Adresy (4)


Pacjenci prywatni (bez ubezpieczenia)


Konsultacja online (opis) • 50 zł

Konsultacja online (pierwsza) (opis) • 150 zł


Przyjmuję: dorosłych, dzieci w wieku od 12 lat
89 651..... Pokaż numer

Sposób płatności: Przelew na konto

Konsultacje online – polityka odwołań i zwrotów

1. Odwołanie Konsultacji online, nie uczestniczenie w Konsultacji online przez Pacjenta lub późne przybycie na Konsultację online przez Pacjenta

Pacjent może odwołać Konsultację online do 12 godzin przed umówioną godziną jej rozpoczęcia. W celu odwołania Konsultacji online, Pacjent może użyć linka wysłanego przez Profesjonalistę lub może odwołać Konsultację online za pomocą Serwisu. Opłaty za Konsultację online zapłacone przez Pacjenta z góry zostaną w takim przypadku zwrócone przez Profesjonalistę, przy czym zwrot powinien nastąpić w terminie 14 dni od dnia odwołania Konsultacji online. Opłata zostanie zwrócona przez Profesjonalistę taką samą metodą, jaką użył Pacjent do uiszczenia opłaty za Konsultację online chyba, że Pacjent i Profesjonalista ustalą inaczej. Profesjonalista upoważniony jest do zatrzymania nie więcej niż 5% wysokości opłaty stanowiącej koszty dokonania zwrotu.

W przypadku, gdy (i) Pacjent odwoła Konsultację online na mniej niż 12 godzin przed umówioną godziną jej rozpoczęcia, (ii) Pacjent nie uczestniczy w Konsultacji online lub (iii) Pacjent spóźnia się do Konsultację online co najmniej 10 minut, Konsultacja zostanie odwołana. Profesjonalista zachowuje prawo do:

Profesjonalista zachowuje prawo do pobrania wszelkich należnych za Konsultację online opłat, co oznacza, że Pacjent jest zobowiązany do ich uiszczenia na rzecz Profesjonalisty,

Pacjent nie otrzyma zwrotu zapłaconej z góry opłaty za Konsultację online.


2. Odwołanie Konsultacji online, nie uczestniczenie w Konsultacji online przez Profesjonalistę lub późne przybycie na Konsultację online przez Profesjonalistę

W przypadku, gdy (i) Profesjonalista odwoła Konsultację online, (ii) nie uczestniczy w Konsultacji online lub (iii) spóźnia się co najmniej 60 minut w Konsultacji online, opłaty uiszczone przez Pacjenta z góry zostaną zwrócone przez Profesjonalistę, w terminie 14 dni od dnia odwołania Konsultacji online. Opłata zostanie zwrócona przez Profesjonalistę taką samą metodą, jaką użył Pacjent do uiszczenia opłaty za Konsultację online chyba, że Pacjent i Profesjonalista ustalą inaczej.

Pacjent nie ma jednak prawa do otrzymania zwrotu opłaty, jeżeli (i) odwołanie Konsultacji online, (ii) nieuczestniczenie w Konsultacji online lub (iii) spóźnienie Profesjonalisty było uzgodnione z Pacjentem.


3. Zasady dodatkowe

W przypadku wystąpienia innych sytuacji niż opisanych w pkt 1 i 2, Pacjent nie będzie uprawniony do otrzymania zwrotu Opłat zapłaconych za Konsultację online.

Pacjent musi zwrócić się bezpośrednio do Profesjonalisty o zwrot wszelkich opłat. ZnanyLekarz nie jest adresatem żądania zwrotu opłat.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub reklamacji związanych ze zwrotami opłat, Pacjent musi skontaktować się bezpośrednio z Profesjonalistą.

W przypadku nadużycia postanowień Polityk (np. w celu otrzymania nieuprawnionego zwrotu opłaty), zwrot opłaty nie będzie dokonany.

Opłata za konsultację trafia bezpośrednio do specjalisty, który jest również odpowiedzialny za ustalenie swojej polityki odwołań i zwrotów.

W przypadku problemów z płatnościami skontaktuj się ze specjalistą.

Pamiętaj, że ZnanyLekarz nie pobiera żadnych dodatkowych opłat za umówienie wizyty i nie przetwarza płatności w imieniu specjalisty.


Konsultacja telefoniczna:
Konsultacja telefoniczna numer telefonu *** *** ***.* Niektóre informacje zostały ukryte z powodu ochrony danych. Zobaczysz je po umówieniu konsultacji.


