Adresy (3)


Pacjenci prywatni (bez ubezpieczenia)


Konsultacja psychologiczna online (opis) • 180 zł

Psychological consultation in English (opis) • 180 zł

Psychotherapy in English (opis) • 200 zł +4 więcej

Terapia TSR (opis) • 180 zł

Interwencja kryzysowa (opis) • 180 zł

Poradnictwo dla rodziców (opis) • 180 zł

Pokaż więcej usług

Przyjmuję: dorosłych, dzieci w każdym wieku

Sposób płatności: Przelew na konto, Blik, Revolut

Zapłacisz podczas umawiania konsultacji online. Czekamy na Twoją płatność 30 minut – jeśli w tym czasie nie zostanie zrealizowana, będziemy musieli odwołać Twoją rezerwację.

Opłata za konsultację trafia bezpośrednio do specjalisty, który jest również odpowiedzialny za ustalenie swojej polityki odwołań i zwrotów.

W przypadku problemów z płatnościami skontaktuj się z serwisem ZnanyLekarz.

Pamiętaj, że ZnanyLekarz nie pobiera żadnych dodatkowych opłat za umówienie wizyty i nie przetwarza płatności w imieniu specjalisty.


Inne narzędzia do konsultacji wideo:
Domyślą aplikacją, której używam do połączenia jest Google Meets. Jeżeli chcesz połączyć się za pomocą WhatsUp, Skype napisz proszę do mnie pod adres: ***************************** lub zadzwoń +48 *** *** ***. Najpóźniej w dniu poprzedzającym wizytę otrzymasz na adres email wskazany w aplikacji znanylekarz.pl linka do spotkania online.
Upewnij się, że przestrzeń w której będzie odbywała się konsultacja będzie wolna od zakłóceń, komfortowa i pozwoli na zachowanie prywatności. Przed spotkaniem sprawdź swoje połączenie internetowe oraz bądź gotowy/a ok. 10 minut przed konsultacją.

* Niektóre informacje zostały ukryte z powodu ochrony danych. Zobaczysz je po umówieniu konsultacji.


Przygotuj się 10 minut przed konsultacją. Upewnij się, że Twój telefon lub komputer jest naładowany. W przypadku wideokonsultacji sprawdź połączenie internetowe oraz ustawienia mikrofonu i kamery. Możesz również przygotować swoją dokumentację medyczną (np. wyniki badań).


NIP

5711684685

Adres firmy

Wajdeloty 28 / 308, Gdańsk

Karolina Zaleska Studio Terapii i Rozwoju "W Sobie"
Wajdeloty 28/308, Gdańsk


Środki bezpieczeństwa w tym gabinecie

Pokaż

Pacjenci prywatni (bez ubezpieczenia)


Przyjmuję: dorosłych, dzieci w wieku od 3 lat
Gotówka, Karta płatnicza, Blik, + 1 więcej

NIP

5711684685

Adres firmy

Wajdeloty 28 / 308, Gdańsk

Karolina Zaleska Studio Terapii i Rozwoju "W Sobie" Lidzbark

W tym gabinecie nie można umawiać wizyt przez internet

Pacjenci prywatni (bez ubezpieczenia)


Przyjmuję: dorosłych, dzieci w wieku od 4 lat
Gotówka, Blik, Revolut, + 1 więcej

Bezpłatna konsultacja wstępna - telefoniczna • 150 zł

Konsultacja psychologiczna • 150 zł

Konsultacja psychologiczna • 150 zł +8 więcej

Konsultacja psychologiczna dzieci • 150 zł

Konsultacja psychologiczna online • 150 zł

Interwencja kryzysowa • 150 zł

Pokaż więcej usług

NIP

5711684685

Adres firmy

Wajdeloty 28 / 308, Gdańsk

Usługi i ceny

Ceny dotyczą wizyt prywatnych.

Popularne usługi


Wajdeloty 28/308, Gdańsk

200 zł

Karolina Zaleska Studio Terapii i Rozwoju "W Sobie"

Spotkanie trwa 50 minut. Konsultacje psychologiczne to proces, w którym psycholog oferuje specjalistyczną wiedzę i wskazówki osobom lub organizacjom poszukującym porady lub rozwiązania konkretnych problemów. Nie koncentruje się głównie na terapii, ale raczej na rozwiązywaniu problemów, ocenie i zaleceniach.
Pierwsza sesja obejmuje zebranie informacje o pochodzeniu klienta, jej bieżących obawach i historii. Informacje te pomagają w zrozumieniu konkretnych potrzeb klienta.
Oferuję konsultację z dojazdem do klienta w uzasadnionych przypadkach np. niepełnosprawność. Taka wizyta poprzedzona jest krótką konsultacją online. (10 min.)


Zieluńska 44d,

150 zł

Karolina Zaleska Studio Terapii i Rozwoju "W Sobie" Lidzbark


Zieluńska 44d,

150 zł

Karolina Zaleska Studio Terapii i Rozwoju "W Sobie" Lidzbark180 zł

Konsultacja online

Spotkanie trwa 50 minut. Konsultacje psychologiczne to proces, w którym psycholog oferuje specjalistyczną wiedzę i wskazówki osobom lub organizacjom poszukującym porady lub rozwiązania konkretnych problemów. Nie koncentruje się głównie na terapii, ale raczej na rozwiązywaniu problemów, ocenie i zaleceniach. Pierwsza sesja obejmuje zebranie informacje o pochodzeniu klienta, jej bieżących obawach i historii. Informacje te pomagają w zrozumieniu konkretnych potrzeb klienta. Oferuję konsultację z dojazdem do klienta w uzasadnionych przypadkach np. niepełnosprawność. Taka wizyta poprzedzona jest krótką konsultacją online. (10 min.)


Zieluńska 44d,

150 zł

Karolina Zaleska Studio Terapii i Rozwoju "W Sobie" LidzbarkZieluńska 44d,

150 zł

Karolina Zaleska Studio Terapii i Rozwoju "W Sobie" LidzbarkZieluńska 44d,

150 zł

Karolina Zaleska Studio Terapii i Rozwoju "W Sobie" Lidzbark180 zł

Konsultacja online

The meeting lasts 50 minutes. Psychological consultation is a process in which a psychologist offers specialist knowledge and guidance to individuals or organisations seeking advice or solutions to specific problems. The focus is not primarily on therapy, but rather on problem solving, assessment and recommendations. The first session involves gathering information about the client's background, current concerns and history. This information helps in understanding the client's specific needs. I offer a consultation with a visit to client in justified cases, e.g. disability. Such a visit is preceded by a short online consultation. (10 min.)


Wajdeloty 28/308, Gdańsk

200 zł

Karolina Zaleska Studio Terapii i Rozwoju "W Sobie"

The meeting lasts 50 minutes. Psychological consultation is a process in which a psychologist offers specialist knowledge and guidance to individuals or organisations seeking advice or solutions to specific problems. The focus is not primarily on therapy, but rather on problem solving, assessment and recommendations. The first session involves gathering information about the client's background, current concerns and history. This information helps in understanding the client's specific needs. I offer a consultation with a visit to client in justified cases, e.g. disability. Such a visit is preceded by a short online consultation. (10 min.)


Zieluńska 44d,

150 zł

Karolina Zaleska Studio Terapii i Rozwoju "W Sobie" Lidzbark200 zł

Konsultacja online

Meeting lasts 50 minutes. Brief Solution-Focused Therapy (BSFT) is a therapeutic approach that focuses on identifying and building on a client's existing strengths and resources to help them achieve their goals and solutions to specific problems. It is a time-limited, goal-oriented form of psychotherapy that emphasizes a collaborative and future-oriented conversation between the therapist and the client. SFBT is designed to be a short-term, goal-oriented approach, and often, clients can experience positive changes in just a few sessions, which may range from 3 to 10 sessions in many cases. BSFT is particularly effective in addressing issues such as anxiety, depression, and relationship problems, as it encourages clients to envision a preferred future and work towards it through small, manageable steps.180 zł

Konsultacja online

Spotkanie trwa 50 minut. Krótka Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (BSFT) jest podejściem terapeutycznym, które koncentruje się na identyfikowaniu i wykorzystywaniu istniejących mocnych stron i zasobów klienta, aby pomóc mu w osiągnięciu jego celów i rozwiązaniu konkretnych problemów. Jest to ograniczona czasowo, zorientowana na cel forma psychoterapii, która kładzie nacisk na współpracę i zorientowaną na przyszłość rozmowę między terapeutą a klientem. SFBT została zaprojektowana jako podejście krótkoterminowe, zorientowane na cel i często klienci mogą doświadczyć pozytywnych zmian w ciągu zaledwie kilku sesji, które w wielu przypadkach mogą trwać od 3 do 10 sesji. BSFT jest szczególnie skuteczna w rozwiązywaniu takich problemów jak lęk, depresja i problemy w związkach, ponieważ zachęca klientów do wyobrażenia sobie preferowanej przyszłości i pracy nad nią poprzez małe, łatwe do opanowania kroki.


Wajdeloty 28/308, Gdańsk

200 zł

Karolina Zaleska Studio Terapii i Rozwoju "W Sobie"

Spotkanie trwa 50 minut. Krótka Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (TSR) jest podejściem terapeutycznym, które koncentruje się na identyfikowaniu i wykorzystywaniu istniejących mocnych stron i zasobów klienta, aby pomóc mu w osiągnięciu jego celów i rozwiązaniu konkretnych problemów. Jest to ograniczona czasowo, zorientowana na cel forma psychoterapii, która kładzie nacisk na współpracę i zorientowaną na przyszłość rozmowę między terapeutą a klientem. TSR została zaprojektowana jako podejście krótkoterminowe, zorientowane na cel i często klienci mogą doświadczyć pozytywnych zmian w ciągu zaledwie kilku sesji, które w wielu przypadkach mogą trwać od 3 do 10 sesji. TSR jest szczególnie skuteczna w rozwiązywaniu takich problemów jak lęk, depresja i problemy w związkach, ponieważ zachęca klientów do wyobrażenia sobie preferowanej przyszłości i pracy nad nią poprzez małe, łatwe do opanowania kroki.


Zieluńska 44d,

150 zł

Karolina Zaleska Studio Terapii i Rozwoju "W Sobie" Lidzbark

Pozostałe usługi


Wajdeloty 28/308, Gdańsk

300 zł

Karolina Zaleska Studio Terapii i Rozwoju "W Sobie"

The meeting lasts 90 minutes. Couples therapy, also known as couples counseling or marital therapy, is a form of psychotherapy designed to help those involved in romantic relationships gain insight into their relationship, resolve conflicts and improve their overall bond. The main focus is on intimate partnerships, whether couples are married, cohabiting or dating.Wajdeloty 28/308, Gdańsk

200 zł

Karolina Zaleska Studio Terapii i Rozwoju "W Sobie"

Meeting lasts 50 minutes. Brief Solution-Focused Therapy (BSFT) is a therapeutic approach that focuses on identifying and building on a client's existing strengths and resources to help them achieve their goals and solutions to specific problems. It is a time-limited, goal-oriented form of psychotherapy that emphasizes a collaborative and future-oriented conversation between the therapist and the client. SFBT is designed to be a short-term, goal-oriented approach, and often, clients can experience positive changes in just a few sessions, which may range from 3 to 10 sessions in many cases. BSFT is particularly effective in addressing issues such as anxiety, depression, and relationship problems, as it encourages clients to envision a preferred future and work towards it through small, manageable steps.180 zł

Konsultacja online

Spotkanie trwa 50 minut. Psychologiczna interwencja kryzysowa, często określana po prostu jako interwencja kryzysowa, to krótkoterminowe, natychmiastowe i ukierunkowane podejście do zapewniania wsparcia psychologicznego i emocjonalnego osobom, które doświadczają ostrego niepokoju, wstrząsu emocjonalnego lub sytuacji kryzysowej. Głównym celem interwencji kryzysowej jest pomoc osobom w radzeniu sobie z obecnym kryzysem, ustabilizowanie ich stanu emocjonalnego i przywrócenie im zdolności do skutecznego funkcjonowania.


Wajdeloty 28/308, Gdańsk

200 zł

Karolina Zaleska Studio Terapii i Rozwoju "W Sobie"

Spotkanie trwa 50 minut. Psychologiczna interwencja kryzysowa, często określana po prostu jako interwencja kryzysowa, to krótkoterminowe, natychmiastowe i ukierunkowane podejście do zapewniania wsparcia psychologicznego i emocjonalnego osobom, które doświadczają ostrego niepokoju, wstrząsu emocjonalnego lub sytuacji kryzysowej. Głównym celem interwencji kryzysowej jest pomoc osobom w radzeniu sobie z obecnym kryzysem, ustabilizowanie ich stanu emocjonalnego i przywrócenie im zdolności do skutecznego funkcjonowania.


Zieluńska 44d,

150 zł

Karolina Zaleska Studio Terapii i Rozwoju "W Sobie" Lidzbark180 zł

Konsultacja online

Spotkanie trwa 50 minut. Doradztwo rodzicielskie, znane również jako coaching rodzicielski, jest wyspecjalizowaną formą doradztwa lub terapii, która ma na celu pomóc rodzicom w radzeniu sobie z wyzwaniami i obowiązkami związanymi z wychowywaniem dzieci. Skupia się na doskonaleniu umiejętności rodzicielskich, wzmacnianiu relacji rodzic-dziecko i rozwiązywaniu problemów lub obaw związanych z rodzicielstwem.


Wajdeloty 28/308, Gdańsk

200 zł

Karolina Zaleska Studio Terapii i Rozwoju "W Sobie"

Spotkanie trwa 50 minut. Doradztwo rodzicielskie, znane również jako coaching rodzicielski, jest wyspecjalizowaną formą doradztwa lub terapii, która ma na celu pomóc rodzicom w radzeniu sobie z wyzwaniami i obowiązkami związanymi z wychowywaniem dzieci. Skupia się na doskonaleniu umiejętności rodzicielskich, wzmacnianiu relacji rodzic-dziecko i rozwiązywaniu problemów lub obaw związanych z rodzicielstwem.Wajdeloty 28/308, Gdańsk

200 zł

Karolina Zaleska Studio Terapii i Rozwoju "W Sobie"

Spotkanie trwa 50 minut. Głównym celem doradztwa psychologicznego jest zapewnienie wsparcia terapeutycznego i interwencji osobom, które doświadczają problemów emocjonalnych, psychologicznych lub behawioralnych. Jest ono często wykorzystywane do rozwiązywania konkretnych problemów związanych ze zdrowiem psychicznym, takich jak lęk, depresja, trauma lub problemy w związkach. Nacisk kładziony jest na pomoc klientom w zrozumieniu i zarządzaniu ich emocjami, myślami i zachowaniami w celu poprawy ich ogólnego samopoczucia.


Zieluńska 44d,

150 zł

Karolina Zaleska Studio Terapii i Rozwoju "W Sobie" Lidzbark180 zł

Konsultacja online

Spotkanie trwa 50 minut. Psychoedukacja to podejście do zdrowia psychicznego i terapii, które koncentruje się na dostarczaniu osobom i ich rodzinom informacji i edukacji na temat warunków psychologicznych, kwestii zdrowia psychicznego i procesu terapeutycznego. Głównym celem psychoedukacji jest umożliwienie jednostkom lepszego zrozumienia i radzenia sobie ze zdrowiem psychicznym lub wyzwaniami emocjonalnymi.


Wajdeloty 28/308, Gdańsk

200 zł

Karolina Zaleska Studio Terapii i Rozwoju "W Sobie"

Spotkanie trwa 50 minut. Psychoedukacja to podejście do zdrowia psychicznego i terapii, które koncentruje się na dostarczaniu osobom i ich rodzinom informacji i edukacji na temat warunków psychologicznych, kwestii zdrowia psychicznego i procesu terapeutycznego. Głównym celem psychoedukacji jest umożliwienie jednostkom lepszego zrozumienia i radzenia sobie ze zdrowiem psychicznym lub wyzwaniami emocjonalnymi.


Zieluńska 44d,

150 zł

Karolina Zaleska Studio Terapii i Rozwoju "W Sobie" LidzbarkZieluńska 44d,

Karolina Zaleska Studio Terapii i Rozwoju "W Sobie" LidzbarkWajdeloty 28/308, Gdańsk

200 zł

Karolina Zaleska Studio Terapii i Rozwoju "W Sobie"

Spotkanie trwa 45 minut. Usługa, która ma na celu pomóc osobom zrelaksować się, zmniejszyć stres i promować poczucie spokoju i dobrego samopoczucia. Usługi te są często poszukiwane w dzisiejszym szybkim i stresującym świecie jako sposób na odmłodzenie i poprawę zdrowia psychicznego i fizycznego.
Podczas sesji relaksacji stosuję aromaterapię, medytację prowadzoną, ćwiczenia oddechowe, muzykę relaksacyjną w tym używam dzwonów Koshi. Podczas sesji pomogę Ci nauczyć się oddychania, które działa uspokajająco na układ nerwowy.Wajdeloty 28/308, Gdańsk

250 zł

Karolina Zaleska Studio Terapii i Rozwoju "W Sobie"

Spotkanie trwa 90 minut. Terapia par, znana również jako doradztwo dla par lub terapia małżeńska, jest formą psychoterapii zaprojektowaną, aby pomóc osobom zaangażowanym w romantyczne relacje uzyskać wgląd w ich związek, rozwiązać konflikty i poprawić ich ogólną więź. Główny nacisk kładziony jest na intymne związki partnerskie, niezależnie od tego, czy pary są małżeństwem, konkubinatem czy randkują.Wajdeloty 28/308, Gdańsk

Od 180 zł

Karolina Zaleska Studio Terapii i Rozwoju "W Sobie"

Spotkanie trwa 50 minut. Przed pierwszą wizytą proszę o kontakt.
Krótka Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (TSR) jest podejściem terapeutycznym, które koncentruje się na identyfikowaniu i wykorzystywaniu istniejących mocnych stron i zasobów klienta, aby pomóc mu w osiągnięciu jego celów i rozwiązaniu konkretnych problemów. Z dziećmi pracuję wykorzystując m.in. metodę Kids Skills.

Moje doświadczenie

O mnie

Pracuję z klientami bazując na krótkoterminowym podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach. W trakcie sesji używam również narzędzi i metod, które poz...

Zobacz pełen opis


Edukacja

  • SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
  • Centrum Terapii Skoncentowanej na Rozwiązaniach CTSR (Warszawa)

Zakres porad

  • Psychologia kryzysu
  • Psychosomatyka
  • psychologia młodzieży
Zobacz więcej

Doświadczenie

  • Ośrodek Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni EKO Szkoła Życia (Wandzin, 2021)
  • Stowarzyszenie Praktyków Profilaktyki Społecznej (Gdańsk, 2021)

Znajomość języków

  • Polski,
  • Angielski

Profile społecznościowe

21 opinii pacjentów

Ogólna ocena

Trzymamy rękę na pulsie 100% zweryfikowanych opinii. Sprawdź jak działamy
A
Profil zweryfikowany
Wizyta umówiona przez ZnanyLekarz.pl
Lokalizacja: Karolina Zaleska Studio Terapii i Rozwoju "W Sobie" terapia par

Pierwsza wizyta na terapii dla par, bardzo miła atmosfera, nie czuć żadnego stresu podczas przeprowadzania rozmowy.

M
Profil zweryfikowany
Wizyta umówiona przez ZnanyLekarz.pl
Lokalizacja: Karolina Zaleska Studio Terapii i Rozwoju "W Sobie" Konsultacja psychologiczna

Wspaniale !! Po wizycie czuję się lepiej , chociaż to moja pierwsza wizyta napewno wrócę !
Pełne wyjaśnienie , miła rozmowa , warto i polecam .Jak na pierwszy raz jestem zadowolony 100%

R
Profil zweryfikowany
Lokalizacja: Karolina Zaleska Studio Terapii i Rozwoju "W Sobie" Konsultacja psychologiczna

Professional help, always prepared and knowledgeable.
I feel very comfortable with her and I over came some my important issues, still work in progress and I feel very confident that I will make full recovery.

mgr Karolina Zaleska

Thank you very much. I am happy and grateful to accompany you on this path.


M
Profil zweryfikowany
Wizyta umówiona przez ZnanyLekarz.pl
Lokalizacja: Karolina Zaleska Studio Terapii i Rozwoju "W Sobie" Konsultacja psychologiczna

Pani Karolina potrafi zadbać o pacjenta i się do niego dostosować gdy tego potrzebuje. Tworzy bardzo bezpieczną i przyjazną atmosferę, a przede wszystkim słucha i wyciąga bardzo mądre wnioski. Po pierwszej sesji już czuje się bardziej pokierowana na właściwe tory w walce z problemem. Stres przed wizytą ogromny (niepotrzebny!!!!), lecz znika bardzo szybko gdyż rozmowa przebiega luźno i komfortowo. Przeserdecznie polecam każdemu wizytę!!

mgr Karolina Zaleska

Serdecznie dziękuję za pozytywną opinię. Trzymam kciuki za dalszy rozwój i życzę wszystkiego dobrego.


A
Profil zweryfikowany
Wizyta umówiona przez ZnanyLekarz.pl
Lokalizacja: Konsultacja online Konsultacja psychologiczna online

Pani Karolina potrafi słuchać, potrafi też pomóc wyciągnąć wnioski z sytuacji w jakieś człowiek się znajduje. Przed wizytą czułem pewne obawy (jako facet) ale nie ma czego się obawiać, teraz żałuję że nie zrobiłem tego wcześniej. Panowie jeśli ktoś potrzebuje pomocy nie zastanawiać się tylko rezerwować wizytę!!! Dziękuję za wszystko

mgr Karolina Zaleska

Dziękuję za opinię, bardzo mi miło czytać te słowa. Gratuluję odwagi i działań w zakresie zmiany.


A
Profil zweryfikowany
Wizyta umówiona przez ZnanyLekarz.pl
Lokalizacja: Karolina Zaleska Studio Terapii i Rozwoju "W Sobie" terapia par

U Pani Karoliny odbyliśmy pierwszą wizytę terapii partnerskiej- uważamy za naprawdę udaną. Oboje czujemy się wysłuchani. Spotkanie było bardzo komfortowe, a Pani Karolina stworzyła bezpieczną strefę, w której z łatwością mówiliśmy o naszych problemach. Bardzo dziękujemy za tą wizytę :)

mgr Karolina Zaleska

Bardzo się cieszę i dziękuję za zaufanie. Wszystkiego dobrego :)


K
Profil zweryfikowany
Wizyta umówiona przez ZnanyLekarz.pl
Lokalizacja: Karolina Zaleska Studio Terapii i Rozwoju "W Sobie" Konsultacja psychologiczna

