Adresy (2)

Lwowska 23, Oleśnica
Gabinet Psychoterapii i Terapii Uzależnień w Oleśnicy


Pacjenci prywatni (bez ubezpieczenia)


Przyjmuję: dorosłych
Gotówka
71 756..... Pokaż numer


Tęczowa 15/16, Stare Miasto, Wrocław
Gabinet Psychoterapii i Terapii Uzależnień we Wrocławiu


Pacjenci prywatni (bez ubezpieczenia)


Przyjmuję: dorosłych
Przelew na konto
71 756..... Pokaż numer


Moje doświadczenie

O mnie

Jestem certyfikowanym psychoterapeutą uzależnień oraz psychoterapeutą kandydatką PTPP. Prowadzę proces psychoterapii służący rozwiązywaniu wewnętrznyc...

Zobacz pełen opis

Leczone choroby

 • Autoagresja
 • Choroby psychosomatyczne
 • Uzależnienie
Pokaż wszystkie leczone choroby

Edukacja

 • Dolnośląska Szkoła Psychoterapii Psychoanalitycznej
 • Szkoła Psychoterapii Wrocławska Fundacja Ochrony Zdrowia Psychicznego
 • Uniwersytet Wrocławski
Zobacz więcej

Specjalizacje

 • Psychoterapia
 • Psychotraumatologia
 • Psychoterapia uzależnień

Zdjęcia


Znajomość języków

Polski

Usługi i ceny

Ceny dotyczą wizyt prywatnych.

Popularne usługi


Lwowska 23, Oleśnica

130 zł

Gabinet Psychoterapii i Terapii Uzależnień w Oleśnicy

Konsultacja jest indywidualna, trwa 50 minut i jest objęta tajemnicą etyczną. Podczas takiego spotkania osoby dorosłe będą mogły zagłębić się w poszukiwanie przyczyn osobistego cierpienia oraz odnaleźć wewnętrzną drogę do pozytywnej zmiany, Wizyta polega na swobodnej, spontanicznej rozmowie. Nie trzeba się na nią przygotowywać. Spotkanie może zakończyć się na jednej wizycie bądź rozwinąć się na dłuższą współpracę w zależności od decyzji terapeuty i klienta.Tęczowa 15/16, Wrocław

130 zł

Gabinet Psychoterapii i Terapii Uzależnień we Wrocławiu

Konsultacja jest indywidualna, trwa 50 minut i jest objęta tajemnicą etyczną. Podczas takiego spotkania osoby dorosłe będą mogły zagłębić się w poszukiwanie przyczyn osobistego cierpienia oraz odnaleźć wewnętrzną drogę do pozytywnej zmiany, Wizyta polega na swobodnej, spontanicznej rozmowie. Nie trzeba się na nią przygotowywać. Spotkanie może zakończyć się na jednej wizycie bądź rozwinąć się na dłuższą współpracę w zależności od decyzji terapeuty i klienta.Lwowska 23, Oleśnica

130 zł

Gabinet Psychoterapii i Terapii Uzależnień w Oleśnicy

Konsultacja jest indywidualna, trwa 50 minut i jest objęta tajemnicą etyczną. Spotkanie dedykowane jest osobom dorosłym, które mogą rozpocząć rozpocząć poszukiwania drogi do zrozumienia przyczyn osobistego cierpienia i pogłębionego odkrywania osobistej, pozytywnej zmiany i rozwoju. Wizyta polega na swobodnej, spontanicznej rozmowie. Nie trzeba się na nią przygotowywać.Tęczowa 15/16, Wrocław

130 zł

Gabinet Psychoterapii i Terapii Uzależnień we Wrocławiu

Konsultacja jest indywidualna, trwa 50 minut i jest objęta tajemnicą etyczną. Spotkanie dedykowane jest osobom dorosłym, które mogą rozpocząć rozpocząć poszukiwania drogi do zrozumienia przyczyn osobistego cierpienia i pogłębionego odkrywania osobistej, pozytywnej zmiany i rozwoju. Wizyta polega na swobodnej, spontanicznej rozmowie. Nie trzeba się na nią przygotowywać.

