prof. dr hab. n. med.

Jerzy Sadowski

Kardiochirurg, Transplantolog, Kardiolog

43 opinie +dodaj

Umów wizytę 786 odwiedzin w ciągu 30 dni

Pracuję w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II na Oddziale Klinicznym Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii. Curriculum vitae Profesora Jerzego Sadowskiego Jerzy… więcej

Umów wizytę

To bardzo proste

Wybierz odpowiadający Ci termin, podaj swoje dane, potwierdź... i już. Wizyta umówiona!

To niezawodne

Wybrany termin trafi prosto do kalendarza lekarza. O wizycie przypomni Ci automatyczna wiadomość.

To bezpłatne

Nie pobieramy od pacjentów żadnych opłat. Z naszego serwisu korzystasz zupełnie za darmo.

Doświadczenie i kwalifikacje

O mnie

 • Pracuję w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II na Oddziale Klinicznym Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii.
  Curriculum vitae Profesora Jerzego Sadowskiego
  Jerzy Sadowski urodził się w Ciechanowcu. Po zakończeniu wojny rodzice Profesora Jerzego Sadowskiego nie powrócili do zniszczonej Warszawy, lecz zamieszkali w Łodzi, gdzie znany kardiochirurg ukończył szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące, a w roku 1968 otrzymał młody chirurg Jerzy Sadowski dyplom na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej. W roku 1969 odbył chirurgiczny staż podyplomowy w szpitalu im. Emanuela Sonenberga w Łodzi.
  Już w czasie studiów aktywnie działał w studenckim kole naukowym ratując chore serca przy II Klinice Chirurgicznej o profilu kardiologicznym, torakochirurgicznym, -angiologicznym i chirurgicznym, prowadzonej przez profesora Jana Molla. W latach 1970-79 pod jego kierunkiem pracował - kolejno jako asystent na chirurgii, starszy asystent i adiunkt w Klinice Kardiochirurgii AM i tam w roku 1973 uzyskał I stopień specjalizacji w zakresie chirurgii ogólnej (w 1979 - II stopień); w 1978 obronił pracę doktorską na temat Analiza wskazań i wyników chirurgicznego leczenia nadciśnienia spowodowanego zwężeniem tętnic nerkowych (promotor: dr hab. med. Antoni Dziatkowiak).
  W roku 1979 dr Jerzy Sadowski znany kardiolog przeniósł się do Krakowa, gdzie podjął pracę na stanowisku adiunkta - kardiochirurga, pełniąc jednocześnie obowiązki zastępcy kierownika Kliniki chirurgii Serca i Naczyń Instytutu Kardiologii. W latach 1983-84 dr Jerzy Sadowski lekarz zajmujący się chorobami serca odbył staż naukowy w Klinice Torako-Kardiochirurgii Uniwersytetu im. H. Heinego w Dusseldorfie u profesora Wolfganga Bircksa, w 1991 dr Jerzy Sadowski chirurg sercowo – naczyniowy uzyskał tytuł specjalisty w zakresie kardiochirurgii, w 1992 dr Sadowski, słynny kardiochirurg pracował w Klinice Kardiochirurgii Uniwersytetu Erlangen; później również w Hamburgu, Duisburgu, Mediolanie, Kalifornii. W maju roku 1995 wybitny lekarz, na podstawie dotychczasowego dorobku naukowego i pracy Ocena przydatności aortalnych wszczepów homogennych(allogennych)w chirurgicznym leczeniu tętniaków aorty wstępującej Rada Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UJ nadała mu tytuł doktora habilitowanego; doc. Jerzy Sadowski otrzymał również tytuł specjalisty w za¬kresie transplantologii klinicznej. Kolejne szczeble awansu docenta Jerzego Sadowskiego to stanowisko kierownika Kliniki Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii oraz wicedyrektora Instytutu Kardiologii CM UJ (2001. Tytuł profesora nadzwyczajnego (maj 2003), tytuł profesora zwyczajnego (2009) oraz stanowisko dyrektora Instytutu Kardiologii CM UJ (2008, Profesor Jerzy Sadowski został wybrany na kolejną kadencję).
