Ten specjalista oferuje konsultacje online

Jeśli możesz, skonsultuj się ze specjalistą online. Otrzymaj pomoc w bezpieczny sposób, bez wychodzenia z domu.

Jak to działa?

Adresy (2)

Pomorska 59 wejście od Sterlinga, Śródmieście, Łódź
Centrum Medyczne Rydygiera- Centrum Logopedyczne Efata-Beata Zachtej


Przyjmuję: dorosłych, dzieci w każdym wieku
Gotówka
42 293.....Konsultacja logopedyczna • od 160 zł

Konsultacja online (opis) • 160 zł


Przyjmuję: dorosłych, dzieci w każdym wieku

Sposób płatności: Przelew na konto

1.Przelewu na konto należy dokonać najpóźniej na 2 dni robocze przed wizytą online.
2.Po zapisaniu się na wizytę należy dokonać przelewu na rachunek:
Bank BGK 25 **** **** **** **** **** ****
Wpisujemy: imię i nazwisko pacjenta, nazwisko lekarza oraz datę wizyty.
3. Po wysłaniu przelewu proszę o wygenerowanie z banku potwierdzenia płatności i przesłanie, najpóźniej dwa dni robocze przed terminem wizyty, na adres: ********************************** i na ***********************
Każda umówiona wizyta nie odwołana jest traktowana jak odbyta. Wszystkie wizyty umawia i przekłada pacjent samodzielnie.Serdecznie zapraszam.

Opłata za konsultację trafia bezpośrednio do specjalisty, który jest również odpowiedzialny za ustalenie swojej polityki odwołań i zwrotów.

W przypadku problemów z płatnościami skontaktuj się ze specjalistą.

Pamiętaj, że ZnanyLekarz nie pobiera żadnych dodatkowych opłat za umówienie wizyty i nie przetwarza płatności w imieniu specjalisty.

Zapoznaj się z polityką odwołań i zwrotów.

* Niektóre informacje zostały ukryte z powodu ochrony danych. Zobaczysz je po umówieniu konsultacji.


30 minut przed konsultacją dostaniesz SMS i e-mail z linkiem do konsultacji online. Kliknij i poczekaj na specjalistę. Nie musisz pobierać żadnego oprogramowania, a w konsultacji możesz uczestniczyć zarówno za pośrednictwem komputera, jak i smartfona.


Przygotuj się 10 minut przed konsultacją. Upewnij się, że Twój telefon lub komputer jest naładowany. W przypadku wideokonsultacji sprawdź połączenie internetowe oraz ustawienia mikrofonu i kamery. Możesz również przygotować swoją dokumentację medyczną (np. wyniki badań).

Moje doświadczenie

O mnie

Ważna informacja: Wizyta diagnostyczna dotycząca dziecka ( nie dotyczy noworodka i niemowlaka i osoby dorosłej)składa się z 3 etapów diagnostycznyc...

Zobacz pełen opis

Leczone choroby

 • autyzm
 • choroby genetyczne
 • choroby neurologiczne
Pokaż wszystkie leczone choroby

Edukacja

 • Uniwersytet Łódzki - logopedia
 • Uniwersytet Łódzki - neurologopedia
 • Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie - surdologopedia
Zobacz więcej

Specjalizacje

 • Neurologopedia


Znajomość języków

Angielski

Usługi i ceny

Popularne usługi

Konsultacja logopedyczna


Pomorska 59 wejście od Sterlinga, Łódź

od 160 zł

Centrum Medyczne Rydygiera- Centrum Logopedyczne Efata-Beata Zachtej

Jest to wizyta jednorazowa, kontrolna, oceniająca kilka problemów.Każda wizyta dziecka do 1 r.ż uznana jest za wizytę konsultacyjną.Każda wizyta odbywająca się tylko jeden raz w miesiącu też jest traktowana jako konsultacja bez względu na powód.Dotyczyć może porady, zaleceń np. karmienia dziecka. Problemy z przyjmowaniem pokarmów, kwalifikują się do dwóch etapów konsultacji, w tym szczegółowy wywiad bez udziału dziecka i kolejny etap z udziałem dziecka( może odbyć się na jednym spotkaniu).Wszelkie porady dotyczące ustalenia dalszej strategii terapeutycznej też są konsultacją logopedyczną.Konsultacja może też dotyczyć omówienia badań, ustalenia dalszego planu współpracy.Zawsze na spotkanie,przynosimy książeczkę zdrowia dziecka z wypisem ze szpitala po porodzie lub innymi ważnymi dokumentami medycznymi, które umożliwiają zapoznanie się z historią zdrowia dziecka.Uprzejmie proszę o wcześniejsze przyjście do Poradni w celu dokonania rejestracji pacjenta,opłata tylko gotówką po odbytej wizycie.Obowiązuje obuwie zmienne w gabinecie.Koszt wizyty jest uzależniony od rodzaju konsultacji.Zapraszam serdecznie.od 160 zł

