Chirurgia centra medyczne Wzgórza Krzesławickie, Kraków