  Kierowany przez profesora Jerzego Sadowskiego Instytut Kardiologii współpracuje z licznymi instytutami amerykańskimi, z prowadzonym przez profesora Reinera Paula Körfera Herzzentrum Nordrhein-Westfalen Uniwer-sytetu Bochum w Bad Oeynhausen, z Herz- und Gefäß-chirurgische Klinik profesora Arno Diegelera (wcześniej profesora Roberta Hackera) w Bad Neustadt an der Sa¬ale, Uniwersytetem Medycznym im. Daniły Halickiego we Lwowie, z Wolyn Regional Clinical Hospital w Łucku, z Regional Hospital Lugansk, z Kiev Institute of Surgery and Transplantology, z AKH Wien i z Dedinje Belgrad University, a ostatnio również z Kliniką Torakochirurgiczną, Kardiologiczną i Kardiochirurgiczną Szpitala Uniwersyteckiego w Leicester.
  Profesor, Jerzy Sadowski wykonał samodzielnie ponad dziesięć tysięcy operacji serca i naczyń, głównie tętnic wieńcowych i zastawek serca, tętniaków, obwodowych naczyń krwionośnych oraz przeszczepów serca. Wybitny kardiochirurg prowadził i koordynował seminaria i ćwiczenia ze studentami oraz inne zajęcia, opracowywał i doskonalił metody szkoleniowe i materiały dydaktyczne. Profesor Jerzy Sadowski prowadzi wykłady i szkolenia na kursach kształcenia podyplomowego dla lekarzy oraz dla średniego personelu medycznego w ramach ośrodka Doskonalenia Kadr Medycznych, lekarskich towarzystw naukowych, nauczycieli szkół pielęgniarskich. uczestniczył w komisjach egzaminacyjnych lekarzy do I i II stopnia specjalizacji z chirurgii ogólnej i z kardiochirurgii oraz w komisjach egzaminów na sto¬pień doktora nauk medycznych. Był promotorem dwunastu ukończonych przewodów doktorskich i opiekunem dwóch habilitacji (w przygotowaniu dwie następne). Profesor Sadowski nie szczędzi także sił w edukowaniu najstarszych, seniorów na Uniwersytetach III wieku, ale także dla najmłodszych na Uniwersytetach Dziecięcych, gdzie zdradza w przystępnej formie kulisy chirurgii serca, naczyń i transplantologii oraz opowiada o wszelkich chorobach serca i problemach z sercem.
  Profesor Sadowski, jeden z najlepszych w Polsce i na świecie kardiochirurgów jest autorem i współautorem ponad 100 prac opublikowanych w recenzowanych pismach krajowych i zagranicznych, czterech rozdziałów w podręcznikach z dziedziny kardiochirurgii, ponad 350 prac wygłoszonych w ramach zjazdów i kongresów specjalistycznych, w większości opublikowanych w materiałach konferencyjnych. W roku 1986 Profesor Sadowski założył Klub Młodych Kardiochirurgów Polskich (obecnie Klub Chirurgów Serca, ponieważ po upływie bez mała trzydziestu lat młodzi kardiochirurdzy weszli w wiek dojrzały), w którym pełnił zaszczytną funkcję prezesa. Profesor Jerzy Sadowski był współorganizatorem Międzynarodowego Sympozjum Kardiochirurgicznego w 1997 roku, zorganizowanego z okazji otwarcia nowej Kliniki Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii CM UJ i poświęcenia jej przez Ojca Świętego Jana Pawła II oraz współorganizatorem i członkiem Rady Naukowej I Zjazdu Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów w Szczecinie, w kwietniu 2002 roku oraz Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiotorakochirurgów.
  Krakowski kardiochirurg, słynny ze swoich osiągnięć zawodowych prowadzi bardzo szeroką działalność społeczną, wspierając i pracując w licznych klubach pacjenta, a także jako pełnomocnik rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. współpracy z Gminą i Miastem Zakopane. Od roku 1990 jest członkiem charytatywnego klubu Lion's Club International Kraków - Stare Miasto, od roku 2008 - członkiem Klubu Krakowskiego. W roku 2004 został honorowym obywatelem miasta Koła.

