ECOFARMACJA Centrum Medyczne

ECOFARMACJA Centrum Medyczne

Usługi

Poniższe ceny dotyczą wizyt prywatnych.

O nas

Lekarz przyjmuje tylko osoby pełnoletnie (od 18 r.ż.). Lekarz nie przyjmuje osób niepełnoletnich !!!

UWAGA ! Dotyczy konsultacji ONLINE!

Sam zapis i umówienie wizyty w celu uzyskania zwolnienia lekarskiego bez wcześniejszego leczenia nie jest powodem do wystawienia takiego zwolnienia L4. Zapis na prywatną wizytę i zapłata za konsultację nie jest podstawą do żądania wystawienia zwolnienia lekarskiego! Nie można też wymóc tym bardziej online na lekarzu wystawienia zwolnienia, bez ewidentnych medycznych wskazań do tego. Tym bardziej jeżeli lekarz nigdy wcześniej umówionego pacjenta nie widział na oczy. O czym każdy z nas pacjentów powinien być świadom i nie może liczyć na takie praktyki!

WAŻNE! Dotyczy pacjentów z którymi lekarz konsultuje online lub telefonicznie!

Osoby, które dotychczas nie leczyły się w naszej Poradni Zdrowia Psychicznego Centrum Medyczne ECOFARMACJA, ul. Limanowskiego 52 w Radomiu i nie były wcześniej pacjentami lekarz Ewy Kudas, oraz nie mają założonej karty pacjenta, tym bardziej nie posiadają żadnej dokumentacji medycznej z wcześniejszego leczenia, prosimy by się nie zapisywały. Osoby takie mogą zaś uzyskać poradę lekarską i mieć przepisane leki. Gdyż nie da się właściwie ocenić stan pacjenta. Prosimy zatem by rezerwowanie wizyt były przemyślane. A wszelkie zmiany rezygnacje były dokonywane max. 24 h przed terminem wizyty. W innym przypadku pacjent będzie ponosił konsekwencje nieprzestrzegania regulaminu.

Ponadto lekarz zajmuje się leczeniem i nie jest psychologiem, czy też psychoterapeutą, więc nie będzie świadczył takich usług. Pacjenci oczekujący takiej usługi proszeni są, aby nie zapisywali się i umówili wizytę u psychologa lub psychoterapeuty.

Załącznik nr.3 po zmianach do regulaminu organizacyjnego podmiotu leczącego 01 stycznia 2022r

Informacje dodatkowe do regulaminu z dnia 01.sierpnia.2017r.,

Anna Seledec Centrum Medyczne,
ul.Bolesława Limanowskiego 52, 1 piętro, 26-600 Radom


1.

Rezerwacje wizyt dokonywane są telefoniczne przez portal Znany Lekarz. Rezerwacje dokonywane są od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00-20:00.
Dodatkowo rezerwacji można dokonać w przychodni ECOFARMACJA, Centrum Medyczne, Radom ul. Limanowskiego 52, 1 piętro. Rezerwacji też można dokonać on-line pod adresem https://www.znanylekarz.pl/placowki/ecofarmacja-centrum-medyczne (forma ta jest preferowana). Wizyty umawiane są na konkretne terminy, ale ze względu na trudny do oszacowania czas ich trwania, wyznaczone godziny są przybliżone.

2.
Zmiana : Placówka ECOFARMACJA, Centrum Medyczne, świadczone usługi będą tylko osobom pełnoletnim (18 r.ż) i którzy dobrowolnie chcą się leczyć.

3.

Pacjent nie może zostać przyjęty przez lekarza bez wcześniejszej rejestracji.

4.

Przed wizytą u lekarza, sprawdzane są dane pacjenta poprzez okazanie przez pacjenta dowodu osobistego lub innego dokumentu pracownikowi przychodni lub lekarzowi, umożliwiającego potwierdzenie jego tożsamość.

5..

Osobą postronnym, obcym, czy też telefonicznie, nie będą udzielana żadne informacje (przepisy RODO). Podczas wizyty nie ma możliwości załatwiania spraw innego członka rodziny lub innej osoby.

6.

Pacjent po przybyciu do placówki dokonuje zapłaty za wizytę, otrzymuje potwierdzenie w formie paragonu i z tym paragonem po wezwaniu przez lekarza udaje się do gabinetu na konsultację.

7.

