Analiza składu ciała specjaliści w Murowanej Goślinie