Operacja śledziony specjaliści w Piekarach Śląskich