prof. dr hab. n. med.

Jerzy Wydmański

Onkolog

2 opinie +dodaj

Umów wizytę Zapytaj lekarza 654 odwiedziny w ciągu 30 dni

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Wydmański jest pracownikiem Centrum Onkologii-Instytutu w Gliwicach. Pełni funkcję zastępcy kierownika Zakładu Radioterapii. Tytuł lekarza medycyny uzyskał… więcej

Umów wizytę

To bardzo proste

Wybierz odpowiadający Ci termin, podaj swoje dane, potwierdź... i już. Wizyta umówiona!

To niezawodne

Wybrany termin trafi prosto do kalendarza lekarza. O wizycie przypomni Ci automatyczna wiadomość.

To bezpłatne

Nie pobieramy od pacjentów żadnych opłat. Z naszego serwisu korzystasz zupełnie za darmo.

Pytania pacjentów (8)

Martwisz się swoim zdrowiem?

Zadawaj pytania 23 tysiącom lekarzy i specjalistów, odpowiedź na swoje pytanie otrzymasz średnio w przeciągu 48 h, zupełnie za darmo.

Zadaj pytanie naszym specjalistom

Doświadczenie i kwalifikacje

O mnie

 • Prof. dr hab. n. med. Jerzy Wydmański jest pracownikiem Centrum Onkologii-Instytutu w Gliwicach. Pełni funkcję zastępcy kierownika Zakładu Radioterapii. Tytuł lekarza medycyny uzyskał na Wydziale Lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach w 1991 roku. Specjalizację I i II z radioterapii onkologicznej uzyskał odpowiednio w 1995 i 1998 roku.
  W 2001 r. uzyskał tytuł doktora nauk medycznych na podstawie rozprawie doktorskiej pt. „Ocena wartości prognostycznej wskaźników czerwonokrwinkowych w radioterapii chorych na raka krtani”. W 2003 r. objął stanowisko kierownika Pracowni Radioterapii Konwencjonalnej i Śródoperacyjnej. W 2007 r. uzyskał tytuł doktora habilitowanego i w 2008 roku został powołany na stanowisko docenta i następnie na profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Radioterapii Instytutu Onkologii w Gliwicach.
  Zainteresowania kliniczne prof. nadzw. Jerzego Wydmańskiego są bardzo szerokie. Wiele uwagi poświęca leczeniu chorych na nowotwory przewodu pokarmowego, raka płuca, piersi, prostaty i czerniaka skóry. Ważnym kierunkiem klinicznym jest stosowanie paliatywnej radioterapii, szczególnie u chorych po wyczerpaniu możliwości chemioterapii. Przemawia za nim unikalne doświadczenie kliniczne, poparte udzielonymi ponad 150000 konsultacji onkologicznych. Ważne jest dla niego by sprostać wyzwaniom i trudnym sytuacją klinicznym.
  Do szczególnie interesującej części jego dorobku naukowego należałoby zaliczyć badania dotyczące miejsca i skuteczności radioterapii w leczeniu chorych na raka żołądka, w przypadku którego chirurgia przez długie lata była wiodącą lub jedyną metodą leczenia. Prof. nadzw. Jerzy Wydmański opracował protokół planowania pooperacyjnej i przedoperacyjnej radioterapii raka żołądka. W pierwszej fazie badania dotyczyły tolerancji i skuteczności pooperacyjnej radiochemioterapii. Następnie, badanie II fazy dotyczyło tolerancji i skuteczności przedoperacyjnej radiochemioterapii u chorych na operacyjnego raka żołądka. Wyniki tych badań własnych stały się przedmiotem jego rozprawy habilitacyjnej pt. „Zbadanie skuteczności i tolerancji przedoperacyjnej i pooperacyjnej radiochemioterapii u chorych na raka żołądka”.
  W okresie po habilitacji jego zainteresowania kliniczne i naukowe skoncentrowały się na kilku kierunkach badawczych, w tym głównie na kontynuacji badań nad poprawą skuteczności skojarzonego leczenia chorych na raka żołądka.
  W ramach grantu NN „Porównanie tolerancji i skuteczności przedoperacyjnej i pooperacyjnej radiochemioterapii u chorych na operacyjnego raka żołądka, ocena możliwości indywidualizacji leczenia w oparciu o markery molekularne” zrealizował badanie kliniczne III fazy. Wstępne wyniki zostały wyróżnione I nagrodą na Kongresie Chirurgii Onkologicznej. Ponadto opracował wraz z zespołem oryginalny schemat leczenia dla chorych na nieoperacyjnego raka żołądka, który charakteryzuje niska toksyczność leczenia oraz miejscowa skuteczność. Praktycznym efektem tych badań było uzupełnienie kryteriów kwalifikacji do tej metody leczenia u chorych z miernym stanie ogólnym, stwarzając im racjonalną szansę wyleczenia. Przed wielu laty włączył się w nurt badań immunologicznych i prowadzi badania nad skojarzeniem immunoterapii i radioterapii.
  Prof. nadzw. Jerzy Wydmański jest zafascynowany możliwościami diagnostyki dermatoskopowej, która pozwala na wykrycie wczesnego czerniaka skóry. Jest członkiem zespołu badawczego, który scharakteryzował tzw. „objaw jemioły” we wczesnej diagnostyce dermoskopowej czerniaka. Ta obserwacja została dostrzeżona w środowisku międzynarodowym, które zaliczyło ten objaw jako potencjalny wyróżnik czerniaka in situ.
  Jego dorobek naukowy obejmuje około 80 oryginalnych prac opublikowanych w całości w recenzowanych czasopismach naukowych. Uzupełnienie stanowią 162 doniesienia naukowe prezentowane na krajowych i międzynarodowych konferencjach i zjazdach.
  Do oryginalnych i znaczących osiągnięć naukowych należałoby zaliczyć:
  1. Opracowanie i wdrożenie do praktyki klinicznej przedoperacyjnej radiochemioterapii, która u chorych na raka żołądka dwukrotnie obniża w porównaniu do pooperacyjnej radiochemioterapii ryzyko wznowy miejscowej (12,5% vs 25%).
  2. Wykazanie niekorzystnego efektu klinicznego związanego z wydłużeniem czasu radioterapii (OTT) chorych na raka żołądka (wydłużenie OTT o każdy kolejny 1 dzień odpowiada wzrost ryzyka wznowy miejscowej o 1,4%).
  3. Opracowanie histoklinicznej Rangowej Skali Ryzyka zgonu (RSR) dla chorych na raka żołądka, według której wyodrębniono 4 grupy rokownicze z 5-letnim przeżyciem całkowitym odpowiednio 67%, 39%, 6% i 0% i sprawdzono wartość prognostyczną zdefinowanych grup rokowniczych dla poszczególnych stopni zaawansowania wg AJCC.
  4. Opracowanie i wdrożenie ilościowego modelu oceny ryzyka odczynów popromiennych przyjmujące za wiodące kryterium uszkodzenie funkcji zewnątrzwydzielniczej trzustki.
  5. Wdrożenie spektroskopii rezonansu magnetycznego w celu obrazowego monitorowania odczynów popromiennych mózgowia w trakcie i po zakończeniu radioterapii.


