dr n. med.

Piotr Marczyński

Urolog, Chirurg, Onkolog

22 opinie +dodaj

Umów wizytę Zapytaj lekarza 755 odwiedzin w ciągu 30 dni

Absolwent I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie (1983-1989), staż podyplomowy w CSK MSW w Warszawie (1990-1991), młodszy asystent a następnie asystent w Oddziale Chirurgii… więcej

Umów wizytę

To bardzo proste

Wybierz odpowiadający Ci termin, podaj swoje dane, potwierdź... i już. Wizyta umówiona!

To niezawodne

Wybrany termin trafi prosto do kalendarza lekarza. O wizycie przypomni Ci automatyczna wiadomość.

To bezpłatne

Nie pobieramy od pacjentów żadnych opłat. Z naszego serwisu korzystasz zupełnie za darmo.

Pytania pacjentów (135)

Martwisz się swoim zdrowiem?

Zadawaj pytania 23 tysiącom lekarzy i specjalistów, odpowiedź na swoje pytanie otrzymasz średnio w przeciągu 48 h, zupełnie za darmo.

Zadaj pytanie naszym specjalistom

Doświadczenie i kwalifikacje

O mnie

 • Absolwent I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie (1983-1989), staż podyplomowy w CSK MSW w Warszawie (1990-1991), młodszy asystent a następnie asystent w Oddziale Chirurgii Szpitala Miejskiego w Kwidzynie i Kierownik WOZ w Rakowcu Pomorskim (1991-1995), Asystent naukowy a następnie adiunkt w Klinice Nowotworów Układu Moczowego Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie (1995-2007), od 2007 ordynator Oddziału Urologii w Szpitalu Praskim w Warszawie. 1993 specjalizacja I st z chirurgii ogólnej, 1997 specjalizacja II stopnia z chirurgii ogólnej, 2000 specjalizacja z urologii i F.E.B.U, 2001 uzyskanie tytułu doktora nauk medycznych.

Specjalizacje

 • Chirurgia ogólna
 • Urologia

Ukończone szkoły

 • Akademia Medyczna w Warszawie I Wydział Lekarski

Publikacje

 • 23. Renal artery pseudoaneurysm after blunt renal trauma – a case report Beata Banaczyk, Piotr Marczyński, Maciej Sybilski . The 46 th Scientific Congress of the Polish Urological Association 2017
 • 22. Surgical treatment of localised renal cell carcinoma in 2014-2016. Single center experience Łukasz Michalczyk, Piotr Marczyński, Wojciech Tur, Artur Sieczych, Beata Banaczyk. The 46 th Scientific Congress of the Polish Urological Association 2017
 • 21. Lewicki A, Jędrzejczyk M, Pypno W, Jakubowski W, Kidawa A, Marczyński P: Zastosowanie Ultrasonograficznych środków cieniujących drugiej generacji w diagnostyce guzów rzekomych nerek: S499.2 Urologia Polska 2008/61/Suplement 1 Zjazd PTU w Wiśle
 • 20. Lewicki A, Jędrzejczyk M, Jakubowski W, Pypno W, Marczyński P, Lewicka A: Attempt at differentiation of solid renal lesions by CEUS. Ultraschall in Med 2007; 28: S1-S74.19th Euroson Congress EFSUMB 24-27 Oktober 2007 Leipzig. V 5.19
 • 19. Lewicki A, Jędrzejczyk M, Jakubowski W, Pypno W, Marczyński P, Lewicka A: Controversies in contrast-enhanced ultrasound (CEUS) diagnostics of renal cystis lesion – first experiences. Ultraschall in Med 2007; 28: S1-S74.19th Euroson Congress EFSUMB 24-27 Oktober 2007 Leipzig. V 5.18
 • 18. Nietupski.K, Sikora B, Chaładaj A, Poniatowska G, Skoneczna I, Kraszewska E, Pęczkowski P, Demkow T, Sieczych A, Rogowski W, Wiśniewski T, Marczyński P, Chwaliński T, Ligaj M: Diagnostyka wznowy miejscowej u pacjentów z rakiem gruczołu krokowego po radykalnej radioterapii. Praca prezentowana na VIII Kongresie Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej Warszawa 6-9.10.2004. B-7.
 • 17. Kongres Onkologii Polskiej Gliwice- Wykład wygłoszony na Sympozjum „Problem węzła wartowniczego w chirurgii onkologicznej” I Kongres Onkologii Polskiej Gliwice 12.09.2002 S-8. Marczyński P: Biopsja węzła wartowniczego w diagnostyce nowotworów narządów płciowych męskich.
 • 16. Marczyński P, Paluchowska B, Wiechno P: Ocena wartości skojarzenia chemioterapii neoadjuwantowej i cystektomii w leczeniu miejscowo zaawansowanego raka pęcherza moczowego. Praca prezentowana na XXXII Zjeździe PTU Wrocław 2002. Urologia Polska str. 124.I
 • 15. Kalinowski T, Chwaliński T, Demkow T, Rogowski W. W, Marczyński P: Przerzut do prącia pierwszym objawem uogólnionej choroby nowotworowej. Praca prezentowana na XXXII Zjeździe PTU Wrocław 2002. Urologia Polska 2 str. 143.
 • 14. Sieczych A, Wiechno P, Paluchowska B, Marczyński P, Demkow T:Ocena wartości rozszerzonej biopsji gruczołu krokowego w wykrywaniu raka stercza i utkania typu prostatic intraepithelial neoplasia (PIN). Praca prezentowana na V Zjeździe Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej Warszawa .
 • 13. Wiechno P, Paluchowska B, Marczyński P, Demkow T:Wyniki leczenia mitoksantronem i hydrokortyzonem chorych na hormonoopornego raka stercza. Doniesienie wstępne. Praca prezentowana na V Zjeździe Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej Warszawa .
 • 12. Marczyński P, Paluchowska B, Wiechno P: Ocena wartości postępowania polegającego na połączeniu neoadjuwantowej chemioterapii i cystektomii w leczeniu pierwotnie nieoperacyjnego raka pęcherza moczowego. Praca prezentowana na V Zjeździe Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej Warszawa .
 • 11. Marczyński P, Wiśniewski T, Wiechno P, Chwaliński T: Laparoscopic preperitoneal ilio-obturatory lymphadenectomy. Authors own experience. Advances in clinical and experimental medicine 2002/4B.
 • 10. Marczyński P, Wiśniewski T, Wiechno P, Chwaliński T:Laparoskopowa limfangiektomia biodrowo – zasłonowa u chorych na raka stercza przed planowaną teleradioterapią. Praca prezentowana na II Polsko – Ukraińskim Sympozjum Urologicznym „Wrocław – Rzeszów – Lwów” Rzeszów .
 • 9. Marczyński PJ, Paluchowska B, Wiechno P: Laparoskopowa limfangiektomia biodrowo zasłonowa – porównanie dostępu przedotrzewnowego i przezotrzewnowego. Praca przyjęta do prezentacji na 60 Jubileuszowy Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa .
 • 8. Wiśniewski T, Marczyński P, Sosnowski R: Laparoscopic preperitoneal ilio – obturatory lymphadnectomy. Praca prezentowana na 13th Viedeo Urology Wold Congress. Gdańsk 27 – 30.06.2001.
 • 7. Marczyński PJ, Sieczych A, Kalinowski T, Sosnowski R, Wiśniewski T, Demkow T:Limfadenectomia biodrowo – zasłonowa z dostępu przedotrzewnowego. Doświadczenia własne. Praca prezentowana na XXXI Zjeździe PTU Bydgoszcz Urologia Polska 2001; 54, 2A.