Konsultacje online


Konsultacja logopedyczna dzieci


Pomorska 59 wejście od Sterlinga, Łódź

od 160 zł

Centrum Medyczne Rydygiera- Centrum Logopedyczne Efata-Beata Zachtej

( do 1 r.ż.)Każda ocena wcześniej wymaga przeprowadzenia wywiadu wstępnego podlegającego osobnej opłacie.Wizyta dotyczy problemów z karmieniem- pierś, butelka, wprowadzanie pokarmów stałych, trudności z gryzieniem, piciem i przełykaniem.Ocena dojrzałości motorycznej buzi. Ocenie może podlegać też całościowy rozwój dziecka w ramach przygotowania do mowy.Omówienie etapów rozwojowych z poradami jak właściwie wspierać rozwój dziecka. Dobór smoczków, kubków do picia oraz technik do nauki jedzenia i picia.W przypadku problemów z rozszerzaniem diety wizyta połączona z wywiadem żywieniowym. Monitorowanie postępów w przypadku skróconego wędzidełka podjęzykowego i podwargowego, tyłożuchwia, rozszczepu oraz innych nieprawidłowości w obrębie budowy i funkcjonowania aparatu mownego.Na potrzeby konsultacji zawsze przynosimy książeczkę zdrowia dziecka z wypisem ze szpitala.


Konsultacja online


Pomorska 59 wejście od Sterlinga, Łódź

160 zł

Centrum Medyczne Rydygiera- Centrum Logopedyczne Efata-Beata Zachtej

Po zapisaniu się na taką wizytę należy dokonać przelewu najpóźniej 2 dni przed ustaloną wizytą na rachunek:
Bank BGK 25 1130 1163 0014 7145 4620 0001
Wpisujemy: imię i nazwisko pacjenta, nazwisko lekarza oraz datę wizyty. Po wysłaniu przelewu proszę o wygenerowanie z banku potwierdzenia płatności i przesłanie, najpóźniej dwa dni robocze przed terminem wizyty, na adres: przelewyonline@centrumrydygiera.pl i na beata.zachtej@gmail.com
Każda umówiona wizyta nie odwołana jest traktowana jak odbyta. Wszystkie wizyty umawia i przekłada pacjent.
Wizyty on-line dotyczą:
A)Diagnozy logopedycznej dziecka część 1- szczegółowy wywiad oraz omówienie dalszej strategii postępowania-jak będzie wyglądać dalsza diagnostyka dziecka.
B)Konsultacja zaburzeń żywienia u dziecka-wywiad z ustaleniem przyczyny problemu.
C)Potrzeby noworodka 0 do 3 miesiąca( poznanie języka komunikacji noworodka w tym wszystkie strategie uspakajania, co wspiera rozwój a co mu w nim przeszkadza.)
D) Konsultacje kontrolne w trakcie trwającej terapii dziecka/dorosłego-omówienie problemów)
E)Terapia neurologopedyczna
F) Porady eksperta- jakie zabawy, gry wspierają rozwój mowy, praktyczne porady oraz demonstracja zabaw.
Zapraszam.160 zł

Konsultacje online

Konsultacja odbędzie się przez internet, przed wizytą online proszę o dokonanie przelewu na rachunek bankowy spółki: Bank BGK 25 1130 1163 0014 7145 4620 0001
W opisie: Imię i nazwisko Pacjenta, nazwisko lekarza oraz datę konsultacji.
Po wysłaniu przelewu proszę o wygenerowanie z banku potwierdzenia płatności i wysłanie na adres: przelewyonline@centrumrydygiera.pl oraz beata.zachtej@gmail.com

Rodzaj usług:
1).Konsultacja dotyczy pierwszej wizyty diagnostycznej dziecka.
2).Konsultacji logopedycznej dotyczącej zaburzeń żywienia.
3).Porady eksperta
4).Omówienia z opiekunem dziecka, dalszej procedury terapii długoterminowej i wielospecjalistycznej.
5).Omówienia wyników testów diagnostycznych z praktycznym ich objaśnieniem
6).Omówienie potrzeb noworodka od 0 do 3 miesiąca życia.
7).Jak wspierać rozwój niemowlaka do osiągnięcia prawidłowego rozwoju mowy - praktyczne porady.

