• mgr Beata Musierowicz
  mgr Beata Musierowicz
  Konsultacje online

  Zapraszam na neurostymulację- SAS-Neuroakustyczny Trening Mózgu. 24 dni/ 1h we własnym domu. Jeśli obserwujesz: 1.Zaburzenia przetwarzania słuchowego- APD. 2.Trudnościami z nauką czytania. 3.Deficyty koncentracji i uwagi, mgła mózgowa. 4.Obniżony nastrój,nerwice, lęki, stany depresyjne, uzależnienia; 5. Problemy ze snem; 6.Jeśli czujesz się mniej kreatywny,mniej wydajny w pracy; 7.Deficyty starzejącego się mózgu- 60+ Sprawdź czy Ty lub Twoje dziecko ma APD: 1.Łatwo się męczę, gdy wykonuję czynności związane z bodźcami słuchowymi. 2.Mam kłopoty z kontrolą uwagi. 3. Nie potrafię filtrować bodźców nieistotnych lub/i niechcianych. 4.Wszystko mnie rozprasza. 5.Mam kłopoty ze zrozumieniem mowy w szumie. 6. Mam trudności lub nie rozumiem mowy w szybkim tempie. Rodzaje programów: Trening SAS-Smart -Wzmocnienie uczenia się dzieci i dorosłych. Trening SAS-Boost -Wsparcie dla dzieci z opóźnieniami w rozwoju. Trening SAS-Balance | Psychoterapeutyczne i neurosensoryczne programy dla dorosłych. Trening SAS-Life | Spersonalizowane programy wspierające funkcje starzejącego się mózgu. Zapytaj o odpowiedni trening i umów się na konsultację online- SAS Inne konsultacje: 1.Masz trudności z doborem odpowiednich akcesoriów do jedzenia i picia. 2.Twoje dziecko odmawia przyjmowania posiłków stałych w tym gryzienie i picie. 3.Masz trudności z koncentracją i uwaga u dziecka. 4.Masz problem z doborem odpowiednich zabawek dla dziecka.

 • Adresy (2)


  Pacjenci prywatni (bez ubezpieczenia)


  Konsultacja online (opis) • 180 zł

  Neuroakustyczny Trening Mózgu SAS (opis) • 250 zł


  Przyjmuję: dorosłych, dzieci w każdym wieku

  Sposób płatności: Przelew na konto

  1.Przelewu na konto należy dokonać przed wizytą online.
  2.Po zapisaniu się na wizytę należy dokonać przelewu na rachunek bankowy:
  Bank ING:
  61 **** **** **** **** **** ****
  W tytule:
  Imię i nazwisko pacjenta
  Data wizyty
  Usługa logopedyczna
  3. Po wysłaniu przelewu proszę o wygenerowanie z banku potwierdzenia płatności i przesłanie lub zrobienie zdjęcia i przesłanie przed terminem wizyty, na adres: ***********************
  Każda umówiona wizyta nie odwołana jest traktowana jak odbyta. Wszystkie wizyty umawia i przekłada pacjent samodzielnie. Serdecznie zapraszam.

  Opłata za konsultację trafia bezpośrednio do specjalisty, który jest również odpowiedzialny za ustalenie swojej polityki odwołań i zwrotów.

  W przypadku problemów z płatnościami skontaktuj się ze specjalistą.

  Pamiętaj, że ZnanyLekarz nie pobiera żadnych dodatkowych opłat za umówienie wizyty i nie przetwarza płatności w imieniu specjalisty.

  * Niektóre informacje zostały ukryte z powodu ochrony danych. Zobaczysz je po umówieniu konsultacji.


  Najpóźniej 30 minut przed wizytą dostaniesz SMS oraz e-mail z linkiem do konsultacji online. Połączysz się z telefonu lub komputera.


  Przygotuj się 10 minut przed konsultacją. Upewnij się, że Twój telefon lub komputer jest naładowany. W przypadku wideokonsultacji sprawdź połączenie internetowe oraz ustawienia mikrofonu i kamery. Możesz również przygotować swoją dokumentację medyczną (np. wyniki badań).