Pacjenci umawiani przez portal Znany Lekarz, będą informowani sms-ami przypominającymi o przypadającym terminie wizyty. Na 24h godziny przed planowaną wizytą. W niektórych przypadkach nawet w dniu wizyty dostają pacjenci sms lub telefon w celu przypomnienia zapisanej wizyty.8.

Osoby które zostaną przyjęte za zgodą lekarza poza zapisem przez portal Znany Lekarz wstawiają się w określonym czasie i czekają aż lekarz poprosi sam do gabinetu.
Pacjenci na pierwsze spotkanie przybywają 15 minut przed wizytą w celu odpowiedniego przygotowania się do niej, wypełnienia karty pacjenta i zapoznania się z regulaminem.

9.*

Pacjent zobowiązuje się do przeczytania regulaminu ECOFARMACJA, Centrum Medyczne przed pierwszą wizytą lub zapisem online. Regulamin mieści się w siedzibie przychodni a najważniejsze kwestie są wywieszone na drzwiach do gabinetu lekarskiego. Pacjent dokonując zapisu potwierdza że regulamin został przeczytany. Pacjent podpisuje się we wskazanym miejscu przez lekarza lub osobę zakładającą kartę pacjentowi w celu potwierdzenia swoich danych *.

10.**

Każdy pacjent ma prawo do odwołania wizyty lub rezygnacji z wizyty lecz formę tego określa regulamin przychodni. Dotyczy to zarówno wizyty u lekarza specjalisty jak i świadczonych usług pielęgniarskich w gabinecie.


11.**

Pacjent który dokonuje zapisu przez platformę Znany Lekarz lub telefonicznie, potwierdza automatycznie tym samym, iż zapoznał się z Regulaminem ECOFARMACJA, Centrum Medyczne i wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości sms i mailowych dotyczących kampanii reklamowych, wysyłanych za pośrednictwem Znanego Lekarza .
Portal Znany Lekarz informuje zapisanych pacjentów sms-ami lub innymi formami wiadomości ( maile, wiadomości wewnętrzne portalu Znanego Lekarza itp.) najczęściej sms-em o umówionym terminie konsultacji ok 24 h przed wizytą.

Odwołanie wizyty należy zgłosić przez portal Znany Lekarz lub wysyłając sms z nr telefonu, który pacjent wskazał do kontaktu przy zapisie. Można to czynić codziennie bez z ograniczeń. Dodatkowym numerem do Sms-ów i rezygnacji jest ten, który jest bezpośrednim numerem przychodni Centrum Medycznego.
Sytuacja dotyczy też osób, które zapiszą się w dniu wizyty i nie skorzystają z konsultacji, jeżeli do tego dojdzie i zapiszą się w okresie 24h przed wizytą i nie przyjdą to poniosą koszty nieodbytej wizyty. Zatem wszelkie umawiane wizyty powinny być przemyślanie przez pacjentów, jeżeli nie wstawią się na wizytę, która została umówiona a tym bardziej potwierdzona wcześniej przez ich samych. Poniosą koszty za rezerwacje czasu w którym miała się odbyć konsultacja, na co pacjent wyraża zgodę i zobowiązuje się do przestrzegania tego regulaminu automatycznie zapisując się na wybrany termin.12.**

Spóźnienia przekraczające 15 minut**, bez dodatkowej informacji ze strony pacjenta traktowane jest jako rezygnacja z wizyty i rozpatrywane jest jak wizyta nieodwołana. Po upływie wyżej wymienionego czasu lekarz ma prawo zmienić swoje miejsce pobytu (w przypadku wizyty w terenie) lub przyjąć kolejnego pacjenta.

13.**
Jeżeli odwołanie lub przełożenie wizyty nie nastąpi zgodnie z regulaminem, czyli maksymalnie 24h przed umówioną wizytą lub dojdzie do tego po upływie tego czasu. Następuje złamanie regulaminu i naliczona zostanie kwota w wysokości 180zł* (jeżeli jest ten pacjent już co najmniej drugi raz i kolejny, lub 200 zł jeżeli konsultacja była umawiana pierwszy raz) i dokona takiej rezygnacji niezgodnie wytycznymi regulaminu podmiotu ECOFARMACJA, Centrum Medycznego, który był gotowy na wyznaczoną i świadczenie usługi konsultacji, wizytę. Koszt ten będzie musiał być uregulowany podczas kolejnej wizyty lub poprzez przelew bankowy do 7 dni od daty nieodbytej wizyty.
14.
Pacjent zobowiązuje się odbierać wszelkie informacje, wiadomości, dotyczące jego osoby szczególnie umówionej konsultacji.
15.
Brak reakcji zapisanego pacjenta na wysyłane wiadomości, lub twierdzenia, że nie czytał regulaminu bo nie wiedział o tym, nie zwalnia pacjenta z przestrzegania regulaminu i konsekwencji z nim związanych.
16.
Wszelkie kampanie i dodatkowe sms-y wysyłane do zapisanego pacjenta, będą wiązały się z wizytą ustaloną dla pacjenta lub z kolejnymi wizytami, nowościami zawartymi w ofercie, będą mogły też zawierać linki do materiałów, publikacji dotyczące dbania o zdrowie, jak też będą mogły zawierać hasła, które mają za zadanie u pacjenta sięgnięcie samemu po informacje ,odnośnie tematu wskazanego w wiadomości związanego ze zdrowiem.

17.

Jeżeli wizyta nie odbędzie się z winy pacjenta , zostanie wysłana wiadomość z informacją i danymi firmy/podmiotu i numerem konta bankowego o dokonanie wpłaty za nieodbytą umówioną wcześniej wizytę.
18.

Faktura za nieodbytą wizytę będzie do odebrania w siedzibie placówki ECOFARMACJA, Centrum Medyczne, ul. Bolesława Limanowskiego 52, 1p, 26-600 Radom

19.

Po przybyciu pacjenta na wyznaczoną wizytę to Lekarz poprosi Panią / Pana do gabinetu. Kolejna planowana wizyta umawiana jest u lekarza lub przez pracownika przychodni lub pacjent samodzielnie zapisuje się online przez portal Znany Lekarz, lub telefonicznie po kontakcie z pracownikiem poradni.

20.

Pacjent zapisując się na konkretny termin wizyty, wyraża zgodę na w/w warunki umawianych wizyt i na przetwarzanie swoich danych w bazie ECOFARMACJA, Centrum Medyczne.

21.

Dane przekazane ECOFARMACJA, Centrum Medyczne będą wykorzystywane jedynie w celu komunikowania się z pacjentami w kwestiach związanych z działalnością ECOFARMACJA, Centrum Medyczne.

22.

Każdorazowo brak pacjenta na wyznaczone terminy ( jeżeli się umówi i złamie regulamin), będą skutkować obciążaniem Pani/a za zajęcie czasu za termin, który był zarezerwowany dla Pani/a a wizyta pomimo tego nie odbyła się też z winy pacjenta.
Niestawianie się Pacjentów na wizyty, które sami rezerwują oraz odwoływanie ich albo i nie czynienie tego (chodzi o czas wizyty, który był zarezerwowany tylko i wyłącznie dla konkretnego pacjenta). Pacjenci będą blokowani przez system portalu Znany Lekarz, przez funkcje, którą udostępnia portal.
Sytuacja taka utrudni znacznie osobą możliwość swobodną zapisywania się przez ten portal. Sytuacja ta też daje możliwość umówienia się kolejnemu pacjentowi, który naprawdę potrzebuje pomocy. Ustalanie wizyt dla osób którzy rezygnują przekładają wizyty nie stosując się do regulaminu, będzie możliwe wyłącznie osobiście, po bezpośredniej rozmowie z lekarzem.
Dodatkowo pacjent powinien dokonać przedpłaty za ustalony termin konsultacji w placówce medycznej, przed kolejną umówioną wizytą. Jeżeli pacjent nie stawi się na wyznaczony termin pieniądze, przedpłata ta staje się zawsze opłatą na zarezerwowany termin, który się nie odbył z winy pacjenta umawiającego i płacącego przedpłatę. Pieniądze należy wpłacać na podane konto bankowe, które jest zamieszczone w regulaminie placówki. Opcja taka jest formą umowy między pacjentem a podmiotem świadczącym takie usługi.
Rezerwowanie wizyt z nie swojego konta, lub korzystanie z innych danych osobowych podczas próby rejestracji swojej osoby na portalu Znany Lekarz, spowoduje skierowanie sprawy do odpowiednich organów.


23.

