Adresy (2)

INTEGRUM Agnieszka Kostempska
Rymera 4/5, Katowice


Środki bezpieczeństwa w tym gabinecie

Pokaż

Pacjenci prywatni (bez ubezpieczenia)


Przyjmuję: dorosłych, dzieci w wieku od 12 lat
Gotówka
32 708..... Pokaż numer


NIP

6262539542

Adres firmy

Działowa 18, Katowice


Pacjenci prywatni (bez ubezpieczenia)


Konsultacja psychologiczna (opis) • 250 zł

Doradztwo zawodowe (opis) • 400 zł

Konsultacja online (opis) • 250 zł +8 więcej

Psychoterapia depresji (opis) • 250 zł

Psychoterapia dzieci (opis) • 250 zł

Psychoterapia indywidualna (opis) • 250 zł

Pokaż więcej usług

32 708..... Pokaż numer

Sposób płatności: Przelew na konto, Blik

Numer konta na jaki należy dokonać płatności:
PKO 81 **** **** **** **** **** ****

Opłata za konsultację trafia bezpośrednio do specjalisty, który jest również odpowiedzialny za ustalenie swojej polityki odwołań i zwrotów.

W przypadku problemów z płatnościami skontaktuj się ze specjalistą.

Pamiętaj, że ZnanyLekarz nie pobiera żadnych dodatkowych opłat za umówienie wizyty i nie przetwarza płatności w imieniu specjalisty.

* Niektóre informacje zostały ukryte z powodu ochrony danych. Zobaczysz je po umówieniu konsultacji.


Najpóźniej 30 minut przed wizytą dostaniesz SMS oraz e-mail z linkiem do konsultacji online. Połączysz się z telefonu lub komputera.


Przygotuj się 10 minut przed konsultacją. Upewnij się, że Twój telefon lub komputer jest naładowany. W przypadku wideokonsultacji sprawdź połączenie internetowe oraz ustawienia mikrofonu i kamery. Możesz również przygotować swoją dokumentację medyczną (np. wyniki badań).


NIP

6262539542

Adres firmy

Działowa 18, Katowice

Usługi i ceny

Ceny dotyczą wizyt prywatnych.

Popularne usługi


Rymera 4/5, Katowice

250 zł

INTEGRUM Agnieszka Kostempska

Konsultacja trwa 50 min
Konsultacja psychologiczna polega na rozmowie z psychologiem, dotyczącej przyczyny zgłoszenia, przeżywanych trudności, ewentualnych objawów zaburzeń psychicznych, a także obszarów życia, w których chcesz wprowadzić zmiany.


250 zł

Konsultacja online

Czas trwania sesji: 50 min

Pozostałe usługi


Rymera 4/5, Katowice

400 zł

INTEGRUM Agnieszka Kostempska

Cza trwania: 50 min

Doradztwo zawodowe to proces doradzania, w którym psycholog pomaga klientowi w osiągnięciu lepszego zrozumienia siebie samego w odniesieniu do środowiska pracy, aby umożliwić realny wybór lub zmianę zatrudnienia albo osiągnięcie właściwego przystosowania zawodowego.


400 zł

Konsultacja online

Cza trwania: 50 min

Doradztwo zawodowe to proces doradzania, w którym psycholog pomaga klientowi w osiągnięciu lepszego zrozumienia siebie samego w odniesieniu do środowiska pracy, aby umożliwić realny wybór lub zmianę zatrudnienia albo osiągnięcie właściwego przystosowania zawodowego.Rymera 4/5, Katowice

250 zł

INTEGRUM Agnieszka Kostempska

Czas trwania sesji: 50 min


250 zł

Konsultacja online

Konsltacja trwa 50 min.

Przygotuj sobie dobre łącze z internetem, szklankę wody, przyjazną przestrzeń.Rymera 4/5, Katowice

250 zł

INTEGRUM Agnieszka Kostempska

Czas trwania konsultacji telefonicznej: 50 min

Konsultacja psychologiczna polega na rozmowie z psychologiem, dotyczącej przyczyny zgłoszenia, przeżywanych trudności, ewentualnych objawów zaburzeń psychicznych, a także obszarów życia, w których chcesz wprowadzić zmiany.Rymera 4/5, Katowice