Przygotuj się 10 minut przed konsultacją. Upewnij się, że Twój telefon lub komputer jest naładowany. W przypadku wideokonsultacji sprawdź połączenie internetowe oraz ustawienia mikrofonu i kamery. Możesz również przygotować swoją dokumentację medyczną (np. wyniki badań).


BOHATERÓW WESTERPLATTE 4 GABINET NR 105, Giżycko
Filia Poradni Dietetyczno-Żywieniowej,,Dieta Slim''


Pacjenci prywatni (bez ubezpieczenia)


Gotówka, Przelew na konto
89 651..... Pokaż numer


Władysława Łokietka 29, Kętrzyn
Filia Poradni Dietetyczno-Żywieniowej ,,Dieta Slim''


Pacjenci prywatni (bez ubezpieczenia)


Gotówka, Przelew na konto
89 651..... Pokaż numer


ul. PCK 5, Bartoszyce
PORADNIA DIETETYCZNO -ŻYWIENIOWA ,,DIETA SLIM'


Pacjenci prywatni (bez ubezpieczenia)


Gotówka, Przelew na konto
89 651..... Pokaż numer


Moje doświadczenie

O mnie

Ukończyłam studia wyższe magisterskie-kierunek dietetyka oraz studia podyplomowe z dietetyki.Praca jest moją pasją.Prowadzę poradnię dietetyczną ,,Die...

Zobacz pełen opis

Leczone choroby

 • Miażdżyca
 • Nadciśnienie
 • Bulimia
Pokaż wszystkie leczone choroby

Edukacja

 • Olsztyńska Szkoła Wyższa; Wydział Zdrowia Publicznego; kierunek Dietetyka - studia podyplomowe
 • Bydgoska Szkoła Wyższa; Wydział Dietetyki, kierunek Detetyka-studia magisterskie

Zdjęcia


Usługi i ceny

Ceny dotyczą wizyt prywatnych.

Popularne usługi


BOHATERÓW WESTERPLATTE 4 GABINET NR 105, Giżycko

150 zł

Filia Poradni Dietetyczno-Żywieniowej,,Dieta Slim''


Władysława Łokietka 29, Kętrzyn

150 zł

Filia Poradni Dietetyczno-Żywieniowej ,,Dieta Slim''


ul. PCK 5, Bartoszyce

od 150 zł

PORADNIA DIETETYCZNO -ŻYWIENIOWA ,,DIETA SLIM'BOHATERÓW WESTERPLATTE 4 GABINET NR 105, Giżycko

od 150 zł

Filia Poradni Dietetyczno-Żywieniowej,,Dieta Slim''

Pierwsza wizyta w ramach której odbywa się analiza składu ciała, wywiad żywieniowy i zdrowotny, porada dietetyczna i jadłospis żywieniowy 7 dniowy.Pacjent na pierwszą wizytę dostarcza wyniki badań: morfologia i żelazo, profil lipidowy, tsh, glukoza i insulina na czczo, badanie ogólne moczu i kwas moczowy.Przed wizytą pacjent 3 godziny nie je, 2 godziny nie pije.Władysława Łokietka 29, Kętrzyn

od 150 zł

Filia Poradni Dietetyczno-Żywieniowej ,,Dieta Slim''

Pierwsza wizyta w ramach której odbywa się analiza składu ciała, wywiad żywieniowy i zdrowotny, porada dietetyczna i jadłospis żywieniowy 7 dniowy.Pacjent na pierwszą wizytę dostarcza wyniki badań: morfologia i żelazo, profil lipidowy, tsh, glukoza i insulina na czczo, badanie ogólne moczu i kwas moczowy.Przed wizytą pacjent 3 godziny nie je, 2 godziny nie pije.ul. PCK 5, Bartoszyce

od 150 zł

PORADNIA DIETETYCZNO -ŻYWIENIOWA ,,DIETA SLIM'

Pierwsza wizyta w ramach której odbywa się analiza składu ciała, wywiad żywieniowy i zdrowotny, porada dietetyczna i jadłospis żywieniowy 7 dniowy.Pacjent na pierwszą wizytę dostarcza wyniki badań: morfologia i żelazo, profil lipidowy, tsh, glukoza i insulina na czczo, badanie ogólne moczu i kwas moczowy.Przed wizytą pacjent 3 godziny nie je, 2 godziny nie pije.50 zł

Konsultacja online

Wizyta odbędzie się przez telefon, interpretacja wyników, wyliczenia zapotrzebowania, omówienie błędów żywieniowych.

Pozostałe usługi


BOHATERÓW WESTERPLATTE 4 GABINET NR 105, Giżycko

od 60 zł

Filia Poradni Dietetyczno-Żywieniowej,,Dieta Slim''


Władysława Łokietka 29, Kętrzyn

od 60 zł

Filia Poradni Dietetyczno-Żywieniowej ,,Dieta Slim''


ul. PCK 5, Bartoszyce

od 60 zł

PORADNIA DIETETYCZNO -ŻYWIENIOWA ,,DIETA SLIM'BOHATERÓW WESTERPLATTE 4 GABINET NR 105, Giżycko

od 40 zł

Filia Poradni Dietetyczno-Żywieniowej,,Dieta Slim''

Analiza składu ciała metodą bioimpedancji, przy użyciu analizatora Tania z interpretacją wyników dla osób niebędących pacjentami poradni.Przed wizytą pacjent 3 godziny nie je, 2 godziny nie pije.Władysława Łokietka 29, Kętrzyn

od 40 zł

Filia Poradni Dietetyczno-Żywieniowej ,,Dieta Slim''

Analiza składu ciała metodą bioimpedancji, przy użyciu analizatora Tania z interpretacją wyników dla osób niebędących pacjentami poradni.Przed wizytą pacjent 3 godziny nie je, 2 godziny nie pije.ul. PCK 5, Bartoszyce

od 40 zł

PORADNIA DIETETYCZNO -ŻYWIENIOWA ,,DIETA SLIM'

Analiza składu ciała metodą bioimpedancji, przy użyciu analizatora Tania z interpretacją wyników dla osób niebędących pacjentami poradni.Przed wizytą pacjent 3 godziny nie je, 2 godziny nie pije.BOHATERÓW WESTERPLATTE 4 GABINET NR 105, Giżycko

od 100 zł

Filia Poradni Dietetyczno-Żywieniowej,,Dieta Slim''

opracowanie 7-dniowego planu żywieniowegoWładysława Łokietka 29, Kętrzyn

od 100 zł

Filia Poradni Dietetyczno-Żywieniowej ,,Dieta Slim''

opracowanie 7-dniowego planu żywieniowegoul. PCK 5, Bartoszyce

od 100 zł

PORADNIA DIETETYCZNO -ŻYWIENIOWA ,,DIETA SLIM'

opracowanie 7-dniowego planu żywieniowegoBOHATERÓW WESTERPLATTE 4 GABINET NR 105, Giżycko

od 30 zł

Filia Poradni Dietetyczno-Żywieniowej,,Dieta Slim''

Analiza osiągniętych efektów, analiza składu ciała.Przed wizytą pacjent 3 godziny nie je, 2 godziny nie pije.Władysława Łokietka 29, Kętrzyn

od 30 zł

Filia Poradni Dietetyczno-Żywieniowej ,,Dieta Slim''

Analiza osiągniętych efektów, analiza składu ciała.Przed wizytą pacjent 3 godziny nie je, 2 godziny nie pije.ul. PCK 5, Bartoszyce

od 30 zł

PORADNIA DIETETYCZNO -ŻYWIENIOWA ,,DIETA SLIM'

Analiza osiągniętych efektów, analiza składu ciała.Przed wizytą pacjent 3 godziny nie je, 2 godziny nie pije.150 zł

Konsultacja online

Wizyta odbędzie się przez telefon.
Badania potrzebne do przeprowadzenia wywiadu morfologia, żelazo, profil lipidowy, tsh, kwas moczowy, glukoza, insulina, badanie ogólne moczu.Po przeprowadzeniu konsultacji i wypełnieniu wywiadu żywieniowego zostanie przesłany 7 - dniowy plan żywieniowy w ciągu 10 dni roboczych licząc od dnia wypełnienia wywiadu .BOHATERÓW WESTERPLATTE 4 GABINET NR 105, Giżycko

od 80 zł

Filia Poradni Dietetyczno-Żywieniowej,,Dieta Slim''

pierwsza wizyta, analiza składu ciała, interpretacja wyników, omówienie błędów żywieniowychWładysława Łokietka 29, Kętrzyn

od 80 zł

Filia Poradni Dietetyczno-Żywieniowej ,,Dieta Slim''

pierwsza wizyta, analiza składu ciała, interpretacja wyników, omówienie błędów żywieniowychul. PCK 5, Bartoszyce

od 80 zł

PORADNIA DIETETYCZNO -ŻYWIENIOWA ,,DIETA SLIM'

pierwsza wizyta, analiza składu ciała, interpretacja wyników, omówienie błędów żywieniowych