Pozostałe usługi


Lwowska 23, Oleśnica

od 130 zł

Gabinet Psychoterapii i Terapii Uzależnień w Oleśnicy

Spotkanie jest indywidualne, trwa 50 minut i jest objęte tajemnicą etyczną. Skierowane jest do osób dorosłych, które poszukują doraźnego wsparcia emocjonalnego w trudnej sytuacji życiowej, kryzysie relacji, naporze trudnych emocji. Wizyta polega na swobodnej, spontanicznej rozmowie. Nie trzeba się na nią przygotowywać. Interwencja może zakończyć się na jednym spotkaniu lub rozwinąć się na dłuższą współpracę.Tęczowa 15/16, Wrocław

130 zł

Gabinet Psychoterapii i Terapii Uzależnień we Wrocławiu

Spotkanie jest indywidualne, trwa 50 minut i jest objęte tajemnicą etyczną. Skierowane jest do osób dorosłych, które poszukują doraźnego wsparcia emocjonalnego w trudnej sytuacji życiowej, kryzysie relacji, naporze trudnych emocji. Wizyta polega na swobodnej, spontanicznej rozmowie. Nie trzeba się na nią przygotowywać. Interwencja może zakończyć się na jednym spotkaniu lub rozwinąć się na dłuższą współpracę.Lwowska 23, Oleśnica

130 zł

Gabinet Psychoterapii i Terapii Uzależnień w Oleśnicy

Konsultacja jest indywidualna, trwa 50 minut i jest objęta tajemnicą etyczną. Spotkanie dedykowane jest osobom dorosłym, które mają pierwsze konsultacje za sobą. Polega na dalszym poszerzaniu rozpoznania przyczyn osobistego cierpienia bazując na poprzednich konsultacjach oraz pogłębionym odkrywaniu osobistej, pozytywnej zmiany i rozwoju. Wizyta polega na swobodnej, spontanicznej rozmowie. Nie trzeba się na nią przygotowywać.Tęczowa 15/16, Wrocław

od 130 zł

Gabinet Psychoterapii i Terapii Uzależnień we Wrocławiu

Konsultacja jest indywidualna, trwa 50 minut i jest objęta tajemnicą etyczną. Spotkanie dedykowane jest osobom dorosłym, które mają pierwsze konsultacje za sobą. Polega na dalszym poszerzaniu rozpoznania przyczyn osobistego cierpienia bazując na poprzednich konsultacjach oraz pogłębionym odkrywaniu osobistej, pozytywnej zmiany i rozwoju. Wizyta polega na swobodnej, spontanicznej rozmowie. Nie trzeba się na nią przygotowywać.Lwowska 23, Oleśnica

od 130 zł

Gabinet Psychoterapii i Terapii Uzależnień w Oleśnicy

Sesje psychoterapii są indywidualnie, trwają 50 minut i są objęte tajemnicą etyczną. Skierowane są do osób dorosłych. Polegają na pogłębionym poznawaniu własnej tożsamości i osobowości oraz poszukiwaniu drogi do pozytywnej zmiany wewnętrznej służącej osobistemu rozwojowi. Podczas całego procesu zgłębia się i niweluje nieuświadomione trudności hamujące rozwój i przysparzające cierpienie. Spotkania polegają na swobodnej, spontanicznej rozmowie. Nie trzeba się na nią przygotowywać. Psychoterapia odbywa się z częstotliwością od dwóch do czterech spotkań w tygodniu i wymaga dłużej współpracy.Lwowska 23, Oleśnica

130 zł

Gabinet Psychoterapii i Terapii Uzależnień w Oleśnicy

Sesje psychoterapii psychodynamicznej są indywidualnie, trwają 50 minut i są objęte tajemnicą etyczną. Skierowane są do osób dorosłych. Sesje służą, rozwojowi osobistemu oraz rozwiązywaniu nieuświadomionych konfliktów hamujących rozwój i przysparzających cierpienie. Spotkania polegają na swobodnej, spontanicznej rozmowie. Nie trzeba się na nią przygotowywać. Psychoterapia odbywa się z częstotliwością ok dwóch spotkań w tygodniu i wymaga dłużej współpracy.Tęczowa 15/16, Wrocław

