Centrum Rozwoju i Pomocy Psychologicznej INTERA

(4 opinie)

W Centrum INTERA zajmujemy się pomocą psychologiczną, psychiatryczną i psychoterapeutyczną. Oferujemy wsparcie dla: * osób dorosłych (psychoterapia indywidualna, psychoterapia grupowa, psychoeduka... więcej

Informacje o placówce

Gabinety

Centrum Rozwoju i Pomocy Psychologicznej INTERA

Świętego Wojciecha 14

70-410 , Szczecin , zachodniopomorskie

Pokaż dane kontaktowe +48 737...
Pacjenci prywatni (bez ubezpieczenia)

Centrum Rozwoju i Pomocy Psychologicznej INTERA

Konsultacja online

Pokaż dane kontaktowe
Pacjenci prywatni (bez ubezpieczenia)

O nas

W Centrum INTERA zajmujemy się pomocą psychologiczną, psychiatryczną i psychoterapeutyczną.

Oferujemy wsparcie dla:
* osób dorosłych (psychoterapia indywidualna, psychoterapia grupowa, psychoedukacja, diagnoza psychologiczna, neurologopedia);
* par i rodzin (terapia par i rodzin);
* dzieci oraz młodzieży (psychoterapia indywidualna, socjoterapia, psychoedukacja, neurologopedia);
* kobiet w ciąży oraz dla rodziców z dziećmi w wieku 0-3;
* grup zawodowych (szkolenia, psychoedukacja, grupy Balinta).

Współpracujemy z psychologami, psychiatrami, psychoterapeutami, pedagogami oraz neurologopedą. W naszym zespole pracują specjaliści różnych nurtów terapeutycznych - psychodynamiczny, poznawczo-behawioralny oraz systemowy. Zachęcamy Państwa do poznania naszej kadry: https://www.interacentrum.org/kadra/

Serdecznie zapraszamy.

Nasza oferta

# PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA
Psychoterapia jest formą leczenia za pomocą oddziaływań psychologicznych. Jest to proces, dzięki któremu możliwa jest pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej, cierpiącym, pragnącym zmiany. Dzięki spotkaniu i rozmowie terapeutycznej, prowadzonej według określonych zasad, możliwe staje się odnalezienie źródeł pojawiających się trudności, dostrzeżenie powtarzających się schematów oraz poszerzenie samoświadomości.

W Centrum Intera prowadzimy psychoterapię w nurtach: psychodynamicznym, poznawczo-behawioralnym oraz systemowym.

Przed rozpoczęciem psychoterapii mają miejsce ok. trzy konsultacje z psychoterapeutą, podczas których zbierany jest wywiad diagnostyczny umożliwiający określenie problemu. Konsultacja kończy się wstępną diagnozą pojawiających się trudności oraz propozycją dalszego postępowania.

Praca terapeutyczna rozpoczyna się od ustalenia kontraktu terapeutycznego, w którym zawarte są między innymi cele leczenia oraz częstotliwość sesji terapeutycznych. Psychoterapia może być prowadzona w formie długoterminowej, wtedy spotkania są realizowane 1-2 razy w tygodniu, w zależności od zgłaszanych trudności. Prowadzimy też terapię w formule krótkoterminowej – ukierunkowanej np. na zniwelowanie konkretnego objawu.
Oferujemy psychoterapię w naszej siedzibie przy ul. Św. Wojciecha 14/2 w Szczecinie oraz w formie on-line i telefonicznie.

# PSYCHOTERAPIA PAR I RODZIN
Terapia par jest kierowana do osób pozostających w związku i przeżywających trudne chwile. Źródła kryzysu w związku bywają bardzo różne:
 problemy w komunikacji,
 marazm i brak wzajemnego zainteresowania,
 brak poczucia szczęścia i sensu dalszego współistnienia,
 poczucie niedopasowania na różnych poziomach,
 zdrada, czy też samo o nią podejrzenie,
 monotonne i niesatysfakcjonujące życie seksualne, bądź jego brak,
 narodziny dziecka, utrata bliskiego członka rodziny i wiele innych.

Terapeuta uważnie słucha obu stron i stara się jednocześnie wychwycić mechanizmy działające w sposób wyjątkowy i znamienny dla każdej pary. Nazwa je i pokazuje uczestnikom sesji tak, aby mogli nauczyć się je rozpoznawać i ewentualnie je zmodyfikować lub też unikać w przyszłości ich destrukcyjnego wpływu na relację.