Pani Karolina to wspaniała osoba pełna ciepła, empatii i zrozumienia.
Co jednak najważniejsze - jej podejście i metody są skuteczne i naprawdę działają. Szczerze polecam

mgr Karolina Zaleska

Dziękuję serdecznie, to dla mnie ogromna satysfakcja czytać takie słowa. Kibicuję i trzymam kciuki za dalszy rozwój :)


A
Profil zweryfikowany
Wizyta umówiona przez ZnanyLekarz.pl
Lokalizacja: Karolina Zaleska Studio Terapii i Rozwoju "W Sobie" interwencja kryzysowa

Pani Karolina to przesympatyczna osoba, otwarta i empatyczna, co w zawodzie psychologa wydaje mi się bardzo ważne.

mgr Karolina Zaleska

Dziękuję za te słowa, bardzo mi miło. Pozdrawiam


R
Profil zweryfikowany
Wizyta umówiona przez ZnanyLekarz.pl
Lokalizacja: Karolina Zaleska Studio Terapii i Rozwoju "W Sobie" terapia par

Bardzo profesjonalne podejście do sprawy.Polecam serdecznie

mgr Karolina Zaleska

Bardzo mi miło, dziękuję za pozytywną opinię.


M
Profil zweryfikowany
Wizyta umówiona przez ZnanyLekarz.pl
Lokalizacja: Karolina Zaleska Studio Terapii i Rozwoju "W Sobie" Konsultacja psychologiczna

Pani Karolina to świetny specjalista! Widać, że praca psychologa to dla niej coś więcej niż tylko zawód. Polecam!

mgr Karolina Zaleska

Dziękuję za pozytywną opinię. Pozdrawiam


Wystąpił błąd, spróbuj jeszcze raz

Odpowiedzi na pytania

1 odpowiedzi udzielonych przez lekarza na pytania pacjentów na ZnanyLekarz.pl

Panicznie boję się, kiedy ktoś krzyczy, podniesie głos, albo widzę, że jest zdenerwowany. Automatycznie zaczynam płakać i się boję, w gardle czuję okropny ścisk, ciężko mi się uspokoić, nie potrafię wtedy z siebie wydobyć słowa. Jest to bardzo uciążliwe i już nie wiem co z tym zrobić, a jestem już dorosła, więc to dla mnie okropny problem, zwłaszcza, że mój partner często się denerwuje - zazwyczaj nie na mnie, a ja wtedy i tak się okropnie boję...

Wygląda na to, że doświadcza Pani silnej reakcji emocjonalnej. Jest to powszechna reakcja również u osób dorosłych i ważne jest, aby zająć się nią w sposób, który pomoże Pani opanować emocje i poradzić sobie z sytuacją.
W sytuacjach paniki przytoczenia, jednym z pomocnych technik mogą być ćwiczenia głębokiego oddychania i relaksacji. Należy świadomie przekierować uwagę na oddech. Robić powolne, głębokie oddechy "do brzucha" (aby unosiła się przepona i dolne żebra). W ten sposób możemy uspokoić nasz system nerwowy. Korzystne może być zapoznanie się z technikami takie jak progresywne rozluźnianie mięśni, medytacja prowadzona, aby radzić sobie z lękiem. Jeśli reakcje emocjonalne powodują znaczny niepokój lub zakłócają codzienne życie, pomocne może być skonsultowanie się z profesjonalistą np. psychologiem czy terapeutą. Mogą oni zapewnić strategie zarządzania emocjami i pomóc w pracy nad wszelkimi podstawowymi kwestiami, które mogą przyczyniać się do tej reakcji.
Życzę wszystkiego dobrego. Pozdrawiam,
Karolina Zaleska

mgr Karolina Zaleska

Wszystkie treści, w szczególności pytania i odpowiedzi, dotyczące tematyki medycznej mają charakter informacyjny i w żadnym wypadku nie mogą zastąpić diagnozy medycznej.

Najczęściej zadawane pytania