Adresy (2)

Składowa 16/18, Śródmieście, Łódź
SkładowaMed Centrum Logopedyczne Efata-Beata Musierowicz


Środki bezpieczeństwa w tym gabinecie

Pokaż

Pacjenci prywatni (bez ubezpieczenia)


Przyjmuję: dorosłych, dzieci w każdym wieku
Gotówka, Karta płatnicza
42 293..... Pokaż numerPacjenci prywatni (bez ubezpieczenia)


Konsultacja online (opis) • 170 zł

Neuroakustyczny Trening Mózgu SAS (opis) • 200 zł


Przyjmuję: dorosłych, dzieci w każdym wieku

Sposób płatności: Przelew na konto

1.Przelewu na konto należy dokonać najpóźniej na 2 dni robocze przed wizytą online.
2.Po zapisaniu się na wizytę należy dokonać przelewu na rachunek:
Idea Bank 60 **** **** **** **** **** ****
Wpisujemy: imię i nazwisko pacjenta, nazwisko lekarza oraz datę wizyty.
3. Po wysłaniu przelewu proszę o wygenerowanie z banku potwierdzenia płatności i przesłanie, najpóźniej dwa dni robocze przed terminem wizyty, na adres: ***********************
Każda umówiona wizyta nie odwołana jest traktowana jak odbyta. Wszystkie wizyty umawia i przekłada pacjent samodzielnie. Serdecznie zapraszam.

Opłata za konsultację trafia bezpośrednio do specjalisty, który jest również odpowiedzialny za ustalenie swojej polityki odwołań i zwrotów.

W przypadku problemów z płatnościami skontaktuj się ze specjalistą.

Pamiętaj, że ZnanyLekarz nie pobiera żadnych dodatkowych opłat za umówienie wizyty i nie przetwarza płatności w imieniu specjalisty.

Zapoznaj się z polityką odwołań i zwrotów.

* Niektóre informacje zostały ukryte z powodu ochrony danych. Zobaczysz je po umówieniu konsultacji.


30 minut przed konsultacją dostaniesz SMS i e-mail z linkiem do konsultacji online. Kliknij i poczekaj na specjalistę. Nie musisz pobierać żadnego oprogramowania, a w konsultacji możesz uczestniczyć zarówno za pośrednictwem komputera, jak i smartfona.


Przygotuj się 10 minut przed konsultacją. Upewnij się, że Twój telefon lub komputer jest naładowany. W przypadku wideokonsultacji sprawdź połączenie internetowe oraz ustawienia mikrofonu i kamery. Możesz również przygotować swoją dokumentację medyczną (np. wyniki badań).

Moje doświadczenie

O mnie

Ważna informacja: Wizyta diagnostyczna dotycząca dziecka ( nie dotyczy noworodka i niemowlaka i osoby dorosłej)składa się z 3 etapów diagnostycznyc...

Zobacz pełen opis

Leczone choroby

 • Autyzm
 • Choroby genetyczne
 • Choroby neurologiczne
Pokaż wszystkie leczone choroby

Edukacja

 • Uniwersytet Łódzki - logopedia
 • Uniwersytet Łódzki - neurologopedia
 • Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie - surdologopedia
Zobacz więcej

Specjalizacje

 • Neurologopedia


Znajomość języków

Angielski

Usługi i ceny

Ceny dotyczą wizyt prywatnych.