Opinie od pacjentów

5

Ogólna ocena
70 opinii

 • Punktualność
 • Zaangażowanie
 • Gabinet
A
Użytkownik zweryfikowany
Lokalizacja: Konsultacja online konsultacja online

Moim problemem jest otyłość i dlatego skorzystałam z konsultacji online. Pani Ania po przeprowadzonym wywiadzie oraz sprawdzeniu moich wyników badań ułożyła mi dietę. Dieta smaczna, można się najeść, nie chodzi się głodnym i najważniejsze 10kg mniej. Teraz mam kolejną dietę równie smaczną. Pani Aniu dziękuję bardzo.


A
Użytkownik zweryfikowany
Lokalizacja: Konsultacja online konsultacja online (pierwsza)

Bardzo ciepła i miła Pani, wszystko dokładnie wyjaśnia, opisuje. Duza wiedza w zakresie dietetyki, omawia wyniki badań pod kątem diety. Polecam

mgr Anna Jachna

Dziękuję bardzo, do usłyszenia.


A
Użytkownik zweryfikowany
Wizyta umówiona przez ZnanyLekarz.pl Lokalizacja: Konsultacja online konsultacja online

Plan współpracy poprzedzony bardzo dokładnym wywiadem żywieniowym oraz analizą wyników badań laboratoryjnych. Dieta uwzględniająca jednostki chorobowe, jak również gusta smakowe pacjenta. Zdrowo, smacznie i do syta. Bardzo dobry kontakt, w razie potrzeby modyfikacje w diecie wprowadzane na bieżąco, produkty łatwo dostępne. Założony cel osiągnięty. Mimo zakończonej współpracy zapewnienie o pełnej dyspozycyjności w razie potrzeby. Podsumowując: polecam :)

mgr Anna Jachna

Dziękuję bardzo to będzie miły dzień.


G
Użytkownik zweryfikowany
Lokalizacja: Konsultacja online konsultacja online

Współpracuje z p. Anią od nie dawna, a efekty przeszły moje oczekiwania. Centymetry lecą, kilogramy też. Dieta fajna, różnorodna, porcje spore. Wyniki też się poprawiły. Polecam

mgr Anna Jachna

Dziękuję bardzo Pani Gabrysiu.


D
Użytkownik zweryfikowany
Lokalizacja: W innym miejscu Inny

Byłem duży, a teraz dużo mniejszy. Skuteczny , dostosowany do moich słabości program diety, spore sukcesy,. Jeszcze trochę przede mną.

mgr Anna Jachna

Dziękuję bardzo Pani Danielu.


E
Użytkownik zweryfikowany
Lokalizacja: Konsultacja online konsultacja online

Pani Ania to świetny specjalista Od pierwszej rozmowy wiedziałam, że dobrze trafiłam. Jestem od września na diecie i cały czas sukcesywnie tracę kilogramy, już ponad 15kg. Pani Ania na początku przeprowadziła ze mną bardzo dokładny wywiad i przeanalizowała wyniki badań, które musiałam zrobić. Kontakt z Panią Anią, mimo pandemii jest doskonały, zawsze mogę zadzwonić z pytaniem i natychmiast otrzymuję pomoc. Diety przygotowywane przez Panią Anię są idealnie dopasowane do moich upodobań, są łatwe i szybkie w przygotowaniu i co najważniejsze bardzo smaczne. Pani Ania słucha swoich pacjentów - w diecie ani razu nie było produktów, których bym nie lubiła. Składniki na posiłki w diecie są łatwo dostępne, praktycznie w każdym sklepie można zrobić zakupy i nie trzeba biegać po sklepach w poszukiwaniu produktów. Oprócz utraconych kilogramów i centymetrów moje wyniki badań się poprawiły. Jestem bardzo zadowolona ze współpracy z Panią Anią Jachna. Jestem pewna, że każdy, kto skorzysta z pomocy Pani Ani będzie zadowolony. Serdecznie polecam. A Pani Ani bardzo dziękuję za dotychczasową pomoc i coraz bardziej wierzę, że moja wymarzona sylwetka i waga jest do osiągnięcia

mgr Anna Jachna

Dziękuję bardzo Pani Elwiro.