Pozostałe usługi

Badania diagnostyczne


Pomorska 59 wejście od Sterlinga, Łódź

250 zł

Centrum Medyczne Rydygiera- Centrum Logopedyczne Efata-Beata Zachtej

W ramach tej usługi wykonywany jest test standaryzowany lub badanie standaryzowane motoryczne w tym wprowadzanie nowych narzędzi.Dotyczy to dzieci wymagającej stworzenia całościowego planu terapii, oceny zagrożenia prawidłowego rozwoju oraz ocena diagnostyczna: badane do terapii słomkowej, badanie do kształtowania żuchwy, języka np. trenażery. Wlicza się w ten rodzaj usługi wystawienie opinii pisemnie pacjenta. Badanie to jest wykonywane zawsze po wcześniejszej diagnozie logopedycznej.


Diagnoza logopedyczna


Pomorska 59 wejście od Sterlinga, Łódź

od 160 zł

Centrum Medyczne Rydygiera- Centrum Logopedyczne Efata-Beata Zachtej

Dzień dobry, wizyta diagnostyczna dziecka( nie dotyczy noworodka i niemowlaka oraz osoby dorosłej)składa się z trzech etapów diagnostycznych. Pierwszy etap, odbywa się bez udziału dziecka.Dotyczy też pierwszej diagnozy osoby dorosłej z niepełnosprawnością oraz dzieci do 4 r.ż. z problemami artykulacji).Jest to wywiad połączony z ustaleniem dalszej strategii postępowania, w tym zapoznaniu się z wszystkimi wynikami badań, ważnymi dla postawienia, pełnej diagnozy.Podstawowym dokumentem medycznym, jaki zawsze przynosimy jest książeczka zdrowia dziecka z wypisem ze szpitala po urodzeniu.(jeśli dotyczy to też badania: laryngologiczne, audiologiczne, genetyczne, neurologiczne, okulistyczne, orzeczenie, opinia np.psychologiczna oraz materiały z prowadzonej dotychczas terapii itp.)Pierwszy etap ma na celu zapoznanie z problemem terapeutycznym. Na potrzeby tej części diagnozy warto przynieść zdjęcia, filmy z udziałem dziecka, spisane wyrazy na kartce.W trakcie tego pierwszego spotkania diagnostycznego, oceniamy wcześniejszy rozwój dziecka.Właściwa i pełna diagnoza zależy od przyniesienia wszystkich wykonanych badań.
Kolejny etap diagnozy to obserwacja dziecka w zabawie spontanicznej oraz kierowanej z oceną sposobów komunikacji oraz innych funkcji potrzebnych do rozwoju mowy w tym ocena ośrodka słuchowego.
Trzeci etap to diagnoza budowy i sprawności aparatu mownego: przepona, żuchwa, język, podniebienie, wargi, policzki.Każde badanie jest oddzielną jednostką diagnostyczną i podlega osobnej opłacie.
Każda wizyta po 3 miesięcznej przerwie podlega jednej ocenie diagnostycznej.Wszelkie kolejne badania i sposoby oceny zostaną omówione w trakcie pierwszego spotkania.Bardzo proszę o wcześniejsze przybycie do Poradni w celu dokonania niezbędnych formalności rejestrowych. W gabinecie obowiązuje obuwie zmienne.W rejestracji przed wizytą zakładamy kartę pacjenta. Opłaty dokonujemy w rejestracji po wizycie.Opłaty przyjmujemy tylko gotówką. Zapraszam serdecznie.


Korekcja wad wymowy


Pomorska 59 wejście od Sterlinga, Łódź

od 160 zł

Centrum Medyczne Rydygiera- Centrum Logopedyczne Efata-Beata Zachtej

Korekcja wad wymowy dla dorosłych.Usprawnianie funkcji motorycznych do prawidłowej mowy. Metody i techniki standaryzowane i zapewniające najwyższą efektywność w terapii wad artykulacyjnych. Często występujące zaburzenia artykulacyjne to: seplenienie, rotacyzm. Każda wprowadzana technika wymaga dokonania niezbędnej diagnozy.