  Otrzymane nagrody i wyróżnienia za osiągnięcia naukowe:

  1. W 2002 r. otrzymał dyplom uznania „za wzorową pracę zawodową, aktywność naukową i zaangażowanie w realizację kontraktu z radioterapii”.
  2. W 2004 r. został wyróżniony Nagrodą Dyrektora za „najlepszą pracę wykonaną całkowicie w Centrum Onkologii”.
  3. W 2008 r. otrzymał Zespołową Nagrodę im. Hilarego Koprowskiego przyznaną przez Polskie Towarzystwo Onkologiczne za najlepszą polską pracę naukową w dziedzinie onkologii.
  4. W 2011 r. został wyróżniony I nagrodą na XVII Zjeździe Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej za badania nad skutecznością przedoperacyjnej radiochemioterapii.

  Prof. nadzw. Jerzy Wydmański jest wykładowcą na licznych kursach zawodowych oraz specjalistycznych i zjazdach naukowych zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Ponadto jest promotorem kilku doktoratów. Przez cały okres pracy zawodowej bardzo aktywnie prowadził działalność kliniczną zarówno w Instytucie Onkologii jako również poza nim. Pełnił funkcję konsultanta onkologicznego w 6 szpitalach oraz 5 poradniach onkologicznych (4 poradnie założył) głównie w Zagłębiu Dąbrowskim. Za tą działalność w 2002 roku został wyróżniony przez Polski Komitet Zwalczania Raka medalem pamiątkowym. Prof. nadzw. Jerzy Wydmański jest autorem koncepcji i organizatorem Ośrodków Wczesnej Diagnostyki i Leczenia Nowotworów, w nich upatruje szansy na istotna poprawę wyników leczenia nowotworów w Polsce.

  Prof. nadzw. Jerzy Wydmański utworzył i prowadzi Towarzystwo Młodych Naukowców, które propaguje wśród młodzieży gimnazjalnej i licealnej zdobycze współczesnej nauki w formie wykładów popularno-naukowych prowadzonych przez samodzielnych pracowników naukowych. Ponadto jest inicjatorem konkursu pianistycznego dla dzieci „Wiosna z fortepianem” i współorganizatorem wraz ze Szkołą Muzyczną w Sosnowcu. Odbyło się już 12 edycji tego konkursu. Jego zainteresowania sportowe dotyczą piłki nożnej. Gra na pozycji bramkarza w klubie FC Silesia (raz został wybrany bramkarzem kolejki – czy się chwali). Stale doskonali swoje umiejętności na treningach w klubie Czarni Sosnowiec. Mówi o sobie żartem, że jest „najlepszym bramkarzem wśród onkologów i najlepszym onkologiem wśród bramkarzy”.