Popularne usługi


Składowa 16/18, Łódź

od 180 zł

SkładowaMed Centrum Logopedyczne Efata-Beata Musierowicz

Jest to wizyta jednorazowa, kontrolna, oceniająca kilka problemów.Każda wizyta dziecka do 1 r.ż uznana jest za wizytę konsultacyjną.Każda wizyta odbywająca się tylko jeden raz w miesiącu też jest traktowana jako konsultacja bez względu na powód.Dotyczyć może porady, zaleceń np. karmienia dziecka. Problemy z przyjmowaniem pokarmów, kwalifikują się do dwóch etapów konsultacji( każda osobno płatna), w tym szczegółowy wywiad i obserwacja dziecka z badaniem funkcjonalnym-etapy rozwojowe.Wszystkie porady dotyczące ustalenia dalszej strategii terapeutycznej też są konsultacją logopedyczną.Konsultacja może też dotyczyć omówienia badań, ustalenia dalszego planu współpracy.Zawsze na spotkanie,przynosimy książeczkę zdrowia dziecka z wypisem ze szpitala po porodzie lub innymi ważnymi dokumentami medycznymi, które umożliwiają zapoznanie się z historią zdrowia dziecka.Uprzejmie proszę o wcześniejsze przyjście do Poradni w celu dokonania rejestracji pacjenta,opłata karta lub gotówka przed wizytą.Obowiązuje obuwie zmienne w gabinecie.Koszt wizyty jest uzależniony od rodzaju konsultacji.Zapraszam serdecznie.Składowa 16/18, Łódź

od 180 zł

SkładowaMed Centrum Logopedyczne Efata-Beata Musierowicz

Każda ocena wcześniej wymaga przeprowadzenia wywiadu wstępnego podlegającego osobnej opłacie.Wizyta dotyczy problemów z karmieniem- pierś, butelka, wprowadzanie pokarmów stałych, trudności z gryzieniem, piciem i przełykaniem.Ocena dojrzałości motorycznej buzi. Ocenie może podlegać też całościowy rozwój dziecka w ramach przygotowania do mowy.Omówienie etapów rozwojowych z poradami jak właściwie wspierać rozwój dziecka. Dobór smoczków, kubków do picia oraz technik do nauki jedzenia i picia.W przypadku problemów z rozszerzaniem diety wizyta połączona z wywiadem żywieniowym. Monitorowanie postępów w przypadku skróconego wędzidełka podjęzykowego i podwargowego, tyłożuchwia, rozszczepu oraz innych nieprawidłowości w obrębie budowy i funkcjonowania aparatu mownego.Na potrzeby konsultacji zawsze przynosimy książeczkę zdrowia dziecka z wypisem ze szpitala. Opłaty w części rejestracyjnej poradni Składowa.Med-karta lub gotówka. W strefie terapii obowiązuje obuwie zmienne.170 zł

Konsultacje online

Konsultacja odbędzie się przez internet, przed wizytą online proszę o dokonanie przelewu na rachunek bankowy spółki: Idea Bank 60 1950 0001 2006 0798 8116 0002
W opisie: Imię i nazwisko Pacjenta, nazwisko lekarza oraz datę konsultacji.
Po wysłaniu przelewu proszę o wygenerowanie z banku potwierdzenia płatności i wysłanie na adres: beata.zachtej@gmail.com

Rodzaj usług:
1).Konsultacja dotyczy pierwszej wizyty diagnostycznej dziecka.
2).Konsultacji logopedycznej dotyczącej zaburzeń żywienia.
3).Porady eksperta
4).Omówienia z opiekunem dziecka, dalszej procedury terapii długoterminowej i wielospecjalistycznej.
5).Omówienia wyników testów diagnostycznych z praktycznym ich objaśnieniem
6).Omówienie potrzeb noworodka od 0 do 3 miesiąca życia.
7).Jak wspierać rozwój niemowlaka do osiągnięcia prawidłowego rozwoju mowy - praktyczne porady.

Pozostałe usługi


Składowa 16/18, Łódź

280 zł

SkładowaMed Centrum Logopedyczne Efata-Beata Musierowicz

W ramach tej usługi wykonywany jest test standaryzowany lub badanie standaryzowane motoryczne w tym wprowadzanie nowych narzędzi.Dotyczy to dzieci wymagającej stworzenia całościowego planu terapii, oceny zagrożenia prawidłowego rozwoju oraz ocena diagnostyczna: badane do terapii słomkowej, badanie do kształtowania żuchwy, języka np. trenażery. Wlicza się w ten rodzaj usługi wystawienie opinii pisemnie dla pacjenta. Badanie to jest wykonywane często po wcześniejszej diagnozie logopedycznej u dziecka. U osoby dorosłej dotyczy sytuacji jeśli np. mamy wady st.s.ż.Zapraszam.Składowa 16/18, Łódź

od 180 zł

SkładowaMed Centrum Logopedyczne Efata-Beata Musierowicz

Dzień dobry, wizyta diagnostyczna dziecka( nie dotyczy noworodka i niemowlaka oraz osoby dorosłej)składa się z trzech etapów diagnostycznych. Pierwszy etap-wywiad.Dotyczy też pierwszej diagnozy osoby dorosłej z niepełnosprawnością oraz dzieci do 4 r.ż. z problemami artykulacji). Wywiad połączony z ustaleniem dalszej strategii postępowania, w tym zapoznaniu się z wszystkimi wynikami badań, ważnymi dla postawienia, pełnej diagnozy.Podstawowym dokumentem medycznym, jaki zawsze przynosimy jest książeczka zdrowia dziecka z wypisem ze szpitala po urodzeniu.(jeśli dotyczy to też badania: laryngologiczne, audiologiczne, genetyczne, neurologiczne, okulistyczne, orzeczenie, opinia np.psychologiczna oraz materiały z prowadzonej dotychczas terapii itp.)Kolejny etap ma na celu zapoznanie z problemem terapeutycznym. Na potrzeby tej części diagnozy warto przynieść zdjęcia, filmy z udziałem dziecka, spisane wyrazy na kartce.W trakcie tego pierwszego spotkania diagnostycznego, oceniamy wcześniejszy rozwój dziecka.Właściwa i pełna diagnoza zależy od przyniesienia wszystkich wykonanych badań oraz współpracy.W trakcie diagnozy kolejny etap to obserwacja dziecka w zabawie spontanicznej oraz kierowanej z oceną sposobów komunikacji oraz innych funkcji potrzebnych do rozwoju mowy w tym ocena ośrodka słuchowego w tym karta rozwojowa lub funkcjonalna.
Ważnym etapem trzecim jest diagnozy jest sprawdzenie budowy i sprawności aparatu mownego: przepona, żuchwa, język, podniebienie, wargi, policzki.Każde badanie jest oddzielną jednostką diagnostyczną i podlega osobnej opłacie dlatego koszy wizyty diagnostycznej jest uzależniony od ilości i rodzaju badań.Opis wizyty z zaleceniami otrzymujecie Państwo na podany w trakcie zapisu adres e-mail.
Każda wizyta po 3 miesięcznej przerwie podlega jednej ocenie diagnostycznej.Wszelkie kolejne badania i sposoby oceny zostaną omówione w trakcie pierwszego spotkania.Bardzo proszę o wcześniejsze przybycie do Poradni w celu dokonania niezbędnych formalności rejestrowych. W gabinecie obowiązuje obuwie zmienne. Opłaty dokonujemy w rejestracji Poradni.Opłaty karta lub gotówka. Zapraszam serdecznie.Składowa 16/18, Łódź

170 zł

SkładowaMed Centrum Logopedyczne Efata-Beata Musierowicz

Korekcja wad wymowy dla dorosłych.Usprawnianie funkcji motorycznych do prawidłowej mowy. Metody i techniki standaryzowane i zapewniające najwyższą efektywność w terapii wad artykulacyjnych. Często występujące zaburzenia artykulacyjne to: seplenienie, rotacyzm. Każda wprowadzana technika wymaga dokonania wcześniejszej badania diagnostycznego.200 zł

Konsultacje online

Konsultacja odbędzie się przez internet, dzień przed wizytą online proszę o dokonanie przelewu na rachunek bankowy spółki: Idea Bank 60 1950 0001 2006 0798 8116 0002
W opisie: Imię i nazwisko Pacjenta, nazwisko lekarza oraz datę konsultacji.
Po wysłaniu przelewu proszę o wygenerowanie z banku potwierdzenia płatności i wysłanie na adres: beata.zachtej@gmail.com
Neuroakustyczny Trening Mózgu- Unikalna technologia SAS pozwala nam na przygotowanie indywidualnie dopasowanych treningów, które uwzględniają umiejętności, potrzeby oraz życzenia klienta w kontekście jego możliwości, tym samym wpływając na efektywność wyników uzyskiwanych w krótkim czasie.
Wymagane dwie sesje konsultacyjne:
1.Konsultacja 1-wywiad do ustalenia preferencji treningowych.
2.Konsultacja 2- personalizacja treningu.
Rodzaje treningów:
Trening SAS-Smart | Wzmocnienie uczenia się dzieci i dorosłych.
Treningi dla dzieci w wieku szkolnym (począwszy od 5 roku życia), dla studentów i dorosłych, którzy chcą poprawić swoje wyniki w uczeniu się.
• Uwaga i koncentracja | ADHD: zmniejszenie roztargnienia, wzmocnienie umiejętności skupiania się i radzenia sobie z nadpobudliwością.
• Czytanie i pisanie | dysleksja: rozwinięcie dokładniejszego i szybszego przetwarzania funkcji mowy w lewej półkuli mózgu.
• Rozumienie i pamięć: usprawnienie synchronizacji pomiędzy obiema półkulami oraz wzmocnienie integracji sensorycznej.
• Zachowanie i motywacja: zredukowanie stresu i niepokoju wywołanych różnymi czynnikami, poprawa umiejętności zarządzania czasem, planowania oraz odpowiedzialności za własne działania.
Trening SAS-Boost |Wsparcie dla dzieci z opóźnieniami w rozwoju.
Precyzyjnie i indywidualnie dopasowane Treningi SAS-Boost pomagają dzieciom od 3 roku życia, również ze schorzeniami neurologicznymi takimi jak: zespół Aspergera, autyzm, dziecięce porażenie mózgowe, zespół Downa.
Przetwarzanie sensoryczne: poprawienie umiejętności sensorycznego separowania i filtrowania oraz zmniejszenie sensorycznego przeciążenia.
• Powtarzające się zachowania: zmniejszenie stresu i niepokoju a dzięki temu likwidacja potrzeby „zachowań zastępczych”.
• Mowa i język: aktywacja ośrodków języka i mowy lewej półkuli mózgu.
• Umiejętności społeczne: wzmocnienie umiejętności rozpoznawania twarzy innych osób oraz świadomości różnorodności oraz oczekiwań innych ludzi.
Trening SAS-Balance | Psychoterapeutyczne i neurosensoryczne programy dla dorosłych.
Spersonalizowane treningi dla dorosłych, redukujące: stres, lęk, strach lub gniew oraz poprawiające skupianie się, klarowność sytuacji ułatwiającą podejmowanie decyzji.
• Niepokój i lęk: zrelaksowanie ciała i umysłu oraz blokowanie powtarzających się negatywnych myśli, które mogą prowadzić do nerwicy natręctw.
• Depresja: przekierowanie “wewnętrznego głosu” z myślenia negatywnego na myślenie pozytywne w kierunku podejmowania „pozytywnych kroków do przodu”.
• “Zarządzanie” gniewem/złością: redukcja impulsywnych reakcji i wzmocnienie umiejętności poznawczych, asertywności.
• Niezdecydowanie: poprawa wrodzonej kreatywności, wizualizacja umiejętności planowania i podjęcia działań.
Trening SAS-Life | Spersonalizowane programy wspierające osoby starsze.
Treningi dla osób w podeszłym wieku pomocne w usprawnianiu: codziennego funkcjonowania, komunikowania się i jakości życia.
• Tzw. “Cocktail Party Syndrome”: wzmocnienie przetwarzania słuchowego w celu poprawy komunikacji w hałaśliwym otoczeniu.
• Zdolności poznawcze: usprawnienie synchronizacji między obiema półkulami oraz ich spójności sensorycznej.
• Poprawa słuchu: pobudzenie ostrości słuchu - usprawnienie jego funkcji fizjologicznej oraz fonematycznej (zdolności do odbioru i interpretacji istotnych cech z sygnału mowy)
• Rehabilitacja po udarze mózgu: odzyskiwanie mowy i sprawności ruchowej po udarze mózgu lub innych dysfunkcjach.Składowa 16/18, Łódź

od 150 zł

SkładowaMed Centrum Logopedyczne Efata-Beata Musierowicz

Terapia logopedyczna trwa do 50 minut wraz instrukcją i innymi czynnościami.Efekty w terapii nie zależą od czasu a od zastosowaniu właściwego wsparcia na każdym etapie zajęć.Metody i techniki są dobierane indywidualnie dla każdego pacjenta. Zajęcia odbywają się cyklicznie- min.1 raz w tygodniu. Jest to rodzaj usługi możliwy dopiero po wykonaniu diagnozy logopedyczne. Jeśli przerwa w terapii trwa powyżej 3 miesięcy, to zawsze pierwsze zajęcia rozpoczynamy ponownie, od diagnozy logopedycznej.Po takiej przerwie nie jest możliwe prowadzenie terapii z monitorowaniem postępów pacjenta bez wykonania oceny diagnostycznej.Jeśli spotkania odbywają się rzadziej to traktowane są jako konsultacje logopedyczne.W ramach zajęć terapeutycznych, bezpłatnie otrzymują Państwo pełną instrukcje( materiały online, -program terapii,zalecenia,inne informacje lub materiały ) do ćwiczeń i/lub materiały do terapii. Wprowadzanie nowych standaryzowanych elementów do terapii wymaga wcześniejszej badania diagnostycznego-koszt wg cennika np. wspomaganie pracy mięśni żuchwy i języka- badanie diagnostyczne-cena wg cennika. Natomiast pomoce edukacyjne, wspomagające dane funkcje są proponowane do ewentualnego zakupu z opisem czego dotyczą i kiedy najlepiej je wykorzystać. Wszelkie wprowadzanie własnych pomocy i zabawek edukacyjnych przez rodzica w trakcie trwającej terapii, należy dla dobra pacjenta konsultować z terapeutą.Każde zajęcia są omawiane i/lub obserwowane przez rodzica. W ramach systematycznej terapii wprowadzona jest teczka lub zeszyt z materiałami i kartami. Monitorowanie postępów z oceną odbywa się w trakcie każdych zajęć. Optymalny czas właściwy do wprowadzania nowych umiejętności oraz ich utrwalania zgodnie z neurobiologicznymi uwarunkowaniami pracy mózgu to cykliczne cotygodniowe spotkania. Każdy przypadek jest oceniany indywidualnie. Czas terapii oraz cena jest uzależniony od postawionej diagnozy czyli występującego zaburzeń/nia i jest rozpatrywany indywidualnie. W przypadku kilku problemów, wsparcie jest traktowane jako terapia złożona, natomiast pewien rodzaj zaburzeń kwalifikuje się do tzw. terapii długoterminowej np. zespoły genetyczne, głuchota, MPD, oligofazja , terapia łączona oraz wszyscy pacjenci z orzeczeniami o niepełnosprawności.Zapraszam.Składowa 16/18, Łódź

160 zł

SkładowaMed Centrum Logopedyczne Efata-Beata Musierowicz

Opinie

5

Ogólna ocena
77 opinii

 • Punktualność
 • Zaangażowanie
 • Gabinet
Wszystkie opinie się liczą. Specjaliści nie mogą zapłacić za zmianę lub usunięcie opinii. Dowiedz się więcej.
K
Użytkownik zweryfikowany
Wizyta umówiona przez ZnanyLekarz.pl Lokalizacja: SkładowaMed Centrum Logopedyczne Efata-Beata Musierowicz konsultacja logopedyczna

Pani Beata jest świetnym specjalistą, posiada ogromne kompetencje i doskonałe podejście do dzieci. Dokładne badanie, wszystko dobrze wyjaśnione i wytłumaczone, w przyjemnej atmosferze.  Od razu postawiona trafna diagnoza, na pewno będziemy kontynuować współpracę. Polecam w 100%


A
Użytkownik zweryfikowany
Wizyta umówiona przez ZnanyLekarz.pl Lokalizacja: SkładowaMed Centrum Logopedyczne Efata-Beata Musierowicz konsultacja logopedyczna

Pani Beata jest doskonałym specjalista i bardzo kompetentna osoba. Mój synek już na pierwszej wizycie złapał nic porozumienia i chętnie przychodzi na kolejne wizyty


M

Opinia z dnia 20.07.2021 została usunięta ze względu na zgłoszone nadużycie.

Dowiedz się więcej


K
Użytkownik zweryfikowany
Lokalizacja: SkładowaMed Centrum Logopedyczne Efata-Beata Musierowicz konsultacja logopedyczna dzieci

Jesteśmy po pierwszej wizycie u Pani Beaty i jestem bardzo zadowolona. Dowiedziałam się, jaka jest przyczyna problemów dziecka i dostałam długą listę zabaw mających mu pomóc.


B
Użytkownik zweryfikowany
Wizyta umówiona przez ZnanyLekarz.pl Lokalizacja: SkładowaMed Centrum Logopedyczne Efata-Beata Musierowicz konsultacja logopedyczna dzieci

Jesteśmy z synem po pierwszej wizycie. Różnica między placówka państwową, a gabinetem Pani Beaty niewyobrażalna, na korzyść oczywiście Pani Beaty. Profesjonalne metody, sprzęt, pomoce dydaktyczne oraz niesamowita wiedza. Uzyskałam bardzo wyczerpujące informacje na temat problemów dziecka, a także podsumowanie wizyty wraz z ćwiczeniami do wykonywania w domu na maila. Gorąco polecam!


M
Użytkownik zweryfikowany
Wizyta umówiona przez ZnanyLekarz.pl Lokalizacja: SkładowaMed Centrum Logopedyczne Efata-Beata Musierowicz konsultacja logopedyczna

Przypadkowo trafiłam z synkiem do P. Beaty. Okazało się że to lekarz z dużą wiedzą i doświadczeniem, który dobiera metodę do osoby a nie osoby pod metodę jak to często praktykują logopedzi w przedszkolach. Rezultaty wspólnych spotkań są przy konsekwentnej współpracy szybko słyszane. Cenię P. Beatę za trafne wskazówki i zawracanie uwagi na czym skupić się w przyszłości aby dziecko prawidłowo się rozwijało a także za miała atmosferę spotkań podczas których można porozmawiać o wszystkim :) Szczerze polecam każdemu kto szuka bardzo dobrego logopedy.


M
Użytkownik zweryfikowany
Lokalizacja: SkładowaMed Centrum Logopedyczne Efata-Beata Musierowicz konsultacja logopedyczna dzieci

Początki były trudne, ale wszystko cudownie się skończyło i problemy, z którymi przyszliśmy Pani Beata dzielnie naprostowala. Syn z chęcią przychodzi co tydzień na zajęcia. Polecam.


A
Użytkownik zweryfikowany
Wizyta umówiona przez ZnanyLekarz.pl Lokalizacja: Konsultacje online konsultacja online

Bardzo pozytywna wizyta . Pani doktor wyjaśniała wszystki etapy postępowania , terminy medyczne . Polecam .


