Zachowujemy prawo do pobierania uzasadnionej opłaty odpowiadającej ponoszonym przez nas kosztom sporządzenia odpowiedzi na żądania nieuzasadnione lub nadmiarowe. W takim przypadku zostaniesz poinformowany o swoich prawach oraz wytłumaczymy zaistniałą sytuację.

Staramy się, aby informacje, które przetwarzamy, były poprawne i aktualne. Jednak w przypadku zmian tych informacji, prosimy Cię o poinformowanie ZnanyLekarz, aby możliwe było uaktualnienie przetwarzanych danych. Zaktualizujemy dane, które są niepoprawne lub nieaktualne. Mamy na to 1 miesiąc od dnia przekazania nam prośby o zmianę danych.

Czy ZnanyLekarz dokonuje profilowania?

ZnanyLekarz nie podejmuje żadnych decyzji na podstawie autormatycznych systemów przetwarzania danych. Nie dokonujemy również profilowania.

Linki do innych stron internetowych

W naszym serwisie lub aplikacji mogą znajdować się linki do stron internetowych, w tym przyciski prowadzące do mediów społecznościowych. Staramy się, aby linki, które umieszczamy prowadziły do stron o wysokim standardzie ochrony danych osobowych. Nie jesteśmy jednak odpowiedzialni za sposób wykorzystania danych osobowych, bezpieczeństwo i zawartość tych stron internetowych. Prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności tych stron oraz z ich regulaminami, ponieważ korzystanie z tych stron oznacza stosowanie się do zasad określonych przez ich właścicieli.

Jak chronimy Twoje dane?

Zapewniamy odpowiednie zabezpieczenia techniczne, fizyczne, elektroniczne i administracyjne w celu ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem. Przestrzegamy ogólnie przyjętych standardów branżowych, aby chronić przekazywane nam dane osobowe, zarówno podczas transmisji, jak i po ich otrzymaniu. Niestety przekazywanie informacji przez Internet (w tym pocztą elektroniczną) nie jest całkowicie bezpieczne. Chociaż dołożymy wszelkich starań, aby chronić dane osobowe, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa danych przesyłanych do nas; każda transmisja odbywa się na własne ryzyko. Po otrzymaniu informacji stanowiących dane osobowe, zastosujemy odpowiednie procedury i zasady bezpieczeństwa, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do tych danych.

Skontaktuj się z nami

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z nami:

E-mail: iod@znanylekarz.pl

Adres korespondencyjny: ZnanyLekarz sp. z o.o., ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa