Analiza składu ciała specjaliści w Borku Wielkopolskim