Dane do dokonywania wpłat :

ECOFARMACJA
NIP FIRMY: 7961121151,
Małęczyn, ul. ks.I.Ziembickiego 4A,
26-600 Radom,
nr. konta : PKO SA 06 1950 0001 2006 0602 4653 0002

*
Kwota ustalona za konsultację lekarską jest do 31.12.2022 roku. Wynosi za pierwszą konsultacje lekarską 170 zł i za każdą kolejną 150 zł i może ulec zmianie w kolejnym roku kalendarzowym. Po tym terminie ECOFARMACJA, Centrum Medyczne, zastrzega sobie możliwość zmiany. Informacja o zmianach dostępna będzie w siedzibie placówki medycznej ECOFARMACJA, Centrum Medyczne w Radomiu ul. Limanowskiego 52, 1 piętro.

**
Pacjent umawiając się na wizytę, nie tylko deklaruje chęć skorzystania z usługi fachowej oferowanej przez ECOFARMACJA, Centrum Medyczne, lecz również rezerwuje jednostkę czasową firmy w rozumieniu lokalnym i osobowym co związane jest ze znacznymi kosztami operacyjnymi. Nieprzestrzeganie tej formy umowy naraża na straty działalność ECOFARMACJA i podmiot medyczny Centrum Medyczne, oraz uniemożliwia innym pacjentom wizytę we wcześniejszym terminie, oraz korzystanie w pełni z oferowanych przez firmę i placówkę medyczną z usług.
Dlatego też będzie naliczana kwota w wysokości 150zł* pokrywająca stratę działalności ECOFARMACJA, Centrum Medyczne i gotowość lekarza ECOFARMACJA, Centrum Medycznego w wyznaczonym terminie do konsultacji z pacjentem, za wyznaczony termin wizyty, który był wcześniej zarezerwowany dla pacjenta, który nie przybył i nie poinformował o tym fakcie w określonym czasie w/w podmiot zgodnie z zapisanym regulaminem. Kwota ta może ulec zmianie o czym pacjent będzie indywidualnie poinformowany.
Nasz specjalista lekarz psychiatra (zajmuje się i stosuje terapię witaminową - detoksykacyjną w celach odtruć alkoholowych), są nimi też zabiegi z zastosowaniem ozonoterapii jednak w tym przypadku pacjent nie może posiadać żadnej zawartości alkoholu we krwi. Korzystanie z form tych nie można traktować i podmiot nasz nie traktuje tych usług jako formę leczenia, gdyż ta forma nie jest leczeniem. Jeżeli miała by nastąpić taka forma leczenia musi być ustalona odpowiednia procedura z zastosowaniem wskazanych produktów a takiej nie ma. Jest to wyłącznie forma wspomagająca terapeutyczna, która w połączeniu z tradycyjnymi odpowiednimi lekami może pomóc jednak od tego są już odpowiedni specjaliści lekarze. W naszym przypadku jest to lekarz psychiatra, który stosuje rozwiązanie przy detoksykacji alkoholowej.

Informacje dodatkowe :

1. Lekarz psychiatra nie podejmuje i nie zajmuje się żadnymi praktykami leczniczymi z wykorzystaniem samych witamin jak to jest czynione przez niektórych lekarzy, czy placówki medyczne. Takie postępowanie jest nieodpowiedzialne i może doprowadzić do utraty zdrowia i życia pacjenta. Wszyscy pacjenci chorzy na nowotwory i inne ciężkie choroby przewlekłe, powinni być pod opieką lekarza specjalisty. Lekarza, który ma pełny wgląd do dokumentacji medycznej pacjenta chorego i tylko on może podejmować jakiekolwiek decyzje dotyczące prawidłowej prowadzonej linii leczenia. Praktyki inne niż tradycyjna medycyna są niebezpieczne i nie mają żadnego potwierdzenia w swoim działaniu.

2. Wizyta w naszym Centrum Medycznym Psychiatrycznym jest anonimowa, co oznacza, że wszystkie informacje, jakie pacjent przekaże lekarzowi pozostaną tylko do jego wiadomości. Wbrew obawom osób, które nie korzystały z pomocy u psychiatry, wizyta nie jest niczym strasznym czy niebezpiecznym, nie wywoła ona ani nie pogorszy odczuwanych przez pacjenta objawów. Polega ona głównie na rozmowie, choć czasami potrzebne jest badanie fizykalne pacjenta lub poszerzenie diagnostyki o konsultację i testy psychologiczne, konsultację neurologiczną, czasem przydatne bywają badania laboratoryjne.

