Chirurgia stomatologiczna centra medyczne Zamłynie, Radom