 • 6. Sosnowski R, Demkow T, Rogowski W, Chwaliński T, Marczyński P, Wiśniewski T, Kalinowski T: Rys historyczny zabiegów endoskopowych stosowanych w urologii. Praca prezentowana na XXXI Zjeździe PTU Bydgoszcz Urologia Polska supl. 2001; 54, 2A:91.
 • 5. Marczyński P, Wiśniewski T, Sieczych A, Zakościelny A: 41 laparoskopowych limfangiektomii biodrowo- zaslonowych z dostępu przeotrzewnowego i przezotrzewnowego w materiale własnym. Praca prezentowana na XXX Zjeździe PTU Łódź 2000. Urologia Polska 2000, 2a supl.; 53: 131- 132.
 • 4. Marczyński P, Wiśniewski T: Ocena przydatności laparoskopowej limfangiektomii biodrowo – zaslonowej dla ustalenia stopnia zaawansowania klinicznego raka gruczołu krokowego w materiale własnym. Praca prezentowana na Sesji Warszawskiego Oddziału PTU Warszawa 01.2000.
 • 3. Paluchowska B, Wiechno P, Marczyński P, Madej G: Analisis of the prognostic factors in germ cell tumours of the testis (GCTT). Praca prezentowana na ECCO 10. The Europein Cancer Conference Wiedeń Abstr. book nr 1393.
 • 2. Marczyński P, Madej G, Demkow T, Wiśniewski T, Chwaliński T: Mnogie pierwotne nowotwory o różnej lokalizacji. Praca prezentowana na XXVI Zjeździe PTU Poznań 1996. Urologia Polska supl. 1996, 192.
 • 1. Wiśniewski T, Chwaliński T, Marczyński P, Demkow T, Madej G: Rzadkie nowotwory jądra. Praca prezentowana na XXVI Zjeździe PTU Poznań 1996. Urologia Polska supl. 1996, 185.
 • 17. Marczyński P: Choroby prostaty w praktyce lekarza rodzinnego. Essentia Medica 2004/08 str.30-37.
 • 16. Marczyński P: List do Redakcji – odpowiedź na komentarz prof. Andrzeja Borkowskiego. Polski Przegląd Chirurgiczny 2002/75/1 str.101.
 • 15. Marczyński P: Ocena przydatności laparoskopowej limfangiektomii biodrowo-zasłonowej dla ustalenia stopnia zaawansowania klinicznego raka gruczołu krokowego. Urologia Polska 2002/55/4 str.46-51.
 • 14. Marczyński P, Paluchowska B, Wiechno P, Sosnowski R: Laparoskopowa limfadenektomia biodrowo-zasłonowa – porównanie dostępu przedotrzewnowego i przezotrzewnowego. Polski Przegląd Chirurgiczny 2002, 74, 10, str.875-885.
 • 13. Wiechno P, Paluchowska B, Marczyński P, Demkow T: Wstępna ocena leczenia mitoksantronem i hydrokortyzonem chorych na hormonoopornego raka gruczołu krokowego. Urologia Polska 2002/55/3 str.44-47.
 • 12. Paluchowska B, Wiechno P, Marczyński P, Demkow T: Ocena czynników prognostycznych u chorych na nowotwory zarodkowe jądra. Urologia Polska 2002/55/1 str. 26-31.
 • 11. Marczyński PJ, Wiśniewski T, Sieczych AT, Wiechno P, Paluchowska B: Laparoskopowa limfadenektomia biodrowo – zasłonowa, dostęp przedotrzewnowy z wykorzystaniem balonu Gaura. Technika, wyniki, powikłania. Urologia Polska 2001; 3, 54:43-4.
 • 10. Marczyński PJ, Pęczkowski P, Sieczych A, Kalinowski T: Późne powikłania po radykalnej radioterapii z powodu raka gruczołu krokowego. Opis przypadku. Urologia Polska 2001; 3, 54:58-60.
 • 9. Marczyński PJ, Paluchowska B, Wiechno P, Sosnowski R: Laparoskopowa limfangiektomia biodrowo zasłonowa – porównanie dostępu przedotrzewnowego i przezotrzewnowego. Praca przyjęta do druku w Polskim Przeglądzie Chirurgicznym 2001.
 • 8. Marczyński P, Ruka W, Paluchowska B, Wiechno P, Sieczych A: Failure of the intraoperative sentinel lymph node dyeing during laparoscopic ilio-obturatory lymphadenectomy in patients with prostate cancer. Nowotwory 2001; 4.
 • 7. Marczyński PJ, Ruka W, Paluchowska B, Wiechno P, Sieczych A: Próba śródoperacyjnego wybarwiania wartowniczego węzła chłonnego podczas laparoskopowej limfangiektomii biodrowo – zasłonowej wykonywanej u chorych na raka gruczołu krokowego. Współczesna Onkologia 2001 vol 5; 2 (59-60).
 • 6. Sosnowski R, Demkow T, Rogowski W, Chwaliński T, Marczyński P, Kalinowski T: Rys historyczny zabiegów endoskopowych stosowanych w urologii. Urologia Polska 2001;.
 • 5. Marczyński P: Łagodny przerost stercza - BPH. Magazyn Medycyny Rodzinnej 1999, nr 4, 12-13.
 • 4. Marczyński P, Paluchowska B, Wiechno P, Madej G: Gruczolakorak najądrza u dorosłego. Współczesna Onkologia 1999, nr 4.
 • 3. Marczyński P: Laparoskopia w urologii onkologicznej. Nowotwory 1999; tom 49, zeszyt 1, 54-58.
 • 2. Marczyński P, Paluchowska B, Wiechno P, Sikora K, Madej G: Adenocarcinoma of the epididymis. A case report. Acta Urol. Ital.:1998, 12 (6), 345-346.
 • 1. Marczyński P: Diagnostyka i leczenie raka prącia. Terapia 1998, rok VI, nr 6, cz. II (62), 41-42.
więcej

Nagrody i wyróżnienia

 • Fellow of European Board of the Urology (FEBU)

Staże

 • Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie
 • Urology Department Institut Mutualiste Montsouris in Paris Francja
 • Endoscopic Center et General Hospital of Slovenij Gradec Słowenia

Certyfikaty

Choroby

więcej

Zdjęcia

Ocena pacjentów

5

Ogólna ocena
22 opinie

 • Punktualność
 • Zaangażowanie
 • Gabinet
 • R
  Wizyta ze ZnanyLekarz.pl
  Lokalizacja: Gabinet LekarskiUsługa: konsultacje urologiczne

  Godny polecenia, profesjonalny i konkretny!!!
  Wizyta u dr Marczyńskiego rozwiała obawy związane z błędnym opisem wcześniej wykonanego badania usg.
  Badanie usg wykonane podczas wizyty dokładne i szczegółowo opisane.
  Lekarz jest doskonałym fachowcem, służy radą i trafnie ocenił dokonane dotychczas zabiegi.
  Polecam dr Marczyńskiego!

 • M
  Wizyta ze ZnanyLekarz.pl
  Lokalizacja: Gabinet LekarskiUsługa: kamica nerkowa

  Profesjonalne podejście do pacjenta, miła i rzeczowa rozmowa, badanie USG na miejscu. Otrzymałem skierowanie na dalsze badania.

 • K
  Wizyta ze ZnanyLekarz.pl
  Lokalizacja: Gabinet LekarskiUsługa: konsultacje urologiczne

  Lekarz wielkiego formatu. Wizyta u pana Doktora była punktem przełomowym w leczeniu mojej mamy. Po zapoznaniu się z historią choroby zdecydował o zmianie sposobu leczenia. W efekcie uratował moją mamę, gdy inni lekarze nie dawali jej już szans. Nie tylko znakomity specjalista, ale też sympatyczny, empatyczny człowiek. W gabinecie Pana Doktora pacjent czuje, że naprawdę jest ważny. Polecam z całego serca!

 • J
  Wizyta ze ZnanyLekarz.pl

  Polecam. Pan doktor na podstawie przyniesionych przeze mnie wyników badań, poinformował mnie szczegółowo o stanie mojego zdrowia i możliwych dalszych działaniach.

 • D
  Wizyta ze ZnanyLekarz.pl
  Lokalizacja: Gabinet LekarskiUsługa: konsultacje urologiczne

  Pan doktor bardzo spokojnie, rzeczowo i zrozumiale ale jednocześnie z ogromnym wyczuciem wyjasnił moim rodzicom sytuację w jakiej znajduje się mój tata (guz na nerce). Poświęcił nam tyle czasu ile potrzebowaliśmy. Tata mu zaufał i postanowił się operować.

 • Y
  Wizyta ze ZnanyLekarz.pl
  Lokalizacja: Gabinet LekarskiUsługa: konsultacje urologiczne

  Po prostu świetny lekarz. Jestem po usunięciu AMLa z nerki i jeśli mam cokolwiek napisać o tym lekarzu to - mega specjalista i profesjonalista jedyny w swoim rodzaju. Każdemu polecam, szczególnie tym wszystkim którzy podobnie jak ja dowiedziałam o "guzie". Strach i niewiedza podpowiadają "niestworzone cuda". Ten lekarz wyprostuje wszystko i poukłada w głowie. Sama operacja odbyła się bez bólu, a tego bardzo się bałam. Wszystkim, ale to wszystkim polecam tego Specjalistę przez duże "S".

 • Z
  Wizyta ze ZnanyLekarz.pl
  Lokalizacja: Gabinet LekarskiUsługa: konsultacje urologiczne

  Byłem po raz pierwszy u Pana Doktora Marczyńskiego na konsultacji. Prawdziwy lekarz z powołania. Super podejście do pacjenta. Dokładnie opisał mój przypadek w sposób zrozumiały dla osoby nieposiadającej wiedzy medycznej ( co się rzadko zdarza u lekarzy) i zaproponował kilka rozwiązań problemu z jakim przyszedłem. Ponieważ miałem kłopoty z cewnikiem, sam zaproponował mi pomoc w dniu kiedy nie przyjmuje pacjentów. Ponieważ tego dnia operował i zabieg się przedłużał, .zostałem powiadomiony przez pielęgniarkę o przesunięciu godziny spotkania co naprawdę świadczy o bardzo poważnym traktowaniu każdego pacjenta. Zdecydowanie polecam tego lekarza.

 • B
  Wizyta ze ZnanyLekarz.pl

  Polecam bo to lekarz który nie minął się z powołaniem i dla niego to chory jest najwazniejszy. Temu Doktorowi ufam.

 • G
  Wizyta ze ZnanyLekarz.pl
  Lokalizacja: Gabinet Lekarski

  Po błędnie ukierunkowanym przez rok i nieudanym leczeniu przez innego urologa na moje szczęście, trafiłem pod skrzydła dr P. Marczyńskiego. Otrzymałem zrozumienie, diagnozę, nadzieję i świadomość, że jestem w absolutnie dobrym miejscu, pod okiem świetnego lekarza, który zdecydowanie wie o czym mówi i jakie podejmuje kierunki leczenia. Po wykonanym w 2015r. zabiegu prostatektomii radykalnej dziś jestem spokojny, kamień spadł mi z serca i wróciła chęć życia mimo, że samo leczenie i kontrola jeszcze potrwa.
  Pan doktor to bardzo konkretny i rzeczowy lekarz konkretna rozmowa, zdecydowana diagnoza, swobodna atmosfera, zero skrępowania, nie koloryzuje, ale też nie dramatyzuje. Wszystko wyjaśnia i tłumaczy. Z pełną odpowiedzialnością mogę polecić doktora Piotra Marczyńskiego jaklo lekarza tzw. ratującego a nie „zarabiającego”.

 • P

  Lekarz z wiedzą, kompetentny. Bez problemu otrzymałem badania, które chciałem profilaktycznie zrobić.

Najbliższe terminy:

kolejne dni