# PSYCHOTERAPIA DZIECI I MŁODZIEŻY
Trudności mogą pojawiać się w każdym wieku, niekiedy ich nasilenie nie pozwala na poradzenie sobie bez pomocy z zewnątrz. Objawy, które sygnalizują, że dzieje się coś niepokojącego to, między innymi:
 nasilony lęk,
 apatia,
 trudności ze snem,
 problemy z jedzeniem,
 zachowania autoagresywne,
 trudności w relacjach rówieśniczych.

W naszym zespole znajdą Państwo specjalistów pracujących z każdą grupą wiekową.

Pierwsze spotkania mają charakter konsultacyjny. Podczas nich specjalista zbiera wywiad diagnostyczny, słucha i zadaje pytania, by dzięki zebranym informacjom zaoferować najbardziej adekwatną i skuteczną pomoc. Sesje konsultacyjne kończą się wspólną dyskusją dotyczącą problemu, psycholog mówi o swoim rozumieniu prezentowanych trudności, odpowiada na pytania rodziców, oraz wspólnie podejmuje się decyzję o dalszych krokach.

# PSYCHOTERAPIA GRUPOWA
Psychoterapia grupowa jest formą leczenia, w której bierze udział większa ilość osób, zazwyczaj 8-12, borykających się z podobnymi problemami. Grupa pozwala na uczenie się poprzez doświadczenie, przyglądanie się sobie oraz swoim relacjom z innymi. Dzięki pracy grupowej możliwe jest poszerzenie samoświadomości, poznanie swoich zachowań oraz konsekwencji z nich wynikających. Takie doświadczenie w bezpiecznej atmosferze daje możliwość rozpoczęcia procesu zmian.

# KONSULTACJE I LECZENIE PSYCHIATRYCZNE
W Centrum INTERA – Szczecin zapewniamy konsultacje i leczenie psychiatryczne przez wykwalifikowanego i doświadczonego lekarza dr Hanna Kordas-Ligowska.

# KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE
Konsultacje psychologiczne są wstępnym etapem pracy z psychologiem służącym rozpoznaniu problemu oraz przedstawieniu propozycji pracy terapeutycznej. Psycholog określa jaka forma pracy będzie najbardziej odpowiednia dla zgłaszanych trudności oraz ustala dalsze postępowanie.

# WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE
Po wsparcie psychologa warto sięgnąć w trudnych życiowo sytuacjach, przy podejmowaniu ważnych decyzji życiowych, łagodnych trudnościach w radzeniu sobie z emocjami czy stresem. Pomoc ma charakter wspierający, zorientowana jest na lepsze radzenie sobie w trudnych sytuacjach. Może zawierać elementy poradnictwa psychologicznego.

# PSYCHOEDUKACJA
Kiedy istotne w życiu obszary powodują stres lub widzi się u siebie małe umiejętności radzenia sobie z określonymi wyzwaniami, warto skorzystać z psychoedukacji. Ta forma pomocy opiera się na przekazywaniu wiedzy i kształtowaniu konkretnych umiejętności, takich jak: radzenie sobie z emocjami i stresem, komunikacja, asertywność czy umiejętności wychowawcze i rodzicielskie.

# INTERWENCJA KRYZYSOWA
Interwencja kryzysowa jest często wybieraną formą pomocy w sytuacjach kryzysowych, głównie tych które przydarzają się w sposób niespodziewany. Tę formę pracy stosuje się np. w przypadkach prób samobójczych i samobójstw osób bliskich, wypadków i katastrof, przemocy w rodzinie. Nasi specjaliści mają doświadczenie w pracy zarówno w gabinecie, jak i na miejscu zdarzenia.

# DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA
Diagnostyka psychologiczna jest szerokim obszarem wsparcia i pozwala na dokonanie wielostronnego opisu funkcjonowania pacjenta. Diagnozie mogą podlegać takie obszary jak: osobowość, zdrowie psychiczne, zdolności intelektualne, prawidłowość przebiegu procesów rozwojowych, procesy poznawcze.

W Centrum Intera posługujemy się wyłącznie testami legalnymi, dopuszczonymi do użytku dla mgr psychologii. Spełniają one warunku rzetelności, trafności, normalizacji, standaryzacji oraz adaptacji.

# SOCJOTERAPIA
Socjoterapia jest formą pomocy terapeutycznej kierowaną szczególnie do dzieci i młodzieży. Adresatami są osoby borykające się z różnorodnymi trudnościami takimi jak: zaburzenia zachowania, nieśmiałość, lęk, ryzykowne zachowania, negatywy obraz siebie etc. Socjoterapia ma formę ustrukturyzowanych spotkań grupowych, które mają na celu realizację celów terapeutycznych oraz rozwojowych. Praca terapeutyczna pomaga w korygowaniu oraz rozwijaniu umiejętności niezbędnych w tworzeniu satysfakcjonujących relacji z innymi.