  NAGRODY, ODZNACZENIA I SUKCESY ZAWODOWE
  > indywidualna Nagroda Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej III stopnia za osiągnięcia naukowe, Warszawa 1979;
  > zespołowa Nagroda Naukowa II Stopnia Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego za pracę Ocena czynności lewej komory przed i po chirurgicznym leczeniu choroby niedokrwiennej serca;
  > zespołowa Nagroda III Stopnia JM Rektora Akademii Medycznej w Krakowie za osiągnięcia naukowe, 1988;
  > zespołowa Nagroda II Stopnia Zarządu Główne¬go Polskiego Towarzystwa Kardiochirurgicznego za pracę Użycie konserwowanej krwi własnej chorych w operacjach na otwartym sercu w krążeniu pozaustrojowym,
  Poznań, 1988;

  > zespołowa Nagroda I Stopnia za pracę naukową pod tytułem 250 pacjentów z allogenną aortalną zastawką serca, XII Zjazd Sekcji Chirurgii Klatki Piersiowej, Serca i Naczyń Towarzystwa Chirurgów Polskich, Katowice
  1988;

  > zespołowa Nagroda I Stopnia Ministra Zdrowia i opieki Społecznej za szczególne osiągnięcia w pracy na rzecz ochrony zdrowia i pomocy społecznej, Warszawa,
  1989;

  > Złoty Krzyż Zasługi, 1990

  > jubileuszowa Nagroda JM Rektora za 25 lat pracy, Kraków, 1994

  > zespołowa Nagroda Miasta Krakowa w Dniach Nauki i Techniki za współudział w uzyskaniu 100 przeszczepów serca, Kraków, 1995

  > zespołowa Nagroda Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z okazji Międzynarodowego Dnia Zdrowia za szczególne osiągnięcia w zakresie operacji serca w krążeniu pozaustrojowym, Warszawa, 1996;

  > indywidualna Nagroda Prezydenta Miasta Krakowa, Srebrny Medal „Kraków 2000";

  > Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, 2001;

  > indywidualna Nagroda Miasta Lwowa za osobisty wkład oraz twórcze zaangażowanie w rozwój lwowskiej kardiochirurgii, Lwów, 2004;

  > doktorat honoris causa, Uniwersytet Medyczny imienia Daniły Halickiego we Lwowie, 2005;

  > „Człowiek Roku" „Gazety Krakowskiej", 2007

  > odznaczony przez ministra zdrowia „Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia", 2007

  > „Małopolanin Roku 2007", Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski, 2008

  > odznaczony „Złotą Odznaką Prometeusza" przez fundację „Prometeusz", 2008

  > odznaczony „Medalem Królewskim" przez Towarzystwo Strzeleckie Bractwo Kurkowe, Kraków, 2008

  > odznaczony medalem „Zasłużonemu" przez Polskie Towarzystwo Lekarskie, 2009

  > odznaczony medalem Plus Ratio quam Vis przez Uniwersytet Jagielloński, 2009

  > uhonorowany „Złotym Jabłkiem Sądeckim" przez Radę Powiatu Nowosądeckiego, 2009

  > odznaczony „za zasługi dla Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy", 2010

  > odznaczony „za zasługi dla Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej, 2011

  > „Złoty Skalpel" „Pulsu Medycyny" za najbardziej innowacyjne rozwiązania w praktyce kardiochirurgicznej, 2011;

  > Gloria Medicinae - medal przyznawany co roku dziesięciorgu lekarzom na świecie za wybitny wkład w rozwój medycyny, ofiarną służbę ludziom i najwyższy szacunek dla ludzkiego życia, 2011;

  > Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, 2012;

  UDZIAŁ W ORGANIZACJACH NAUKOWYCH, SPOŁECZNYCH I W STOWARZYSZENIACH
  > członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, gdzie pełnił funkcję przewodniczącego Sekcji Kardiochirurgii i członka Zarządu;

  > członek Towarzystwa Chirurgów Polskich;

  > Członek Honorowy Głównego Zarządu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego nagrodzony jako trzeci kardiochirurg w przeciągu ostatnich 50 lat.

