Zdjęcie dietetyka z uprawnieniami dietetycznymi

Sprawdź uprawnienia swojego dietetyka

Napisano przez w Dietetyka27 sierpnia 2015 Brak komentarzy.

Dietetyk jest wykwalifikowanym specjalistą ochrony zdrowia, który posiada szeroką wiedzę w zakresie żywienia człowieka zdrowego i chorego. Poprzez dobór odpowiedniej diety prowadzi profilaktykę chorób dietozależnych oraz jest odpowiedzialny za leczenie żywieniowe w różnych stanach chorobowych.

Obecnie w Polsce kształcenie w zawodzie dietetyka odbywa się na poziomie wyższych studiów zawodowych na kierunku dietetyka:

  • licencjackich
  • magisterskich

W latach wcześniejszych kształcenie w tym zawodzie odbywało się na kierunkach: technologia żywności i żywienie człowieka (specjalność żywienie człowieka) oraz zdrowie publiczne (specjalność dietetyka).

Należy mieć na uwadze, że studia podyplomowe, szkoły roczne, a także kursy z zakresu żywienia i dietetyki, psychodietetyki tylko podnoszą kwalifikacje zawodowe, nie nadają jednak tytułu zawodowego dietetyka.

Praca dietetyka

Dietetyk to zawód związany z medycyną, który zajmuje się:

– profilaktyką i leczeniem dietetycznym chorób dietozależnych tj. otyłośći, miażdżycy, zaparć

– rozpoznawaniem, zapobieganiem i współuczestniczeniem w leczeniu otyłości
i niedożywienia, w tym niedożywienia szpitalnego

– oceną stanu odżywienia, sposobu żywienia i zapotrzebowania na składniki odżywcze pacjentów oraz wydawanie stosownych opinii

– planowaniem, nadzorowaniem i wdrażaniem, opartego na podstawach naukowych żywienia indywidualnego, zbiorowego oraz leczniczego w różnych grupach

– stosowaniem żywienia klinicznego z wykorzystaniem diet naturalnych oraz produktów leczniczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego w leczeniu chorób przebiegających z niedożywieniem lub powstających na tle wadliwego żywienia i chorób
– planowaniem i opracowaniem jadłospisów i potraw wchodzących w skład poszczególnych rodzajów diet, zgodnie z obowiązująca klasyfikacją i zasadami żywienia
– prowadzeniem dokumentacji dotyczącej żywienia i stanu odżywienia pacjentów;
– prowadzeniem oświaty zdrowotnej w zakresie zasad prawidłowego żywienia m.in. wśród dzieci, młodzieży, kobiet ciężarnych i karmiących oraz osób w wieku podeszłym

Należy mieć na uwadze, że nieodpowiednio dobrana dieta w danej jednostce chorobowej może bardziej zaszkodzić niż pomóc.

Niestety sieciówki specjalizujące się w poradnictwie dietetycznym, reklamujące w mass mediach często zatrudniają osoby do pracy, nie mających stosownych uprawnień, czego dowodem jest cytat jednego z ogłoszeń: „wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: żywienie i dietetyka, biologia, chemia i pochodne”. Biolog lub chemik udzielający porad dietetycznych to tak, jakby ginekolog leczył zęby, a weterynarz wykonywał operacje powiększenia piersi.

Niestety Sejm nie chce podjąć decyzji w sprawie regulacji zawodu dietetyka, dlatego też panuje duże zamieszanie na rynku dietetyki.

Pacjencie-kliencie wybór należy do Ciebie.