Adresy (3)


Pacjenci prywatni (bez ubezpieczenia)


Przyjmuję: dzieci w każdym wieku
Gotówka, Karta płatnicza, Blik
12 201..... Pokaż numer


NIP

6791060348

Adres firmy

ul. Promienna 21, Kraków

Specjalistyczny Gabinet Pediatryczny Andrzej Pękacki


Pacjenci prywatni (bez ubezpieczenia)


Konsultacja online • 250 zł

E-recepta (opis) • 125 zł

Wydanie dokumentacji medycznej potwierdzonej za zgodność z oryginałem (opis) • 100 zł


Przyjmuję: dzieci w każdym wieku
12 201..... Pokaż numer

Specjalista może wypisać e-receptę lub e-zwolnienie lekarskie

Sposób płatności: Gotówka, Karta płatnicza, Przelew na konto, Blik

1. Odwołanie Konsultacji online, nie uczestniczenie w Konsultacji online przez Pacjenta lub późne przybycie na Konsultację online przez Pacjenta
Pacjent może odwołać Konsultację online do 12 godzin przed umówioną godziną jej rozpoczęcia. W celu odwołania Konsultacji online, Pacjent może użyć linka wysłanego przez Profesjonalistę lub może odwołać Konsultację online za pomocą Serwisu. Opłaty za Konsultację online zapłacone przez Pacjenta z góry zostaną w takim przypadku zwrócone przez Profesjonalistę, przy czym zwrot powinien nastąpić w terminie 14 dni od dnia odwołania Konsultacji online. Opłata zostanie zwrócona przez Profesjonalistę taką samą metodą, jaką użył Pacjent do uiszczenia opłaty za Konsultację online chyba, że Pacjent i Profesjonalista ustalą inaczej. Profesjonalista upoważniony jest do zatrzymania nie więcej niż 5% wysokości opłaty stanowiącej koszty dokonania zwrotu.
W przypadku, gdy (i) Pacjent odwoła Konsultację online na mniej niż 12 godzin przed umówioną godziną jej rozpoczęcia, (ii) Pacjent nie uczestniczy w Konsultacji online lub (iii) Pacjent spóźnia się do Konsultację online co najmniej 10 minut, Konsultacja zostanie odwołana. Profesjonalista zachowuje prawo do:
Profesjonalista zachowuje prawo do pobrania wszelkich należnych za Konsultację online opłat, co oznacza, że Pacjent jest zobowiązany do ich uiszczenia na rzecz Profesjonalisty,
Pacjent nie otrzyma zwrotu zapłaconej z góry opłaty za Konsultację online.

2. Odwołanie Konsultacji online, nie uczestniczenie w Konsultacji online przez Profesjonalistę lub późne przybycie na Konsultację online przez Profesjonalistę
W przypadku, gdy (i) Profesjonalista odwoła Konsultację online, (ii) nie uczestniczy w Konsultacji online lub (iii) spóźnia się co najmniej 60 minut w Konsultacji online, opłaty uiszczone przez Pacjenta z góry zostaną zwrócone przez Profesjonalistę, w terminie 14 dni od dnia odwołania Konsultacji online. Opłata zostanie zwrócona przez Profesjonalistę taką samą metodą, jaką użył Pacjent do uiszczenia opłaty za Konsultację online chyba, że Pacjent i Profesjonalista ustalą inaczej.
Pacjent nie ma jednak prawa do otrzymania zwrotu opłaty, jeżeli (i) odwołanie Konsultacji online, (ii) nieuczestniczenie w Konsultacji online lub (iii) spóźnienie Profesjonalisty było uzgodnione z Pacjentem
.
3. Zasady dodatkowe
W przypadku wystąpienia innych sytuacji niż opisanych w pkt 1 i 2, Pacjent nie będzie uprawniony do otrzymania zwrotu Opłat zapłaconych za Konsultację online.
Pacjent musi zwrócić się bezpośrednio do Profesjonalisty o zwrot wszelkich opłat. ZnanyLekarz nie jest adresatem żądania zwrotu opłat.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub reklamacji związanych ze zwrotami opłat, Pacjent musi skontaktować się bezpośrednio z Profesjonalistą.


W przypadku nadużycia postanowień Polityk (np. w celu otrzymania nieuprawnionego zwrotu opłaty), zwrot opłaty nie będzie dokonany.

Opłata za konsultację trafia bezpośrednio do specjalisty, który jest również odpowiedzialny za ustalenie swojej polityki odwołań i zwrotów.

W przypadku problemów z płatnościami skontaktuj się ze specjalistą.