250 zł

INTEGRUM Agnieszka Kostempska

Poradnictwo dla rodziców czas trwania: 50 min

Porady i konsultacje dla rodziców dotyczą problemów wychowawczych napotykanych przez większość rodziców na różnych etapach rozwoju dziecka. Mogą wiązać się np. z trudnościami dziecka w budowaniu kontaktów z rówieśnikami lub z dorosłymi, jego agresją, buntem lub przeciwnie – nieśmiałością, lękliwością, wycofaniem. Poradnictwo wskazane jest dla rodziców, którzy doświadczają wątpliwości co do prawidłowości rozwoju swojego dziecka. W wyniku konsultacji rodzice otrzymują informacje niezbędne do zrozumienia trudności wychowawczych lub rozwojowych dziecka oraz wskazówki do takiego rozwiązania problemu, który będzie uwzględniał potrzeby całej rodziny.
W miarę potrzeb istnieje możliwość pogłębionej diagnozy psychologicznej dziecka.Rymera 4/5, Katowice

250 zł

INTEGRUM Agnieszka Kostempska

Czas trwania: 50 min

Poradnictwo psychologiczne to forma pomocy oferowana osobom, które przeżywają tak zwane kryzysy rozwojowe lub trudności przystosowawcze. Poradnictwo psychologiczne użyteczne jest w zmianach rozwojowych i nagromadzeniu się trudnych wydarzeń życiowych. Odbywa się ono w formie kilku spotkań, których głównym celem jest zidentyfikowanie problemu i poszukiwanie sposobów jego rozwiązania. Poradnictwo można podzielić na cztery fazy:
• diagnoza problemu, to znaczy zidentyfikowanie trudności z jaką osoba sobie nie radzi
• określenie czynników podtrzymujących istnienie problemu oraz trudności związanych z jego rozwiązaniem
• poszukiwanie nowych sposobów rozwiązania trudności
• wzmocnienie klienta w realizowanych przez niego zmianachRymera 4/5, Katowice

250 zł

INTEGRUM Agnieszka Kostempska

Czas trwania: 50 min

Psychoterapia to rodzaj pracy z pacjentem, który każdorazowo poprzedza konsultacja. Jej celem jest rozpoznanie problemu i zorientowanie się w tym, jaka forma pracy terapeutycznej będzie najbardziej odpowiednią formą pomocy.Rymera 4/5, Katowice

250 zł

INTEGRUM Agnieszka Kostempska

Czas trwania: 50 min

Podstawowym celem psychoterapii jest zdemaskowanie patologicznych wzorców myślowych i zastępowanie ich bardziej skutecznymi, a także uczenie zdrowych reakcji na różne doświadczenia życiowe.


250 zł

Konsultacja online

Czas trwania: 50 min

Podstawowym celem psychoterapii jest zdemaskowanie patologicznych wzorców myślowych i zastępowanie ich bardziej skutecznymi, a także uczenie zdrowych reakcji na różne doświadczenia życiowe.Rymera 4/5, Katowice

250 zł

INTEGRUM Agnieszka Kostempska

Czas trwania: 50 min

Psychoterapia dzieci ma formę pracy indywidualnej z dzieckiem. Zazwyczaj ustala się trzy spotkania tak zwane diagnostyczno-konsultacyjne. Pierwsze wizyty poświęcone są rozpoznaniu problemu przez psychologa czy psychoterapeutę oraz budowaniu relacji z dzieckiem i jego rodzicami. Następnie następuje praca z dzieckiem i rodzicami nad zdiagnozowanym problemem.


250 zł

Konsultacja online

Czas trwania: 50 min

Psychoterapia dzieci ma formę pracy indywidualnej z dzieckiem. Zazwyczaj ustala się trzy spotkania tak zwane diagnostyczno-konsultacyjne. Pierwsze wizyty poświęcone są rozpoznaniu problemu przez psychologa czy psychoterapeutę oraz budowaniu relacji z dzieckiem i jego rodzicami. Następnie następuje praca z dzieckiem i rodzicami nad zdiagnozowanym problemem.Rymera 4/5, Katowice

250 zł

INTEGRUM Agnieszka Kostempska

Czas trwania: 50 min
Psychoterapia indywidualna opiera się na pracy pacjenta z psychoterapeutą w indywidualnym kontakcie w cztery oczy. Powierzane przez pacjenta informacje są poufne i objęte tajemnicą lekarską.W takich warunkach pacjent może przepracowywać różnego typu problemy, z którymi zgłasza się na terapię.
Zadaniem psychoterapeuty jest towarzyszenie pacjentowi w poszukiwaniu najlepszego rozwiązania jego problemów, pokazywanie tego, czego wcześniej nie dostrzegał, a wszystko to przy zachowaniu szacunku do tempa i gotowości do zmian, jakie wykazuje pacjent.