Specjalizacje

 • Radioterapia onkologiczna

Ukończone szkoły

 • 1991 Śląska Akademia Medyczna - Wydział Lekarski

Publikacje

 • Wydmański J, Polanowski P, Tukiendorf A, Maslyk B. Radiation-induced injury of the exocrine pancreas after chemoradiotherapy for gastric cancer. Radiother Oncol. 2016 Mar;118(3):535-9. doi: 10.1016/j.radonc Epub 2015 Dec18. PubMed PMID: 26709067.
 • Wydmański J, Suwinski R, Poltorak S, Maka B, Miszczyk L, Wolny E, Bielaczyc G, Zajusz A. The tolerance and efficacy of preoperative chemoradiotherapy followed by gastrectomy in operable gastric cancer, a phase II study. Radiother Oncol. 2007 Feb;82(2):132-6. Epub 2007 Feb 6. PubMed PMID: 17287038.
 • Wydmański J, Mohanti BK. An appraisal of radiation therapy techniques for adjuvant and neoadjuvant therapy in gastric cancer. Journal of Radiotherapy in Practice. 2008; 7: 67-75.
 • Wydmański J, Tarnawski R. Leczenie paliatywne chorych z przerzutami do kości. Twój Mag. Med. 2002; 7: 19-27.
 • Wydmański J. Zasady diagnozowania i leczenia chorych z przerzutami do kości. Lekarz 2004; 5: 22-25.
 • Wydmanski J, Grabinska K, Polanowski P, Namysl-Kaletka A, Kawczynski R, Kraszkiewicz M, Majewski W. Radiotherapy and chemoradiotherapy as a novel option for the treatment of locally advanced inoperable gastric adenocarcinoma: A phase II study. Mol Clin Oncol. 2014 Nov;2(6):1150-1154. Epub 2014 Jul 11.
 • Kaminska-Winciorek G, Wydmanski J, Scope A, Argenziano G, Zalaudek I. "Neglected nipples": acanthosis nigricans-like plaques caused by avoidance of nipple cleansing. Dermatol Pract Concept. 2014 Jul 31;4(3):81-4. doi: 10.5826/dpc.0403a17. eCollection 2014 Jul. PubMed PMID: 25126467; PubMed Central PMCID: PMC4132007.
 • Anker JP, Kaminska-Winciorek G, Lallas A, Nicoletti S, Januszewski K, Mazzei ME, Wydmanski J, Borges AL, Zalaudek I. The dermoscopic variability of Degos disease at different stages of progression. Dermatol Pract Concept. 2014 Jul 31;4(3):59-61. doi: 10.5826/dpc.0403a11. eCollection 2014 Jul. PubMed PMID: 25126461; PubMed Central PMCID: PMC4132001.
 • Kamińska-Winciorek G, Właszczuk P, Wydmański J. "Mistletoe sign": probably a new dermoscopic descriptor for melanoma in situ and melanocytic junctional nevus in the inflammatory stage. Postępy Dermatol Alergol. 2013 Oct;30(5):316-9. doi: 10.5114/pdia Epub 2013 Oct 30.
 • Kamińska-Winciorek G, Wydmański J. Dermoscopy of skin metastases from breast cancer and of the orange peel type ("peau d'orange"): a report of two cases. Int J Dermatol. 2013 Dec 30. doi: 10.1111/ijd.12094. [Epub ahead of print].
 • Bujko K, Nasierowska-Guttmejer A, Wyrwicz L, Malinowska M, Krynski J, Kosakowska, E, Rutkowski A, Pietrzak L, Kepka L, Radziszewski J, Olszyna-Serementa M, Bujko M, Danek A, Kryj M, Wydmanski J, Zegarski W, Markiewicz W, Lesniak T, Zygulski I, Porzuczek-Zuziak D, Bebenek M, Maciejczyk A, Polkowski W, Czeremszynska B, Cieslak-Zeranska E, Toczko Z, Radkowski A, Kolodziejski L, Szczepkowski M, Majewski A, Jankowski M; Polish Colorectal Study Group. Neoadjuvant treatment for unresectable rectal cancer: an interim analysis of a multicentre randomized study. Radiother Oncol. 2013 May;107(2):171-7. doi: 10.1016/j.radonc Epub 2013 Apr 13
 • Wojciech Majewski, Jerzy Wydmanski, Wojciech Rokicki. Stereotactic radiotherapy of orbital metastasis from malignant melanoma: a case study. Journal of Radiotherapy in Practice (2014) Page 1 of 4 doi:10.1017/
 • Bujko K, Wyrwicz L, Rutkowski A, Malinowska M, Pietrzak L, Kryński J, Michalski W, Olędzki J, Kuśnierz J, Zając L, Bednarczyk M, Szczepkowski M, Tarnowski W, Kosakowska E, Zwoliński J, Winiarek M, Wiśniowska K, Partycki M, Bęczkowska K, Polkowski W, Styliński R, Wierzbicki R, Bury P, Jankiewicz M, Paprota K, Lewicka M, Ciseł B, Skórzewska M, Mielko J, Bębenek M, Maciejczyk A, Kapturkiewicz B, Dybko A, Hajac Ł, Wojnar A, Leśniak T, Zygulska J, Jantner D, Chudyba E, Zegarski W, Las-Jankowska M, Jankowski M, Kołodziejski L, Radkowski A, Żelazowska-Omiotek U, Czeremszyńska B, Kępka L, Kolb-Sielecki J, Toczko Z, Fedorowicz Z, Dziki A, Danek A, Nawrocki G, Sopyło R, Markiewicz W, Kędzierawski P, Wydmański J; Polish Colorectal Study Group. Long-course oxaliplatin-based preoperative chemoradiation versus 5 × 5 Gy and consolidation chemotherapy for cT4 or fixed cT3 rectal cancer: results of a randomized phase III study. Ann Oncol. 2016 May;27(5):834-42. doi: 10.1093/annonc/mdw062. Epub 2016 Feb 15. PubMed PMID: 26884592.
 • Grabinska K, Pelak M, Wydmanski J, Tukiendorf A, d'Amico A. Prognostic value and clinical correlations of 18-fluorodeoxyglucose metabolism quantifiers in gastric cancer. World J Gastroenterol. 2015 May 21;21(19):5901-9. doi: 10.3748/wjg.v21.i19.5901. PubMed PMID: 26019454; PubMed Central PMCID: PMC4438024.
więcej

