Operacja piersi specjaliście, Podgórze Duchackie Kraków