Rymera 4/5, Katowice

250 zł

INTEGRUM Agnieszka Kostempska

Czas trwania: 50 min

Psychoterapia indywidualna opiera się na pracy pacjenta z psychoterapeutą w indywidualnym kontakcie w cztery oczy. Powierzane przez pacjenta informacje są poufne i objęte tajemnicą lekarską. Zadaniem psychoterapeuty jest towarzyszenie pacjentowi w poszukiwaniu najlepszego rozwiązania jego problemów, pokazywanie tego, czego wcześniej nie dostrzegał, a wszystko to przy zachowaniu szacunku do tempa i gotowości do zmian, jakie wykazuje pacjent.


250 zł

Konsultacja online

Czas trwania: 50 min

Psychoterapia indywidualna opiera się na pracy pacjenta z psychoterapeutą w indywidualnym kontakcie w cztery oczy. Powierzane przez pacjenta informacje są poufne i objęte tajemnicą lekarską. Zadaniem psychoterapeuty jest towarzyszenie pacjentowi w poszukiwaniu najlepszego rozwiązania jego problemów, pokazywanie tego, czego wcześniej nie dostrzegał, a wszystko to przy zachowaniu szacunku do tempa i gotowości do zmian, jakie wykazuje pacjent.Rymera 4/5, Katowice

250 zł

INTEGRUM Agnieszka Kostempska

Czas trwania: 50 min
Psychoterapia indywidualna młodzieży polega na indywidualnych, stałych spotkaniach z psychoterapeutą. Pierwsza, lub kilka pierwszych sesji psychoterapii indywidualnej służy dokładnemu rozeznaniu trudności, a także poznaniu aktualnej i przeszłej sytuacji życiowej klienta i jego planów i zamierzeń.
Dalsze spotkania, w zależności od przyjętego celu mogą mieć charakter krótko-, średnio- i długoterminowy. Psychoterapia zorientowana jest w swojej istocie na pracę w obszarze mechanizmów związanych z trudnością, a nie tylko na redukcję objawów.

W przypadku osób poniżej 18 roku życia, na terapię indywidualną pisemną zgodę wyrazić musi posiadający pełnię władz rodzicielskich rodzic lub opiekun. W przypadku pracy z młodzieżą w sytuacji rozwodu rodziców, najlepiej jeśli zgodę wyrażą oboje rodzice.


250 zł

Konsultacja online

Czas trwania: 50 min
Psychoterapia indywidualna młodzieży polega na indywidualnych, stałych spotkaniach z psychoterapeutą. Pierwsza, lub kilka pierwszych sesji psychoterapii indywidualnej służy dokładnemu rozeznaniu trudności, a także poznaniu aktualnej i przeszłej sytuacji życiowej klienta i jego planów i zamierzeń.
Dalsze spotkania, w zależności od przyjętego celu mogą mieć charakter krótko-, średnio- i długoterminowy. Psychoterapia zorientowana jest w swojej istocie na pracę w obszarze mechanizmów związanych z trudnością, a nie tylko na redukcję objawów.
W przypadku osób poniżej 18 roku życia, na terapię indywidualną pisemną zgodę wyrazić musi posiadający pełnię władz rodzicielskich rodzic lub opiekun. W przypadku pracy z młodzieżą w sytuacji rozwodu rodziców, najlepiej jeśli zgodę wyrażą oboje rodzice.Rymera 4/5, Katowice

350 zł

INTEGRUM Agnieszka Kostempska

Czas trwania: 50 min
Terapia par ma na celu zmienić pogląd na relacje. Zadaniem psychoterapeuty jest pomoc obojgu partnerom w bardziej obiektywnym spojrzeniu na ich związek. Ważnym elementem tego procesu jest redukowanie wzajemnych oskarżeń i nauka spostrzegania i szanowania swoich emocji.


350 zł

Konsultacja online

Czas trwania: 50 min
Terapia par ma na celu zmienić pogląd na relacje. Zadaniem psychoterapeuty jest pomoc obojgu partnerom w bardziej obiektywnym spojrzeniu na ich związek. Ważnym elementem tego procesu jest redukowanie wzajemnych oskarżeń i nauka spostrzegania i szanowania swoich emocji.Rymera 4/5, Katowice

350 zł

INTEGRUM Agnieszka Kostempska

Czas trwania: 50 min

Terapia rodzinna to forma terapii psychologicznej, której celem jest rozwiązanie problemów i konfliktów w rodzinie oraz odbudowa więzi między jej członkami. Polega na odnalezieniu źródła kryzysu oraz sposobów na jego pokonanie, czemu służyć ma cykl spotkań, w których uczestniczą rodzice, dzieci i terapeuta prowadzący.


