Dane osobowe lekarzy i specjalistów

Skąd ZnanyLekarz.pl ma moje dane?

Baza lekarzy i specjalistów została stworzona w oparciu o publicznie dostępne źródła takie jak:

  • Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą,
  • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej,
  • Centralny Rejestr Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto baza lekarzy i specjalistów w niektórych przypadkach oparta jest na danych wprowadzonych przez indywidualnych użytkowników portalu znanylekarz.pl.

Na jakiej podstawie ZnanyLekarz.pl przetwarza moje dane?

ZnanyLekarz przetwarza dane osobowe na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych.

Kto jest administratorem danych znajdujacych się na ZnanyLekarz.pl?

Administratorem danych osobowych jest ZnanyLekarz Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kolejowej 5/7, 01-217 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000347997, NIP 7010224868, kapitał zakładowy 370.150 złotych. Zbiór danych osobowych lekarzy i specjalistów jest zarejestrowany w GIODO pod nazwą “znanylekarz” nr księgi: 088795, nr zgłoszenia: 000369/2009. Wyszukiwarka GIODO dostępna jest pod adresem: https://egiodo.giodo.gov.pl/search_basic.dhtml.

ZnanyLekarz Sp. z o.o. wyznaczył administratora bezpieczeństwa informacji (ABI). Dane kontaktowe ABI można znaleźć na stronie GIODO w wyszukiwarce dostępnej pod adresem https://egiodo.giodo.gov.pl/search_ado.dhtml.

Czy mam prawo zmienić lub usunąć te dane?

ZnanyLekarz informuje, że każda osoba, której dane dotyczą ma możliwość ich zmiany, uzupełniania, aktualizacji i poprawiania. Jeżeli chodzi o usunięcie - w niektórych przypadkach serwis ma prawo odmówić całkowitego usunięcia profilu. Podstawa prawna do pozostawiania profilu to art. 23 ust 1 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych.

Czy moje dane są bezpieczne?

Dane przechowywane przez ZnanyLekarz są bezpieczne. ZnanyLekarz wdrożył niezbędne środki techniczne i organizacyjne, które zabezpieczają dane osobowe. Środki te są zgodne z wymaganiami prawnymi, w tym z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

Co mogę zrobić z opiniami na moim profilu, z którymi się nie zgadzam?

Każdy zweryfikowany specjalista ma możliwość krytycznego odniesienia się do opinii, z którą się nie zgadza. Swoje zastrzeżenia można wyrazić za pomocą opcji "zgłoś nadużycie", która dostępna jest pod każdą z opinii. Każda ze zgłoszonych uwag zostanie rozpatrzona przez moderatora, który przyjrzy się ponownie opinii, do której zgłoszono naruszenie.

Zgodnie z naszym regulaminem to pacjent, jako autor opinii jest za nią odpowiedzialny, dlatego w spornych przypadkach moderator może zdecydować o wszczęciu postępowania powtórnej weryfikacji zgłoszonej opinii. Proces ten polega na poproszeniu autora opinii o potwierdzenie, że sytuacja opisana w opinii rzeczywiście miała miejsce. Pacjent może tego dokonać w ciągu 7 dni, jeśli zaś tego nie zrobi, jego opinia zostanie usunięta z profilu lekarza.

Jak mogę się skontaktować w sprawie moich danych?

Kontakt w sprawie danych jest możliwy:

Gdzie znajdę regulamin i politykę prywatności serwisu ZnanyLekarz.pl?

Linki do regulaminu i polityki prywatności są zawsze w stopce strony, można je zobaczyć pod tymi adresami:

https://www.znanylekarz.pl/regulamin

https://www.znanylekarz.pl/prywatnosc