Zadaj pytanie

Wiadomość od lekarza:

Joanna Kaczor

Drogi Rodzicu

Sprawdź, czy mowa Twojego dziecka rozwija się prawidłowo:

1. Około 2-4 miesiąca – dziecko wydaje dźwięki, głównie gardłowe np. aku, agu, aki (głuży)

2. Około 4-6 miesiąca – pojawia się gaworzenie, dziecko posługuje się prostymi sylabami

3. Około 6-7 miesiąca – pojawia się gaworzenie samonaśladowcze polegające na powtarzaniu takich samych sylab: tatata. mamama, bababa, dadada

4. Około 9-10 miesiąca – dziecko próbuje naśladować mowę dorosłego, pojawia się gest wskazywania palcem

5. Około 11-12 miesiąca – w rozwoju mowy pojawiają się pierwsze słowa

6. Około 18-23 miesiąca – jest to początek wypowiedzi dwuwyrazowych, w słowniku dziecka pojawiają się głównie rzeczowniki

7. 2 rok życia – dziecko komunikuje się zdaniami pojedynczymi, pojawia się coraz więcej pytań ze strony dziecka

8. 3 rok życia – dziecko komunikuje się pełnymi zdaniami, poprawnie wymawia wszystkie samogłoski , a także spółgłoski p, b, t, d, f, w, h, n, m, n, ń, j, ł, a także s, z, c, dz

9. 4 rok życia – poprawna wymowa głosek k, g, s, z, c, dz.

10. 5 rok życia – poprawna wymowa głosek sz, ż, cz, dż, oraz głoski r

11. 6 rok życia – poprawna artykulacja i opanowana technika mówieni

Zachęcam do regularnych konsultacji z neurologopedą, aby mieć pewność , że rozwój mowy Wdziecka jest prawidłowy. W przypadku zdiagnozowanych nieprawidłowości, wcześniejsze rozpoczęcie działań terapeutycznych zwiększa szanse na ich powodzenie

Twoje pytanie

Ta wartość jest zbyt krótka. Powinna mieć __LIMIT__ lub więcej znaków.

* Internet nie może być substytutem profesjonalnej opieki medycznej.

Dodaj pytanie

Wybierz specjalizację lekarską, do której chcesz skierować pytanie

Dzięki informacji o Twojej lokalizacji będziemy mogli przesłać pytanie w pierwszej kolejności do najlepszych specjalistów z Twojej okolicy

Ta wartość jest zbyt krótka. Powinna mieć __LIMIT__ lub więcej znaków.

* Internet nie może być substytutem profesjonalnej opieki medycznej.