130 zł

Gabinet Psychoterapii i Terapii Uzależnień we Wrocławiu

Sesje psychoterapii psychodynamicznej są indywidualnie, trwają 50 minut i są objęte tajemnicą etyczną. Skierowane są do osób dorosłych. Sesje służą, rozwojowi osobistemu oraz rozwiązywaniu nieuświadomionych konfliktów hamujących rozwój i przysparzających cierpienie. Spotkania polegają na swobodnej, spontanicznej rozmowie. Nie trzeba się na nią przygotowywać. Psychoterapia odbywa się z częstotliwością ok dwóch spotkań w tygodniu i wymaga dłużej współpracy.Lwowska 23, Oleśnica

od 130 zł

Gabinet Psychoterapii i Terapii Uzależnień w Oleśnicy

Sesje terapii uzależnień są indywidualnie i trwają 50 minut. Skierowane są do osób dorosłych. Polegają na poszukiwaniu źródeł (emocjonalnych, rodzinnych, osobistych) nałogu pacjenta i ich osobistej reparacji. Wizyta polega na swobodnej, spontanicznej rozmowie. Nie trzeba się na nią przygotowywać. Pojedyncza sesja może służyć przyjrzeniu się problematyce jednak leczenie uzależnienia zwykle wymaga dłuższej, regularnej współpracy.Lwowska 23, Oleśnica

130 zł

Gabinet Psychoterapii i Terapii Uzależnień w Oleśnicy

Sesje terapii uzależnień są indywidualnie i trwają 50 minut. Skierowane są do osób dorosłych. Polegają na poszukiwaniu źródeł (emocjonalnych, rodzinnych, osobistych) nałogu pacjenta i ich osobistej reparacji. Wizyta polega na swobodnej, spontanicznej rozmowie. Nie trzeba się na nią przygotowywać. Pojedyncza sesja może służyć przyjrzeniu się problematyce jednak leczenie uzależnienia zwykle wymaga dłuższej, regularnej współpracy.Tęczowa 15/16, Wrocław

130 zł

Gabinet Psychoterapii i Terapii Uzależnień we Wrocławiu

Sesje terapii uzależnień są indywidualnie i trwają 50 minut. Skierowane są do osób dorosłych. Polegają na poszukiwaniu źródeł (emocjonalnych, rodzinnych, osobistych) nałogu pacjenta i ich osobistej reparacji. Wizyta polega na swobodnej, spontanicznej rozmowie. Nie trzeba się na nią przygotowywać. Pojedyncza sesja może służyć przyjrzeniu się problematyce jednak leczenie uzależnienia zwykle wymaga dłuższej, regularnej współpracy.Lwowska 23, Oleśnica

130 zł

Gabinet Psychoterapii i Terapii Uzależnień w Oleśnicy

Sesje terapii uzależnień są indywidualnie, trwają 50 minut i są objęte tajemnicą etyczną. Skierowane są do osób dorosłych. Polegają na poszukiwaniu źródeł (emocjonalnych, rodzinnych, osobistych) nałogu pacjenta i ich osobistej reparacji w kierunku oczekiwanej, pozytywnej zmiany. Wizyta polega na swobodnej, spontanicznej rozmowie. Nie trzeba się na nią przygotowywać. Pojedyncza sesja może służyć przyjrzeniu się problematyce jednak leczenie uzależnienia zwykle wymaga dłuższej, regularnej współpracy.Tęczowa 15/16, Wrocław

130 zł

Gabinet Psychoterapii i Terapii Uzależnień we Wrocławiu

Sesje terapii uzależnień są indywidualnie, trwają 50 minut i są objęte tajemnicą etyczną. Skierowane są do osób dorosłych. Polegają na poszukiwaniu źródeł (emocjonalnych, rodzinnych, osobistych) nałogu pacjenta i ich osobistej reparacji w kierunku oczekiwanej, pozytywnej zmiany. Wizyta polega na swobodnej, spontanicznej rozmowie. Nie trzeba się na nią przygotowywać. Pojedyncza sesja może służyć przyjrzeniu się problematyce jednak leczenie uzależnienia zwykle wymaga dłuższej, regularnej współpracy.