Terapia logopedyczna


Pomorska 59 wejście od Sterlinga, Łódź

od 140 zł

Centrum Medyczne Rydygiera- Centrum Logopedyczne Efata-Beata Zachtej

Terapia logopedyczna trwa do 50 minut, zajęcia odbywają się cyklicznie- min.1 raz w tygodniu. Jest to rodzaj usługi możliwy dopiero po wykonaniu diagnozy logopedyczne. Jeśli przerwa w terapii trwa powyżej 3 miesięcy, to zawsze pierwsze zajęcia rozpoczynamy ponownie, od diagnozy logopedycznej.Po takiej przerwie nie jest możliwe prowadzenie terapii z monitorowaniem postępów pacjenta bez wykonania oceny diagnostycznej.Jeśli spotkania odbywają się, tylko raz w miesiącu, to traktowane są jako konsultacje logopedyczne.W ramach zajęć terapeutycznych, bezpłatnie otrzymują Państwo pełną instrukcje( karty i programy) do ćwiczeń i/lub materiały do terapii. Wprowadzanie nowych standaryzowanych elementów do terapii wymaga wcześniejszej badania diagnostycznego-koszt wg cennika np. wspomaganie pracy mięśni żuchwy i języka. Natomiast pomoce edukacyjne, wspomagające dane funkcje są proponowane do ewentualnego zakupu z opisem czego dotyczą i kiedy najlepiej je wykorzystać. Wszelkie wprowadzanie pomocy i zabawek edukacyjnych przez rodzica w trakcie trwającej terapii należy dla dobra pacjenta konsultować z terapeutą.Każde zajęcia są omawiane i/lub obserwowane przez rodzica. W ramach systematycznej terapii wprowadzona jest teczka lub zeszyt z materiałami i kartami. Monitorowanie postępów z oceną odbywa się w trakcie każdych zajęć. Optymalny czas właściwy do wprowadzania nowych umiejętności oraz ich utrwalania zgodnie z neurobiologicznymi uwarunkowaniami pracy mózgu to cykliczne cotygodniowe spotkania. Każdy przypadek jest oceniany indywidualnie. Czas terapii oraz cena jest uzależniony od postawionej diagnozy czyli występującego zaburzenia i jest rozpatrywany indywidualnie. Pewien rodzaj zaburzeń kwalifikuje się to tzw. terapii długoterminowej- zespoły genetyczne, głuchota, MPD, oligofazja , terapia łączona oraz wszyscy pacjenci z orzeczeniami o niepełnosprawności.Zapraszam.


Terapia pedagogiczna


Pomorska 59 wejście od Sterlinga, Łódź

140 zł

Centrum Medyczne Rydygiera- Centrum Logopedyczne Efata-Beata Zachtej

Opinie od pacjentów

5

Ogólna ocena
63 opinie

 • Punktualność
 • Zaangażowanie
 • Gabinet
E
Użytkownik zweryfikowany
Lokalizacja: Centrum Medyczne Rydygiera- Centrum Logopedyczne Efata-Beata Zachtej konsultacja logopedyczna dzieci

Pani Beata to doświadczona osoba ma podejście do dzieci, bardzo dobrze wszystko tłumaczy,. Atmosfera na zajęciach świetna.


M
Użytkownik zweryfikowany
Wizyta umówiona przez ZnanyLekarz.pl Lokalizacja: Centrum Medyczne Rydygiera- Centrum Logopedyczne Efata-Beata Zachtej konsultacja logopedyczna dzieci

Zdecydowanie polecam! Specjalistka w swojej dziedzinie. Trafnie zdiagnozowała mojego syna, leczenie w szybkim czasie przyniosło efekty


O
Użytkownik zweryfikowany
Wizyta umówiona przez ZnanyLekarz.pl Lokalizacja: Konsultacje online konsultacja logopedyczna

Pełen profesjonalizm, ogrom wiedzy i doświadczenia. Idealne połączenie :) rodzic dziecka czuje, że są pod najlepszą opieką, może o wszystko spytać i dostanie szczegółową oraz jasną odpowiedź. Super!


J
Użytkownik zweryfikowany
Wizyta umówiona przez ZnanyLekarz.pl Lokalizacja: Centrum Medyczne Rydygiera- Centrum Logopedyczne Efata-Beata Zachtej konsultacja logopedyczna dzieci

Uważam, że ceny wizyt są bardzo wysokie. Od lipca podobno mają być jeszcze wyższe. Byliśmy u Pani 4 razy i powiem szczerze, że nic nowego się nie dowiedziałam. Wcześniej byłam u kilku innych logopedów. Ćwiczenia te same, w zasadzie wszystkie takie, które dziecko wknywało już bez problemu. Po samych taki świetnych opiniach i za taką cenę spodziewałam się chyba czegoś więcej.