  > Ekspert Rady Naukowej Instytutu Kardiologii w Warszawie powołany przez Ministra Zdrowia

Specjalizacje

 • Kardiochirurgia
 • Transplantologia kliniczna
 • Chirurgia ogólna

Ukończone szkoły

 • Specjalizacja: Specjalista Chirurgii Ogólnej I stopnia, 1973 r.
 • Specjalizacja: Specjalista Chirurgii Ogólnej II stopnia, 1979 r.
 • Specjalizacja: Specjalista Kardiochirurg, 1991 r.
 • Tytuł: Doctor Honoris Causa, 2005 r.
więcej

Publikacje

Nagrody i wyróżnienia

 • Indywidualna - Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej za osiągnięcia naukowe,
 • 1988 r. - Zespołowa - Rektora Akademii Medycznej za osiągnięcia naukowe
 • 1988 r. - Zespołowa - Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego za pracę: "Użycie konserwowanej krwi własnej chorych w operacjach na otwartym sercu w krążeniu pozaustrojowym"
 • 1988 r. - Zespołowa - Za pracę naukową pod tytułem: "250 pacjentów z allogenną aortalną zastawką serca", XII Zjazd Sekcji Chirurgii Klatki Piersiowej, Serca i Naczyń Towarzystwa Chirurgów Polskich
 • 1989 r. - Zespołowa - Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej za szczególne osiągnięcia w pracy na rzecz ochrony zdrowia i pomocy społecznej
 • 1990 r. - Złoty Krzyż Zasługi
 • 1994 r. - Jubileuszowa Nagroda Rektora za 25 lat pracy
 • 1995 r. - Zespołowa - Nagroda Miasta Krakowa w Dniach Nauki i Techniki za współudział w uzyskaniu 100 przeszczepów serca
 • 1996 r. - zespołowa - Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z Okazji Międzynarodowego Dnia Zdrowia za szczególne osiągnięcia w zakresie operacji serca w krążeniu pozaustrojowym, Warszawa,
 • 2000 r. - indywidualna - srebrny medal "Kraków 2000" - nagroda Prezydenta Miasta Krakowa;
 • 2001 r. - Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
 • 2004 r. - indywidualna - Nagroda miasta Lwowa za osobisty wkład i zaangażowanie w rozwój lwowskiej kardiochirurgii
 • 2005 r. - Doktorat Honoris Causa Uniwersytetu Medycznego im. B. Halickiego we Lwowie
 • 2008 r. – odznaczony „Złotą Odznaką Prometeusza” przez fundację Prometeusz
 • 2008 r. – odznaczony „Medalem Królewskim” przez Towarzystwo Strzeleckie BRACTWO KURKOWE w Krakowie
 • 2009 r. – odznaczony Medalem „Zasłużonemu” - Polskie Towarzystwo Lekarskie
 • 2009 r. – odznaczony medalem „Plus Ratio Quam Vis” przez Uniwersytet Jagielloński
 • 2009 r. – uhonorowany przez Radę Powiatu Nowosądeckiego „Złotym Jabłkiem Sądeckim”
 • 2009 r. – odznaczony Za Zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych
 • 2010 r. – odznaczony Za Zasługi Dla Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy
 • 2011 r.– Złoty Skalpel 2011 nagroda Pulsu Medycyny
 • 2011 r. – odznaczony medalem Gloria Medicinae
 • 2012 r. – odznaczony Krzyżem Oficerski Orderu Odrodzenia Polski
 • 2016 r. - Nagroda zespołowa Im. Prof. Zbigniewa Religi dla Prof. Jerzego Sadowskiego za innowacyjną działalność naukowo-wdrożeniową w medycynie sercowo-naczyniowej
 • 2017 r. - Powołanie Profesora Jerzego Sadowskiego Przez Ministra Zdrowia do Rady Naukowej Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • 2017 r. - Nadanie tytułu honorowego członkostwa Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
więcej