Pamiętaj, że ZnanyLekarz nie pobiera żadnych dodatkowych opłat za umówienie wizyty i nie przetwarza płatności w imieniu specjalisty.


a) Sprawdź swoją skrzynkę mailową (z uwzględnieniem skrzynki 'kosz') w poszukiwaniu maila z linkiem do płatności przez PayU za e-wizytę oraz maila z linkiem do odbycia e-wizyty w formie videoczatu.
b) Przygotuj się 10 minut przed konsultacją.
b) Upewnij się, że Twój telefon lub komputer jest naładowany.
c) W przypadku wideokonsultacji sprawdź połączenie internetowe oraz ustawienia mikrofonu i kamery.
d) Przygotuj niezbędne dane osobowe dziecka: PESEL dziecka, adres zamieszkania z kodem pocztowym, numer oddziału NFZ.
d) Możesz również przygotować niezbędną dokumentację medyczną.


Przygotuj się 10 minut przed konsultacją. Upewnij się, że Twój telefon lub komputer jest naładowany. W przypadku wideokonsultacji sprawdź połączenie internetowe oraz ustawienia mikrofonu i kamery. Możesz również przygotować swoją dokumentację medyczną (np. wyniki badań).


NIP

6791060348

Adres firmy

ul. Promienna 21, Kraków


Pacjenci prywatni (bez ubezpieczenia)


Konsultacja online (opis) • 250 zł


Przyjmuję: dzieci w każdym wieku
Specjalista może wypisać e-receptę lub e-zwolnienie lekarskie

Opłata za konsultację trafia bezpośrednio do specjalisty, który jest również odpowiedzialny za ustalenie swojej polityki odwołań i zwrotów.

W przypadku problemów z płatnościami skontaktuj się ze specjalistą.

Pamiętaj, że ZnanyLekarz nie pobiera żadnych dodatkowych opłat za umówienie wizyty i nie przetwarza płatności w imieniu specjalisty.


Przygotuj się 10 minut przed konsultacją. Upewnij się, że Twój telefon lub komputer jest naładowany. W przypadku wideokonsultacji sprawdź połączenie internetowe oraz ustawienia mikrofonu i kamery. Możesz również przygotować swoją dokumentację medyczną (np. wyniki badań).


NIP

6791060348

Adres firmy

ul. Promienna 21, Kraków

Usługi i ceny

Ceny dotyczą wizyt prywatnych.

Popularne usługi


250 zł

Specjalistyczny Gabinet Pediatryczny Andrzej Pękacki


250 zł

Konsultacje online

Konsultacja online obejmuje: zebranie wywiadu od pacjenta, ocena stanu zdrowia pacjenta w czasie czatu wideo, ocena wizualna stanu zdrowia pacjenta, ocena badań dodatkowych pacjenta jak: badania analityczne, badania wirusologiczne np.COVID-19, badania bakteriologiczne, badania obrazowe jak : RTG, CT, MRI , postawienie rozpoznania, zalecenie leczenia, omówienie sposobu podawania leków, odpowiedż na pytania opiekunów pacjenta.Promienna 21, Kraków

250 zł

Specjalistyczny Gabinet Pediatryczny Andrzej Pękacki

Konsultacja pediatryczna obejmuje: zebranie wywiadu od pacjenta ( opiekuna), szczegółowe badanie z ocena parametrów rozwojowych dziecka, ocena badań dodatkowych, postawienie rozpoznania, włączenie leczenia z zapisaniem e-recepty i szczegółowym omówieniem dawkowania leków.

Pozostałe usługi


125 zł

Specjalistyczny Gabinet Pediatryczny Andrzej Pękacki

E-recepta może być wypisana dziecku choremu i zdrowemu, po konsultacji online i postawieniu rozpoznania choroby. Obejmuje: wszystkie leki w wykazie NFZ. Refundacja recept zgodna z zasadami odpłatności wg. charakterystyki produktu leczniczego i przysługujących zniżek odpłatności za leki dla osób ubezpieczonych, odprowadzających składki chorobowe za dzieci i siebie.Promienna 21, Kraków

300 zł

Specjalistyczny Gabinet Pediatryczny Andrzej Pękacki

Konsultacja pediatryczna + szczepienie obejmuje: zebranie wywiadu od pacjenta (opiekuna), ze szczególnym zwróceniem uwagi na tolerancje przebytych szczepień, omówienie kalendarza szczepień z przedstawieniem aktualnych wytycznych odnośnie szczepień i możliwości oraz rodzajów szczepionek . Szczegółowe zbadanie pacjenta przed szczepieniem, wykonanie zabiegu szczepienia, omówienie postępowania z dzieckiem po szczepieniu ze zwróceniem uwagi na możliwe odczyny poszczepiennie i postępowanie w razie ich wystąpienia u zaszczepionego dziecka.100 zł

Specjalistyczny Gabinet Pediatryczny Andrzej Pękacki

Udostępnianie dokumentacji medycznej oraz zaświadczenia zdrowotne ( z wysokością opłat za powyższe udostępnianie) zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008r o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ( Dz.U. z 2022r. poz.1876) oraz rozporządzeniem ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania ( t.j. Dz.U. z 2022r. poz.1304.

