Usługi i ceny

Popularne usługi

Konsultacja psychologiczna


Obornicka 262, Poznań

Brak informacji o cenie

Med-Polonia


Konsultacja psychologiczna (kolejna wizyta)


Obornicka 262, Poznań

Brak informacji o cenie

Med-Polonia


Konsultacja psychologiczna (pierwsza wizyta)


Obornicka 262, Poznań

Brak informacji o cenie

Med-Polonia

Pozostałe usługi

Konsultacja psychologiczna rodzice


Obornicka 262, Poznań

Brak informacji o cenie

Med-Polonia


Psychoterapia młodzieży


Obornicka 262, Poznań

Brak informacji o cenie

Med-Polonia


Trening umiejętności społecznych dla dzieci


Obornicka 262, Poznań

Brak informacji o cenie

Med-Polonia

Opinie

Jesteś po wizycie u tego specjalisty?

Podziel się wrażeniami! Przyszli pacjenci pewnie tu zajrzą i będą Ci wdzięczni.

Zostaw swoją opinię

Odpowiedzi na pytania

2 odpowiedzi udzielonych przez lekarza na pytania pacjentów na ZnanyLekarz.pl


 • Czy dziecku które w obecnej chwili ma 11 lat i w teście wisc-r uzyskało wynik 77 można dać orzeczenia o niepełnosprawności intelektualnej?

  Dzień dobry,
  Proszę pamiętać, że często, zwłaszcza w niepełnosprawnościach sprzężonych, nie można kierować się wyłącznie wskaźnikami sprawności poznawczej. Wydawanie orzeczeń wymaga spełnienia bardzo konkretnych warunków. Każda osoba rozpatrywana jest indywidualnie.
  Pozdrawiam.

  dr n. med. Anna Bukowska-Posadzy

 • Jakie możliwości ma takie dziecko jeśli chodzi o naukę. Czy jest w stanie poradzić sobie z nauką w normalnej szkole?Ma 12 lat. Do tej pory sobie radziła ale ma głównie oceny 2 i 3. Już w 2 klasie szkoły podstawowej została skierowana na badania. Wynik powtórzył się już dwukrotnie. W wyniku przeprowadzonego badania psychologicznego stwierdza się rozwój umysłowy w granicach inteligencji niższej niż przeciętna. Mocną stroną uczennicy jest uczenie się wzrokowo - ruchowe w zakresie motoryki małej w tym grafomotoryki oraz orientacja wyobraźnia i wizualizacjia przestrzenna (wynik przeciętny). Najsłabiej rozwinięte są trwałość pamięci werbalnej rozumienie norm i zasad społecznych zdolności do spostrzegania szczegółów oraz przewidywanie konsekwencji zdarzenia początkowego. Wyżej wymienione zdolności przyjmują wynik bardzo niskie. Podobnie rozwinięte są synteza danych spostrzeżeniowych (ujmiwanie relacji część całość) rozumowanie arytmetyczne oraz pamięć słuchowa krótkoterminowa. Rozwój poniżej przeciętnej przyjmują zdolności językowe (werbalizowanie definiowanie) oraz zdolność do klasyfikowania (abstachowanie uogólnianie porównywanie). Czyta płynie w przeciętnym tempie z nielicznymi błędami typu przekrecanie wyrazów zmiana litery lub brzmienia końcówek wyrazów domysły. Uczennica wykazuje słabe rozumienie czytanego tekstu na głos. Przeciętne rozumienie stwierdza się w sytuacji czytania po cichu. Pisząc ze słuchu zauważa się występowaniem błędów o zróżnicowanych charakterze typowo ortograficzne - typowo osłabiona percepcjia słuchowa i umiejętności fonologiczne (słuch fonemenowy analiza i synteza głoskowa pamięć fonologiczna) - typowo słuchowo - wzrokowo zaburzenie integracji tychże funkcji. Poziom graficzny pisma jest obniżony (litery niekształtne pismo niepłynne) tempo pisania przeciętne. Wypowiedzi pisemne i ustne uczennicy są na niskim poziomie pod względem słownictwa i konstrukcji językowej. Z matematyki obserwuje się barki z lat wcześniejszh sięgających zakresu klas programowo niższych. Objęcie pomocą psychologiczno - pedagogiczną w szkole ze względu na deficyty wybiórczych zdolności intelektualnych obniżony rozwój elementarnych funkcji percepcjino - motorycznych umiejętności fonologicznych (słuch fonemenowy analiza i synteza głoskowa pamięć fonologiczna) problemy natury emocjonalno - wolicijonalnej oraz braki z matematyki które przyczyniają się do ogólnuonych trudności w nauce.

  Z perspektywy psychologa klinicznego, dziecko z funkcjami intelektualno-poznawczymi na poziomie niższym niż przeciętny, poradzi sobie w szkole, ale nie bez pomocy i wsparcia. Konieczna jest rzetelna diagnoza i zalecenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, możliwości Szkoły, wiedza Dyrekcji i świadomi problemu Nauczyciele. W sytuacjach osłabionych funkcji poznawczych (poziom inteligencji niższej niż przeciętna i pogranicze normy klinicznej) Poradnie wydają bardzo konkretne zalecenia; często związane z obniżeniem wymagań szkolnych, dostosowaniem postępowania do możliwości dziecka, itp. Edukacja dziecka z osłabionymi funkcjami intelektualno-poznawczymi wymaga ścisłej współpracy Rodziców z Nauczycielami i osobami wspomagającymi w Szkole. Jak wspomniałam, odpowiadam z perspektywy psychologa klinicznego. Dzieci z osłabionymi funkcjami poznawczymi, w kwestii nauki, prowadzone są zawsze przez Rejonowe Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne. To pracownicy tych Poradni wskazują najlepsze rozwiązania edukacyjne. Wiem, że do kształcenia specjalnego kierowane są dzieci z orzeczeniami o konieczności takiego właśnie kształcenia i dotycy to osób z niepełnosprawnościami (intelektu, ruchu, narządów zmysłów, itp.), osób niedostosowanych społecznie oraz osób zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Ja, w mojej praktyce klinicznej, współpracuję z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi i mam dobre doświadczenia.

  dr n. med. Anna Bukowska-Posadzy

Wszystkie treści, w szczególności pytania i odpowiedzi, dotyczące tematyki medycznej mają charakter informacyjny i w żadnym wypadku nie mogą zastąpić diagnozy medycznej.

Moje doświadczenie