Czym zajmuje się Poradnia Leczenia Bólu?

Ekspert Katarzyna Kotfis • 16 września 2015 • Komentarze:

„Wszys­tko, co ludzkość do­tychczas uczy­niła i wy­myśliła, wzięło się z dążenia człowieka do zas­po­koje­nia swych najgłębszych pot­rzeb i uśmie­rze­nia bólu.” Albert Einstein

Według definicji Międzynarodowego Towarzystwa Badania Bólu (International Association for the Study of Pain, IASP), ból to nieprzyjemne doznanie czuciowe i emocjonalne związane z rzeczywistym lub potencjalnym uszkodzeniem tkanek lub opisywane w kategoriach takiego uszkodzenia. Problemowi diagnozowania i leczenia bólu przewlekłego poświęca się coraz więcej uwagi. Wiele osób cierpiących na ból przewlekły uważa, że ich cierpienie jest źle oceniane i niezrozumiałe dla innych. Wydaje się, że ogromny wpływ na skuteczną walkę z bólem ma środowisko pacjenta (rodzina, przyjaciele), stąd zrozumienie i wsparcie najbliższych osób stanowić może o powodzeniu leczenia.

Dwa rodzaje bólu

W neurofizjologii ból możemy podzielić na receptorowy oraz neuropatyczny.

Ból receptorowy to naturalna reakcja obronna organizmu na uszkodzenie tkanek (np. w trakcie urazu lub operacji, w przebiegu zapalenia stawów). Jest to ból dobrze poznany, który zwykle ustępuje z czasem przy prawidłowym gojeniu i dość dobrze reaguje na typowe leczenie przeciwbólowe.

Ból neuropatyczny powstaje jako efekt uszkodzenia układu nerwowego ośrodkowego (mózgu i rdzenia kręgowego) oraz obwodowego (poszczególnych nerwów). Jest to rodzaj bólu, który powoduje przewlekłe dolegliwości i z czasem staje się chorobą samą w sobie. Nasilenie dolegliwości i ich charakter są przyczyną cierpienia wielu osób i ich rodzin, tym samym w istotny sposób doprowadzają do obniżenia jakości życia pacjenta, stając się powodem zaburzeń snu, lęku, depresji, wycofania z życia zawodowego i społecznego.

W Poradni Leczenia Bólu zespół specjalistów zajmuje się zapewnieniem kompleksowej opieki chorym cierpiącym z powodu bólu. Prowadzone są programy diagnostyki i leczenia bólu przewlekłego, zwłaszcza współistniejącego z przewlekłymi chorobami neurologicznymi.

W poradniach tego typu prowadzi się leczenie pacjentów cierpiących z powodu:

bólu związanego z Chorobą Parkinsona,
bólu ośrodkowego związanego ze stwardnieniem rozsianym (SM),
bólu w przebiegu choroby Alzheimera,
neuralgii i neuropatii popółpaścowej,
migrenowych bólów głowy,
neuralgii podpotylicznej,
dystonii ogniskowej twarzy,
bólu związanego ze zmianami zwyrodnieniowymi kręgosłupa,
bólu stawów kończyn,
dyskopatii,
nerwobólów (nerwu kulszowego, trójdzielnego),
przetrwałego bólu pourazowego,
polineuropatii (m. in. niedokrwiennej, cukrzycowej),
bólu reumatoidalnego.

Kompleksowa opieka nad pacjentem z bólem przewlekłym poza konsultacjami anestezjologicznymi, neurologicznymi i reumatologicznymi obejmuje pomoc psychologa, rehabilitację, fizjoterapię i terapię zajęciową.

Leczenie bólu prowadzone jest wielokierunkowo poprzez:

kompleksową farmakoterapię,
blokady czasowe (jednorazowe i ciągłe) nerwów obwodowych i czaszkowych pod kontrolą USG,
blokady splotów nerwowych,
zabiegi z zakresu elektrostymulacji (TENS, ang. Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation – przeskórna elektrostymulacja nerwów),
dostawowe podanie kwasu hialuronowego w leczeniu chondropatii,
podanie preparatu toksyny botulinowej.

Skuteczne leczenie bólu przewlekłego wymaga cierpliwości zarówno ze strony pacjenta, jak i jego rodziny oraz opieki zespołu ekspertów, którzy współpracują ze sobą i których umiejętności się uzupełniają.

The post Czym zajmuje się Poradnia Leczenia Bólu? appeared first on Blog dla pacjentów.

Ekspert

Katarzyna Kotfis anestezjolog prof. dr hab. n. med.

Umów wizytę Zobacz profil

Komentarze: (0)

Ekspert

Katarzyna Kotfis

anestezjolog prof. dr hab. n. med.

Umów wizytę