Moje doświadczenie


Edukacja

  • Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński Wydział Lekarski

Certyfikaty ZnanyLekarz


Zakres porad

  • Pediatria

Doświadczenie

  • Lekarski staż podyplomowy w Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie (1980-1981)
  • Młodszy Asystent w Zespole Opieki Zdrowotnej nr 4 Podgórze w Krakowie (1981-1984)
  • Asystent w Zespole Opieki Zdrowotnej nr 2 w Krakowie-Nowej Hucie (1984-1985)
Zobacz więcej

Znajomość języków

  • Angielski,
  • Rosyjski,
  • Polski

Nagrody i wyróżnienia

  • ORŁY MEDYCYNY NAGRODA W ROKU 2018 , 2019, 2020
  • Pediatra Roku - Drugie miejsce w Krakowie w Plebiscycie HIPOKRATES 2022

Profile społecznościowe

396 opinii pacjentów

Ogólna ocena

Trzymamy rękę na pulsie 100% zweryfikowanych opinii. Sprawdź jak działamy
T
Profil zweryfikowany
Lokalizacja: Specjalistyczny Gabinet Pediatryczny Andrzej Pękacki konsultacja pediatryczna

Lekarz zdecydowanie godny polecenia. Wykonał szczegółowe badanie, przeprowadził dokładby wywiad, szukał różnych rozwiązań i możliwych przyczyn dolegliwości. Za Doktorem Pękackim przemawia ogromne doświadczenie i rzetelność. Bardzo polecam!

lek. Andrzej Pękacki

Dzień dobry, uprzejmie dziękuję za opinię, pozdrawiam serdecznie.

L
Profil zweryfikowany
Wizyta umówiona przez ZnanyLekarz.pl
Lokalizacja: Specjalistyczny Gabinet Pediatryczny Andrzej Pękacki konsultacja pediatryczna

Bardzo zadowolony z wizyty u lekarza. Spokojny, empatyczny. Jasna i skuteczna porada. Dziecko pyta, kiedy pojedziemy następnym razem :) Bardzo dziękujemy i polecamy.

lek. Andrzej Pękacki

Dzień dobry, uprzejmie dziękuję za opinię. Pozdrawiam serdecznie.

H
Profil zweryfikowany
Wizyta umówiona przez ZnanyLekarz.pl
Lokalizacja: Specjalistyczny Gabinet Pediatryczny Andrzej Pękacki konsultacja pediatryczna

Bardzo polecamy! We will always be back because he is the best!

lek. Andrzej Pękacki

Dobry wieczór, uprzejmie dziękuję za opinię. Pozdrawiam serdecznie.


G
Profil zweryfikowany
Wizyta umówiona przez ZnanyLekarz.pl
Lokalizacja: Specjalistyczny Gabinet Pediatryczny Andrzej Pękacki konsultacja pediatryczna

Rzeczowy Pan doktor z podejściem do dzieci. Uzyskałam fachową pomoc.

lek. Andrzej Pękacki

Dzień dobry, uprzejmie dziękuję za opinię. Pozdrawiam serdecznie.


G
Profil zweryfikowany
Wizyta umówiona przez ZnanyLekarz.pl
Lokalizacja: Specjalistyczny Gabinet Pediatryczny Andrzej Pękacki konsultacja pediatryczna

Bardzo miły lekarz profesjonalne podejście do dziecka

lek. Andrzej Pękacki

Dzień dobry, uprzejmie dziękuję za opinię. Pozdrawiam serdecznie.


R
Profil zweryfikowany
Wizyta umówiona przez ZnanyLekarz.pl
Lokalizacja: Specjalistyczny Gabinet Pediatryczny Andrzej Pękacki konsultacja pediatryczna

Pan doktor jasno i rzeczowo wyjaśnia wszelkie kwestie. Przeprowadza rzetelny wywiad.

lek. Andrzej Pękacki

Dzień dobry, uprzejmie dziękuję za opinię, pozdrawiam serdecznie.