J
Użytkownik zweryfikowany
Wizyta umówiona przez ZnanyLekarz.pl Lokalizacja: Centrum Medyczne Rydygiera- Centrum Logopedyczne Efata-Beata Zachtej terapia logopedyczna

Polecam wizytę każdemu rodzicowi, który ma jakiekolwiek wątpliwości co do rozwoju mowy jego dziecka. Jesteśmy w trakcie terapii logopedycznej, jestem pod wrażeniem profesjonalizmu, kreatywności, wiedzy Pani Beaty. Zajęcia prowadzone są w formie zabawy co nie zniechęca a wręcz przeciwnie zachęca młodego człowieka do działania. Po krótkim czasie słychać efekty:), jestem bardzo zadowolona, iż trafiłam właśnie tutaj dziękujemy.

mgr Beata Zachtej

Dzień dobry Pani Justyno, życzę dalszych sukcesów i dziękuję za wyjątkową umiejętność współpracy.Do zobaczenia.Pozdrawiam.


A
Użytkownik zweryfikowany
Lokalizacja: Centrum Medyczne Rydygiera- Centrum Logopedyczne Efata-Beata Zachtej konsultacja logopedyczna

Bardzo dobry specjalista. Byłam u Pani doktor z moim synem. Od dawna walczymy z wadą wymowy nie znając powodów naszych problemów. Pani Doktor wyjaśniła n przyczynę i szybko zaproponowała terapię i ćwiczenia. Polecam

mgr Beata Zachtej

Dzień dobry Pani Alicjo, życzę dalszych postępów.Czekam na Was.Do zobaczenia.


H
Użytkownik zweryfikowany
Wizyta umówiona przez ZnanyLekarz.pl Lokalizacja: Centrum Medyczne Rydygiera- Centrum Logopedyczne Efata-Beata Zachtej diagnoza logopedyczna

Pełne zaangażowanie i doświadczenie.To już mój trzeci logopeda w Lodzi,ale Tylko Pani Beata widziala co mi dolega .Już na pierwszym spotkaniu wiedziałem jaki bedzie plan działania i dostałem pierwsze ćwiczenia.Pierwsze efekty było już widać po tygodniu trenując w gabinecie i w domu.Pani Beata stosuje inowacyjne metody leczenia i bada jezyk po ,,kawałku,,.Najlepszy logopeda w Lodzi

mgr Beata Zachtej

Dzień dobry, oczywiście życzę dalej takiej systematyczności w ćwiczeniach i tym samym szybkich postępów.Do zobaczenia.


M
Użytkownik zweryfikowany
Wizyta umówiona przez ZnanyLekarz.pl Lokalizacja: Konsultacje online konsultacja logopedyczna

To nasza pierwsza konsultacja z Panią Doktor. Jestem zadowolona z konsultacji online. Dużo informacji zostalo przekazanych.

mgr Beata Zachtej

Zapraszam na kolejne porady w miarę potrzeb.Pozdrawiam


W
Użytkownik zweryfikowany
Wizyta umówiona przez ZnanyLekarz.pl Lokalizacja: Centrum Medyczne Rydygiera- Centrum Logopedyczne Efata-Beata Zachtej konsultacja logopedyczna dzieci

Bo Pani Beaty trafiłam z polecenia z 6 tygodniowym dzieckiem z problemami z ssaniem i przyrostami. W tej chwili byłam wykończona przez wspieranie karmienia piersią pracą z laktatorem. Pani Beata przyjęła Nas punktualnie, z uśmiechem. Pierwsze wrażenie było bardzo pozytywne. W trakcie wizyty moja córka się rozwyła i to strasznie. Pani Doktor stwierdziła wzmożone napięcie, bo się gwałtownie ruszała i przeboćcowanie, bo mamy karuzele i karty kontrastowe - nie dała mi nawet powiedziec ze ich sporadycznie używamy, ale muszę jakoś zająć dziecko jak odciągam pokarm. Ogólnie małej nie dało się uspokoić. Pani Beata stwierdziła skrócone wędzidełko 3 stopnia w miąższu języka i wydrukowała nam opis 2 ćwiczeń, stwierdzając, że pewnie nie uda mi się ich zrobić bo ona jej się nie udalło. Spytała czy mam kocyk/otulacz i butelkę. Nie miałam, bo nie wiedziałam, że mam mieć... W takim razie bardzo grzecznie zasugerowała przyjście w tymi rzeczami jak najszybciej jeszcze raz.... dla mnie taka informacja powinna paść przed wizytą. Między krzykami córki usłyszałam, wywody filozoficzne dot. obecnego wychowanie dzieci np: że jak włączysz Szumisia to jak podanie dziecku ketonalu... itd. Ogólnie czułam się jak najgorsza matka na świecie, bo wszytko było złe, ale padły 2 najważniejsze dla mnie zdania " Że moja córka nigdy nie będzie efektywnie ssać i mogę ją sobie przystawiać do piersi dla bliskości tylko" Z tego powodu nie wróciłam już do Pani Beaty. Dziś Córka na 3,5 msc jesteśmy po podcięciu wędzidełka (które powinno się zrobić jak najszybciej) i wielu h ćwiczeń. Moja córka efektywnie ssie i pięknie przybiera, dlatego nie polecam tego lekarza