  NIP

  7261744430

  Adres firmy

  Niemojewskiego 8/2, Łódź

  Centrum Efata-Beata Musierowicz
  Narutowicza 126 A, Śródmieście, Łódź


  Środki bezpieczeństwa w tym gabinecie

  Pokaż

  Pacjenci prywatni (bez ubezpieczenia)


  Przyjmuję: dorosłych, dzieci w każdym wieku
  Przelew na konto

  NIP

  7261744430

  Adres firmy

  Niemojewskiego 8/2, Łódź

  Usługi i ceny

  Ceny dotyczą wizyt prywatnych.

  Popularne usługi


  Narutowicza 126 A, Łódź

  Od 250 zł

  Centrum Efata-Beata Musierowicz

  Jest to wizyta jednorazowa po diagnozie lub kontrolna, oceniająca jeden problem. Każda wizyta dziecka do 1 r.ż uznana jest za wizytę konsultacyjną.Każda wizyta nie będąca terapią jest też za taką uznawana- decyduje o tym rodzaj diagnozy i/lub zaleceń. Bez względu na powód wizyty jeśli odbywa się raz w miesiącu jest wizytą konsultacyjną bo nie ma znamion terapeutycznych. Konsultacja może dotyczyć porady: karmienia dziecka, rozszerzania diety, problemów z przyjmowaniem pokarmów,omówienia badań, ustalenia dalszego planu współpracy.
  Zawsze na pierwsze spotkanie, przynosimy książeczkę zdrowia dziecka z wypisem ze szpitala po porodzie lub innymi ważnymi dokumentami medycznymi, które umożliwiają zapoznanie się z historią zdrowia dziecka.Obowiązuje obuwie zmienne w gabinecie.Koszt wizyty jest uzależniony od rodzaju konsultacji.
  Bank ING nr konta:
  61 1050 1461 1000 0090 9462 8618
  W tytule:
  Imię i nazwisko pacjenta
  Data wizyty
  Usługa logopedyczna .
  Pacjenci pierwszorazowi płacą po wizycie.Koszt uzależniony od rodzaju oraz ilości przeprowadzonych badań/rodzaju terapii.Jeśli wizyta nie zostanie odwołana/ przełożona jest traktowana jak odbyta i należy za nią zapłacić.
  Zapraszam serdecznie.  180 zł

  Konsultacje online

  Konsultacja odbędzie się przez internet, rodzaj usług: konsultacje jednorazowe oraz terapia mowy.
  Przed wizytą online proszę o dokonanie przelewu na rachunek bankowy
  Bank ING nr konta:
  61 1050 1461 1000 0090 9462 8618
  W tytule:
  Imię i nazwisko pacjenta
  Data wizyty
  Usługa logopedyczna
  Po wysłaniu przelewu proszę o wygenerowanie z banku potwierdzenia płatności i wysłanie na adres:


  Wizyta nie odwołana lub nie przełożona jest traktowana jak odbyta i należy za nią zapłacić bo nikt inny nie może się umówić na tą wybraną godzinę.
  Rodzaj usług online:
  1).Konsultacja dotycząca ryzyka rozwoju mowy.
  2).Konsultacja logopedyczna dotycząca zaburzeń żywienia.
  3).Porady eksperta
  4).Omówienia z opiekunem dziecka, dalszej procedury terapii długoterminowej i wielospecjalistycznej np. niepłynność mowy.
  5).Omówienia wyników testów diagnostycznych z praktycznym ich objaśnieniem.
  6).Omówienie potrzeb noworodka od 0 do 3 miesiąca życia.
  7).Jak wspierać rozwój niemowlaka do osiągnięcia prawidłowego rozwoju mowy - praktyczne porady.
  8)Wywiad do niepłynności mowy z rodzicami bez udziału dziecka- wizyta pierwsza.

