Konsultacja psychoterapeutyczna (pierwsza wizyta) specjaliści w Krosnie