Znajomość języków

 • angielski
 • niemiecki
 • polski

Staże

 • Klinika Torako-Kardiochirurgii Uniwersytetu im. H.Heine w Dusseldorfie (Niemcy pod kierunkiem prof. dr Wolfganga Bircksa); 1983 – 1984 r.
 • Klinika Kardiochirurgii Uniwersytetu Erlagen (Niemcy)
 • Deutsches Herzzentrum Berlin (Niemcy)
 • Herzzentrum Nordrhein-Westfalen Uniwersytetu Bochum w Bad Oeynhausen (Niemcy) – kierownik prof. dr R.Körfer;
 • Herz – und Gefäßchirurgische Klinik w Bad Neustadt (Niemcy) – kierownik prof. dr R. Hacker
 • Inne staże w Hamburgu, Duisburgu, Mediolanie, Kalifornii
więcej

Certyfikaty

Choroby

 • choroba wieńcowa
 • zawał serca
 • ból w klatce piersiowej
 • choroby serca
 • kołatanie serca
 • zaburzenia rytmu serca
 • operacja serca
 • baypass
 • operacja zastawki serca
więcej

Ocena pacjentów

5

Ogólna ocena
43 opinie

 • Punktualność
 • Zaangażowanie
 • Gabinet
 • E
  Lokalizacja: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w KrakowieUsługa: operacje

  Witam, pragnę z całego serca podziękować Panu Profesorowi za uratowanie życia mojego Teścia dokładnie 20 lat temu podczas arcy trudnej operacji na wszczepienie bajpasa. Teść spokojnie przeżył tyle lat dożywając wieku lat 84! Odszedł spokojnie z powodu już zaawansowanego wieku i innych schorzeń towarzyszących...co ciekawe serce miało się znakomicie podobnie obieg.
  Pragnę także podziękować za osobiste zaangażowanie Pana Jerzego w leczenie i podarowanie dziecięciu lat dodatkowego nowego życia mojemu Tacie który trafił do Pana Profesora w stanie agonalnym gdzie nie nikt nie dawał szans na przeżycie! Pan Profesor uratował Ojca i wyprowadził z agonii a potem skutecznie wspomagał i leczył Jego serce pomimo, że było ono na skraju funkcjonowania, Dziękuję za te 10 lat życia Taty. Serdecznie pozdrawiam!

 • Składam na ręce prof.dr hab.n.med Jerzego Sadowskiego gorące podziękowanie za wykonanie trudnej operacji,za profesjonalizm i ogromne serce a przede wszystkim za uratowanie mojej mamy Heleny Fik.
  Mama przeszła zabieg bez powikłań.
  Obecnie jest w trakcie rehabilitacji i już teraz czuję się bardzo dobrze.
  Moja radość jest ogromna wiedząc że wszystko jest na dobrej drodze i to właśnie dzięki profesorowi Sadowskiemu.
  Życzę wszystkiego najlepszego,samych sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym a, w szczególności zdrowia.
  Jeszcze raz bardzo dziękuję Małgorzata Fik

 • Pan prof. dr hab. n. med. Jerzy Sadowski - operował w grudniu 2016 roku w Szpitalu Jana Pawła II moją Babcię.
  Mimo początkowych pozytywnych prognoz lekarzy operacja okazała się skomplikowana , wymagająca dużych umiejętności operatora .
  Pan Doktor mimo zaistniałych trudności, wykazała się ogromnym profesjonalizmem i operacja zakończyła się sukcesem.
  Babcia ma się dobrze. Jest to bez wątpienia lekarz z powołania i z ogromnym oddaniem wykonujący swój zawód.
  Pan Doktor odznacza się wysoką kulturą osobistą , szacunkiem i empatią w stosunku do pacjenta jak i jego rodziny.
  Znajduje czas , aby odwiedzić i porozmawiać ze swoim pacjentem po operacji i dodać wiary w wyzdrowienie .
  Panie Doktorze w imieniu swoim jak i Babci chciałbym bardzo serdecznie podziękować i wyrazić najwyższe uznanie
  dla Pana Doktora wspaniałego człowieka, który wykonuje swoją pracę z niewątpliwą pasją.
  Jeszcze raz dziękujemy i życzymy dalszych sukcesów zawodowych.
  Michał z Babcią Heleną