  Pozostałe usługi


  Narutowicza 126 A, Łódź

  Od 450 zł

  Centrum Efata-Beata Musierowicz

  W ramach tej usługi wykonywany jest testy standaryzowane:
  Dotyczy to dzieci wymagającej stworzenia całościowego planu terapii, oceny zagrożenia prawidłowego rozwoju oraz ocena diagnostyczna:badanie ryzyka dysleksji, badanie SSŻ, badanie kompetencji komunikacyjnych, badane do terapii słomkowej, badani ryzyka trudności z przetwarzaniem słuchowym. Wlicza się w ten rodzaj usługi wystawienie opinii pisemnie dla pacjenta po dokonanej diagnozie. Pacjent ma obowiązek zgłosić wcześniej zapotrzebowanie na pisemną opinię. Badanie to jest wykonywane często po wcześniejszej diagnozie logopedycznej u dziecka. U osoby dorosłej dotyczy sytuacji jeśli np. mamy wady budowy i sprawaności ustno-twarzowej np. jako ocena po wizycie u ortodonty, stomatologa czy fizjoterapeuty. Koszt uzależniony od ilości badań testowych, stopnia złożoności wsparcia. Po okresie wstępnym następuje też rediagnoza w celu oceny lub korekty postępów w planie terapii.
  Bank ING nr konta:
  61 1050 1461 1000 0090 9462 8618
  W tytule:
  Imię i nazwisko pacjenta
  Data wizyty
  Usługa logopedyczna
  Pacjenci pierwszorazowi płacą po wizycie.Koszt uzależniony od rodzaju oraz ilości przeprowadzonych badań.Jeśli wizyta nie zostanie odwołana/ przełożona jest traktowana jak odbyta i należy za nią też zapłacić
  Zapraszam.  Narutowicza 126 A, Łódź

  Od 400 zł

  Centrum Efata-Beata Musierowicz

  Wizyta diagnostyczna dziecka( nie dotyczy noworodka i niemowlaka oraz osoby dorosłej)składa się z trzech etapów diagnostycznych. Pierwszy etap-wywiad.Dotyczy też pierwszej diagnozy osoby dorosłej z niepełnosprawnością oraz dzieci do 4 r.ż. z problemami artykulacji). Wywiad połączony z ustaleniem dalszej strategii postępowania, w tym zapoznaniu się z wszystkimi wynikami badań, ważnymi dla postawienia, pełnej diagnozy.Podstawowym dokumentem medycznym, jaki zawsze przynosimy jest książeczka zdrowia dziecka z wypisem ze szpitala po urodzeniu.(jeśli dotyczy to też badania: laryngologiczne, audiologiczne, genetyczne, neurologiczne, okulistyczne, orzeczenie, opinia np.psychologiczna oraz materiały z prowadzonej dotychczas terapii itp.)Kolejny etap ma na celu zapoznanie z problemem terapeutycznym. Na potrzeby tej części diagnozy warto przynieść zdjęcia, filmy z udziałem dziecka, spisane wyrazy na kartce.W trakcie spotkania diagnostycznego, oceniamy wcześniejszy rozwój dziecka.Właściwa i pełna diagnoza zależy od przyniesienia wszystkich wykonanych badań oraz współpracy ze strony dziecka.W trakcie diagnozy kolejny etap to obserwacja dziecka w zabawie spontanicznej oraz kierowanej z oceną sposobów komunikacji oraz innych funkcji potrzebnych do rozwoju mowy w tym ocena ośrodka słuchowego, karta rozwojowa lub funkcjonalna.
  Ważnym etapem diagnozy jest sprawdzenie budowy i sprawności aparatu mownego: przepona, żuchwa, język, podniebienie, wargi, policzki.Każde badanie jest oddzielną jednostką diagnostyczną i podlega osobnej opłacie dlatego koszy wizyty diagnostycznej jest uzależniony od ilości i rodzaju badań.Najczęściej na jednym spotkaniu możemy wykonać pełne badania, jednak bywają sytuacje,kiedy należy wykonać jeszcze inne badanie lub badanie pogłębione.Opis wizyty z zaleceniami otrzymujecie Państwo na podany w trakcie zapisu adres e-mail po wizycie.Opłaty pacjentów jednorazowych są wykonywane po wizycie tylko na podane konto:
  Bank ING nr konta:
  61 1050 1461 1000 0090 9462 8618
  W tytule:
  Imię i nazwisko pacjenta
  Data wizyty
  Usługa logopedyczna

  Każda wizyta po 3 miesięcznej przerwie podlega jednej ocenie diagnostycznej.Wszelkie kolejne badania i sposoby oceny zostaną omówione w trakcie pierwszego spotkania. W gabinecie obowiązuje obuwie zmienne. Zapraszam serdecznie.  Narutowicza 126 A, Łódź

  Od 450 zł

  Centrum Efata-Beata Musierowicz

  Diagnoza dotyczy: ocena funkcji budowy i sprawności ustno-twarzowej ( testy). Ocena komunikacji i artykulacji (testy), ocena toru oddechowego, ocena emisji głosu, ocena percepcji fonemowej, ocena lateralizacji. Opis diagnozy na piśmie wraz z planem wsparcia i wstępnymi zaleceniami.  Narutowicza 126 A, Łódź