B
Użytkownik zweryfikowany
Lokalizacja: Konsultacja online konsultacja online

Pani Ania jest Dietetykiem, któremu zależy na pacjencie. Rozmowa z panią Anią i dobrana przez Nią dieta do potrzeb indywidualnych pacjenta motywuje, bo widać rezultaty. Ma Kobieta podejście! Potrafi sprawić, że przed rozmową kontrolną człowiek robi rachunek sumienia...
Pani Ania jest osobą konkretną, nie ma owijania w bawełnę, ani obiecanek jak to będzie pięknie. Jasno i rzeczowo omawia stan zdrowotny i do niego dostosowuje dietę.
Dieta jest smaczna, a ilości jedzenia jakie pojawiają się na talerzu, zastanawia obserwujących, czy to aby nie ściema z tym odchudzaniem. Najważniejsze, że działa.
Moim zdaniem - odpowiedni człowiek, na odpowiednim miejscu!

mgr Anna Jachna

Dziękuję bardzo, to będzie piękny dzień.


E
Użytkownik zweryfikowany
Lokalizacja: Konsultacja online konsultacja online

Polecam Panią Anię. Rzetelna, zaangażowana, skuteczna. Pani Ania podchodzi do każdego pacjenta indywidualnie.Polecam.

mgr Anna Jachna

Dziękuję Pani Ewo.


K
Użytkownik zweryfikowany
Wizyta umówiona przez ZnanyLekarz.pl Lokalizacja: Konsultacja online Inny

Współpracuję z Panią Anią od niedawna ale jestem zadowolona. Przede wszystkim słucha. Posiłki są urozmaicone, pyszne i dostosowane indywidualnie do mojego podniebienia :) Potrawy wykonywane według receptur pani Ani wychodzą poprawnie. Dużą zaletą jest to, że Pani Ani jest w stałym kontakcie z klientem, odpowiada na każde pytanie. Przede wszystkim przed pierwszą wizytą zaleca wykonanie badań laboratoryjnych, analizuje je, stawia diagnozę i do niej dopasowuje rodzaj diety. Skorzystanie z pomocy specjalisty bardziej motywuje mnie do zdrowego stylu życia i o walkę o nową sylwetkę.

mgr Anna Jachna

Dziękuję bardzo Pani Kasiu.


K
Użytkownik zweryfikowany
Lokalizacja: W innym miejscu Inny

Polecam z całego serca. Bardzo kompetentna, znająca się na rzeczy Pani dietetyk. Bardzo dobry kontakt. Dieta bardzo smaczna i dostosowana do indywidualnych potrzeb i gustów. Na telerzu nie wieje nudą, porcje naprawdę spore a mimo to kilogramy lecą w dół. Polecam!

mgr Anna Jachna

Dziękuję bardzo Pani Kasiu.


Wystąpił błąd, spróbuj jeszcze raz

Odpowiedzi na pytania

25 odpowiedzi udzielonych przez lekarza na pytania pacjentów na ZnanyLekarz.pl


 • Witam. Czy zajmuje się Pani dziećmi. Moja 10 letnia córka waży 62 kg. Szukam pomocy w prowadzeniu diety. .

  Tak, prowadzimy dzieci w tym wieku, zachęcam do kontaktu, pozdrawiam Anna Jachna

  mgr Anna Jachna

 • Witam, czy uklada Pani jadlospis na przytycie przy nietolerancji laktozy? I jak wyglada to cenowo?

  Dzień dobry, tak prowadzimy pacjentów z nietolerancją laktozy, cennik jest na stronie, pozdrawiam i zapraszam do kontaktu telefonicznego.

  mgr Anna Jachna

Wszystkie treści, w szczególności pytania i odpowiedzi, dotyczące tematyki medycznej mają charakter informacyjny i w żadnym wypadku nie mogą zastąpić diagnozy medycznej.

Moje doświadczenie

O mnie

Ukończyłam studia wyższe magisterskie-kierunek dietetyka oraz studia podyplomowe z dietetyki.Praca jest moją pasją.Prowadzę poradnię dietetyczną ,,Die...

Zobacz pełen opis

Leczone choroby

 • Miażdżyca
 • Nadciśnienie
 • Bulimia
Pokaż wszystkie leczone choroby

Edukacja

 • Olsztyńska Szkoła Wyższa; Wydział Zdrowia Publicznego; kierunek Dietetyka - studia podyplomowe
 • Bydgoska Szkoła Wyższa; Wydział Dietetyki, kierunek Detetyka-studia magisterskie

Certyfikaty ZnanyLekarz.plZdjęcia


Profile społecznościowe