D
Profil zweryfikowany
Lokalizacja: Specjalistyczny Gabinet Pediatryczny Andrzej Pękacki Inny

Do Pana Doktora trafiłam z polecenia, chciałam skonsultować się w sprawie przeziębienia córki, które okazało się, zapaleniem krtani, jak również Pan Doktor zwrócił uwagę na jeszcze inną dolegliwość, o której dotychczasowy pediatra nawet nie wspomniał.
Po przepisaniu odpowiednich leków i maści na wizycie kontrolnej okazało się, wszystko jest już dobrze.
Polecam wszystkim Pana Doktora, na pewno sami jeszcze nie raz skorzystamy z wiedzy i pomocy Pana Doktora jeśli tylko będzie taka potrzeba.

lek. Andrzej Pękacki

Dzień dobry, uprzejmie dziękuję za opinię, pozdrawiam serdecznie.


Profil zweryfikowany
Wizyta umówiona przez ZnanyLekarz.pl
Lokalizacja: Specjalistyczny Gabinet Pediatryczny Andrzej Pękacki Inny

Rzeczowa porada. Miła interakcja.
Zdecydowanie Polecam.

lek. Andrzej Pękacki

Dzień dobry, uprzejmie dziękuję za opinię. Pozdrawiam serdecznie. Andrzej Pękacki.


B
Profil zweryfikowany
Lokalizacja: Specjalistyczny Gabinet Pediatryczny Andrzej Pękacki konsultacja pediatryczna

Najlepszy pediatra z ogromną wiedzą medyczną i doświadczeniem. Jedna wizyta u Pana Doktora
często może zastąpić kilka wizyt u specjalistów. Bardzo polecam, niezmiennie od 6 lat mam tak samą dobrą opinię.

lek. Andrzej Pękacki

Dobry wieczór, uprzejmie dziękuję za opinię, pozdrawiam serdecznie.


A
Profil zweryfikowany
Wizyta umówiona przez ZnanyLekarz.pl
Lokalizacja: Specjalistyczny Gabinet Pediatryczny Andrzej Pękacki konsultacja pediatryczna

Chciałabym wyrazić ogromną wdzięczność dla doktora za jego wysoki poziom profesjonalizmu oraz troskę o zdrowie mojego syna.
Mój syn zachorował na przeziębienie z wysoką temperaturą, bólem gardła i kaszlem. Zwróciłam się do tego lekarza, a otrzymaliśmy nie tylko trafną diagnozę, ale także skuteczne leczenie.

Dużym atutem tego lekarza jest jego umiejętność nawiązywania kontaktu z dziećmi.

Polecam go wszystkim rodzicom, którzy szukają solidnego i doświadczonego pediatry dla swoich dzieci.

lek. Andrzej Pękacki

Dobry wieczór, uprzejmie dziękuję za opinię, pozdrawiam serdecznie.


Wystąpił błąd, spróbuj jeszcze raz

Odpowiedzi na pytania

6 odpowiedzi udzielonych przez lekarza na pytania pacjentów na ZnanyLekarz.pl

Synkowi 4-letniemu zrobił się odcisk na śródstopiu. Jest twardy i widoczny jest rdzeń. W jaki sposób mogę go usunąć? Plastrów dostępnych w aptekach nie można stosować u dzieci do 12go roku życia.

Dzień dobry, zmiana skórna o które Państwo piszecie wymaga oceny wizualnej. Mogą to być różne schorzenia skóry. W tej sytuacji proszę o umówienie wizyty online, e-wizyty w formie czatu video na stronie internetowej mojego gabinetu lekarskiego pediatrycznego online Andrzej Pękacki Centrum Medycznego NZOZ KRAKUS, Specjalistyczny Gabinet Pediatryczny,Kraków ul Promiennej 21. Pozdrawiam serdecznie Andrzej Pękacki.

lek. Andrzej Pękacki

Dzień dobry,
Mój syn przyjął pierwszą dawkę szczepionki Bexero przeciwko meingokokom w wieku 9 miesięcy. Drugą dawkę przyjął, gdy miał 11 miesięcy. Kiedy powinien przyjąć dawkę przypominającą? O ile może zostać opóźnione przyjęcie dawki przypominającej?

Dzień dobry, wg. Charakterystyki produktu leczniczego szczepionkę Bexero w tym wieku dziecka należy podać: 2 dawki w odstępie nie mniej niż 2 miesiące i 3 dawką w 2 r.ż. ( > 2 miesiące po ukończeniu szczepienia pierwotnego). Czyli w tym przypadku w wieku powyżej 13 miesiąca życia.
Pozdrawiam serdecznie lek. Andrzej Pękacki specjalistyczny Gabinet Pediatryczny Kraków, ul. Promienna 21.

lek. Andrzej Pękacki

Wszystkie treści, w szczególności pytania i odpowiedzi, dotyczące tematyki medycznej mają charakter informacyjny i w żadnym wypadku nie mogą zastąpić diagnozy medycznej.

Najczęściej zadawane pytania