Opinie od pacjentów

5

Ogólna ocena
11 opinii

 • Punktualność
 • Zaangażowanie
 • Gabinet
K
Użytkownik zweryfikowany
Wizyta umówiona przez ZnanyLekarz.pl Lokalizacja: Gabinet Psychoterapii i Terapii Uzależnień w Oleśnicy konsultacja psychoterapeutyczna (kolejna wizyta)

Wizyta w miłej, przyjaznej atmosferze. Doktor Kamila słucha tego co się do niej mówi, wyjaśnia różne metody postępowania, kieruje się empatią, nie ocenia... W tym co robi jest bardzo dobra! Polecam z całego serca


B
Użytkownik zweryfikowany
Wizyta umówiona przez ZnanyLekarz.pl Lokalizacja: Gabinet Psychoterapii i Terapii Uzależnień we Wrocławiu konsultacja psychoterapeutyczna

Polecam serdecznie :) bardzo ciepła i wyrozumiała, szeroko patrząca na problem Pani :) zyskała moje zaufanie.


J
Użytkownik zweryfikowany
Lokalizacja: Gabinet Psychoterapii i Terapii Uzależnień we Wrocławiu konsultacja psychoterapeutyczna

Pani Kamila jest otwartą i przyjazną terapeutką, potrafi dostrzec przyczynę problemu i pomóc w przezwyciężeniu go. Duże znaczenie ma jej empatia i zaangażowanie, dzięki którym łatwiej jest się otworzyć.


G
Użytkownik zweryfikowany
Lokalizacja: Gabinet Psychoterapii i Terapii Uzależnień we Wrocławiu psychoterapia psychodynamiczna

Bardzo się cieszę, że trafiłam do Pani Kamili. To bardzo dobra specjalistka. Niezwykle ciepła i cierpliwa osoba ze świetnym podejściem do pacjenta i profesjonalną wiedzą. Dzięki Pani Kamili uporałam się z wieloma dręczącym mnie problemami. Z całego serca polecam!


A
Użytkownik zweryfikowany
Lokalizacja: Gabinet Psychoterapii i Terapii Uzależnień we Wrocławiu konsultacja psychoterapeutyczna

Pani Kamila to osoba, która pomogła mi pozbierać się po bardzo trudnej sytuacji. Jej empatia, wsparcie i zrozumienie pozwoliło mi spojrzeć na problem z innej strony. Trafne spostrzeżenia oraz wysłuchanie mnie dodały mi otuchy. Na pewno będę kontynuować spotkania! Gorąco polecam wizyty u pani Kamili!


M
Użytkownik zweryfikowany
Wizyta umówiona przez ZnanyLekarz.pl Lokalizacja: Gabinet Psychoterapii i Terapii Uzależnień we Wrocławiu psychoterapia psychodynamiczna

Pani Kamila z wyrozumiałością podchodzi do drugiego człowieka i przedstawia własną perspektywę, jednocześnie nie narzucając swojego zdania. Podczas sesji mam wrażenie, że wspólnie zastanawiamy się nad przyczynami moich przekonań, co przekłada się na owocną współpracę pomiędzy psychoterapeutą a pacjentem. Polecam.


M
Użytkownik zweryfikowany
Lokalizacja: Gabinet Psychoterapii i Terapii Uzależnień we Wrocławiu psychoterapia psychodynamiczna

Serdecznie polecam Panią Kamilę. Jest niezwykle ciepłą i empatyczną osobą, a przy tym wnikliwym i profesjonalnym terapeutą. Podczas terapii otrzymuję wiele wsparcia, zrozumienia. Wiem, że to była decyzja, zarówno co do podjęcia terapii jak i wyboru terapeuty. Szczerze polecam!


M
Użytkownik zweryfikowany
Lokalizacja: Gabinet Psychoterapii i Terapii Uzależnień w Oleśnicy konsultacja psychiatryczna

Nasza współpraca trwa od jakiegoś czasu i jestem z niej bardzo zadowolona. Zawsze zostanę wysłuchana a wnioski zostaną wyciągnięte dzięki współpracy dwóch stron. Pani Kamila ma bardzo trafne spostrzeżenia, które dają dużo do myślenia. Wiadomo, że w terapii bywają przyjemne i smutne chwile jednak Terapeutka wie i robi to aby nie doprowadzić do takich załamań - to się ceni. Oraz dużo empatii. Pozdrawiam


A
Użytkownik zweryfikowany
Lokalizacja: Gabinet Psychoterapii i Terapii Uzależnień w Oleśnicy

Jestem bardzo zadowolony z przeprowadzonej terapii, sytuacje bez wyjścia, dzięki konsultacji z Panią Kamilą okazały się nie tak straszne jak podejrzewałem. Miły kontakt i zaangażowanie to kolejne plusy terapeuty. Dziękuję za poświęcony mi czas i polecam innym.