# GRUPY BALINTA
Grupy Balinta pierwotnie kierowane były do lekarzy. Podczas spotkań z psychologiem lekarze zwiększali rozumienie emocji pacjenta i swoich, redukowali stres zawodowy, zmniejszali koszty psychologiczne zawodu. Obecnie formułę grup przenosi się na inne zawody oparte na relacjach interpersonalnych – takich jak nauczyciele.
Jej celami są:
 podniesie jakości pracy
 pomoc w doborze narzędzi do zrealizowania celów
 podnoszenie umiejętności zawodowych pracowników i zapewnienie im wsparcia
 konstruktywne odreagowanie stresu pracowników, związanego z wykonywaną pracą

# NEUROLOGOPEDIA
Diagnoza i terapia mowy pacjentów, którzy doznali uszkodzenia mózgu na skutek udaru, operacji, wypadku czy chorób neurodegeneracyjnych i utracili całkowicie lub częściowo zdolność mówienia i komunikowania się.
Drugą grupą terapeutyczną są dzieci z różnymi wadami wymowy i opóźnionym rozwojem mowy.
Praca z osobami, u których stwierdzono:
- afazję
- dyzartrię
- dysfagię
- zaburzenia ze spektrum autyzmu
- dyslalię (wadliwie realizowane głoski, np. „r”, „sz”, „ż”, „cz”, „dż” i inne)
- choroby neurodegeneracyjne, np. Parkinsona, Alzheimera czy stwardnienie rozsiane.

# SZKOLENIA I WARSZTATY
Oferujemy szkolenia dla osób prywatnych i grup zawodowych z zakresu:
 umiejętności interpersonalne,
 szkolenia z psychologii rozwojowej dla niepsychologów,
 szkolenia dla rodziców i wychowawców,
 szkolenia dla psychologów.
Program szkolenia projektujemy pod konkretne potrzeby grupy docelowej.

Badania

 • Diagnoza intelektu
 • Diagnoza osobowości
 • Diagnoza procesów poznawczych
 • Diagnoza neuropsychologiczna
 • Opinia psychologa
 • Diagnoza neurologopedyczna
więcej

Choroby

 • zaburzenia lękowe
 • zaburzenia obsesyjno-kompulsywne
 • zaburzenia nastroju
 • depresja
 • choroba afektywna - dwubiegunowa
 • zaburzenia osobowości
 • zaburzenia osobowości typu borderline
 • zaburzenia osobowości narcystyczne
 • zaburzenia osobowości zależnej
 • zaburzenia osobowości histrioniczne
 • schizofrenia
 • stres
 • kryzysy
więcej

Profile społecznościowe

Typ placówki

 • Ośrodek

Opinie o lekarzach z tej placówki

Ogólna ocena

  K
  Użytkownik zweryfikowany
  Lekarz: mgr Iwona Piwowarczyk Inny

  Do gabinetu łatwo trafić, jest bardzo przyjemnie. Otrzymałam potrzebne mi wsparcie i pomoc. Polecam pracę z Panią psycholog.


  G
  Użytkownik zweryfikowany
  Lekarz: mgr Małgorzata Przybylska Inny

  Do Pani Małgosi trafiliśmy z polecenia znajomych. Mąż choruje na chorobę Parkinsona, ma problemy z wymową i pamięcią. Po konsultacji zaczęliśmy raz w tygodniu. Mąż się otworzył i aktywnie uczestniczy w zajęciach. Efekty są widoczne - zaczął się płynniej wysławiać i łatwiej jest się komunikować. Jestem bardzo zadowolona. Z Panią Małgosią współpracujemy już około roku i chciałabym serdecznie polecić terapię z Panią Małgosią wszystkim z podobnymi problemami :)


  A
  Użytkownik zweryfikowany
  Lekarz: mgr Małgorzata Przybylska Inny

  Rewelacyjna Pani doktor!!profesjonalistka a przy tym bardzo empatyczna osoba,bardzo rzeczowa.gorąco polecam!


  M
  Użytkownik zweryfikowany
  Lekarz: mgr Małgorzata Przybylska Inny

  Świetna terapeutka i cudowny człowiek, super się dogadujemy :-) Jestem chora na stwardnienie rozsianie i mam problemy z mową:-) Dzięki Małgosi moja mowa z tygodnia na tydzień jest coraz lepsza, co potwierdzają moi znajomi :-) Dziękuję Małgosiu, że Ciebie spotkałam i razem ze mną walczysz o moje lepsze funkcjonowanie w tym moim wariackim świecie :-)

  mgr Małgorzata Przybylska

  Dziękuję bardzo za wyrażenie opinii. Pozdrawiam.


  Wystąpił błąd, spróbuj jeszcze raz

Powiązane wyszukiwania