350 zł

Konsultacja online

Terapia rodzinna to forma terapii psychologicznej, której celem jest rozwiązanie problemów i konfliktów w rodzinie oraz odbudowa więzi między jej członkami. Polega na odnalezieniu źródła kryzysu oraz sposobów na jego pokonanie, czemu służyć ma cykl spotkań, w których uczestniczą rodzice, dzieci i terapeuta prowadzący.Rymera 4/5, Katowice

350 zł

INTEGRUM Agnieszka Kostempska

Czas trwania: 50 min

Zadaniem psychoterapeuta jest stworzenie bezpiecznej, życzliwej atmosfery i warunków do komunikacji partnerom, którzy mimo traumy zdrady oraz związanego z nią cierpienia chcą być nadal razem i spróbować zrozumieć co się między nimi dzieje.


350 zł

Konsultacja online

Czas trwania: 50 min

Zadaniem psychoterapeuta jest stworzenie bezpiecznej, życzliwej atmosfery i warunków do komunikacji partnerom, którzy mimo traumy zdrady oraz związanego z nią cierpienia chcą być nadal razem i spróbować zrozumieć co się między nimi dzieje.Rymera 4/5, Katowice

300 zł

INTEGRUM Agnieszka Kostempska

Czas trwania: 50 min

Podczas sesji rodzice, dziadkowie, wychowawcy mogą zdobyć wiedzę na temat rozwoju dziecka oraz umiejętności, które pozwolą im radzić sobie w wielu nowych, a także trudnych dla nich sytuacjach związanych z procesem wychowania.


350 zł

Konsultacja online

Czas trwania: 50 min

Podczas sesji rodzice, dziadkowie, wychowawcy mogą zdobyć wiedzę na temat rozwoju dziecka oraz umiejętności, które pozwolą im radzić sobie w wielu nowych, a także trudnych dla nich sytuacjach związanych z procesem wychowania.Rymera 4/5, Katowice

400 zł

INTEGRUM Agnieszka Kostempska

Czas trwania: 50 min

Warsztaty dotyczą wprowadzenia teoretycznego, ale najważniejszą ich częścią jest praca nad własnymi doświadczeniami i wspólna dyskusja nad dokonanymi odkryciami. Na warsztatach stosuję różne aktywności (tzw. ćwiczenia), które wykonywane są indywidualnie przez pacjenta, w parach lub przez całą grupę.

Moje doświadczenie

O mnie

Jestem dyplomowanym psychologiem o specjalności Neuropsychologia i Neurologopedia, certyfikowanym terapeutą I stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwi...

Zobacz pełen opis


Edukacja

 • Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu kierunek: Neuropsychologia kliniczna i neurologopedia
 • Katedra Psychoterapii Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
 • Doktorat Akademia WSB - Wydział Nauk Stosowanych w Dąbrowie Górniczej
Zobacz więcej

Zakres porad

 • Psychoterapia
 • Psychologia dzieci i młodzieży
 • Neuropsychologia
Zobacz więcej

Doświadczenie

 • SP ZOZ REPTY Górnośląskie Centrum Rehabilitacji
 • Gabinet Psychoterapii i Rozwoju w Katowicach
 • OLR „Pałac Kamieniec” Zakład Psychiatrii Dziecięcej
Zobacz więcej

Znajomość języków

 • Angielski

Nagrody i wyróżnienia

 • Specjalne Wyróżnienie Stowarzyszenia Dress for Success
 • Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii: Menadżer, lider społeczno-gospodarczy

Publikacje i artykuły

Publikacje (3)

52 opinie pacjentów

Ogólna ocena

Trzymamy rękę na pulsie 100% zweryfikowanych opinii. Sprawdź jak działamy
A
Profil zweryfikowany
Wizyta umówiona przez ZnanyLekarz.pl
Lokalizacja: INTEGRUM Agnieszka Kostempska Konsultacja psychologiczna

Po jednej wizycie u pani doktor moja głowa już się uspokoiła za co jestem niezmiernie wdzięczna. Polecam serdecznie każdej osobie w kryzysie. Pani doktor jedną rozmową potrafi skłonić do dalszych refleksji i pracy nad sobą.

P
Profil zweryfikowany
Wizyta umówiona przez ZnanyLekarz.pl
Lokalizacja: INTEGRUM Agnieszka Kostempska Konsultacja psychologiczna

Jedna wizyta wystarczyła, żeby uspokoić swój wewnętrzny stres. Pani Agnieszka aktywnie uczestniczyła w rozmowie, zadawała pytania, które pomogły mi też podejść do problemu od innej strony. Pewnie skorzystam u usługi ponownie, gdy będzie trzeba. :) Serdecznie polecam!