Załącznik nr.2 do regulaminu organizacyjnego podmiotu leczącego 01 marca 2020r

Anna Seledec Centrum Medyczne,
ul. Bolesława Limanowskiego 52, 1 piętro, 26-600 RadomInformacje dodatkowe do regulaminu z dnia 01.sierpnia.2017r., dotyczą epidemii i wirusa COVID – 19 i przyjmowania
w Centrum Medycznym.

1.
W związku z epidemią wirusa COVID -19, mając na uwadze Państwa bezpieczeństwo, prosimy o przychodzenie na umówione wizyty o czasie oraz o ograniczenie liczby osób towarzyszących do minimum !
2.
Pacjent zgłasza się samodzielne bez członków rodziny (chyba że sytuacja tego wymaga).
3.
W czasie pandemii placówka nasza będzie realizowała tylko niezbędne konsultacje psychiatryczne. O czym wcześniej już informowaliśmy swoich pacjentów osobiście jak i w postach na stronie FB.
4.
Nowi pacjenci mogą mieć trudności z umawianiem terminów wizyt. Każda nowa osoba, która potrzebuje skorzystać z konsultacji, musi być zapisana przez portal Znany Lekarz. Inni nasi pacjenci jeżeli chcą skorzystać z usługi a potrzebują tylko i wyłącznie przedłużenia leków, są umawiane na konkretny termin przez telefon.
5.
Liczba osób przyjmowanych w naszej placówce Centrum Medycznym jest ograniczona i nie może być zwiększona, gdyż lekarz przyjmuje od godz. 15.00 do godz.18.00, a każdy pacjent przyjęty potrzebuje czasu na przedstawienie swojego problemu.
Na okres każdej pandemii przyjęcia będą ograniczone do niezbędnego minimum.
Obecnie ograniczenia będą trwały do 13 kwietnia 2020r. z ewentualnym przedłużeniem według zaleceń służb. W innych przypadkach będziemy informowali pacjentów na bieżąco, stosując się do wymaganej sytuacji.
6.
Do przychodni wchodzimy pojedynczo na wezwanie lekarza.
7.
Prosimy o przestrzeganie godzin wizyt tak by nie było kontaktu z drugim pacjentem.
Bądźmy cierpliwi i opanowani.
8.
Portal Znany Lekarz informuje automatycznie i potwierdza umówienie zapisanej konsultacji pacjentów sms-ami . Wysyła wiadomość sms potwierdzającą na podany nr pacjenta zamawiającego wizytę jaki podał przy rejestracji wizyty onlin czy też telefonicznej. Czasem wysyłanych wiadomości przypominających o wizycie jest kilka, zaś ostatni taki sms przychodzi ok 24 h przed wizytą.

9.

Pracownik placówki w miarę możliwości jakie będzie posiadał w niektórych przypadkach będzie dodatkowo dzwonić i przypominać o wizycie w dniu konsultacji.

10.
Placówka przyjmuje tylko i wyłącznie osoby pełnoletnie, które samodzielnie podejmą decyzje o potrzebie wizyty.
11.
Ważne!❗️ Jeżeli nie ma wskazań do wystawienia zwolnienia lekarskiego a pacjent tylko i wyłącznie przyjdzie po to, by je uzyskać, będzie odsyłany.

12.
Jeśli wracasz z regionu, gdzie występuje koronawirus i masz objawy choroby lub miałeś kontakt z osobą zakażoną POWIADOM stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się BEZPOŚREDNIO do oddziału obserwacyjno - zakaźnego.
13.
Szczegółowe informacje dostępne są pod numerem infolinii NFZ oraz na stronie internetowej
14.
Prosimy o przestrzeganie zasad higieny oraz ścisłe przestrzeganie rekomendacji służb sanitarnych i profesjonalistów medycznych !
15.
Wszystkie usługi-konsultacje, świadczone w placówce ECOFARMACJA, Centrum Medyczne są odpłatne.
16.
Nowa usługa konsultacji online, jeżeli będzie wykonywała też jest odpłatna i świadczona po otrzymaniu zapłaty na wskazane konto bankowe właściciela podmiotu.
17.
Dane do dokonywania opłaty za świadczone usługi online nie zmieniają się i są takie same jak w załączniku do regulaminu nr.1.
18.
Pacjent zapisując się na konkretny termin wizyty online jest świadom podejmowania decyzji i potwierdza znajomość regulaminu oraz tym samym będzie ponosił wszelkie konsekwencje swoich decyzji, jeżeli go nie będzie przestrzegał. Będzie tak samo traktowany jak każdy inny pacjent który korzysta z usług w Centrum Medycznego.
19.
W związku z zagrożeniem i zakażeniami koronawirusem SARS-CoV-2 informujemy, że realizujemy porady lekarskie w formie porad telefonicznych jak w opisie .
Dodatkowo istnieje możliwość teleinformacji co do ustalenia wizyt:
poniedziałki i piątki 12:00-18:00.
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej

Adres

ECOFARMACJA Centrum Medyczne
Bolesława Limanowskiego 52, 1 piętro, 26-600 Radom
ECOFARMACJA Centrum Medyczne logo

Specjaliści

Opinie o specjalistach (249)

Ogólna ocena

  M
  Profil zweryfikowany
  Wizyta umówiona przez ZnanyLekarz.pl
  lek. Ewa Kudas konsultacja psychiatryczna (pierwsza wizyta)

  Pani doktor nie chciała mi wystawić zaświadczenia, nie było terminala płatniczego, musiałam płacić przelewem. Popełniłam przy tym błąd i stałam w przedpokoju i 15 min. musiałam się tłumaczyć, chociaż pieniądze dotarły. Kosztowało mnie to dużo nerwów za 340 zł. Cena wysoka a obsługa gorzej niż na targu. W innych miejscach za takie pieniądze klient jest dobrze traktowany a tu byłam kłębkiem nerwów. Nie polecam tego miejsca.

  P
  Profil zweryfikowany
  Wizyta umówiona przez ZnanyLekarz.pl
  lek. Ewa Kudas konsultacja psychiatryczna (pierwsza wizyta)

  Potrzebowaliśmy od Pani doktor specyficznego zaświadczenia i mimo, że Pani doktor takich wcześniej nie wystawiała, nam pomogła. W ciężkiej sytuacji wiele to dla nas znaczyło yo jesteśmy wdzięczni za sprawne załatwienie sprawy.

  K
  Profil zweryfikowany
  Wizyta umówiona przez ZnanyLekarz.pl
  lek. Ewa Kudas konsultacja psychiatryczna (pierwsza wizyta)

  Pomimo tego, ze powód wizyty nie należał do przyjemnych to wizyta nie była taka zła. Pani Doktor emanuje dobrą i ciepła energią. Pozdrawiam

  A
  Profil zweryfikowany
  Wizyta umówiona przez ZnanyLekarz.pl
  lek. Ewa Kudas konsultacja psychiatryczna (pierwsza wizyta)

  Brak pomocy oraz objaśnienia ze strony Pani Doktor. Cena konsultacji zdecydowanie NIE adekwatna do wizyty i podejścia do pacjenta. Pani Doktor nie potrafiła odpowiedzieć rzetelnie na zadawane pytania.

  P
  Profil zweryfikowany
  Wizyta umówiona przez ZnanyLekarz.pl
  lek. Ewa Kudas konsultacja psychiatryczna (pierwsza wizyta)

  Polecam. Pani Doktor bardzo mi pomogła, przepisała leki, które bardziej odpowiadają moim problemom i właściwie doradziła.

  M
  Profil zweryfikowany
  Wizyta umówiona przez ZnanyLekarz.pl
  lek. Ewa Kudas konsultacja psychiatryczna (pierwsza wizyta)

  W porządku żadnych uwag Ok
  Nie złożę żadnej skargi

  A
  Profil zweryfikowany
  lek. Ewa Kudas konsultacja psychiatryczna (pierwsza wizyta)

  Wizyta u lekarza była bardzo pomocna, konstruktywna i profesjonalna. Jasne wyjaśnienie, rozumienie, profesjonalna pomoc i zalecenia leczenia. Polecam.

  K
  Profil zweryfikowany
  lek. Ewa Kudas konsultacja psychiatryczna (pierwsza wizyta)

  Wizyta pierwszy raz przebiegła dobrze jestem zadowolony

  A
  Profil zweryfikowany
  lek. Ewa Kudas konsultacja psychiatryczna (kolejna wizyta)

  Bardzo polecam. Pani doktor kompetentna i przyjazn.

  M
  Profil zweryfikowany
  Wizyta umówiona przez ZnanyLekarz.pl
  lek. Ewa Kudas Inny

  Pani Doktor jest profesjonalna, wizyta przebiega bez stresu i leki dopasowane idealnie. Dziękuję i pozdrawiam

  Wystąpił błąd, spróbuj jeszcze raz

Najczęściej zadawane pytania