Ubytek przegrody międzykomorowej

Ekspert Julia Murlewska • 16 maja 2016 • Komentarze:

Ubytki przegrody międzykomorowej są wadami izolowanymi w połowie przypadków, natomiast w drugiej połowie występują jako składowa złożonej wady serca. Wyróżniamy ubytki w części okołobłoniastej i mięśniowej przegrody, jak również w części napływowej i odpływowej z komór serca.

Ubytki okołobłoniaste są zlokalizowane poniżej poziomu przyczepu zastawki aortalnej do przegrody międzykomorowej.

VSD dotyczy 30% wrodzonych wad serca i występuje z częstością 2:1000 urodzeń. Najczęstsze ubytki przegrody międzykomorowej (80%) dotyczą części okołobłoniastej, podaortalnej i są uwidaczniane za pomocą ultrasonografii w projekcji odpływu lewokomorowego serca płodu. Małe ubytki przegrody międzykomorowej są trudne do diagnostyki prenatalnej, w wątpliwych przypadkach użycie trybu Color Doppler pozwala na uwidocznienie lewo-prawego przecieku krwi przez przegrodę międzykomorową w miejscu jej ubytku.

Ponad 90% małych ubytków zamyka się samoistnie w ciągu pierwszego roku życia dziecka. Duże ubytki przyczyniają się do występowania zastoinowej niewydolności krążenia w pierwszych ośmiu tygodniach życia i wymagają leczenia digoksyną i diuretykami, rzadziej przy dużym przecieku lewo- prawym konieczne jest leczenie operacyjne po urodzeniu. Rokowanie dla pacjentów leczonych operacyjnie jest bardzo dobre.

Opracowano na podstawie:
Diploma In Fetal Medicine and ISUOG Educational Series. The 18 – 23 weeks scan. Gianluigi Pilu, Kypros Nicolaides, Renato Ximenes, Phillipe Jeanty

The post Ubytek przegrody międzykomorowej appeared first on Blog dla pacjentów.

Ekspert

Julia Murlewska ginekolog, ultrasonografista dr n. med.

Umów wizytę Zobacz profil

Komentarze: (0)

Ekspert

Julia Murlewska

ginekolog, ultrasonografista dr n. med.

Umów wizytę