Biorezonans w psychoterapii

Ekspert Mieczysław Szympolski • 2 grudnia 2015 • Komentarze:

W terapii biorezonansem wykorzystuje się przyjęty z medycyny chińskiej system meridianów i punktów akupunktury – to znaczy, że używa się istniejące w organizmie człowieka i wokół niego drgania elektromagnetyczne (biosygnały), które sterują procesami biochemicznymi.  

Zacznijmy od życia, kiedy możliwe jest życie? Otóż życie możliwe jest tylko wtedy, gdy mamy materię, energię i informację. Nas będzie tutaj interesować tylko informacja, bo to ona jest sterownikiem i regulatorem energii i materii. Biofizyka zajmuje się informacją jako coś, co jest w komórkach i narządach np. człowieka. W skrócie: biorezonans to nic innego jak przekaźnik informacji, które pomagają w leczeniu i regulacji systemów w istotach żywych.

W organizmie człowieka istnieją poza harmonicznymi również dysharmoniczne (patologiczne) drgania elektromagnetyczne, wywołane np. toksynami, zranieniami, infekcjami, nie wyleczonymi chorobami itp. Ponieważ drgania własne organizmu mają naturę elektromagnetyczną można je wychwycić, zarówno z powierzchni skóry, jak i z tkanek oraz narządów, za pomocą specjalnych elektrod i za pomocą przewodu doprowadzić do urządzenia terapeutycznego. Pole magnetyczne elektrod jest niezwykle małe i służy jedynie przekazywaniu informacji. Drgania te są przetwarzane dzięki nowoczesnej elektronice (aparat DICOM) w drgania terapeutyczne, przy czym nie są dodawane inne częstotliwości.

Drgania terapeutyczne przekazywane są z powrotem z urządzenia do organizmu, przy czym częstotliwości harmoniczne są wzmacniane, a patologiczne osłabiane. Działanie terapeutyczne przebiega nie w urządzeniu, lecz w samym organizmie. Elektromagnetyczne pole człowieka reaguje natychmiast na dokładny dopasowany sygnał terapeutyczny i z kolei przekazuje do urządzenia BICOM zmieniony wzorzec drgań.

Proces ten ciągle się powtarza w ułamkach sekund. W ten sposób patologiczne sygnały są w organizmie redukowane, a w końcu wygaszane, a fizjologiczne siły regulacyjne ustroju zaczynają prawidłowo sterować procesami biologicznymi. Na skutek poprawy biofizycznego stanu energetycznego człowieka dochodzi stopniowo do poprawy procesów biochemicznych – normalizacji i wyleczenia.

Czym jest psychoterapia?

Teraz wyjaśnijmy pojęcie psychoterapii: w skrócie jest to metoda leczenia rozmową, jak również po przez różnego rodzaju ćwiczenia. Czyli tutaj również mamy do czynienia z przepływem informacji, tylko że nie tak jak w biorezonansie, między urządzeniem a człowiekiem, a między dwojgiem ludzi lub grupą ludzi (terapia grupowa). Chodzi o poznanie siebie, swoich procesów myślowych i związku tych procesów z zachowaniem. Wspólną cechą tych dwóch metod jest to, że leczenie następuje podczas przepływu informacji.

Biorezonans zajmuje się całym człowiekiem z punktu widzenia biofizyki i biochemii, natomiast psychoterapia zajmuje się myśleniem człowieka i tym, jak myślenie to wpływa na zachowanie tego człowieka.

Należy pamiętać, że procesy biofizyczne i biochemiczne również silnie wpływają na zachowanie człowieka. Łącząc te dwie metody możemy kompleksowo zająć się daną osobą i przyśpieszyć znacznie proces terapeutyczny, co zarazem zmniejsza koszty tego leczenia. I tutaj warto przytoczyć definicję zdrowia według Światowej Organizacji Zdrowia: „Zdrowie jest pełnym dobrostanem fizycznym, psychicznym i społecznym, a nie tylko brakiem choroby lub niedomagania”.

Oczywiście poprzez samą psychoterapię również można dotrzeć do biochemii i biofizyki człowieka, tylko że trwa to znacznie dłużej, wymaga cierpliwości, zaangażowania i dużo pieniędzy. Gdy połączymy te dwie pokrewne dziedziny w uzdrawianiu, sukces wydaje się wielce prawdopodobny. Holizm w czystym wydaniu. Medycyna holistyczna to termin określający podejście do uzdrowienia pacjenta i jego życia w wymiarze fizycznym, emocjonalnym, mentalnym i duchowym.

Powyższe rozważania są ściśle teoretyczne, jak to będzie wyglądać w praktyce, dowiem się za dwa lata, badając przydatność biorezonansu w psychoterapii. Żaden aparat ani lek nie zastąpią psychoterapii, ale mogą ją bardzo skutecznie wesprzeć i skrócić cały proces terapeutyczny.

 

The post Biorezonans w psychoterapii appeared first on Blog dla pacjentów.

Ekspert

Mieczysław Szympolski psycholog, seksuolog, psychoterapeuta mgr

Umów wizytę Zobacz profil

Komentarze: (0)

Ekspert

Mieczysław Szympolski

psycholog, seksuolog, psychoterapeuta mgr

Umów wizytę