  Od 300 zł

  Centrum Efata-Beata Musierowicz

  Badanie problemów z przetwarzaniem słuchowym u dzieci i dorosłych.  Narutowicza 126 A, Łódź

  Od 200 zł

  Centrum Efata-Beata Musierowicz

  Korekcja wad wymowy dla dorosłych.Usprawnianie funkcji motorycznych do prawidłowej mowy. Metody i techniki standaryzowane i zapewniające najwyższą efektywność w terapii wad artykulacyjnych. Często występujące zaburzenia artykulacyjne to: seplenienie, rotacyzm. Każda wprowadzana technika wymaga dokonania wcześniejszej badania diagnostycznego w tym badania standaryzowanego diagnostycznego SSŻ.  250 zł

  Konsultacje online

  Konsultacja odbędzie się przez internet, dzień przed wizytą online proszę o dokonanie przelewu na rachunek bankowy:Bank ING nr konta:
  61 1050 1461 1000 0090 9462 8618
  W tytule:
  Imię i nazwisko pacjenta
  Data wizyty
  Usługa logopedyczna
  Opłaty dokonujemy przed wizytą.
  Po wysłaniu przelewu proszę o wygenerowanie z banku potwierdzenia płatności i wysłanie na adres:
  Neuroakustyczny Trening Mózgu- Unikalna technologia SAS pozwala nam na przygotowanie indywidualnie dopasowanych treningów, które uwzględniają umiejętności, potrzeby oraz życzenia klienta w kontekście jego możliwości, tym samym wpływając na efektywność wyników uzyskiwanych w krótkim czasie.
  Wymagane dwie sesje konsultacyjne:
  1.Konsultacja 1-wywiad do ustalenia preferencji treningowych- nowy pacjent lub pacjent bez wcześniejszej diagnozy w gabinecie Centrum Efata lub wymagający dodatkowego badania.
  2.Konsultacja 2- personalizacja treningu.
  Rodzaje treningów:
  Trening SAS-Smart | Wzmocnienie uczenia się dzieci i dorosłych.
  Treningi dla dzieci w wieku szkolnym (począwszy od 5 roku życia), dla studentów i dorosłych, którzy chcą poprawić swoje wyniki w uczeniu się.
  • Uwaga i koncentracja | ADHD: zmniejszenie roztargnienia, wzmocnienie umiejętności skupiania się i radzenia sobie z nadpobudliwością.
  • Czytanie i pisanie | dysleksja: rozwinięcie dokładniejszego i szybszego przetwarzania funkcji mowy w lewej półkuli mózgu.
  • Rozumienie i pamięć: usprawnienie synchronizacji pomiędzy obiema półkulami oraz wzmocnienie integracji sensorycznej.
  • Zachowanie i motywacja: zredukowanie stresu i niepokoju wywołanych różnymi czynnikami, poprawa umiejętności zarządzania czasem, planowania oraz odpowiedzialności za własne działania.
  Trening SAS-Boost |Wsparcie dla dzieci z opóźnieniami w rozwoju.
  Precyzyjnie i indywidualnie dopasowane Treningi SAS-Boost pomagają dzieciom od 3 roku życia, również ze schorzeniami neurologicznymi takimi jak: zespół Aspergera, autyzm, dziecięce porażenie mózgowe, zespół Downa.
  Przetwarzanie sensoryczne: poprawienie umiejętności sensorycznego separowania i filtrowania oraz zmniejszenie sensorycznego przeciążenia.
  • Powtarzające się zachowania: zmniejszenie stresu i niepokoju a dzięki temu likwidacja potrzeby „zachowań zastępczych”.
  • Mowa i język: aktywacja ośrodków języka i mowy lewej półkuli mózgu.
  • Umiejętności społeczne: wzmocnienie umiejętności rozpoznawania twarzy innych osób oraz świadomości różnorodności oraz oczekiwań innych ludzi.
  Trening SAS-Balance | Psychoterapeutyczne i neurosensoryczne programy dla dorosłych.
  Spersonalizowane treningi dla dorosłych, redukujące: stres, lęk, strach lub gniew oraz poprawiające skupianie się, klarowność sytuacji ułatwiającą podejmowanie decyzji.
  • Niepokój i lęk: zrelaksowanie ciała i umysłu oraz blokowanie powtarzających się negatywnych myśli, które mogą prowadzić do nerwicy natręctw.
  • Depresja: przekierowanie “wewnętrznego głosu” z myślenia negatywnego na myślenie pozytywne w kierunku podejmowania „pozytywnych kroków do przodu”.
  • “Zarządzanie” gniewem/złością: redukcja impulsywnych reakcji i wzmocnienie umiejętności poznawczych, asertywności.
  • Niezdecydowanie: poprawa wrodzonej kreatywności, wizualizacja umiejętności planowania i podjęcia działań.
  Trening SAS-Life | Spersonalizowane programy wspierające osoby starsze.
  Treningi dla osób w podeszłym wieku pomocne w usprawnianiu: codziennego funkcjonowania, komunikowania się i jakości życia.
  • Tzw. “Cocktail Party Syndrome”: wzmocnienie przetwarzania słuchowego w celu poprawy komunikacji w hałaśliwym otoczeniu.
  • Zdolności poznawcze: usprawnienie synchronizacji między obiema półkulami oraz ich spójności sensorycznej.
  • Poprawa słuchu: pobudzenie ostrości słuchu - usprawnienie jego funkcji fizjologicznej oraz fonematycznej (zdolności do odbioru i interpretacji istotnych cech z sygnału mowy)
  • Rehabilitacja po udarze mózgu: odzyskiwanie mowy i sprawności ruchowej po udarze mózgu lub innych dysfunkcjach.  Narutowicza 126 A, Łódź