D
Użytkownik zweryfikowany
Lokalizacja: Gabinet Psychoterapii i Terapii Uzależnień w Oleśnicy

Rzetelny terapeuta. Fachowa pomoc w przypadku uzależnienia. Pani Kamila podczas terapii ułatwia swobodną komunikację, przez co ułatwiony jest kontakt nawet w najbardziej drażliwych kwestiach. Nie ma się poczucia "odbębniania" wizyty, tylko chęć realnej pomocy pacjentowi. Serdecznie polecam.


Wystąpił błąd, spróbuj jeszcze raz

Odpowiedzi na pytania

3 odpowiedzi udzielonych przez lekarza na pytania pacjentów na ZnanyLekarz.pl


 • Dostałem od lekarza psychologa leki escitaroplan i mam brać 1 tab 10mg dziennie. Mam 28 lat nie pije alkoholu nie zazywam narkotyków. Źle się czuję lęk przed śmiercią w głowie cały czas chaos cały czas spięty a w nocy cały mokry przez sny które mnie dręczą codziennie .. Czy ten lek mi pomoże i czy nie uzależnia. I czy jak go odstawie to to wróci proszę o poradę.

  Dzień dobry, przeżywany lęk oraz dręczące sny mają wykle podłoże psychologiczne, mogą się wiązać z przeżywanym kryzysem i nieświadomymi konfliktami. Warto zająć się ważnymi dla Pana sprawami podczas psychoterapii, aby te trudności trwale zażegnać. Co do samego leku warto porozmawiać o tym z lekarzem.

  mgr Kamila Wawrzycka

 • Pytanie dotyczące hipnoza

  Czy hipnoterapia pozwoli mi wyjść z uzależnienia od benzodiazepin?

  Dzień dobry, benzodiazepiny należy odstawać pod kontrolą lekarza lub specjalistycznego zespołu medycznego w zależności od stopnia zażywania i równolegle współpracując z psychoterapeutą. Wynika to z wpływu tej substancji na biologię mózgu i całego organizmu co skutkować może bardzo przykrymi obawami odstawiennymi. Hipnoza w tym wypadku jest niebezpieczna. Pozdrawiam

  mgr Kamila Wawrzycka

Wszystkie treści, w szczególności pytania i odpowiedzi, dotyczące tematyki medycznej mają charakter informacyjny i w żadnym wypadku nie mogą zastąpić diagnozy medycznej.

Moje doświadczenie

O mnie

Jestem certyfikowanym psychoterapeutą uzależnień oraz psychoterapeutą kandydatką PTPP. Prowadzę proces psychoterapii służący rozwiązywaniu wewnętrznyc...

Zobacz pełen opis

Leczone choroby

 • Autoagresja
 • Choroby psychosomatyczne
 • Uzależnienie
Pokaż wszystkie leczone choroby

Edukacja

 • Dolnośląska Szkoła Psychoterapii Psychoanalitycznej
 • Szkoła Psychoterapii Wrocławska Fundacja Ochrony Zdrowia Psychicznego
 • Uniwersytet Wrocławski
Zobacz więcej

Specjalizacje

 • Psychoterapia
 • Psychotraumatologia
 • Psychoterapia uzależnień

Staże

 • Staż kliniczny Ośrodek Leczenia Uzależnień w Nowym Dworku
 • Staż kliniczny Poradnia Leczenia Uzależnień w Częstochowie
 • Staż naukowy w Centrum Zrównoważonego Rozwoju Społeczności Wrocławia, Uniwersytet Wrocławski
Zobacz więcej

Certyfikaty


Zdjęcia


Znajomość języków

Polski

Profile społecznościowe


Publikacje i artykuły

Publikacje (13)