Nagrody i wyróżnienia

 • 2009 - Zespołowa Nagroda im. Hilarego Koprowskiego przyznaną przez Polskie Towarzystwo Onkologiczne za najlepszą polską pracę naukową w dziedzinie onkologii.
 • 2011 - I nagroda na XVII Zjeździe Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej za badania nad skutecznością przedoperacyjnej radiochemioterapii.
 • 2004 - Nagroda Dyrektora za „najlepszą pracę wykonaną całkowicie w Centrum Onkologii”.
 • 2002 - dyplom uznania „za wzorową pracę zawodową, aktywność naukową i zaangażowanie w realizację kontraktu z radioterapii”
więcej

Znajomość języków

 • angielski
 • rosyjski

Staże

 • Wizytacje ośrodków radioterapii w Europie i USA

Certyfikaty

Choroby

 • czerniak złośliwy
 • rak żołądka
 • rak wątroby
 • rak trzustki
 • rak przełyku
 • rak piersi
 • rak prostaty
 • rak nerki
 • rak krtani
 • rak jelita grubego
 • choroby piersi
 • rak jądra
 • rak pęcherza moczowego
 • nowotwory układu moczowego
 • nowotwory skóry
 • nowotwory tkanek miękkich
 • nowotwory przewodu pokarmowego
 • rak szyjki macicy
 • mięśniaki macicy
 • zmiany skórne
 • nowotwory jąder
więcej

Ocena pacjentów

5

Ogólna ocena
2 opinie

 • Punktualność
 • Zaangażowanie
 • Gabinet
 • J
  Wizyta ze ZnanyLekarz.pl
  Lokalizacja: Specjalistyczna Praktyka LekarskaUsługa: konsultacje onkologiczne

  Nigdy nie miałam ochoty na wypisywanie jakichkolwiek opinii na temat lekarzy, ale w tym przypadku jestem odmiennego zdania. Jestem przekonany, że Pan profesor Jerzy Wydmański w pełni zasługuje na dobrą opinię a ona powinna dotrzeć do jak największej liczby osób, które chcą być traktowane przez lekarza jak pacjęci a nie jak klienci supermarketów.Pan profesor przyjął mnie o umówionej godzinie, bardzo miły, a przede wszystkim konkretny, zapoznał się z dokumentacją choroby mojej mamy, Wszystko dokładnie wytłumaczył, odpowiedział szczegółowo na zadawane pytania wyjaśnił zasady dalszego postępowania i możliwości leczenia. Spełnił moje oczekiwania. Bardzo sympatyczny człowiek. Polecam innym.
  Joanna Ż

 • M
  Wizyta ze ZnanyLekarz.pl

  Lekarz bardzo spokojny, zrównoważony, ostrożny w opiniach. Szczegółowo bada i w razie potrzeby kieruje co u gdzie robić dalej.