  Od 200 zł

  Centrum Efata-Beata Musierowicz

  Terapia odbywa się zawsze po wcześniejszym przeprowadzeniu diagnozy logopedycznej i/lub badania diagnostycznego.
  Terapia logopedyczna trwa do 50 minut wraz instrukcją i innymi czynnościami.Efekty w terapii nie zależą od czasu a od zastosowaniu właściwego wsparcia na każdym etapie zajęć.Metody i techniki są dobierane indywidualnie dla każdego pacjenta. Zajęcia odbywają się cyklicznie- min.1 raz w tygodniu. Jest to rodzaj usługi możliwy dopiero po wykonaniu diagnozy logopedyczne. Jeśli przerwa w terapii trwa powyżej 3 miesięcy, to zawsze pierwsze zajęcia rozpoczynamy ponownie, od diagnozy logopedycznej.Po takiej przerwie nie jest możliwe prowadzenie terapii z monitorowaniem postępów pacjenta bez wykonania oceny diagnostycznej.Jeśli spotkania odbywają się rzadziej to traktowane są jako konsultacje logopedyczne.W ramach zajęć terapeutycznych, bezpłatnie otrzymują Państwo pełną instrukcje( materiały online, -program terapii na piśmie,zalecenia,inne informacje lub materiały ). Wprowadzanie nowych standaryzowanych elementów do terapii wymaga wcześniejszej badania diagnostycznego-koszt wg cennika np. wspomaganie pracy mięśni żuchwy i języka- badanie diagnostyczne-cena wg cennika. Natomiast pomoce edukacyjne, wspomagające dane funkcje są proponowane do ewentualnego zakupu z opisem czego dotyczą i kiedy najlepiej je wykorzystać. Wszelkie wprowadzanie własnych pomocy i zabawek edukacyjnych przez rodzica w trakcie trwającej terapii, należy dla dobra pacjenta konsultować z terapeutą.Każde zajęcia są omawiane i/lub obserwowane przez rodzica. W ramach systematycznej terapii wprowadzona jest teczka lub zeszyt z materiałami i kartami. Monitorowanie postępów z oceną odbywa się w trakcie każdych zajęć. Optymalny czas właściwy do wprowadzania nowych umiejętności oraz ich utrwalania zgodnie z neurobiologicznymi uwarunkowaniami pracy mózgu to cykliczne cotygodniowe spotkania. Każdy przypadek jest oceniany indywidualnie. Czas terapii oraz cena jest uzależniony od postawionej diagnozy czyli występującego zaburzeń/nia i jest rozpatrywany indywidualnie. W przypadku kilku problemów, wsparcie jest traktowane jako terapia złożona, natomiast pewien rodzaj zaburzeń kwalifikuje się do tzw. terapii długoterminowej np. zespoły genetyczne, głuchota, MPD, oligofazja , terapia łączona oraz wszyscy pacjenci z orzeczeniami o niepełnosprawności. Opłaty przed wizytą dokonujemy na podane konto bankowe: Bank ING nr konta: 61 1050 1461 1000 0090 9462 8618 W tytule: Imię i nazwisko pacjenta Data wizyty Usługa logopedyczna Opłaty dokonujemy przed wizytą.Koszt uzależniony od rodzaju oraz rodzaju terapii.Jeśli wizyta nie zostanie odwołana/ przełożona a widnieje na profilu jest traktowana jak odbyta i należy za nią zapłacić. Serdecznie zapraszam.  Narutowicza 126 A, Łódź