P
Profil zweryfikowany
Wizyta umówiona przez ZnanyLekarz.pl
Lokalizacja: INTEGRUM Agnieszka Kostempska Konsultacja psychologiczna

Z całego serca polecam Panią Doktor. Ogromna wiedza, pokłady cierpliwości i empatii. Jestem bardzo zadowolony z wizyt.


X
Profil zweryfikowany
Wizyta umówiona przez ZnanyLekarz.pl
Lokalizacja: INTEGRUM Agnieszka Kostempska psychoterapia rodzinna

Bardzo profesjonalne podejście. Usłyszałem dokładnie to czego potrzebowałem


K
Profil zweryfikowany
Lokalizacja: INTEGRUM Agnieszka Kostempska Konsultacja psychologiczna

Bardzo miła pani magister. Podchodzi do pacjenta rzeczowo i z pełnym profesjonalizmem.


M
Profil zweryfikowany
Wizyta umówiona przez ZnanyLekarz.pl
Lokalizacja: INTEGRUM Agnieszka Kostempska Konsultacja psychologiczna

Nie spodziewałam się, że już po pierwszej wizycie u Pani psycholog będę odczuwała tak duży spokój emocjonalny. Pani Agnieszka w oparciu o swoją wiedzę i doświadczenie umiejętnie pomaga odnaleźć w sobie siłę na to, aby w końcu zacząć żyć w zgodzie ze sobą i stopniowo pomaga mi budować poczucie własnej wartości. Polecam Panią psycholog, ponieważ zmiany, które dostrzegam w swoich emocjach w trakcie terapii są dla mnie bardzo satysfakcjonujące.


K
Profil zweryfikowany
Wizyta umówiona przez ZnanyLekarz.pl
Lokalizacja: INTEGRUM Agnieszka Kostempska psychoterapia młodzieży

Dla mnie najważniejsze, że po pierwszej wizycie syn nie zraził się, a wręcz przeciwnie chciał umówić się na kolejną wizytę u pani Agnieszki.
Pani Agnieszka jest bardzo dobrym fachowcem, od początku buduje ciepłą i przyjazną atmosferę. Synowi rozmowy z panią Agnieszką bardzo pomogły. Dziękuję bardzo za wszystko.

dr Agnieszka Kostempska

Bardzo dziękuję!


P
Profil zweryfikowany
Wizyta umówiona przez ZnanyLekarz.pl
Lokalizacja: INTEGRUM Agnieszka Kostempska Konsultacja psychologiczna

Polecam. Pani bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła. Rozmowa od początku była prowadzona w sposób, że czułem się wysłuchany. Stawiane pytania były jasne i rzeczowe. Pomogła w chwilowej słabości.

dr Agnieszka Kostempska

Panie Pawle bardzo dziękuję za słowa, które są wspaniałą motywacją do pracy !


H
Profil zweryfikowany
Lokalizacja: INTEGRUM Agnieszka Kostempska Konsultacja psychologiczna

W zeszłym roku odbyłam kilka sesji z panią Agnieszką- jest bardzo miłą i ciepłą osobą. Niestety uważam, że nie uzyskałam takiej pomocy jakiej wtedy potrzebowałam. Był to początek rozwijającej się u mnie ciężkiej nerwicy (permanentny stres, lęk, duszności itp.). Nie miałam pojęcia co się ze mną dzieje, a pani Agnieszka nie zdiagnozowała mojego zaburzenia przez co bardzo długo nie wiedziałam co się ze mną dzieje i byłam kompletnie zagubiona i przerażona. Dopiero wizyty u psychiatry, innego psychologa i farmakoterapia pozwoliły mi wyjść na prostą.

dr Agnieszka Kostempska

Z tego co pamietam to odbyłyśmy zaledwie trzy konsultacyjne wizyty podczas, których zasugerowałam Pani wizytę u psychiatry i poleciałam innego psychologa ( omawiając wcześniej powody) z którymi się Pani zgodziła.


K
Profil zweryfikowany
Wizyta umówiona przez ZnanyLekarz.pl
Lokalizacja: INTEGRUM Agnieszka Kostempska Konsultacja psychologiczna

Bagatelizowanie problemu, inny psycholog od razu postawił trafną diagnozę.


Wystąpił błąd, spróbuj jeszcze raz

Najczęściej zadawane pytania