 • Opinie przedmówców, w pełni wyrażają moje zdanie o tak zacnym Człowieku - specjaliście światowej sławy. Dziękuję, Panie Profesorze. Życzę dużo dobrego zdrowia i dalszych sukcesów zawodowych. Z poważaniem, Z. Lewkowicz

 • P

  Chciałabym serdecznie podziękować prof. Sadowskiemu. Wybitny lekarz i wspaniały człowiek. Profesjonalista w każdym calu. Dziękuję bardzo. Profesor Sadowski wykonał skomplikowana operacje plastyki zastawki mitralnej mojemu dziadkowi (76l.). Mimo zaawansowanego wieku dziadka, cały czas czul się dobrze, po operacji nie było żadnych powikłań. Obecnie jest w trakcie rehabilitacji i juz odczuwa znaczna poprawę komfortu życia. Prof Sadowski - dziękuje. Jest Pan Cudotwórca!

 • J

  Chciałabym serdecznie podziękować za uratowanie życia najbliższej osobie mojemu sercu jaką jest moja mama - Wanda Zięciak. Nie jestem w stanie słowami wyrazić tego, co czuję. Dziękuję za mądrość, za wiedzę, za dobroć i za opiękę nad mamą i przede wszystkich za nadrzędny cel, który przyświeca Panu Profesorowi w przypadku każdego pacjenta - ratowanie życia za wszelką cenę. Mama operację, jak i proces rekonwalescencji przeszła bez najmniejszych powikłań. Teraz cieszy się życiem na nowo, a to zaledwie kilka miesięcy po. To wspaniałe wiedzieć, że są Lekarze, którym się chce... Pan Profesor jest Lekarzem z powołania i cieszę się, że miałam okazję go spotkać na swojej drodze. Jeszcze raz dziękuję. Z poważaniem, Joanna Japoł

 • Tak naprawdę,temu lekarzowi nie potrzebne są żadne rekomendację,ale mam taką potrzebę i pisze.......

  Prof. był przy bardzo trudnej operacji na bajpasy ,mojego taty i dlatego, chciałam go bardzo serdecznie polecić!!!! bardzo dobry, światowej sławy specjalista, na dodatek człowiek, jak go nazywają ...o "złotym sercu" :) Dziękuję bardzo profesorze, za to, że tato trafił na takiego wspaniałego człowieka!!! Życzę Panu samych sukcesów, na drodze zawodowej i prywatnej!!!
  Renata Michalik-Godziszewska

 • Lekarz, któremu nie trzeba wystawiać komentarzy!!!! całe swoje życie poświęcił na nauce, pomocy drugiemu człowiekowi!!! fachowiec, wspaniały, dobry, życzliwy człowiek, dzięki któremu, kardiochirurgia ma wspaniałego specjalistę, docenianego w świecie!!!! Polecam z całego serca!!!!życzę samych sukcesów, na drodze zawodowej i prywatnej!!!! I dużo zdrowia Panie Profesorze !!!!!!!! Kamil :)

 • A

  Doktor leczył moją mame. Poprzedni lekarz spaprał operacje, jednak doktor Sadowski zmienił leki, skonsultował i okazało się, że po zmianie leków nie trzeba robić ponownie operacji. Jestem bardzo wdzięczny.

 • Polecam, z czystym sercem Profesora Jerzego Sadowskiego!!! Wspaniały , światowej klasy specjalista, który ma na względzie dobro pacjenta!!! Bardzo życiowy, serdeczny, ciepły człowiek!!! Pozdrawiam :).