K
Użytkownik zweryfikowany
Wizyta umówiona przez ZnanyLekarz.pl Lokalizacja: SkładowaMed Centrum Logopedyczne Efata-Beata Musierowicz Terapia pedagogiczna

Pani Beata to doświadczony terapeuta z ogromna wiedzą! Korzystaliśmy z pomocy Pani Beaty w różnych momentach rozwojowych naszego syna. Podejmowane terapie – logopedyczną (kiedy syn miał około 5 lat)oraz pedagogiczną (ostatnie pół roku, syn ma obecnie niecałe 7 lat) oceniamy, jako bardzo skuteczne. We właściwym momencie pomogły nam ruszyć do przodu z naszymi trudnościami – najpierw logopedycznymi, następnie pedagogicznymi (nadpobudliwość syna, kłopoty jakie miał z pamięcią i koncentracją uwagi). Widoczna poprawę przyniósł nam również trening mózgu SAS – w przypadku naszego syna widzimy szczególnie poprawę w zakresie koncentracji i polepszenie jakości snu (syn dużo spokojniej śpi, zaczęły się pojawiać pierwsze całe, przespane noce). Bardzo dziękujemy za pomoc.

mgr Beata Musierowicz

Wspaniale,życzę dalszych sukcesòw w życiu.Pozdrawiam.


M
Użytkownik zweryfikowany
Wizyta umówiona przez ZnanyLekarz.pl Lokalizacja: SkładowaMed Centrum Logopedyczne Efata-Beata Musierowicz konsultacja logopedyczna dzieci

Polecamy razem z synem ,pani dr wszystko po kolei wytłumaczyła na czym polega problem, pokazała jak ćwiczyć również w domu.


Wystąpił błąd, spróbuj jeszcze raz

Odpowiedzi na pytania

146 odpowiedzi udzielonych przez lekarza na pytania pacjentów na ZnanyLekarz.pl


 • Pytanie dotyczące zaburzenia mowy

  Mój syn 2,5 roku nie mówi co robić był okre że mówił tata baba adzia (dziadzia) a teraz nic

  Dzień dobry, zaleciłabym szybki kontakt z neurologopedą w celu postawienia pełnej diagnozy i włączeniu terapii.Powodzenia

  mgr Beata Musierowicz

 • Mam 30 lat, a mój głos jest nadal bardziej dziewczęcy niż kobiecy, a przy tym słaby, cichy, matowy. Sądzę, że ma to związek z moją nieśmiałością i wycofaniem. Pozostała mowa ciała (postawa, gesty, wzrok) też odzwierciedlają mój brak pewności siebie. Do jakiego specjalisty zgłosić się z tym problemem? Psychoterapeuty, logopedy, trenera emisji głosu?

  Dzień dobry, diagnoza wieloetapowa ze względu na brak pełnych danych. W pierwszej kolejności ocena budowy i sprawności orofacjalnej u neurologopedy.Dalsze postępowanie zgodne z zaleceniami od specjalisty po tej diagnozie.Powodzenia.

  mgr Beata Musierowicz

Wszystkie treści, w szczególności pytania i odpowiedzi, dotyczące tematyki medycznej mają charakter informacyjny i w żadnym wypadku nie mogą zastąpić diagnozy medycznej.

Moje doświadczenie

O mnie

Ważna informacja: Wizyta diagnostyczna dotycząca dziecka ( nie dotyczy noworodka i niemowlaka i osoby dorosłej)składa się z 3 etapów diagnostycznyc...

Zobacz pełen opis

Leczone choroby

 • Autyzm
 • Choroby genetyczne
 • Choroby neurologiczne
Pokaż wszystkie leczone choroby

Edukacja

 • Uniwersytet Łódzki - logopedia
 • Uniwersytet Łódzki - neurologopedia
 • Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie - surdologopedia
Zobacz więcej

Certyfikaty ZnanyLekarz.pl


Specjalizacje

 • Neurologopedia

Staże

 • Praktyka w Ośrodku dla niesłyszących Johannes-Vatter-Schule we Friedbergu/Essen, poznanie technik i metod pracy w ramach wczesnego wspomagania rozwoju, 2002 r.
 • Nauka i praktyka w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu, prof. dr hab. n. med. H. Skarżyński – 2002–2003 r.
 • Praktyka w „Zespole Diagnozy i Terapii w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących” Kraków, prof. dr hab. J. Cieszyńska, 2002–2005 r.
Zobacz więcej

CertyfikatyZnajomość języków

Angielski

Profile społecznościowe


Powiązane wyszukiwania