lek.

Mariusz Malicki

Kardiolog, Internista

Calendar-iconCreated with Sketch. Poproś o kalendarz wizyt

Lek med. MARIUSZ MALICKI, absolwent Akademii Medycznej W Łodzi – rocznik 1991. Pierwszy i drugi stopień specjalizacji w zakresie CHORÓB WEWNĘTRZNYCH uzyskał pod kierunkiem dr BARB... więcej

Adresy i cenniki

Podobni lekarze, do których możesz umówić wizytę

Doświadczenie i kwalifikacje

about-me-iconCreated with Sketch. O mnie

 • Lek med. MARIUSZ MALICKI, absolwent Akademii Medycznej W Łodzi – rocznik 1991.
  Pierwszy i drugi stopień specjalizacji w zakresie CHORÓB WEWNĘTRZNYCH uzyskał pod kierunkiem dr BARBARY MAGNUSZEWSKIEJ-PANKIEWICZ w SZPITALU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH – „HUTNICZYM”, oraz w zakresie KARDIOLOGII pod kierunkiem dr Andrzeja Wnęka w Częstochowskim Regionalnym Centrum Chorób Serca im. Polonii Świata w Częstochowie.
  Od 1991 roku pracuje w Oddziale Chorób Wewnętrznym z OIOK oraz Poradni Kardiologicznej w Szpitalu Chorób Wewnętrznych – „Hutniczym” w Częstochowie przy ulicy Al. Pokoju 44, pełniąc funkcję starszego asystenta.
  Członek Towarzystwa Internistów Polskich, Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
  Główne kierunki zainteresowań: kardiologia i kardioonkologia, elektrokardiografia, echokardiografia, rozwój zastosowań informatycznych w medycynie.
  Od wielu lat zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób układu krążenia
  WYKSZTAŁCENIE:
  2008 – Specjalizacja II stopnia z kardiologii
  2002 - Specjalizacja II stopnia z chorób wewnętrznych
  1997 - Specjalizacja I stopnia z chorób wewnętrznych
  1991 - Dyplom: lekarz medycyny, Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Łodzi
  PODSUMOWANIE ZAWODOWE:
  2013 - nadal – Centrum Medyczne KLARA – poradnia kardiologiczna
  1991 - nadal – Szpital Chorób Wewnętrznych – „Hutniczy” – oddział chorób wewnętrznych z OIOK + poradnia kardiologiczna
  CZŁONKOWSTWO W ORGANIZACJACH SAMORZĄDOWYCH:
  Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej (6 kadencji); Wiceprezes ORL (7); Sekretarz ORL (5, 4); w prezydium ORL (7, 6, 5, 4); Delegat na OZL (7, 6, 5, 4, 3, 2); Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej (5, 4); członek komisji kształcenia (5, 4); członek komisji Prawa Wykonywania Zawodu (5, 4, 3, 2); członek komisji legislacyjnej (3, 2);
  Delegat na Krajowy Zjazd Lekarzy (7, 6, 5, 4, 3); Z-ca sekretarza NRL (4); członek NRL (6, 5, 4); członek komisji arbitrażowej NFZ-NRL (6); przewodniczący zespołu informatycznego NRL (6); Wiceprzewodniczący Krajowej Komisji Wyborczej (4); członek KKW (6, 5, 4, 3);
  członek komisji organizacyjnej NRL (5); członek komisji ds. informatyki i przetargowej NRL (3)
  WYBRANE SZKOLENIA I KURSY:
   W 2004 roku złożył, z wynikiem pozytywnym, w Ministerstwie Skarbu – państwowy egzamin uprawniający do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa.
   Od 2005 roku – wielokrotnie zasiadał w Państwowej Komisji Specjalizacyjnej a od 2007 roku – w Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w zakresie chorób wewnętrznych.
   Uczestnik wielu kongresów, zjazdów, sympozjów i wysoko specjalistycznych kursów oraz warsztatów z zakresu kardiologii i chorób wewnętrznych.
   Organizator i wykładowca kursów specjalistycznych dla lekarzy i stażystów,
  INNE:
   Odznaczony: najwyższym odznaczeniem samorządowym: Meritus pro Medicis; Srebrnym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP oraz Nagrodą im. W. Biegańskiego przez Prezydenta Miasta Częstochowa i Prezesa Częstochowskiego Towarzystwa Lekarskiego.
   Współtwórca i organizator Centralnego Rejestru Lekarzy oraz internetowego Biuletynu Informacji Publicznej Naczelnej Izby Lekarskiej i Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie.
   Współorganizator II, III i VI Kongresu Polonii Medycznej w Częstochowie
   Pomysłodawca i organizator sześciu Ogólnopolskich Jurajskich Zlotów Lekarzy-Motocyklistów.
   Współtwórca międzynarodowego konkursu fotograficznego dla lekarzy i studentów medycyny PhotoArtMedica 2013.
   Współtwórca w 1998 roku autorskiego programu informatycznego dla lekarzy, gabinetów, przychodni i szpitali, który w 1999 roku na Targach Zastosowań Technik Komputerowych w Łodzi uzyskał status „Złotej Płyty” i został uznany najlepszym programem medycznym w kraju.
   Współorganizator wielu imprez sportowych i integracyjnych, sympozjów i konferencji naukowych, wystaw, wernisaży i konkursów dla lekarzy.
   Przewodniczący i członek wielu komisji przetargowych i konkursowych
   Plany pozazawodowe: rozwój informatyzacji sektora medycznego; kształcenie podyplomowe lekarzy; rozwój współpracy NFZ – samorząd lekarski; dążenie do uproszczenia i przejrzystości prawa i legislacji.
Dodaj własną opinię
Lekarz, do którego umówisz się na wizytę online