  Od 200 zł

  Centrum Efata-Beata Musierowicz

  Dotyczy dzieci: 1.Ryzyko dysleksji.
  2. Trudności z nauką czytania i pisania.
  3. Nauka czytania dzieci od 3 r.ż.
  4.Dzieci w terapii logopedycznej wymagających stymulacji kompensacyjnych.

  Moje doświadczenie

  O mnie

  Witam na moim profilu, już przeszło 25 lat prowadzę diagnozę i terapię mowy.Przyświecają mi dwa motta: "Lepiej zapobiegać niż leczyć" "Lepiej normali...

  Zobacz pełen opis


  Edukacja

  • Uniwersytet Łódzki - logopedia
  • Uniwersytet Łódzki - neurologopedia
  • Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie - surdologopedia
  Zobacz więcej

  Certyfikaty ZnanyLekarz


  Zakres porad

  • Neurologopedia
  • Surdologopedia
  • Terapia behawioralna

  Doświadczenie

  • Praktyka w Ośrodku dla niesłyszących Johannes-Vatter-Schule we Friedbergu/Essen, poznanie technik i metod pracy w ramach wczesnego wspomagania rozwoju, 2002 r.
  • Nauka i praktyka w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu, prof. dr hab. n. med. H. Skarżyński – 2002–2003 r.
  • Praktyka w „Zespole Diagnozy i Terapii w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących” Kraków, prof. dr hab. J. Cieszyńska, 2002–2005 r.
  Zobacz więcej

  Certyfikaty


  Filmy


  Znajomość języków

  • Polski

  Nagrody i wyróżnienia

  • Kuratorium Oświaty w Łodzi- organizacja szkoleń i wykładów Pani prof. Jagody Cieszyńskiej w latach 2002-2009r w Łodzi.

  Profile społecznościowe

  100 opinii pacjentów

  Ogólna ocena

  Trzymamy rękę na pulsie 100% zweryfikowanych opinii. Sprawdź jak działamy
  A
  Profil zweryfikowany
  Wizyta umówiona przez ZnanyLekarz.pl
  Lokalizacja: Centrum Efata-Beata Musierowicz diagnoza neurologopedyczna z opinią

  Pełen profesjonalizm i miły kontakt.
  Szczerze polecamy.

  mgr Beata Musierowicz

  Dzień dobry, relacje tworzą dwie strony.
  Komunikatywność,pozytywne nastawienie, pogodę ducha.
  A uśmiech widziany na twarzy zawsze mi się udziela. Dziękuję za 100% przyjemną wizytę i zapraszam do dalszej współpracy.

  T
  Profil zweryfikowany
  Wizyta umówiona przez ZnanyLekarz.pl
  Lokalizacja: Konsultacje online Neuroakustyczny Trening Mózgu SAS

  Profesjonalnie, dokładnie, sympatycznie, spokojnie. Same superlatywy.

  mgr Beata Musierowicz

  Dzień dobry, dojrzałość i świadomość potrzeby radzenia sobie z różnymi sytuacjami miała znaczący wpływ na stworzenie warunków do dobrej komunikacji. Jako specjalista jestem zawsze w sytuacji konieczności przekazania faktów i dróg prowadzących do rozwiązania. To była też wielka przyjemność dla mnie. Wszystkiego dobrego.

