Ocena stanu psychicznego specjaliści w Myślenicach