mgr Beata Zachtej

Dzień dobry, świetnie,że po podcięciu wędzidełka efektywność ssania uległa znacznej poprawie.To był ważny etap dla noworodka. Życzę dalszych sukcesów w roli rodzica i mierzenia się z trudnościami na tej drodze.Powodzenia.


M
Użytkownik zweryfikowany
Lokalizacja: Konsultacje online konsultacja online

Wizyta odbyła się punktualnie. Pani logopeda szybko i sprawnie prowadziła spotkanie. Podała wyczerpująco dużo wskazówek dotyczących przygotowania do gryzienia, nauki picia. Przedstawiła sposóby karmienia odpowiednie dla problemów mojego dziecka. Zaproponowała pomoce logopedyczne przydatne w tym procesie. Skorzystamy z tych wskazówek, będziemy się konsultować z Pania Magister.


Wystąpił błąd, spróbuj jeszcze raz

Odpowiedzi na pytania

104 odpowiedzi udzielonych przez lekarza na pytania pacjentów na ZnanyLekarz.pl


 • Moja 26-miesięczna córka nie chce mówić ani powtarzać słów. Jej słownictwo ogranicza się do około 40 słów. Mówi raczej po swojemu ale jest to nie zrozumiałe. Martwię się bo rówieśnicy w jej wieku a nawet młodsi mówią już zdaniami i wszystko powtarzają, a ona jak ją proszę żeby coś powtórzyła to raczej jest cisza. Czy jest to powód do zmartwień i udania się do specjalisty? Dziękuję

  Dzień dobry, mowa po swojemu oraz trudności w powtarzaniu-niechęć jest do oceny przez neurologopedę.

  mgr Beata Zachtej

 • Mój syn ma 16mies i nie umie grysc pokarmów i odrazu się dlawi większym kawałkiem co mam robić gdzie się zglosic .??

  Dzień dobry, konsultacja neurologopedyczna będzie niezbędna.

  mgr Beata Zachtej

Wszystkie treści, w szczególności pytania i odpowiedzi, dotyczące tematyki medycznej mają charakter informacyjny i w żadnym wypadku nie mogą zastąpić diagnozy medycznej.

Moje doświadczenie

O mnie

Ważna informacja: Wizyta diagnostyczna dotycząca dziecka ( nie dotyczy noworodka i niemowlaka i osoby dorosłej)składa się z 3 etapów diagnostycznyc...

Zobacz pełen opis

Leczone choroby

 • autyzm
 • choroby genetyczne
 • choroby neurologiczne
Pokaż wszystkie leczone choroby

Edukacja

 • Uniwersytet Łódzki - logopedia
 • Uniwersytet Łódzki - neurologopedia
 • Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie - surdologopedia
Zobacz więcej

Certyfikaty ZnanyLekarz.pl


Specjalizacje

 • Neurologopedia

Staże

 • Praktyka w Ośrodku dla niesłyszących Johannes-Vatter-Schule we Friedbergu/Essen, poznanie technik i metod pracy w ramach wczesnego wspomagania rozwoju, 2002 r.
 • Nauka i praktyka w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu, prof. dr hab. n. med. H. Skarżyński – 2002–2003 r.
 • Praktyka w „Zespole Diagnozy i Terapii w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących” Kraków, prof. dr hab. J. Cieszyńska, 2002–2005 r.
Zobacz więcej

CertyfikatyZnajomość języków

Angielski

Profile społecznościowe


Powiązane wyszukiwania