  S
  Profil zweryfikowany
  Wizyta umówiona przez ZnanyLekarz.pl
  Lokalizacja: Centrum Efata-Beata Musierowicz badania diagnostyczne

  Pani Beata szczegółowo zdiagnozowała mój problem, wszystko dokładnie wytłumaczyła. Jej naturalność i uśmiech w kontakcie z pacjentem sprawia, że czułam się zaopiekowana. Pani Beata posiada ogromną wiedzę, korzysta z nowoczesnych rozwiązań i metod. Specjalista wysokiej klasy. Polecam z całego serca.

  mgr Beata Musierowicz

  Witam, diagnoza to najważniejszy proces do konstrukcji terapii.Często wymaga pracy interdyscyplinarnej oraz wieloetapowej. Dziękuję za zaufanie.Życzę powodzenia.


  K
  Profil zweryfikowany
  Wizyta umówiona przez ZnanyLekarz.pl
  Lokalizacja: Konsultacje online Neuroakustyczny Trening Mózgu SAS

  Jestem zbudowany wysoką kompetencją pani Beaty Musierowicz

  mgr Beata Musierowicz

  Witaj, neuroakustyczny trening mózgu to produkt wspomagający nasz dobrostan bo tworzy dobry balans dla spokoju i rozwoju na każdym etapie życia. Dobre samopoczucie to podstawowa wartość potrzebna aby osiągać cele tak prywatne jak i zawodowe. Wiedza o tym, jak to robić może zaskakiwać bo większość życia nie zastanawiamy się jak pracuje mózg i jak wspierać jego prawidłowe działanie. Życzę sukcesów.


  K
  Profil zweryfikowany
  Lokalizacja: Centrum Efata-Beata Musierowicz konsultacja logopedyczna

  Mam aparat ortodontyczny, Pani Beata pięknie poprowadziła wsparcie logopedyczne przy problemach z mówieniem przy aparacie u mnie jako osoby dorosłej często przemawiającej publicznie. Skorzystałam także z 24dniowego treningu neuroakustycznego mózgu SAS. Super wsparcie w stresie. Trening w aplikacji z muzyką i falami mózgowymi godny polecenia.

  mgr Beata Musierowicz

  Dzień dobry,aparat ortodontyczny to duże wyzwanie dla żuchwy i języka. Dobra ocena budowy i sprawności oraz właściwe zalecenia przyspieszają i utrwalają efekty dobrego zgryzu i mowy.


  M
  Profil zweryfikowany
  Wizyta umówiona przez ZnanyLekarz.pl
  Lokalizacja: Konsultacje online Neuroakustyczny Trening Mózgu SAS

  Zostałem bardzo szczegółowo poinformowany intymne, jak korzystać z SAS, terapia 24 dni, bardzo fajna i przyjemna. Już czekam na kolejny etap, i serdecznie polecam jeśli chcesz pobudzić zakamarki swojego mózgu

  mgr Beata Musierowicz

  Witaj, konstruowanie indywidualnego programu wsparcia dla treningu mózgu to wnikanie często w dość intymne sprawy.Pacjenta chroni klauzula poufności zawodowej.Tak wnikliwa analiza jest możliwa tylko dzięki zaufaniu pacjenta.Dziękuję i życzę dalszych sukcesów.


  P
  Profil zweryfikowany
  Lokalizacja: Centrum Efata-Beata Musierowicz

  Już po pierwszych tygodniach ćwiczeń i regularnych wizyt u logopedy Beaty zauważam, tak jak inni, lepszą artykulację. Moja mowa jest wyraźniejsza, a oddech wyrównany. Wiem, że jeszcze dużo nauki przede mną, ale z p. Beatą jest mi o wiele prościej pokonywać bariery.

  mgr Beata Musierowicz

  Witaj, praca nad mową to proces rozciągnięty w czasie, który przełamuje też stare nawyki. Efekty już słychać.Bardzo przyjemna współpraca. Dbamy o mowę a dzięki temu dbamy też o mięśnie - fizjo twarzy/joga twarzy.


  A
  Profil zweryfikowany
  Wizyta umówiona przez ZnanyLekarz.pl
  Lokalizacja: Centrum Efata-Beata Musierowicz

  Konsultacje córki odbywają się w bardzo przyjaznej atmosferze. Dzięki umiejętnemu podejściu do dzieci, córka chętnie ćwiczy podczas zajęć i godzina mija szybko. Fachowe wyjaśnianie celu poszczególnych ćwiczeń i ich zasad pozwala rodzicom lepiej zrozumieć istotę problemu i ćwiczyć z dzieckiem w domu.

  mgr Beata Musierowicz

  Witam, zawsze ćwiczenia dostosowane do potrzeb i możliwości pacjenta dają najlepsze efekty. Pozdrawiam i zapraszam.


  M
  Profil zweryfikowany
  Lokalizacja: Centrum Efata-Beata Musierowicz

  Szczęście w nieszczęściu, że mimo poważnych zaburzeń mowy mieliśmy szanse spotkać na swojej drodze Panią Beatę Musierowicz, dzięki niej mój syn chodzi do szkoły masowej i rozwija się prawidłowo. Muszę przyznać, że to nie jedyny logopeda, u którego byliśmy, ale jedyny, który miał plan na skuteczną terapię.

  mgr Beata Musierowicz

  Dzień dobry, odpowiednia diagnoza i precyzyjnie zalecone wsparcie tak w obrębie ustno-twarzowym jak i stymulacji percepcji w tym zaburzeń APD pozwala niwelować i wspierać funkcje do osiągnięcia dojrzałości.


  G
  Profil zweryfikowany
  Wizyta umówiona przez ZnanyLekarz.pl
  Lokalizacja: Centrum Efata-Beata Musierowicz

  Jako że moja terapia zbliża się ku końcowi to i ja dodam moją opinię.Mam 27 lat i przyszłam do pani Beaty z wadą dotycząca litery "r"(wymawiałam ją bardziej jak coś pomiędzy "r" a "j",ciężko to określić).I jeśli ktokolwiek się zastanawia czy warto to uważam że tak.Na początku miałam wątpliwości,szczególnie jak coś mi nie wychodziło i nie w każdym ćwiczeniu widziałam sens ale trzeba zaufać procesowi,bo pani Beata ma naprawdę dużą wiedzę i doświadczenie w swoim fachu.Trzeba też oczywiście liczyć się z tym,że taka terapia wymaga dużo motywacji i czasu poświęconego na samodzielne ćwiczenie w domu.Ale nie są to ćwiczenia nieprzyjemne- pani Beata słusznie nazywa to "siłownią dla języka".Wątpliwości były nie raz ale później się okazywało,że następny krok który np.w styczniu wydawał się niemożliwy to miesiąc później po prostu się dzieje:)Warto też dodać, że pani Beata to bardzo pozytywna i wyluzowana osoba,więc nawet osoby tak nieśmiałe i spięte jak ja będą się dobrze czuły w jej gabinecie;)

  mgr Beata Musierowicz

  Pani Małgorzato, życzę dalszych sukcesów w życiu. Ten etap ma Pani już za sobą. Dziękuję za ten miły wspólny czas. Pozdrawiam serdecznie.


  Wystąpił błąd, spróbuj jeszcze raz

  Odpowiedzi na pytania

  266 odpowiedzi udzielonych przez lekarza na pytania pacjentów na ZnanyLekarz.pl

  Czy jeżeli mam wadę wymowy (seplenienie od urodzenia i brak możliwości poprawy mowy ćwiczeniami) mogę nie zaliczyć matury, albo nie zdobyć jakiś punktów, bo komisja źle mnie zrozumie?

  Dzień dobry, jeśli mowa jest na tyle niewyraźna, że komisja może nie zrozumieć wypowiedzi ustnej to na pewno taka informacja powinna być już wcześniej pojawić ze strony egzaminatorów. Jednak zwiększony stres w trakcie egzaminu może też wpływać na jakość mowy. Warto korygować wady wymowy bo mniej obaw i stresu. Powodzenia.

  mgr Beata Musierowicz

  Pytanie dotyczące zaburzenia mowy

  Czy jest możliwość naprawy wady wymowy podczas seplenienie od urodzenia i wskazana przyczyna przez lekarza (chyba laryngologa), że jest ona spowodowana deformacją kości twarzy (asymetria), podczas porodu? Jakaś operacja na przykład?

  Dzień dobry, wady wymowy diagnozuje neurologopedą. Proszę umówić się na diagnozę.

  mgr Beata Musierowicz

  Wszystkie treści, w szczególności pytania i odpowiedzi, dotyczące tematyki medycznej mają charakter informacyjny i w żadnym wypadku nie mogą zastąpić diagnozy medycznej.

  Najczęściej zadawane pytania